Dansk Erhverv: Guide til den nye kemikalieplan

DEBAT: Aldrig har vores forbrugerprodukter været mere sikre, når det gælder skadelige kemikalier. Men der er stadig plads til forbedringer, når den nye kemikaliehandlingsplan skal forhandles på plads, skriver Jakob Zeuthen, miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv.

Af Jakob Zeuthen
Miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv

De har det med at ligge i bunker. Opgaverne, når man vender tilbage fra sommerferie.

Sådan bliver det formentlig også for Folketinget. En af de bundne opgaver bliver at udvikle en ny kemikaliehandlingsplan, der skal tage over, når ”kemikalieindsats 2014-2017 – på vej til en giftfri hverdag” udløber næste år.

Kemikalieplanen skal enkelt fortalt sikre, at virksomheder kender reglerne, at vores produkter hele tiden bliver mere sikre at bruge, og at forbrugerne får besked om risiko ved at bruge produkter med kemikalier. Det er en stor opgave. Men der er hjælp og erfaringer at hente ved at kigge i de tidligere kemikalieplaner.

Fremgang siden 2006
Man kan med fordel hive planen fra 2006-2009 frem igen. Den fik navnet ”Styr på Kemikalier” og bygger en langsigtet, konstruktiv indsats for at få den såkaldte REACH-forordning til at fungere på markedet.

I 2006 skulle EU-kemikalielovgivning REACH-forordningen implementeres og i 2009 og 2013-planerne blev det tid til at sprede information til forbrugere og lukke hullet i lovgivningen, når det gælder problematiske kemikalier som hormonkemi og materialer med nano. Siden 2006 har REACH løftet beskyttelsen omkring kemikalier et kvantespring opad. Aldrig har vores forbrugerprodukter været mere sikre.

Siden ”Styr på kemikalier” til den nuværende ”På vej til en giftfri hverdag” er kemikalieindsatsen dermed gået fra fokus på tilsyn, kontrol og videnspredning til mere samarbejde, forskning og informationsspredning til forbrugerne omkring problematisk kemi. I 2013-planen topper forbrugerindsatsen.

Det er en vej, vi med fordel kan følge, når den nye handlingsplan skal fældes ned på papir, men der er plads til forbedringer og justeringer.

Fokus på international indsats
Det er efterhånden en tradition i vores kemikaliehandlingsplaner, at der skal være fokus på en international indsats. En god tradition, som vi skal holde fast i af den grund, at vores varer bliver mere og mere internationalt producerede samtidig med, at vi handler mere og mere i udenlandske netbutikker.

Vi kan og må ikke stå alene med egne regler, da disse ikke kan beskytte os. Dette er erkendt af alle i samfundet, og dermed er det internationale fokus et must i kemikalieindsatsen, og samarbejdet i EU, OECD og FN skal styrkes.

Sideløbende skal vi styrke arbejdet med den såkaldte substitutionsindsats, så vi får skabt en langsigtet indsats med fokus på grønnere kemikalier og renere materialer, der sigter mod genanvendelse i den cirkulære økonomi. Her gemmer sig både arbejdspladser og konkurrenceevne, hvis vi gør den kommende kemikaliehandlingsplan til en drivkraft, der kan styrke danske virksomheder til at udvikle og innovere flere bæredygtige produkter og løsninger.

Folkeoplysning med nuancer
En anden afgørende indsats i den kommende kemikaliehandlingsplan er at få skabt folkeoplysning med nuancer, når der kommunikeres om problematisk kemi i forbrugerprodukter. Der ligger en stor opgave i at undgå, at der bliver skabt unødvendig frygt for lovlige produkter og mistillid til, om lovgivningen nu fungerer.

I dag står vi i en situation, hvor store dele af befolkningen er blevet unødigt bange for uskadelige varer, og virksomheder er blevet udhængt i offentlig gabestok for at sælge lovlige produkter. Det skyldes langt hen ad vejen den nuværende kemikaliehandlingsplan. Det er ikke en god indsats for en offentlig finansieret plan, og nu påhviler det alle parter en særlig forpligtelse til at få skabt en handlingsplan, der kan sikre en nuanceret, solid og sagligt funderet forbrugerinformation, der rammer bredden af befolkningen – som folkeoplysning, der hjælper hele befolkningen til tryghed igennem deres valg.

Folkeoplysning er vigtig, for når man spørger folk, hvordan de ønsker oplysning, er de ret delte. Nogle ønsker advarsler om indhold, mens andre vil vide, hvor sikre produkterne er. Og så er der dem, der er mere interesseret i at høre om produkterne virker, som producenterne hævder.

Vi er forskellige og informationen skal imødekomme med nuancer og en folkelig tilgang. Det bør den kommende kemikaliehandlingsplan sikre.

Tillid til kunderne er en fordel
Den kommende kemikaliehandlingsplan bør justeres så ”nye veje” får tilføjet, ”så informationen bliver nuanceret og tegner et retvisende billede af den risiko, forbrugere udsættes for”. Målet bør være folkeoplysning på et kvalitetsniveau med den information, der kommer fra en myndighed. Planen kan passende indeholde et projekt, der beskriver, hvordan man sammensætter metoder og information til forbrugerne, så den virker.

VI skal huske på, at aldrig har lovgivningen været mere beskyttende, når det gælder skadelige kemikalier, og vi skal lade være med at falde i fordomsgryden med en præmis om, at virksomheder i dag kun er interesseret i fortjeneste uden omtanke for forbrugernes sikkerhed.

I dag er det en klar konkurrencefordel at skabe et godt tillidsforhold til kunderne med sikre og ofte mærkede produkter. Det er derfor i alles interesse at få skabt solid og nuanceret folkeoplysning med myndighederne i spidsen til gavn for forbrugerne. Det bør være et klart mål for den kommende plan.

Forrige artikel LA: Opgør med bureaukrati og overflødige embedsmænd LA: Opgør med bureaukrati og overflødige embedsmænd Næste artikel Økologisk Råd: Luftforurening kalder på akut handling Økologisk Råd: Luftforurening kalder på akut handling