Lars Seeberg om krav til teatre: Vi lægger op til dialog

INTERVIEW: Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har skærpet retorikken over for egnsteatrene. Men teatrene misforstår det, når de tror, der er tale om påbud, siger formand Lars Seeberg.

Breve fra Statens Kunstfond til en række egnsteatre med nye forventningskrav har skabt noget usikkerhed og nervøse miner på de skrå brædder.

I forbindelse med evalueringen af teatrene forventes det nu, at anbefalingerne, der førhen blot var vejledende, bliver "implementeret og efterlevet inden for aftaleperioden". Det skriver Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst (PUS) som en standardformulering i breve sendt til de 21 evaluerede egnsteatre samt deres kommuner.

Både teatrene, en ekspert i forvaltningsret og en kulturordfører læser de nye forventninger som klare påbud.

Login