Debat

Museumsdirektør: Gør for kulturen, hvad New Labour gjorde i 00'erne

New Labours storstilede museumsprogram 'Renaissance in the Regions' var en helhedsindsats, der gjorde lokale museer til kraftcentre i den regionale kulturudvikling. Det samme kan vi gøre i Danmark, skriver Karen Grøn.

Renaissance in the Regions var en succesfuld indsats, som udviklede metoder og dannede praksisser, som kan mærkes den dag i dag i den engelske museumsverden, skriver Karen Grøn.
Renaissance in the Regions var en succesfuld indsats, som udviklede metoder og dannede praksisser, som kan mærkes den dag i dag i den engelske museumsverden, skriver Karen Grøn. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix
Karen Grøn
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Kultur i provinsen kan ikke basere sig på foreningsliv og frivillige.

Vi har brug for stærke regionale kulturtilbud, hvor borgere kan få oplevelser på højeste niveau indenfor kunst, musik, teater og dans.

Det er ikke kun vigtigt som underholdning og adspredelse. Det har betydning for vores trivsel, uddannelse og sammenhængskraft.

Det kræver for det første, at vi har stærke, regionale kulturinstitutioner. For det andet at der er en grundlæggende økonomi til den kunstneriske kerneydelse.

Og til sidst at der etableres en national strategi på tværs af uddannelses-, social-, arbejdsmarkeds- og sundhedsområdet.

Temadebat

Hvordan sikrer vi, at store dele af provinsen ikke ender som "kulturløse ørkener"?

Store dele af Danmark er ved at ende som "kulturløse ørkener", hvor det lokale bibliotek for længst har drejet nøglen om - og hvor mange biografer måske risikerer at følge efter. Sådan siger Altingets kulturskribent Niels Fried-Nielsen i hvert fald til Altinget Ajour. Derfor beder Altinget Kultur en række markante aktører på kulturområdet svare på, om danske kulturinstitutioner er gode nok til at sikre sammenhængskraft i landet. 

Debatpanelet kan findes her.

Om Altingets temadebatter:

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes egen holdning.

Altinget bringer kun debatindlæg, som udelukkende er skrevet til Altinget.

Har du lyst til at bidrage til debatten, er du velkommen til at sende det til debatansvarlig Ida Elmdal Thagesen på ida@altinget.dk eller til Altingets debatredaktion på debat@altinget.dk.

Renæssance i regionerne

Det giver god mening at gøre styrkelse af kulturinstitutioner over hele landet til et centralt politisk indsatsområde.

I nullerne inddrog New Labour i Storbritannien kulturen som en væsentlig løftestang i regeringens store vision: 'education, education, education'.

En af de store indsatser var det storstilede museumsprogram Renaissance in the Regions. Ideen bag indsatsen var at gøre lokale museer til stærke centre for regional kulturudvikling i samarbejde med mindre museer i regionen.

Indsatsen var en gevaldig økonomisk saltvandsindsprøjtning på 300 millioner pund. Pengene gik til en helhedsindsats, som indbefattede både museernes kerneområde samt et kolossalt kompetenceløft, der omfattede ledelses-, formidlings-, teknologi- og forretningsudvikling.

Resultatet blev et kæmpe løft til regional udvikling, markant forøgelse af blandt andet skolers brug af museerne og nye brugergrupper på museerne.

Renaissance in the Regions var en succesfuld indsats, som udviklede metoder og dannede praksisser, som kan mærkes den dag i dag i den engelske museumsverden.

Læs også

Kunst og trivsel

Det kan kun undervurderes, hvor stort potentiale kunst og kultur har for vores samfundsudvikling.

I 2020 udkom WHO med en stor rapport, der samler evidens fra 3000 forskningsartikler vedrørende kunsts positive betydning for menneskers trivsel.

Ideen bag indsatsen var at gøre lokale museer til stærke centre for regional kulturudvikling i samarbejde med mindre museer i regionen.

Karen Grøn, museumsdirektør, Trapholt

I Århus Kommune har man netop gennem en strategisk kultur- og sundhedsplan uddelt 2,1 millioner fra sundhedsområdet til 40 kulturinitiativer.

I Kolding Kommune har biblioteket, kulturskolen, jobcenteret og Trapholt siden 2018 arbejdet systematisk med at udvikle tilbud til sygemeldte borgere med stress, angst og depression.

Projektet er finansieret af arbejdsmarkedsområdet. Evalueringer viser, at borgeres vurdering af eget helbred flytter sig markant til det bedre efter afsluttet forløb. Således er der initiativer spredt over hele landet.

Men der mangler en koordineret indsats med systematisk vidensopsamling, vidensdeling og kompetenceudvikling. Det kræver en national strategi og handleplan på tværs af politikområder.

En kulturpolitisk helhedsindsats

Skal lokale kulturtilbud være for alle? Naturligvis skal de det. Kunsten skal fortsat skabes ud for sine egne forudsætninger uden tanke om specifikke brugergrupper.

En styrkelse af kulturinstitutioner over hele landet og en national handlingsplan på tværs af politikområder vil være to oplagte kulturpolitiske indsatser.

Karen Grøn, museumsdirektør, Trapholt

Den gode kunst har som regel mangfoldige erfaringsmuligheder og åbninger.

De fleste kunstnere slipper deres værk, når det er færdigt, og overlader det til beskueren at gøre sig erfaringer med det.

Det er kulturinstitutionernes opgave at sikre, at kunsten når et bredere publikum. Det kræver stor ekspertise og indsigt at skabe flere åbninger ud over den kunsthistoriske tilgang.

Derfor vil en styrkelse af kulturinstitutioner over hele landet med en helhedsindsats i stil med Renaissance in the Regions og en national handlingsplan på tværs af politikområderne være to helt oplagte kulturpolitiske indsatser.

Med dette vil vi kunne udnytte det store potentiale, som kunsten rummer, når den varetages og formidles professionelt gennem stærke, inkluderende og samarbejdende kulturinstitutioner på tværs af Danmark.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Karen Grøn

Museumsdirektør, Trapholt – Museum for Moderne Kunst og Design
cand.mag., MPM