Debat

Kommunaldirektører: Jobcenterbashingen er ude af proportioner

Jobcentrene præsterer i dag til trods for en regeljungle og statslig detailstyring. Kritikken af centrene er urimelig og grundløs, skriver Komdirs næstformand og hovedbestyrelsesmedlem, Eik Møller og Willy Feddersen.

Der findes masser af eksempler på, at jobcentrene er i stand til at udføre deres arbejde, skriver Eik Møller og Willy Feddersen. 
Der findes masser af eksempler på, at jobcentrene er i stand til at udføre deres arbejde, skriver Eik Møller og Willy Feddersen. Foto: Lars Helsinghof
Eik Møller
Willy Feddersen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Jobcenterbashing er hverdagskost på de sociale medier.

Vrede, utryghed, skuffelse og usikkerhed bliver rettet mod jobcentrenes ansatte og ledelser. Angsten for at miste sit forsørgelsesgrundlag eller belastningen ved sygdom fylder så meget for nogle borgere, at afmagten bliver rettet mod de ansatte, der er sat i verden for at hjælpe de selvsamme borgere.

"Systemets" bashing af jobcentrene er ikke hverdagskost, men har i mange år været helt almindelig. Jobcentrene kritiseres for at sanktionere for lidt, sanktionere for meget, kontrollere for meget, aktivere meningsløst.

Jobcentrene duer ikke til højuddannede. Jobcentrene forværrer borgernes arbejdsevne. Jobcentrene pensionerer for få og for mange. Og så videre, og så videre.

"Systemet" er de skiftende regeringer og Folketingets partier, der har gjort jobcentrene til en kampplads i hjertet af velfærdsstaten.

Det er de faglige organisationer og arbejdsløshedskasserne, som både skal kæmpe for job til deres medlemmer og for sikkerhed til de medlemmer, der er ved at miste arbejdsevnen.

"Systemet" er også interesseorganisationer, tænketanke og uddannelsesinstitutioner. Alle har de en mening om jobcentrene. Meninger, der stritter i alle retninger.

Der kan uden tvivl findes eksempler på meningsløs aktivering og rigid sagsbehandling, og der bliver også begået fejl. Men det er altså undtagelsen, der bekræfter reglen

Eik Møller og Willy Feddersen
Næstformand i Komdir og kommunaldirektør i Ballerup Kommune og hovedbestyrelsesmedlem i Komdir og kommunaldirektør i Middelfart Kommune

Kritik ude af proportioner

Der kan uden tvivl findes eksempler på meningsløs aktivering og rigid sagsbehandling, og der bliver også begået fejl. Men det er altså undtagelsen, der bekræfter reglen, og den ensidige bashing er både overdreven og ude af proportioner.

Når nu der er så mange meninger, så mange holdninger, så megen kritik, at man kan komme i tvivl om, jobcentrene overhovedet har nogle venner, så kan det måske være en god ide at kigge på, hvad jobcentrenes kerneopgave egentlig er – som den er formuleret i lovgivningen.

Jobcentrenes primære opgave er at få ledige i job og uddannelse og få de unge i uddannelse. Samtidig skal jobcentrene hjælpe virksomhederne med at rekruttere den arbejdskraft, som de har brug for.

I forhold til borgere med nedsat arbejdsevne – enten midlertidigt eller varigt – er opgaven at opnå en så stor tilknytning til arbejdsmarkedet som muligt. For de unge handler det om at få en kompetencegivende uddannelse for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Hverdagseksempler fra jobcentrene

På jobcentre landet over findes masser af eksempler på, hvordan man faktisk løser de opgaver i hverdagen.

Eksempler, som har vanskeligere ved at finde vej til offentligheden end kritikken, der dyrker de marginaler og undtagelser, som lovgivningen også skaber.

I Favrskov Kommune har jobcenteret eksempelvis et tæt samarbejde med erhvervslivet om rekruttering. Kommunen hjælper med at rekruttere, når virksomhederne vokser, og ofte bliver der også plads til borgere, som ikke er helt parate til ordinært arbejde.

I Helsingør Kommune har byrådet intensiveret indsatsen over for ledige under coronakrisen. Med redskaber som uddannelse, ressourceforløb og brancheskift er ledigheden faldet og mulighederne for de enkelte forbedret. Krisen har faktisk styrket beskæftigelsesindsatsen i Helsingør Kommune, og resultaterne har været markante for unge, kontanthjælpsmodtagere, langtidsledige, seniorer og akademikere.

I Ballerup Kommune matcher de virksomheder, der er villige til at løfte et socialt ansvar, med ledige, der er et godt stykke fra arbejdsmarkedet. Og det er vel og mærke i ordinære stillinger på nedsat tid.

Flere eksempler på succes

I Middelfart Kommune er der fra marts til august i år fundet kandidater til 92 procent af virksomhedernes jobordrer. Jobcentret har fundet kandidater både til ordinære ansættelser og lærlingeforløb, og samtidig løfter mange af virksomhederne et socialt ansvar ved at ansætte borgere med flere problemer end ledighed. Borgere, der eksempelvis lige er kommet ud fra afsoning i fængsel eller borgere med psykiatriske diagnoser.

Vejle Kommune samarbejder også med en lang række virksomheder om udsatte borgere. Det er borgere, som har udfordringer, man næsten ikke evner at forestille sig, men som det lykkes at få tættere på arbejdsmarkedet gennem et samarbejde med rummelige virksomheder – og det sker ikke sjældent, at det munder ud i lønnede timer til borgeren. De åbninger opstår ofte i samspillet mellem formidlingen af de jobparate borgere, som så også åbner døren for mere udsatte borgere qua det gode samarbejde.

Jobcentrene præsterer i dag – og det til trods for en regeljungle og statslig detailstyring

Eik Møller og Willy Feddersen
Næstformand i Komdir og kommunaldirektør i Ballerup Kommune og hovedbestyrelsesmedlem i Komdir og kommunaldirektør i Middelfart Kommune

I Vesthimmerland Kommune er der en stærk tradition for at anvende jobrotationsvikarer, når fastansatte produktionsmedarbejdere for eksempel skal deltage i danskuddannelse. Mange af vikarerne er efterfølgende blevet fastansat.

Ryd op i lovgivningen

Eksemplerne kunne være kommet fra enhver af de 98 kommuner.

Det, der kendetegner fortællingerne, er hurtighed og håndholdte, sammenhængende indsatser, som gavner både ledige og erhvervsliv. Det handler om tæt og ærlig dialog samt lydhørhed og tilgængelighed fra jobcentrenes side.

Vi skaber ikke et bedre velfærdssamfund ved at fremstille jobcentrene som problemet, når borgere oplever at komme i "klemme i systemet", eller når de samme jobcentre ikke kan levere den arbejdskraft, som erhvervslivet sukker efter.

Jobcentrene præsterer i dag – og det til trods for en regeljungle og statslig detailstyring. De ansatte går faktisk ikke på arbejde for at gøre livet surt for de borgere, der har det sværest. Nej, de forsøger hver dag at skabe mening for borgerne med den lovgivning, der er ekstrem i omfang og detaljering.

Hvis jobcentrene skal præstere endnu bedre, end de allerede gør, og under ekstremt vanskelige vilkår, er løsningen ikke at splitte og fordele opgaverne mellem jobcentrene og andre aktører. Vi vil kun miste den helhed, sammenhæng og lokale forankring, som jobcentrene leverer i dag.

Løsningen er snarere en oprydning i lovgivningen og et stærkere fokus på effekt, ledelse og retning.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00