Dansk Energi: Bæredygtig biomasse holder

REPLIK: Biomasse er ikke skadeligt for miljøet, som biolog Søren Wium Larsen påstår. Dansk biomasse forvaltes og anvendes nemlig bæredygtigt takket være den danske brancheaftale, skriver chefkonsulent i Dansk Energi.

Af Kristine van het Erve Grunnet 
Chefkonsulent i Dansk Energi

Bæredygtig biomasse er et centralt element i den grønne omstilling, fordi Danmark på den måde bliver fri af kul og gas. Anvendelse af træ til energi er godt for miljøet og klimaet, hvis skovene forvaltes bæredygtigt – det bliver afbrænding af kul aldrig.

Derfor går Søren Wium-Larsen i sit debatindlæg 5. april galt i byen, når han skriver, at man bør stoppe flisproduktion i statsskovene. Til gengæld har han fuldstændig ret i, at biomasse til energi ikke må give anledning til, at biodiversiteten forringes.

Brancheaftalen beskytter biodiversiteten
Heldigvis sikrer den danske brancheaftale allerede fra sidste år, at den biomasse, som kraftvarmeværkerne anvender, kommer fra skove, som forvaltes bæredygtigt. Et centralt kriterie i brancheaftalen er beskyttelse af biodiversitet.

Alle danske statsskove er certificerede efter internationalt anerkendte skovcertificeringer – som for eksempel FSC. Certificeringerne sikrer, at der efterlades dødt ved, og at skader fra skovningsmaskiner minimeres. Det kan altså lade sig gøre både at have en produktion af træ til produkter og energi og samtidig værne om miljøet.

DK har sikret bæredygtig brug af biomasse
Søren Wium-Larsen nævner en EU-rapport om biomasse. Rapporten beskriver, at der findes god og dårlig biomasse, og at der i EU ikke er regulering på plads, som sikrer, at det kun er biomasse, som ikke skader miljøet, og som er godt for klimaet, der anvendes til energi. Dette gælder for EU, men i Danmark er der lavet en brancheaftale, som med opbakning fra både regering og et bredt udsnit af Folketinget sikrer netop bæredygtig brug af biomasse i de danske kraftvarmeværker.

Nu er det afgørende, at vi fortsætter den udvikling og breder den ud til resten af Europa, så vi får enslydende, ambitiøse kriterier for bæredygtig biomasse, der gælder i hele EU. Kun sådan sikrer vi, at biomassen også i fremtiden kan anvendes i energiforsyningen. Til gavn for både klimaet og miljøet.

Forrige artikel Landskabsarkitekter: Drop liberaliseringen af landzonereglerne Landskabsarkitekter: Drop liberaliseringen af landzonereglerne Næste artikel SF: Ny vandløbslov kan sende ekstraregning til skatteyderne SF: Ny vandløbslov kan sende ekstraregning til skatteyderne
  • Anmeld

    Søren Wium-Andersen · biolog, cand. scient.

    Biomasse fra skove øger udledningen af CO-2

    Hvorfor forholder Dansk Energi sig ikke til hovedbudskabet i mit indlæg på Altinget nemlig, at ”Afbrændingen af biomasse fra træer frigiver i de fleste tilfælde mere CO2 til atmosfæren per energienhed end det fossile brændsel, som biomassen erstatter”, hvilket er et citat fra EU-Kommissionens miljørapport. Den kendsgerning kan ikke engang brancheaftaler eller diverse certificeringsordninger løbe fra.

    Dansk Energi skriver også ”At et centralt kriterie i brancheaftalen er beskyttelse af biodiversiteten”. Men bliver biodiversiteten beskyttet? Jeg vil gerne opfordre Dansk Energi til at læse EU-Kommissionens revisionsberetning om gennemførelsen af EU's miljøregler. Her kan man læse følgende om danske skove: ”Det er alarmerende, at alle vurderinger af levesteder i skove er af typen ugunstig – ringe,”…, En af grundene hertil er, at der mangler dødt ved i skovene. EU's revisionsberetning kan findes på adressen: http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_dk_da.pdf