Debat

Museumsdirektør: Anbefalinger til museumsreform modarbejder kulturministerens kulturpolitiske vision

Med det aktuelle forslag til en ny fordeling af statsmidler vil fokus for museerne være at skabe en lukrativ forretning fremfor kunstværker, der fremmer trivsel, fællesskaber og samfundsengagement. Det vil modarbejde kulturministerens vision for kulturpolitik, skriver Karen Grøn.

Det vil være en stor ulykke, hvis en museumsreform resulterer i et museumsvæsen, som tvinges til at nedjustere samlingsarbejde og samfundskald for at optimere besøgstal med henblik på øget tilskud, skriver Karen Grøn. 
Det vil være en stor ulykke, hvis en museumsreform resulterer i et museumsvæsen, som tvinges til at nedjustere samlingsarbejde og samfundskald for at optimere besøgstal med henblik på øget tilskud, skriver Karen Grøn. Foto: Bo Amstrup
Karen Grøn
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I november udkom det længe ventede oplæg til den museumsreform, som skal skabe et transparent system for statstilskud i Danmark.

Oplægget opdeler fornuftigt museernes centrale opgaver i samlingsudvikling, formidling og vidensudvikling. Imidlertid hjælper rapporten ikke kulturministeren, som visionært og tydeligt har tilkendegivet, at kultur har et samfundskald i løsning af en række af samtidens udfordringer.

Museernes samfundskald

For en god ordens skyld er det værd at huske, hvad et museum helt grundlæggende er ifølge museernes internationale samarbejdsorganisation - The International Council of Museums (ICOM), som vedtog en ny museumsdefinition i 2022.

Museers grundlæggende fundament er at være en non-profit, blivende institution, der i samfundets tjeneste forsker, indsamler, bevarer, fortolker og udstiller materiel og immateriel kulturarv.

  1. Museer giver alle borgere adgang ved at være åbne for offentligheden, tilgængelige og inkluderende.
  2. Museer er vigtige samfundsaktører, der fremmer mangfoldighed og bæredygtighed.
  3. Museer forvalter opgaverne ved at fungere og kommunikere etisk, professionelt med deltagelse af samfundets fællesskaber.
  4. Museers produkter er forskelligartede oplevelser til (ud)dannelse, glæde, refleksion og videndeling.

Det unikke i den nye museumsdefinition er sidestillingen af museernes samlingsopgave og samfundskald, som betones med ordene tilgængelige, inkluderende, mangfoldighed, bæredygtighed og deltagelse af samfundets fællesskaber. Da alle danske museer er medlemmer af ICOM, er museumsdefinition derfor også retningsgivende for fremtidens museer og bør være grundlaget for en ny fordeling af statsstøtten til museerne.

Et museum er først og fremmest en non-profit blivende institution, som sikrer kulturarven og har et samfundskald der fremmer mangfoldighed og bæredygtighed til glæde, refleksion og dannelse blandt borgere

Karen Grøn
Museumsdirektør, Trapholt

Markedsperspektiv i anbefalingerne

Arbejdsgruppen anbefaler for det første, at staten skal understøtte et sammenhængende, mangfoldigt og dynamisk museumslandskab med museer i hele landet, hvilket er et væsentligt decentraliseringsperspektiv, som vil sikre fysisk adgang til kultur af høj kvalitet for alle borgere i landet, hvilket jeg tidligere har skrevet om i et debatindlæg om kulturørkener i Altinget.  

Det andet mål vedrører museernes fundament og beskriver, på linje med ICOMs definition, bevaring og udvikling af relevante kultur- og naturarvssamlinger. Her anbefales, at arbejdet måles gennem produktion af forskningsartikler. Imidlertid mangler der en vurdering af museernes opgaver med samlingsvaretagelse og udgifter til magasiner, som i disse år udhuler driftsbudgetterne.

Mål tre og fire handler om museernes relevans for borgere, samfund og museernes rolle som videns- og dannelsesinstitutioner.

Læs også

Arbejdsgruppen betoner, at museer har en vigtigt samfundskald med at udvikle oplevelser og tilbud i tæt dialog med borgere og samfund og skabe rum for flere forskellige former for museumsoplevelser, samt at museerne oplagt har en rolle samtidens trivsels- videns- og klimakrise, hvilket jeg også tidligere har skrevet om i Altinget.

Relevansen måles imidlertid i anbefalingerne udelukkende gennem et markedsperspektiv, i form af besøgstal og evnen til at skabe indkomst. Turisme og høje besøgstal til en udstilling er en god forretningsmulighed på nogle museer i visse dele af landet, men ikke for alle. Samfundskaldsopgaverne derimod er økonomiske og organisatoriske belastninger for museerne.

Derimod vil succes med flere skolebørn betyde udhuling af museets økonomi til betaling af medarbejdere, ligesom projekter henvendt til borgere med særlige behov kan have stor samfundsmæssig betydning og transformativ virkning i deltagernes liv og museernes udvikling, men ud fra anbefalingerne ikke kan omsættes til en lukrativ forretning, da de sjældent betyder flere kunder i butikken.

Et museum er først og fremmest en non-profit blivende institution, som sikrer kulturarven og har et samfundskald der fremmer mangfoldighed og bæredygtighed til glæde, refleksion og dannelse blandt borgere.

Forslag til en museumsreform

Der er behov for, at anbefalingerne udvides med flere parametre, der krystalklart skaber incitament for museernes opgaver med samlingsudvikling og samfundskaldet med borgerrettet formidling.

I stedet for blindt at omfordele beløbene, kunne det være en god ide at studere hvordan de høje tilskud i dag forvaltes

Karen Grøn
Museumsdirektør, Trapholt

Det vil være en stor ulykke og direkte imod ICOMs museumsdefinition, hvis en museumsreform resulterer i et museumsvæsen, som tvinges til at nedjustere samlingsarbejde og samfundskald for at optimere besøgstal med henblik på øget tilskud.

Nogle museer modtager allerede i dag markant højere tilskud end flertallet. I stedet for blindt at omfordele beløbene, kunne det være en god ide at studere, hvordan de høje tilskud i dag forvaltes. Et højt statsligt tilskud har eksempelvis måske understøttet en stærk skoletjeneste med gode resultater.

I stedet for at rive tæppet væk under et museum med den slags succeshistorier, bør en reform sikre, at alle museer honoreres for denne indsats og at flere museer får tilsvarende mulighed for at give børn i deres område gratis skoletjeneste.

Trapholts dilemma

På Trapholt har museet gennem mange år, og i særdeleshed under og efter corona, arbejdet med store fællesskabte kunstværker med op til 1000 deltagere. Det er dokumenteret videnskabeligt, at projekterne skaber trivsel, fællesskaber, kreativitet og samfundsengagement.

Trapholt modtager 2,2 millioner kroner i statsstøtte, så alle aktiviteter på museet finansieres af eksterne midler. Museet har allerede i dag den udfordring, at ansøgninger til de fællesskabte kunstværker sætter udstillingsansøgninger bagerst i køen til fondene.

Med det aktuelle forslag til ny fordeling af statsmidler, vil det klogeste være, at Trapholt stopper med disse trivselsfremmende fællesskabte kunstværker og koncentrerer sig udelukkende om store udstillinger med henblik på at få væsentligt flere gæster end de aktuelle 100.000 årligt. Det ville alt andet være ærgerligt, især når kulturministerens kulturpolitiske vision netop er, at kulturen har et særligt samfundskald.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Karen Grøn

Museumsdirektør, Trapholt – Museum for Moderne Kunst og Design
cand.mag., MPM

Jakob Engel-Schmidt

Kulturminister, MF (M)
officer af reserven (Kongens Artilleriregiment 2003), cand.merc. i international business (CBS 2010)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024