Opsamling på temadebat om klapning: Konsekvenser for biodiversiteten og havneudvidelser, der trækker ud

Hvem har vigepligt, når miljøhensyn og erhvervsinteresser i det maritime Danmark støder sammen? Det spørgsmål besvarede en række aktører i en netop afsluttet temadebat på Altinget Maritim. 

Foto: Bernd W'stneck/AP/Ritzau Scanpix
Jeppe Højberg Sørensen

Udbygning og vedligeholdelse af havne og sejlrender i de danske farvande er en del af fremtidssikringen af infrastrukturen i Danmark. På samme måde kræver opførelsen af vindmøller og vedvarende energi på havet dybere sejlrender og større havneanlæg.

De tusindvis ton sand, bundmateriale og mudder, som bliver til overs, når man udvider havne og sejlrender, kan indeholde en række miljøskadelige stoffer som for eksempel rester af skibsmaling, der kan udgøre en trussel mod havmiljøet.

Altinget Maritim inviterede en række aktører til en debat om, hvordan myndigheder, naturorganisationer, erhvervsliv og borgere kan finde en balance mellem kommerciel forretning, grønne energiambitioner og miljøhensyn. 

Altinget logoMaritim
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget maritim kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00