DMF: Blankmedieordning skal op på europæisk niveau

DEBAT: Politikerne er nødt til at modernisere blankmedieordningen, så den lever op til europæiske standarder, hvis kunstnere og producenter skal sikre deres professionelle virke, skriver Anders Laursen, formand for Dansk Musiker Forbund.

Af Anders Laursen
Formand for Dansk Musiker Forbund

Den danske blankmedieordning blev etableret i 1992. Tanken var at kompensere musikere, komponister, manusforfattere, instruktører, skuespillere, film- og musikproducenter med videre for kopiering til privat brug.

Udgangspunktet var, at det skulle være en ambitiøs ordning; målsætningen var at indhente vederlag på 100 millioner kroner årligt, hvilket svarer til over 150 millioner kroner i nutidskroner.

Der har gennem tiden været bred politisk opbakning til at sikre kunstnere og producenters forhold, der gør, at de kan opretholde en indtjening og sikre deres professionelle virke.

Ordningen er dog ikke blevet moderniseret i takt med den teknologiske ordning, hvorfor vederlagsniveauet er faldende år for år. Ordningens oprindelige sigte og målsætning er dog stadig relevant, idet der stadig foretages lovlig privatkopiering i stor stil, blot på vederlagsfri hardware i form af smartphones, tablets og så videre, i stedet for på de løse medier, der omfattes af blankmedieordningen.

EU-dom gør fremtiden for blankmedievederlag lysere
Nu er der imidlertid håb forude, fordi en EU-dom har slået fast, at Danmark ikke kan nøjes med vederlag på de løse medier, men også skal have vederlag på kopieringsudstyr (hardware). Det er glædeligt for rettighedshaverne. Det skyldes, at for eksempel musikere har brug for vederlag fra mange kilder for at kunne leve af musikken. Og her er et fornuftigt blankmedievederlag af stor betydning.

Medierne har på det sidste omtalt et forslag fra det såkaldte blankmedieudvalg, som kulturminister Mette Bock (LA) nedsatte.

Blankmedieudvalget har foreslået en udvidelse af ordningen med kunstnervederlag for kopiering til privat brug. Det er kompliceret stof, og afgiftsordninger er sjældent populære, men det ændrer ikke på, at det er vigtige penge for dem, der skaber og producerer musik og film. Vi skal have en ordning, der bringer os på samme niveau som vores nabolande.

Danmark halter bagud i provenu
Udvalget skulle løse problemet med, at Danmarks lov om ophavsret strider med EU-reglerne, fordi man forskelsbehandler forskellige kopieringsmedier, så kunstnere og producenter kun får vederlag for privatkopiering for nogle af dem, nemlig som nævnt de løse medier, ikke kopieringsudstyret.

Det vil udvalget nu løse ved at indføre en anden forskelsbehandling, idet det samlede vederlag i en ny blankmedieordning skal give et meget lavere provenu end i lande, vi plejer at sammenligne os med (Sverige, Holland og Belgien). Beregnet per indbygger faktisk under halvdelen.

Det er uforståeligt, at man vil løse ét forskelsbehandlingsproblem med et andet.

Vederlagsniveauet er vildledende
Politikerne har nu en chance for at få skabt en holdbar og fremtidssikret blankmedieordning. Der har gennem årene været alt for megen diskussion om den og alt for få penge i den. Derfor skal det gøres ordentligt. I det lys er det bekymrende, hvad der er kommet frem om udvalgsarbejdet og rapporten.

Således har jeg hørt og læst kritik af, at indstillingen om vederlagsniveauet ikke er baseret på de fakta om kopiering, som udvalget selv ellers har fået indsamlet, ligesom denne indstilling tilsyneladende er baseret på det lave niveau, som ordningen havde i 2005.

Sidstnævnte giver jo ikke mening, fordi ordningen dengang netop ikke levede op til EU-reglerne. En ulovlighed bliver som bekendt ikke lovlig af at blive gentaget. Desuden er det bekymrende, at sammenhængen med 2005-niveauet synes at være holdt skjult i den endelige rapport.

Kære kulturpolitikere. Lad os nu få en moderniseret blankmedieordning, som lever op til europæiske standarder.

Forrige artikel Danske Medier: Få styr på arbejdsdeling mellem kommuner og lokalmedier Danske Medier: Få styr på arbejdsdeling mellem kommuner og lokalmedier Næste artikel Alternativets kulturpolitiske udspil: Drop kulturkannibalismen Alternativets kulturpolitiske udspil: Drop kulturkannibalismen