Koncern bag energiparker i regeringsudspil efterforskes af politiet for vildledning

Efter anmeldelse fra Finanstilsynet efterforsker politiet dele af Obton-koncernen, som står bag en række nye energiparker på land i regeringens udspil. Det er ”absolut ikke hverdagskost”, siger ekspert. Screening af energiparker har kun set på areal- og energiforhold, oplyser styrelse. Regeringen vil ikke kommentere.

Det er primært virksomheder, der har foreslået de arealer til vedvarende energi på land, som indgår i regeringens udspil om energiparker fra oktober.<br>
Det er primært virksomheder, der har foreslået de arealer til vedvarende energi på land, som indgår i regeringens udspil om energiparker fra oktober.
Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix
Morten ØyenKim Rosenkilde

En væsentlig spiller bag regeringens 32 bud på nye energiparker efterforskes af politiet for vildledende markedsføring af solcelleprojekter.

Investeringskoncernen Obton er ikke blot afsender på syv af de energiparker, som har fundet vej til regeringens udspil fra oktober, men har også siden december sidste år haft en politisag rettet mod to af sine underselskaber.

De to selskaber blev politianmeldt af Finanstilsynet, som mener, at de har lavet "en grov overtrædelse af god forretningsskik" gennem markedsføring til private investorer, der stærkt overvurderede det potentielle afkast fra konkrete investeringsprojekter i blandt andet solceller.

Finanstilsynet hejser her det røde flag.

Lars Krull
Chefrådgiver på Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Ifølge en finansekspert er det "absolut ikke hverdagskost", at en statslig myndighed politianmelder et investeringsselskab.

"Finanstilsynet hejser her det røde flag. Finanstilsynet skal sørge for, at man kan have tillid til banker og investeringsselskaber. Kan man ikke det, så griber de ind," siger Lars Krull, der er chefrådgiver på Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet.

Obton bruger blandt andet penge fra, hvad de beskriver som "semiprofessionelle" investorer til at finansiere solcelleprojekter. Derfor er deres markedsføringsmateriale ifølge Lars Krull vigtigt for at sikre kapital til investeringerne.

"Og når Obton-selskaberne rejser penge hos almindelige mennesker til deres projekter, så skal disse mennesker selvfølgelig også have ordentlige og retvisende investeringsoplysninger," siger han.

Læs også

Et godt tilbud 

Politianmeldelsen fra tilsynet skete 16. december sidste år og dermed ti måneder før, regeringen fremlagde et udspil om energiparker.

Finanstilsynets politianmeldelse er fortsat under efterforskning, oplyser politiets Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet til Altinget.

Oplysningerne kommer samtidig med, at regeringen er i slutspurten af forhandlinger med Folketingets partier om lovændringer, der skal gøre de nye energiparker mulige.

Et bredt politisk flertal har som mål at firedoble mængden af energi fra vind og sol på land inden 2030.  
Derfor fremlagde regeringen i oktober et udspil om nye energiparker rundt om i landet, der skal give bedre kompensation til naboer og særlige lempelige regler til at opstille vedvarende energi som vindmøller og solceller.

På pressemødet, da regeringens præsenterede sit udspil i oktober, sammenlignede klimaminister Lars Aagaard (M) sig selv med den afdøde forretningsmand og Jysk-stifter Lars Larsen, der blev kendt for at levere den faste vending "jeg har et godt tilbud til dig" i reklamer.

"Det er ikke sådan, at regeringen kommer og kommanderer, hvor energiparkerne skal ligge henne. Vi kommer med et godt tilbud, synes vi," sagde Lars Aagaard.

Læs også

Selskaber kun "koncern-forbundne" 

Det er primært Obton og to andre private virksomheder, men også enkelte kommuner, der står bag indmeldelsen af de 32 energiparker i regeringens udspil, som bygger på en screening af 188 indmeldte projekter foretaget af Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Obton har indmeldt 11 arealer, hvoraf de syv så er kommet med i regeringens udspil og er placeret i fem jyske kommuner. Obton understreger i et skriftligt svar til Altinget, at de politianmeldte underselskaber ikke er involveret i de indmeldte energiparker.

Mens det er Obton A/S, der har budt ind på energiparkerne, så er det underselskabet Obton Forvaltning A/S, der også investerer i solcelleprojekter, Finanstilsynet har politianmeldt.

Obton A/S og Obton Forvaltning A/S er koncern-forbundne, men der er intet forretningsmæssigt overlap

Obton
Via sin kommunikationsafdeling

"Obton A/S og Obton Forvaltning A/S er koncern-forbundne, men der er intet forretningsmæssigt overlap," skriver Obton via sin kommunikationsafdeling.

Selskabet skriver også, at Obton Forvaltning har efterlevet Finanstilsynets påbud om at ændre i sin markedsføring, men at tilsynet alligevel har valgt at melde selskabet til politiet.

"Obton Forvaltning A/S har samarbejdet fuldt ud med Finanstilsynet, ligesom der har været fuld transparens, og alt relevant materiale er proaktivt blevet stillet til rådighed gennem hele forløbet," skriver selskabet.

I Obton-koncernen indgår også ejendomsselskabet Koncenton A/S, som Finanstilsynet ligeledes har politianmeldt for samme type vildledende markedsføring af afkast for sine fonde.

Det er ikke første gang, Obton-koncernen er i politiets søgelys.

I 2014 var det Obton A/S selv, der blev politianmeldt af Finanstilsynet for overtrædelse af den såkaldte prospektpligt i forbindelse med et solcelleprojekt i Italien.

Hvad er Obton?

Obton er en dansk investeringsvirksomhed med fokus på vedvarende energiprojekter.

På sin hjemmeside beskriver Obton sig som en ”langsigtet investeringspartner” med stor erfaring i at skabe ”nem adgang afkast gennem investering i solcelleparker og battery storage”.

Obton er stiftet af Peter Krogsgaard Jørgensen og Anders Marcus og har hovedkontor i Aarhus.

Obton-koncernen består af flere forskellige selskabslag. Blandt andet er Obton Forvaltning A/S datterselskab til Obton A/S, som er ejet af Obton Group Holding A/S, der igen ejes af Cronus Bidco Aps. Alle selskaberne har samme direktion, som består af Obtons to stiftere.

Herudover indgår en lang rækker underselskaber, der blandt andet er tilknyttet enkeltstående energiprojekter i og uden for Danmark.

Det er Obton Forvaltning A/S, der er politianmeldt af Finanstilsynet for vildledende markedsføring.

Obton Group Holdning A/S ejer også ejendomsinvesteringsselskaber Koncenton A/S, der ligeledes er politianmeldt af Finanstilsynet for vildledende markedsføring.

Kinesiske vægge 

Hverken politiets Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet eller Finanstilsynet har kommentarer til den verserende sag, men finansekspert Lars Krull er ikke overbevist af forklaringen fra Obton om, at der er tale om forskellige selskaber.

Også selv om Obton ifølge ham godt kan have ret rent formelt.

"Men når man skal vurdere sådan noget, så kigger man ikke kun på det formelle, men på realiteterne. Og slår man op i CVR-registret, så ejer Obton A/S jo Obton Forvaltning A/S 100 procent, der er samme personkreds, samme topselskab, samme adresse, samme hjemmeside. Vi nærmer os hurtigt så meget overlap, at det ikke giver mening at tale om helt adskilte selskaber," siger Lars Krull og tilføjer:

"Hvis der er vægge imellem selskaberne, så er det dét, vi vil kalde kinesiske vægge, der er lavet af papir."

Snæver screening af projekter

Klimaminister Lars Aagaard (M) vil ikke kommentere oplysningerne eller regeringens ansvar for valg af selskaber, men henviser til minister for byer, landdistrikter og kirke, Morten Dahlin (V).

Han henviser til Plan- og Landdistriktsstyrelsen, som i sit svar ikke forholder sig til politianmeldelsen af Obton-koncernens selskaber, men beskriver forløbet omkring screeningen af arealer til energiparker.

Her er der ikke indgået andre hensyn end “forhold vedrørende areal- og energiforhold".

“Screeningen omfattede en række kriterier herunder anslået teoretisk energiproduktion, forventet tidspunkt for indpasning af produktionen i transmissionsnettet samt nationale interesser i arealanvendelsen. Der er således alene indgået forhold vedr. areal- og energiforhold i screeningen," skriver styrelsen til Altinget.

Der er endnu ikke truffet beslutninger om, hvorvidt de 32 områder i regeringens udspil om energiparker vil blive realiseret.

Samtidig med man forhandler i Folketinget om rammerne for de nye energiparker, er staten gået i dialog med de enkelte kommuner om arealerne inden for deres grænser.

Regeringen har bebudet, at planlægningen af de kommende energiparker skal gå hurtigt.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lars Krull

Chefrådgiver, Aalborg Universitet, oberstløjtnant, næstformand, Aalborg Havn og Aalborg Lufthavn
cand.merc.jur. (Aalborg Uni. 1991)

Lars Aagaard Møller

Klima-, energi- og forsyningsminister (M)
cand.scient.adm. (Roskilde Uni. 1994)

0:000:00