Kommentar af 
Roger Buch

Krigen i Ukraine kan sætte kommunernes økonomi under stort pres på grund af stigende forsvarsudgifter

Økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL er ikke reelle forhandlinger, fordi resultatet i det store hele ligger fast. Men aftalen er alligevel vigtig, fordi den får kommunerne til at justere lidt op eller ned på eksempelvis dagpasning og ældrepleje. I de kommende år bliver der dog meget snævre rammer på grund af krigen i Ukraine, skriver Roger Buch.

Kommunernes økonomi kan blive så presset de kommende år, at KL-formand Martin Damm (V) og næstformand Jacob Bundsgaard (S) vil se tilbage på aftalen i 2023 som de gode gamle dage, skriver Roger Buch.
Kommunernes økonomi kan blive så presset de kommende år, at KL-formand Martin Damm (V) og næstformand Jacob Bundsgaard (S) vil se tilbage på aftalen i 2023 som de gode gamle dage, skriver Roger Buch.Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix
Roger Buch
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Borgmestre og kommunalpolitikere følger hvert forår økonomiaftalen med stor opmærksomhed, fordi aftalen sætter rammerne om kommunernes økonomi og satsningsområder for det kommende år.

Forhandlingerne er dog i virkeligheden ikke forhandlinger, fordi regeringen har en mere end stærk overhånd på kommunerne og deres forening Kommunernes Landsforening (KL). Der er ikke tale om symmetriske forhandlinger som på arbejdsmarkedet, hvor arbejdsgiverne kan lockoute og lønmodtagerne kan strejke. Regeringen kan – hvis den kan finde flertal i Folketinget – gennemtrumfe sine ønsker overfor kommunerne, mens kommunerne ingen modtræk har:

Det er en meget asymmetrisk ”forhandling”, som bedst kan beskrives som KL’s forsøg på at få justeret de ting, som regeringen under alle omstændigheder gennemfører

Roger Buch

Kommunerne kan ikke strejke eller nægte at gennemføre det, som regeringen får stemt igennem i Folketinget. Det er altså en meget asymmetrisk ”forhandling”, som bedst kan beskrives som KL’s forsøg på at få justeret de ting, som regeringen under alle omstændigheder gennemfører.

Regeringen er dog ikke døv overfor KL’s indspil, justeringsforslag og ønsker.  Det er en fordel for implementeringen af regeringens politik, at KL og dermed kommunerne spiller med i gennemførelsen af politikken. Lydhørhed i økonomiforhandlingerne kan lette implementeringen, som ellers skal køres igennem med detaljeret lovgivning og kontrol.

Regeringen har også en interesse i at få fjernet småfejl i sine politikker. KL og kommunerne har vigtig viden fra den kommunale hverdag, som kan sikre bedst mulig kvalitet i regler, lovgivning og styring af kommunernes økonomi.

Nøgletallene for de seneste ti års aftaler flytter sig stort set blot i samme omfang som priser og lønninger med stigninger på 20-25 procent siden 2014. Undtagelsen er anlægsudgifter, som er næsten de samme i kroner og øre, hvilket betyder at der i 2023 gennemføres markant mindre anlægsarbejde og byggeri i kommunerne, fordi byggepriserne er steget markant siden 2014.

Der er i øjeblikket god grund til tilbageholdenhed med offentligt byggeri på grund af et ophedet byggemarked, men det var ikke meningsfuldt i 2010-2015, hvor arbejdsløsheden i byggeriet var massiv, og anlægsrammen generelt ikke blev løftet.

Aftalerne flytter sig i det hele taget kun marginalt fra år til år, og derfor vender aftalerne aldrig op og ned på hverken kommunernes generelle situation eller den enkelte kommunes virkelighed. Men de inkrementelle skridt er stadig vigtige, fordi mange kommuners økonomi er kørt ud til marginalerne.

Lidt ekstra luft eller opbremsning på skolerne, daginstitutioner, de ældre eller anlægsudgifterne kan derfor alligevel mærkes i kommunernes hverdag, og helt konkret er aftalen en vigtig forudsætning for efterårets lokale økonomiforhandlinger i hver af de 98 kommuner.

Aftalen kan i den enkelte kommune afgøre, om der er råd til at ansætte lidt flere pædagoger eller SOSU’er, og den kan også diktere, om en ny skole skal bygges eller ej.

Økonomiaftalens indhold er altså meget let at forudsige på de store linjer, men som altid ligger djævlen i detaljen. Det er derfor, forhandlingerne følges så nøje af kommunerne.

Læs også

Den helt afgørende økonomiske kurve for 2024 og de kommende års kommunale økonomiaftaler har imidlertid intet med kommuner at gøre. Det er nemlig kurven over forsvarsudgifterne, som kan tømme det råderum, der er for den offentlige sektor.

Det nationale kompromis fra 2022 om dansk sikkerhedspolitik betyder, at den planlagte stigning i militærudgifterne til to procent af bruttonationalproduktet (BNP) i 2033 allerede har spist 11 af 48 milliarder kroner – eller næsten 25 procent af råderummet i regeringens 2030-plan.

 

To procent er vel at mærke ikke et højt niveau for militærudgifterne. Under den kolde krig lå Danmarks militærudgifter over to procent af BNP og var i perioder helt oppe på 2,5 og 3 procent af BNP, som det ses i figuren.

En yderligere forværring af den sikkerhedspolitiske situation i Ukraine eller andre steder i Europa eller verden kan betyde, at de militære investeringer skal fremskyndes eller øges. Hvis det sker, kan det pludselig være 50 eller 75 procent af det økonomiske råderum, som går til militæret.

Kommunerne kan komme under et pres, hvor situationen i 2023 vil fremstå som de gode gamle dage

Roger Buch

I en sådan situation er der ikke penge nok til den demografiske udvikling med eksempelvis flere ældre. Kommunerne kan komme under et pres, hvor situationen i 2023 vil fremstå som de gode gamle dage. Også en økonomisk krise kan øge presset på den offentlige økonomi og dermed gøre rammen for den årlige økonomiaftale endnu mindre.

Den giftige cocktail af en flertalsregering og udenrigspolitisk uro sætter altså en snæver ramme for de igangværende og kommende års økonomiforhandlinger. Der er ikke meget for kommunerne og KL at komme efter, men justeringer og detaljer er også vigtige, så derfor venter borgmestre, kommunalpolitikere og ledende kommunale embedsmænd med spænding på økonomiaftalen for 2024.

Spændingen udløses typisk i de første ti dage af juni. Måske lidt senere i år på grund af den meget forsinkede finanslov 2023. Forhandlingerne uden reelle forhandlinger er som sædvanligt spændende, uden at være rigtigt spændende, men økonomiaftalen er stadig vigtig for kommuner, kommunalpolitikere og i sidste ende borgerne.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Roger Buch

Centerleder, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
ph.d. (SDU. 1996), cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1993)

0:000:00