Debat

Dansk Live: Koncerter er vejen til et bedre mentalt helbred

Koncerter og festivaler kan være med til at give bedre mentalt helbred og trivsel, så der er ingen grund til at trække på smilebåndene af regeringens forslag om et kulturråd, skriver Esben Marcher i Altinget Kulturs temdebat om, hvordan kunst og kultur kan løse tidens store kriser.  

Frivillige og publikum til festivaler og koncerter oplever fællesskab, der kan give et bedre mentalt helbred, skriver Esben Marcher. 
Frivillige og publikum til festivaler og koncerter oplever fællesskab, der kan give et bedre mentalt helbred, skriver Esben Marcher. Foto: Mathias Eis/Ritzau Scanpix
Esben Marcher
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Kunsten og kulturen er overalt omkring os. Alligevel kan vi let glemme, hvilken central rolle kunsten og kulturen spiller i vores samfund og for os som individer.

Kunsten og kulturen har stor betydning for, hvordan vi tænker, føler og lever vores liv, men kulturens indflydelse tænker vi måske ikke over i hverdagen.

Temadebat

Hvordan kan kunst og kultur bidrage til at løse tidens store kriser?

På kulturområdet vil SVM-regeringen blandt andet "(...) nedsætte et råd, der kan afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser, herunder klimakrisen, naturkrisen, velfærdskrisen og trivselskrisen.”

Men kan kunst og kultur virkelig bidrage til at løse kriser? Og hvis ja, hvordan? Hvad skal der til, før det kan lykkes?

Altinget Kultur tager hul på diskussionen i vores spalter i de kommende uger, hvor politikere og aktører fra kulturlivet får lov til at give deres bud på et svar.

Om Altingets temadebatter:

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes egen holdning.

Vi bringer kun indlæg, som udelukkende er skrevet til Altinget.

Vil du deltage i debatten? Skriv til [email protected].

Den bliver tydelig i krigstid som nu, hvor kulturelle symboler og artefakter blive ødelagt af russiske bombardementer i Ukraine, i fortællinger fra diktaturer og regimer om kontrol af befolkningens adgang til den frie kunst og kultur.

I en hjemlig kontekst mærker vi det, når en sundhedskrise resulterer i nedlukninger af kulturlivet eller restriktioner på måden vi deltager i dette på.

SVM-regeringen beskriver i sit regeringsgrundlag, hvordan den vil ”nedsætte et råd, der kan afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser, herunder klima,- natur,- velfærds,- og trivselskrisen.”

Formuleringen afstedkom ved præsentationen af regeringsgrundlaget humorisering hos nogen - men hvorfor egentlig det? For er der noget kunsten og kulturen kan, så er det jo netop at samle og engagere os som individer. 

Koncerter er ikke bare underholdning

Spørger man - sådan som Sundhedsstyrelsen gør -, befolkningen om, hvordan vi har det, svarer flere og flere af os, at vi har det mentalt dårligt.

Fra 2010 er andelen af voksne danskere med lav score på den mentale helbredsskala således steget. I målingerne mellem 2017 og 2021 er andelen eksempelvis steget fra 13,2 procent til 17,4 procent.

Musik og især den levende musik kan være en af de faktorer, der kan løse trivselskrisen.

Esben Marcher
Direktør, Dansk Live

Her er andelen af kvinder større end mænd. Der er flere unge end ældre, som har en lav grad af mental sundhed, og særligt de unge kvinder er tydeligt tilstedeværende i disse målinger.

Musik og især den levende musik kan være en af de faktorer, der kan løse trivselskrisen. For koncerter og festivaler er ikke bare underholdning. De engagerer og betager os, skaber fællesskaber og engagement. Koncerter og festivaler kan være en vej til et bedre mentalt helbred.

Oplevelsen af kunst påvirker trivsel

I 2022 viste et metastudie, at der er en sammenhæng mellem at synge, lytte til eller spille musik og et boost for den mentale sundhed.

Metastudiet analyserede resultaterne fra 26 studier inden for en række musikalske aktiviteter, som var lavet på tværs af en række lande, heriblandt Sverige, Holland, Australien, Storbritannien og USA. Studiet blev publiceret i Journal of the American Medical Association Network Open.

Tilsvarende viste evalueringen af projektet ’Kultur på Recept’, der blev gennemført i Aalborg, Nyborg, Vordingborg og Silkeborg i 2022, at deltagerne oplevede, at de trives bedre efter forløbet i, end før de deltog.

Målgruppen for ’Kultur på Recept’ var defineret som ’langtidssygemeldte borgere med let til moderat depression, angst og stress’, og 81 procent af de deltagere, der udfyldte den såkaldte WHO-score før og efter forløbet, viste en højere score efter forløbet.

Begge undersøgelser viser, at alene oplevelsen af kunst og kultur kan påvirke, hvordan vi som individer trives. Men deltagelse i en koncert eller festival er som regel meget andet end den kulturelle oplevelse alene.

Som publikum til en koncert eller på en festival bliver vi en del af et fællesskab. Vi deler en fælles oplevelse, hvor vi synger med, bevæger os sammen. Vi taler som regel med andre, end dem vi kom med, og vi går berigede hjem.

Som publikum til en koncert eller på en festival bliver vi en del af et fællesskab.

Esben Marcher
Direktør, Dansk Live

Vi møder mennesker, der er anderledes end os selv, og får større forståelse for hinanden og i forbindelse med koncerter og festivaler skal det store frivillige engagement ikke glemmes.

Hvad enten man er frivillig på et koncertsted eller på en festival, så indgår man i en større gruppe og bliver en del af et fællesskab, uanset om man er studerende, direktør eller er på overførselsindkomst. Denne type fællesskaber bidrager også til vores trivsel.

Statens Institut for Folkesundheds spørgeskemaundersøgelse ’Danskernes Trivsel’ fra 2017 viste også, at sandsynligheden for god mental sundhed var højere, jo mere aktive respondenterne var, jo oftere de engagerede sig i aktiviteter og fællesskaber, og jo oftere de gjorde noget for andre.

Læs også

For den del af respondenterne, der var aktive i en forening, gruppe eller organisation, viste undersøgelsen, at der var omtrent 75 procent større sandsynlighed for, at man havde høj mental sundhed i sammenligning med respondenter, der ikke var en del af noget tilsvarende. 

Undersøgelsen viste også, at hvis man arbejder for en mærkesag eller frivilligt, så er der 40 procent større sandsynlighed for høj mental sundhed sammenlignet med folk, der ikke gør.

Frivillighed fordrer trivsel

Dansk Live organiserer koncert- og festivalarrangørerne. Mange af vores medlemmer fortæller livsbekræftende vidnesbyrd om frivillige, der i løbet af deres virke som frivillige har løftet sig selv ud af alt fra ensomhed, depression, misbrug - sågar i et enkelt tilfælde hjemløshed.

Arbejdet med frivilligheden har med andre ord helt konkrete, synlige effekter, men arbejdet med mennesker stopper i øvrigt ikke der. Flere festivalarrangører engagerer sig i aktiviteter, der har til formål at hjælpe socialt udsatte i samfundet.

Det sker blandt andet, når arrangørerne inviterer hjemløse og andre udsatte til at tage del i deres festival og bidrage på en måde, som både hjælper arrangøren og disse deltagere.

Effekterne af deltagelse for både publikum og frivillige kan være med til give bedre mentalt helbred og trivsel.

Esben Marcher
Direktør, Dansk Live

De mange koncerter og festivaler herhjemme har således ikke alene værdi som kulturelle begivenheder og store oplevelser for deltagerne. Effekterne af deltagelse for både publikum og frivillige kan være med til give bedre mentalt helbred og trivsel.

Tilsvarende benyttes flere af de hjemlige festivaler i stigende grad til at gennemføre eksperimenter inden for klima- og miljøarbejde. Også her kan festivalerne - som med deres store skala og korte eksekveringsperiode - skabe nyttig viden der kan bidrage i blandt andet produktudvikling.

Livemusikken er naturligvis ikke den eneste løsning på kriserne, vi står over for, men ideen om at inddrage kunsten og kulturen i arbejdet med disse kriser er ikke noget, der skal trækkes på smilebåndet over.

Potentialerne er til stede og tydelige.

Læs også

 

 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Esben Marcher

Direktør, Dansk Live
studier i kommunikation og virksomheder (RUC)

0:000:00