DI: Frit affaldsmarked sætter gang i cirkulær økonomi

DEBAT: Vi kan blive langt bedre til at få mere værdi ud af vores affald. Første skridt er at tage et opgør med den kommunale anvisningsret, skriver Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef i DI.

Af Karin Klitgaard
Miljøpolitisk chef i DI

De fleste er efterhånden klar over, at affald ikke bare skal dumpes på lossepladsen.

Affald er en ressource, som skal genbruges eller genanvendes, så vidt det er muligt. Men som affaldssektoren er indrettet i dag, får vi desværre ikke mest mulig værdi ud af vores affald. Derfor er der brug for at gøre det anderledes. Første skridt er at tage et opgør med den kommunale anvisningsret for affald.

I Danmark har vi reduceret den mængde affald, der bliver deponeret på lossepladser til et minimum. En stor del af affaldet bliver brændt på forbrændingsanlæg og omsat til el og varme, men vi kan blive langt bedre til at udnytte værdierne i affaldsressourcerne. Vi skal indrette os på en cirkulær økonomi, hvor vi sørger for at udnytte ressourcerne i de produkter, som bliver kasseret.

Rigtig mange virksomheder står klar med nye forretningsmodeller, hvor man udnytter de værdier, som findes i affaldet.

EU-krav om bedre ressourceudnyttelse
EU’s pakke om cirkulær økonomi stiller krav om, at vi på lang sigt skal blive endnu bedre til at udnytte værdierne og ressourcerne i affaldet.

Det er der sådan set ikke meget nyt i. Det har affaldshierarkiet som bærende fundament i EU's og Danmarks affaldslovgivning sagt i årtier. Det nye er, at cirkulær økonomi-pakken understreger behovet for at se på, om den danske regulering giver spillerum til at udvikle nye cirkulære forretninger. Der lægges op til nye ambitiøse mål for at genanvende husholdningsaffald.

Hvis vi skal nå de mål, kræver det, at alle gode ideer fra virksomheder og forsyninger til at udnytte affaldet som sekundære råmaterialer bringes i spil.

Ophæv kommunernes anvisningsret
I Danmark har vi en stor barriere for en effektiv drift af affaldsforbrændingsanlæggene og øget genanvendelse. Det er kommunernes anvisningsret til affaldet.

Det er den anvisningsret, der reelt betyder, at kommunerne anviser affald til håndtering og forbrænding på anlæg, som de selv ejer eller er medejere af. Det er hverken miljømæssigt eller økonomisk den mest hensigtsmæssige måde at organisere affaldsområdet på.

Løsningen ligger efter min mening lige for: Ophæv kommunernes anvisningsret og indfør udbudspligt på det kommunale affald. Det vil skabe effektivitet i affaldsforbrændingssektoren, og det vil give adgang for virksomheder med nye innovative metoder til at udnytte affaldets ressourcer.

I modsætning til de øvrige forsyningssektorer er affald ikke et naturligt monopol. Affaldet skal under alle omstændigheder transporteres til et behandlingsanlæg, hvor det kan genanvendes eller energiudnyttes. Derfor er det også oplagt, at kommunerne fremover lægger vægt på reelt at udøve den tilsynsforpligtelse, de har på affaldsområdet frem for at gennemføre sine forpligtelser gennem brug af anvisningsretten.

Forrige artikel KU-forskere: CBS-rapport om landbrugets rammevilkår er ubrugelig KU-forskere: CBS-rapport om landbrugets rammevilkår er ubrugelig Næste artikel Miljøbiolog: Plastikforurening kalder på politisk handling Miljøbiolog: Plastikforurening kalder på politisk handling