Danmarks Naturfredningsforening: Gentag ikke fejlene fra 2013

DEBAT: Madaffald skal indsamles særskilt, glas sorteres, og metal, plast, pap, elektronik og farligt affald ud af restbeholderen. Den kommende affaldsplan skal rette op på fejlene fra 2013, skriver Sine Beuse Fauerby fra Danmarks Naturfredningsforening. 

Af Sine Beuse Fauerby
Energi- og miljøpolitisk rådgiver, Danmarks Naturfredningsforening

Det går fremad på det grønne område i Danmark, når det gælder affald. De sidste fem år har der været en markant udvikling, der startede med ressourcestrategien i 2013, EU-kommissionens cirkulær økonomipakke, og senest klare anbefalinger fra Regeringens advisory board om cirkulær økonomi.

En af anbefalingerne fra advisory boardet er, at Danmark skal være førerland på cirkulær økonomi, for der er penge i at være blandt de lande, der har løsningerne. Med den hast, andre lande rykker, skal Danmark op i fart. Og her er den kommende nationale affaldsplan et vigtigt skridt.

Manglede minimumsstandarder
Ressourcestrategien fra 2013 fik virkelig sat gang i noget ude i kommunerne. Desværre var den store fejl ved ressourcestrategien, at den ikke gav kommunerne klare minimumsstandarder for affaldssortering, og der blev ikke lavet en plan for udfasning af affaldsforbrændingskapacitet.

Derfor har vi set, hvordan man eksempelvis i København af mere eller mindre politiske årsager har udbygget med kæmpe overkapacitet. En tabersag for alle.

Den kommende affaldsplan giver mulighed for at rette op på fejlene fra 2013. I Danmarks Naturfredningsforening mener vi, at kommunerne allerede nu kan skæve til, hvad der er på vej fra EU, og sætte standarden højt. Det er helt essentielt, at der kommer krav, som kan følge med en ny kildesortering.

Det kunne som minimum betyde, at madaffald skal indsamles særskilt, at glas skal holdes hver for sig, og at metal, plast, pap og papir, elektronik og farligt affald skal ud af restbeholderen.

Lad os i det hele taget få en langt mere ensartet affaldssortering. Det vil både være bedre for natur og miljø - og samtidig nemmere for os som borgere at finde rundt i.

Pantsystem bør udvides
Nu er det ikke kun hjemme ved den private skraldespand, slaget skal stå. Virksomhederne spiller en stor rolle, og der er heldigvis en del, der gerne vil forbedre deres produkter.

Vi har dog til gode at se langt flere virksomheder tage ansvar for bæredygtighed. For selvfølgelig bør industrien kun lave produkter, som de selv vil have tilbage igen og genanvende.

En måde at få produkter indsamlet til genanvendelse er via pantsystemer. Her har Danmark noget unikt. Et pantsystem, der får ressourcerne tilbage til nye produkter. Og her snakker vi ikke bare om at lave plast om til vejfylde, men flasker om til flasker. Så hvis vi virkelig vil noget på cirkulær økonomi-dagsordenen, så lad os da få langt flere produkter ind i pantsystemet.

Befolkningen er med. I foråret 2017 fik vi lavet en Gallupundersøgelse om pant på plastposer. Her svarede 68 procent af danskerne, at de gerne eller meget gerne ville have pant på plastposer. Så lad os komme i gang.

Ægte og reelle gevinster, tak
Der er behov for klare rammer og investering i nye systemer, hvis vi skal blive et land, andre lader sig inspirere af i fremtiden. Den kommende affaldsplan skal give kommunerne de sidste skub og sikre en ensartet sortering, så vi kan få industrien til at tage langt mere ansvar for sine produkter og udvide pantsystemet.

Og så er det vigtigt, at cirkulær økonomi-dagsordenen ikke blive grøn vask af initiativer eller produkter, hvor miljøeffekterne ikke er gennemtænkte. Vi skal sælge ægte og reelle miljøgevinster i fremtiden.

Forrige artikel Naturbeskyttelse.dk: Brug det økonomiske råderum på naturen Naturbeskyttelse.dk: Brug det økonomiske råderum på naturen Næste artikel LA: Deleøkonomier er en gave for miljøet LA: Deleøkonomier er en gave for miljøet