Borgmester: Vi bliver syge, mens vi venter på roadpricing

DEBAT: Trods mange målinger og rapporter om at luftforurening er et massivt problem i København, skorter det på handling, mener kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (ALT).

Af Franciska Rosenkilde (ALT)
Kultur- og fritidsborgmester, Københavns Kommune

Det er farligt at trække vejret i København.

Faktisk så farligt, at 550 københavnere hvert år dør for tidligt på grund af luftforurening. Samtidig er den forurenede luft medvirkende årsag til 20.000 tilfælde af en række sygdomme som kronisk bronkitis, astma og lungekræft.

EU's miljøagenturs årlige rapport, som netop er udkommet, bekræfter det dystre billede. 

Partikelforureningen er i de fleste europæiske byer alt for høj, og også i København indånder vi de skadelige partikler.

Det burde være en menneskeret at kunne trække ren luft ned i lungerne uden at frygte for helbredet og i sidste ende ens liv. Men trods massevis af målinger og rapporter der viser, at luftforurening er et massivt problem, skorter det på handling, der virkelig batter.

En forstemmende udvikling
Imens stiger antallet af osende biler i København.

Alene i perioden fra 2008 til 2018 kom der ifølge 'Cykelredegørelse 2019' 27 procent flere biler i byen. Og set i lyset af at biltrafikken er en af vigtigste kilder til luftforurening med de særligt farlige NOx-partikler, er det en forstemmende udvikling. Og ovenikøbet en udvikling, som forhindrer os i at opnå vores klimamål om CO2-neutralitet i 2025.

I Alternativet i København ser vi med alvor på situationen. Det er lykkedes os at få indført højere beboerlicenser i den netop indgåede aftale om kommunens budget for 2020, og det er vi stolte af. 

For det skal være mindre attraktivt at have bil i byen – både af hensyn til klimaet og københavnernes sundhed.

For snart halvandet år siden stillede vi i Alternativet et forslag i Borgerrepræsentationen om at indføre roadpricing og skærpede miljøzoner i København. Et forslag, der er politisk opbakning til på rådhuset. 

Venter på grønt lys fra regeringen 
Da regeringen er blevet skiftet ud i mellemtiden, har vi for kort tid siden fremsat forslaget igen. 

Vi skal have regeringen til at gøre det muligt for os som kommune at indføre intelligent roadpricing, og nu venter vi i spænding på at få grønt lys af en regering, som bryster sig af at have tårnhøje klimaambitioner. 

Jeg glæder mig personligt til at se klimaholdning blive til klimahandling.

Vi kommer nemlig ikke udenom at reducere biltrafikken, selvom kritikere står parat til at råbe "bilhader" eller "social slagside". Det handler ikke om at være for eller imod biler. 

Det handler om noget meget større og vigtigere: Vores klima og sundhed. At vælge den rene luft er sund fornuft.

Forrige artikel Stævnet forskers kollegaer: Bæredygtigt Landbrug vil svække ytringsfriheden Stævnet forskers kollegaer: Bæredygtigt Landbrug vil svække ytringsfriheden Næste artikel L&F: Politikerne må erkende, at natur koster penge på finansloven L&F: Politikerne må erkende, at natur koster penge på finansloven