Teatre efterlyser mere drama på skoleskemaet

KREATIVE FAG: Dansk Teater og Skuespillerforbundet efterspørger mere dramaundervisning i folkeskolen i forbindelse med regeringens opprioritering af fagene billedkunst og musik. Ekspert påpeger, at der i dag ikke længere er megen fornuft bag prioriteringen.

Folkeskolen skal blive bedre til at ruste elever til at tage en erhvervsfaglig uddannelse og i det hele taget styrke deres praktiske færdigheder.

Det er udgangspunktet for regeringens lovforslag, der vil indføre toårige obligatoriske valgfag i udskolingen indenfor musik, billedkunst, madkundskab og håndværk og design. Bag forslaget er en bred politisk aftale, der blev indgået 12. juni i år.

Dansk Teater og Skuespillerforbundet undrer sig over, hvorfor dramafaget i folkeskolen ikke er blevet sidestillet med de øvrige kreative fag i samme omgang.

Login