Kulturminister og KL kickstarter borgerdebat om fremtidens bibliotek

TILLØB: Bibliotekerne har længe efterspurgt en revision af biblioteksloven med mindre fokus på materialer og udlån. Nu vil Mette Bock (LA) og KL i efteråret inddrage landets borgere i en debat om fremtidens biblioteker.

Mens udlånet af bøger på landets folkebiblioteker har været stærkt dalende de senere år, bliver bibliotekerne i højere grad brugt til at facilitere foredrag og debatarrangementer.

Og det er kun godt, lyder det samstemmigt fra politikere i både byråd og folketing.

Mening giver det til gengæld ikke, hvis man læser teksten fra biblioteksloven. Her beskrives formålet med folkebibliotekerne meget materialeorienteret, hvorfor den ifølge flere biblioteksorganisationer bør skrives om.

”Bibliotekerne udvikler sig i den rigtige retning, men det er på trods af loven,” forklarer Steen Bording Andersen, der er formand for Danmarks Biblioteksforening.

Endnu en borgerinddragelse
På baggrund af bibliotekerne og kommunernes eget ønske skyder kulturminister Mette Bock (LA) og KL derfor endnu en borgerinddragende kampagne i gang.

Under overskriften ”Ordet er frit. Biblioteket er dit” vil de turnere rundt i landet og med ministerens egne ord ”slå lyttebøfferne ud” i samtale med borgerne.

”Vi må bare konstatere, at i disse digitaliseringstider er der rigtig meget, der ændrer sig i forhold til, hvilken måde bibliotekerne agerer på. Derfor er det vigtigt at få debatten,” siger kulturministeren.

Og selvom biblioteksorganisationerne allerede har ytret deres bud på fremtidens bibliotek og en eventuel revidering af biblioteksloven, så er det ikke nok, mener Leon Sebbelin (R), der er formand for KL’s kultur-, erhvervs- og planudvalg.

”De har bidraget med mange gode tanker og idéer til bibliotekernes fremtid, men vi synes også, at der er behov for en bredere debat om folkebibliotekerne. Vi skal have skabt nogle tilbud, som borgerne har lyst til at bruge og bakke op om – og det gælder ikke mindst de unge, som jo er fremtidens brugere og ikke-brugere,” siger Leon Sebbelin ifølge en pressemeddelelse.

Minister vil ikke forholde sig til lovændring
Kulturminister Mette Bock vil dog ikke forholde sig til, om den nuværende bibliotekslov, der blev vedtaget tilbage i 2000, skal skrives om.

”Vi må prøve at se på, hvad bibliotekernes opgave er. Man kan jo godt have en opgave, som ligner den oprindelige, men som skal gøres på en ny tids præmisser,” siger hun og anerkender kritikken fra biblioteksforeningen.

”De har selvfølgelig en pointe i, at den nuværende tekst er meget materialeorienteret. Om det kræver en ændring af biblioteksloven eller ej, vil jeg ikke konkludere på lige nu,” siger Mette Bock.

Bording Andersen: Ikke alle biblioteker følger med
Selvom flere biblioteker allerede – lettere autonomt – har ændret dele af fokusset fra samlingerne til demokratiske og debatskabende begivenheder, vil det alligevel have betydning, at der snarest muligt bliver revideret i loven.

Det mener Steen Bording Andersen, der påpeger, at det nemlig ikke er alle folkebiblioteker, der er fulgt med.

”Jeg vil gerne have, at man direkte i loven peger på, at bibliotekerne har en opgave, der handler om demokrati, debat og partnerskaber. Det står der intet om, og vi ser i nogle kommuner, at de ikke påtager sig opgaven,” siger han.

Udover ønsket om, at bibliotekerne skal indgå flere partnerskaber med civilsamfundets aktører, ser han også gerne, at man skærper bibliotekernes fokus på læselyst hos børn og unge.

”Det kræver, at vi skal være meget opsøgende i vores formidling. Derfor er det vigtigt, at vi også adresserer den opgave i loven, så den ikke kommer bagest i køen,” siger Steen Bording Andersen.

Han bakkes op af Tine Segel, der er formand for Bibliotekarforbundet.

”Hvis vi skal rykke på læselysten, skal der nogle andre initiativer til. Det sker ikke af sig selv,” siger hun og pointerer, at det også kan influere på måden, vi måler bibliotekernes gennemslagskraft på i dag.

”Det er vigtigt, at der er et fokus på, at biblioteket også har samlinger. Men at lægge de måder, man måler bibliotekerne på, fuldstændig op på udlånstal og besøgstal, det er ikke fyldestgørende,” siger Tine Segel.

Bock om Cepos-kritik: Det punkt er vi forbi
Det var ellers udgangspunktet for den kritik, som den borgerlig-liberale tænketank Cepos var bannerfører på i begyndelsen af året.

Her vurderede Henrik Christoffersen, forskningschef i Cepos, at bibliotekerne var ”langt ude i lovgivningsmæssigt ukendt farvand”.

Tiden havde ”udhulet” bibliotekernes ”oprindeligt indlysende argument”, mente han og påpegede, at bogudlånet fra 2009 til 2015 var faldet med mere end en fjerdedel, mens ligeledes udlånet af nyere medier var dalende.

Den kritik er dog ikke længere en relevant diskussion, lyder det fra kulturminister Mette Bock.

”Cepos betragtede netop bibliotekerne som nogle, der blot udlåner bøger. Det punkt er vi forbi. Det var et fint indspark i debatten, de havde, men debatten kræver meget mere end det,” siger kulturminister Mette Bock.

Hun afviser samtidig, at der skal gå ideologi og partipolitik i biblioteksdebatten.

”Folkeoplysning og litteraturformidling ligger alle på sinde,” lyder det fra ministeren.

I første omgang har ministeren og KL-formanden inviteret ansatte og studerende fire steder i landet til at komme med input til, hvad fremtidens bibliotek skal være. De fire dialogmøder kombineres med en parallel digital debat via Facebook, hvor alle har mulighed for at bidrage med deres synspunkter, oplyser Kulturministeriet.

Resultatet skal give input til en efterfølgende debat med bibliotekssektoren og kommunerne i første halvdel af 2019.

Forrige artikel Ny platform skal give danskerne bedre indsigt i demokratiske processer Ny platform skal give danskerne bedre indsigt i demokratiske processer Næste artikel Læs regeringens udspil til ny filmaftale her Læs regeringens udspil til ny filmaftale her
Mette Bock vil være præst

Mette Bock vil være præst

OMSKOLING: Den tidligere kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA) vil være præst, siger hun til Radio4.