Dansk Fjernvarme: Brancheaftale sikrer at biomassen er grøn

REPLIK: Energibranchen har taget ansvar for at sikre bæredygtig el og varme med brancheaftalen om bæredygtig biomasse. Den sikrer, at biomasse er bæredygtigt – også når det er importeret, skriver Kate Wieck-Hansen i en replik til NOAH.

Af Kate Wieck-Hansen
Teknisk konsulent, Dansk Fjernvarme

I Danmark har vi indgået en brancheaftale, der sikrer, at den biomasse, der fyres med i de danske kraftvarmeværker, er bæredygtig. Brancheaftalen gælder både importeret biomasse og dansk træ. Derfor må der være tale om en misforståelse, når Bente Hessellund i en artikel 5. oktober beskriver, at importeret biomasse ikke har de samme krav som dansk træ.

I aftalen er der netop fokuseret på, at der stilles ensartede krav til skoven og de materialer, der bliver anvendt – også når træet kommer fra USA. De krav, skal vi sikre, bliver overholdt. Og derfor bliver det også verificeret af en neutral tredjepart, inden biomassen ryger i kedlen.

I dag har vi ikke en national lovgivning, der fastlægger kravene til bæredygtig biomasse. Derfor har vi i branchen selv taget ansvar, fordi det også er i vores interesse, at vi producerer el og varme bæredygtigt.

Vi har brug for biomassen
I fjernvarmen, hvor vi ikke skal tjene på vores produkt, har vi ingen interesse i at snyde på vægtskålen – men vi og vores ejere har alle interesser i at producere miljøvenlig og billig varme. Det er det, vores kunder efterspørger.

Hvad er alternativet i de store byer, hvor der ikke er plads til at opføre store solanlæg, der kan matche behovet? Det samme er tilfældet med varmepumper, der ikke har en kapacitet, der kan imødekomme de store byers behov. Så er der kun kul tilbage som alternativ – og det, er vi vel enige om, ikke er vejen frem.

Bente Hessellund nævner, at vi i stedet for biomasse bør anvende vindenergi, solenergi og geotermi. Det skal vi bestemt også. Men det kan bare ikke løse de udfordringer, der er særligt i de store byer. Så med mindre Bente Hessellund ønsker, vi går tilbage til halvfjerdserne med bilfrie søndage og indfører varmefri uger i de store byer, så har vi brug for den bæredygtige biomasse, indtil vi kan lagre energi i stor skala.

Billig, bæredygtig varme
Den aftale, vi har indgået for at sikre en bæredygtig brug af biomasse, betyder, at selskaberne kun må bruge restprodukter og udtyndingstræer. EU-Kommissionens analyser viser, at det giver en CO2-reduktion på cirka 90 procent i forhold til kul og gas.

Når energiselskaberne skal vælge leverandører, er det med vores aftale blevet et krav, at de kun må vælge leverandører, der sikrer, at de alene anvender træ fra skove, der genplantes.

Biomasse som træpiller og træflis udgør i dag 15 procent af el- og varmeforsyningen. Andelen vil vokse til 25 procent i 2020.

Hvis vi kun skulle bruge affaldstræ, blokerer det for udtyndingstræ, som er en stor del af det materiale, der anvendes i dag, og som er med til at sikre en god og sund skovdrift både i Danmark og i udlandet.

Det ville selvsagt være lettere som varmeselskab at bruge bæredygtig biomasse fra de danske skove. Men det besværliggøres af, at politikerne har valgt ikke at kortlægge de danske skove, sådan som det ellers var tiltænkt. Fremover vil alene de nationale skove blive kortlagt, og det begrænser muligheden for at benytte den hjemlige, bæredygtige flis markant.

I varmesektoren har vi ikke mange andre interesser end at levere billig, bæredygtig varme altid. Her er den bæredygtige biomasse en væsentlig byggeklods – også selvom ikke al biomasse høstes inden for vores egne landegrænser.

Forrige artikel Astma-Allergi Danmark: Ny kemiindsats skal mindske risiko for allergi Astma-Allergi Danmark: Ny kemiindsats skal mindske risiko for allergi Næste artikel Dansk Energi: Bæredygtig biomasse gør Danmark fri af kul Dansk Energi: Bæredygtig biomasse gør Danmark fri af kul
 • Anmeld

  Søren Wium-Andersen · Biolog, cand. scient.

  Brancheaftale om sikring af bæredygtigt biomasse sikrer ikke klimaet!

  Hvorfor ser Dansk Fjervarme og "Dansk Energi" bort fra EU's VVM analyse: ”Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources” fra 2016?
  Her skrives der på side 103 i rapporten:
  ”Two literature reviews on biogenic carbon from forest biomass used for energy have been carried out for the Commission. Their main findings are the following:
  • The assumption of ‘carbon neutrality’ of bioenergy is not generally valid when considering forest biomass used for energy
  Lifecycle assessments of greenhouse gas emissions from bioenergy often consider the emissions of biomass combustion as zero and considers supply chain emissions as equal to (or a proxy of) the total CO2 impact of bioenergy….The combustion of woody biomass releases, in most cases, more CO2 in the atmosphere, per unit of delivered energy, than the fossil fuels they replace. This is mostly because biomass normally has less energy per kg of carbon and also lower conversion efficiency. Therefore, the bulk of the scientific literature suggests that all together these phenomena create an emission of biogenic-CO2 from forest bioenergy which may be higher than the emissions from a reference fossil system in the short term.”

  Konsekvensen er, at på det korte sigt, 20-30 år, da øger afbrændingen af flis og træpiller CO2 mængden til skade for klimaet.

 • Anmeld

  Holger Skjerning · Tidl. lektor i fysik og ENERGI ved DTU

  træ og brændes cO2-neutralitet...!

  Brænde fra skove med reguleret skovdrift (som i Danmark) er CO2-neutralt - bortse fra energien til fældning, bearbejdning og transport.
  Derimod er importeret træ og træpiller naturligvis mindre CO2-neutrale, dels fordi det kræver mere transport, dels hvis det pågældende land ikke har reguleret skovdrift.
  Det er forklaret grundigt på REO.dk under FAQ
  Søren Wium-Andersen bedes læse forklaringen og vende tilbage, hvis vi ikke er enige.
  Det med at det tager 20-30 år (fra fældning) før balancen er genoprettet, er en beklagelig påstand (misforståelse), som lever, fordi alle citerer hinanden - i stedet for at tænke fysisk på problemet.

 • Anmeld

  Søren Wium-Andersen · Biolog, cand. scient.

  Ny forskning: Flis er ikke CO2 neutralt på det korte sigt

  I den VVM analyse, som jeg refererede til i min første kommentar, er der en henvisning til en rapport fra European Commission, Joint Research Centre, Institute for Energy and Transport fra 2014: Carbon accounting of forest bioenergy (Report EUR 25354 EN), hvoraf det fremgår, at flis ikke er CO2 neutralt på det korte sigt. Jeg går ud fra, at det bl.a. er denne rapport samt den omtalte VVM analyse, der er baggrunden for, at der netop nu diskuteres et forslag om at ændre EU's direktiv om anvendelsen af ”...energy from renewable sources..., se: PA\1125768EN.docx

 • Anmeld

  Holger Skjerning · Tidl. lektor i fysik og ENERGI ved DTU

  Også flis er næsten CO2-neutralt...!

  Jeg ser nu, at vi diskuterer præcis det samme i to tråde, - men det er vel OK !!
  Søren W-A: Ud fra alm. fysisk viden, må flis være præcis lige så CO2-neutralt som brænde - med den sædvanlige korrektion for den energi, der medgår til flishugning og transport. Og den er nok (mit gæt) lidt større end for brænde. Hvorfor skulle flis afvige fra brænde??? - Det kræver en forklaring!