Debat: Indfør pant på cigaretter

DEBAT: Der må gøres mere for at stoppe de mange cigaretskodder, der hver dag ryger direkte ud i naturen. Det er ikke nok at indsamle de små gift- og plastikbomber en gang om året. En ny pantordning på cigaretter kunne være en mulighed, skriver Mikael Kristensen.

Af Mikael Kristensen
Cand.mag og stifter af klimaportalen klimanyt.dk

Poser, vandflasker, emballage fylder og flyder overalt. Når vi er på stranden, i udlandet eller ved kystnære områder. Triste billeder af bunker af plastik.

Der er massiv fokus på genanvendelse. 74 ud af landets 98 kommuner har en sorteringsordning, ministre lancerer plastikhandleplaner og NGO’erne kæmper bravt mod det stigende plastikhav. Plastik er med andre ord her, der og alle vegne – også på fortovet lige foran dig.

På vej mod metroen forleden dag optalte jeg for sjov antallet af cigaretskodder, der var smidt på fortovet. Det gik hurtigt fra at være sjov til rygende alvor. Jeg stoppede med at tælle op efter de første 100 henkastede cigaretskodder.

Cigaretskodderne ligner måske blot små gule ligegyldigheder i det offentlige rum. En lille gul detalje, som vi har vænnet os til. Men uskyldige, det er de langtfra.

Cigaretskodderne indeholder mikroplastik. Små fibre bestående af celluloseacetat. Et semisyntetisk materiale og en form for plastik, der er mange år om at blive nedbrudt på naturlig vis. De små, brugte gule filtre er en ærgerlig affaldsbyrde, og skodderne topper listen som den affaldstype, der hyppigst dukker op på strandene verden over. Skodderne ender efter endt sug ganske enkelt i verdenshavene til skade for fisk, dyreliv, natur og vandkvalitet.

580 milliarder skodder om året
Organisationen Seas at Risk har i en undersøgelse estimeret, at der årligt smides omkring 580 milliarder cigaretskodder ud i naturen alene i EU-landene. Det anslås, at der i Danmark smides omkring 8-9 millioner cigaretskodder ud hver dag året rundt.

Omregnet til vægt ryger vi op på cirka 2,8 ton cigaretskodder som hver dag smides ud. På årsbasis havner vi i Danmark samlet set på cirka 3 milliarder skodder, der smides i naturen, ved vejkanten og på gader og stræder. Et vanvittigt tal. Og en trussel mod vores fælles miljø.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse har et japansk studie påvist, at cigaretskodder afgiver giftige stoffer som for eksempel arsen, nikotin og tungmetaller som bly, kobber, krom og cadmium. Dette toppes med en række skadelige tjærestoffer.

Det har vist sig, at flere af de giftige metaller frigives fra et cigaretskod allerede i løbet af et døgn. I et kontrolleret laboratorieforsøg med saltvands- og ferskvandsfisk fandt forskere ud af, at et enkelt cigaretskod per liter vand slog både saltvands- og ferskvandsfisk ihjel.

Tænk på det, hver gang du smider et cigaretskod på fortovet. Et cigaretskod, der møder regn og gennemvædes af vand, afgiver måske giftstoffer, der ender i naturen.

5 års nedbrydningstid
Cigaretskodder er som påvist et trist eksempel på omfattende menneskeligt affald, som flertallet måske opfatter som et mindre stykke affald, som man gerne må smide fra sig, hvor end man går og står. Men problemet er, at skodderne ender i naturen, hvor det skadelige indhold risikerer at påvirke fugle, fisk og naturens kredsløb.

580 milliarder skodder om året. Det tager et til fem år for naturen at nedbryde et cigaretskod.

Cigaretskodderne indeholder samme giftstoffer som for eksempel batterier, som vi jo samler ind og afleverer på korrekt vis via affaldssorteringsordninger.

I København viser den nyeste tælling, at cigaretskod antalsmæssigt udgør 85 procent af det henkastede affald på byens gader. I 2008 fandt man også ud af, at det i gennemsnit koster Københavns Kommune 2 kroner, hver gang, et cigaretskod skal samles op fra gaden.

Hvis alle cigaretskod skulle samles op, ville det ifølge Danmarks Naturfredningsforening betyde en udgift for de danske kommuner på 18 millioner kroner – om dagen.

Pantordning på cigaretter
I en spritny undersøgelse, som Kantar Gallup netop har foretaget, svarer 89 procent, at det er et problem, at der ender alt for mange cigaretskod i det offentlige rum og i naturen, mens 71 procent svarer, at der bør blive iværksat politiske tiltag for at reducere mængden.

Et af de politiske tiltag kunne være at indføre pantordning på cigaretter, så rygere kunne få penge retur for de skodder, som de afleverer. Til gengæld slipper naturen for skodderne.

Den pant, som betales for en pakke cigaretter, kunne også kanaliseres over i affaldssektoren og gøre nytte. Pengene kunne bruges til at afhjælpe omkostningstunge affaldsordninger ude i kommunerne. Eller pantpengene kunne gives som årligt bidrag til Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamlingsdage, hvor der indsamles skodder landet over.

Der kunne ligeledes gøres mere i kommunerne og regionerne for at indføre nye adfærdsændrende tiltag, så rygere i det offentlige rum ”nudges” til at smide deres brugte skodder korrekt i opsatte affaldsbeholdere ved skoler, metrostationer, butikker, offentlige pladser og busstoppesteder.

Lad os alle skodde korrekt. Alt er andet er rygende uansvarligt over for natur og miljø.

Forrige artikel Maria R. Gjerding: Havet har brug for en planlov Maria R. Gjerding: Havet har brug for en planlov Næste artikel Dansk Akvakultur dumper havstrategien: Dansk Akvakultur dumper havstrategien: "Dagtagrundlaget er mangelfuldt og utilstrækkeligt"