DN: Landbrugslobby graver grøfter i ulvedebat

DEBAT: Landbrug & Fødevarer bruger deres taletid i ulvedebatten på at skabe splid fremfor at bringe konstruktive løsninger på bordet, mener Bo Håkonsson fra Danmarks Naturfredningsforening.

Af Bo Håkonsson
Seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening

Jeg havde i ulvedebatten her på Altinget glædet mig til at høre konstruktive og konkrete forslag til, hvordan man kan forbedre sikringen af husdyr mod ulveangreb.

I særdeleshed fra Landbrug & Fødevarers side, der jo varetager husdyrholdernes interesser i ministeriets "Ulvegruppe", hvor jeg selv sidder.

Men ikke ét eneste konkret forslag, som ikke går på at skyde og udrydde ulven, er det blevet til fra den kant.

I stedet problematiserer Lars Hvidtfeldt fra Landbrug & Fødevarer, at EU-lovgivningen også gælder i Danmark. Og det beskrives som umuligt at opretholde naturpleje med græssende dyr.

Ulvefortalerne, der har debatteret her på Altinget, anklages af Hvidtfeldt alle over en kam for at have sendt et budskab om en "ret betydelig ligegyldighed, tangerende til ringeagt, over for de landmænd og borgere på landet, som oplever konsekvenserne af ulvens tilstedeværelse på deres eget liv og økonomi".

Hvidtfeldt sår direkte tvivl om debattørernes personlige moral og etik.

DN er ikke ligeglade med husdyr
På intet tidspunkt har Danmarks Naturfredningsforening imidlertid givet udtryk for ligegyldighed over for angreb på husdyr eller folks frygt for ulve.

Generaliseringer og at tillægge folk skumle motiver graver grøfterne dybere. Det er ikke konstruktivt.

Og på trods af, at ministeriets status fra virkelighedens verden viser det stik modsatte, stiller Hvidtfeldt spørgsmål ved, om ulvesikker hegning overhovedet virker.

Jeg synes derfor, at både tonen og budskaberne i Hvidtfeldts indlæg er beklagelige. Og værre endnu, hverken konstruktive eller løsningsorienterede.

Det er naturligvis i orden stædigt at holde fast i et grundlæggende ønske om, at EU-lovgivningen ikke skal gælde lige præcis i Danmark, for så vidt angår ulven.

Men i lyset af, at det jo faktisk er tilfældet. Lige nu er der set med mine øjne behov for lidt mere konstruktivt at se på mulighederne for at reducere risikoen for ulveangreb på husdyr – ud over et tunnelsyn igennem et kikkertsigte.

Avlere bør kunne få erstatning 
Uanset, om man kan lide det eller ej, så vil ulve og guldsjakaler jo fortsætte med at komme til Danmark, fordi landene omkring os accepterer dem, blandt andet som følge af EU-lovgivningen.

Så hvad mon der sker, næste gang en ulv, sjakal – eller for den sags skyld en af de mange løse hunde – kommer forbi folden, hvis der ikke er etableret sikker hegning eller indsat vogterhunde?

Man kan ikke sikre husdyrene på sigt, medmindre der etableres permanente afværgeforanstaltninger.

Jeg deler imidlertid Hvidtfeldts opfattelse af det problematiske i, at man som fåreavler ikke kan få erstatning for dyr taget af ulv, som er forsvundet helt fra folden.

Så meget større er min forundring over, at Danmarks Naturfredningsforening i Ulvegruppen ikke har mødt opbakning fra Landbrug & Fødevarer til Danmarks Naturfredningsforenings forslag om ligesom i Sverige at anvende godkendte, specialtrænede "besigtigelseshunde", der jo med sikkerhed og omgående kan konstatere, om der har været ulv i folden, uanset om fåret er væk eller ej. Der findes faktisk allerede en sådan hund i Danmark.

Naturstyrelsen bør råde over sådanne hunde.

Tilsvarende er jeg stærkt forundret over det konstante fokus på det faktuelt forkerte budskab om, at ulvesikkert hegn ikke skulle virke.

Ikke mindst, fordi Landbrug & Fødevarer jo også var til stede på det møde i Ulvegruppen, hvor styrelsen gav en status.  

Og fordi styrelsen jo så sent som medio marts offentligt har oplyst, at hegn (uden fejl) faktisk virker effektivt.

Det er da glædeligt? En oplagt vej til at reducere risikoen for ulveangreb er derfor at udvide adgangen til at få støtte til hegn, hvor der enten har været angreb eller kan være en risiko for det.

Mangel på opbakning forundrer 
På ministerens ulvemøde i Holstebro, hvor Landbrug & Fødevarer også var til stede, foreslog Danmarks Naturfredningsforening, at alle, der ønsker det, skal tilbydes at have "akut-hegning" liggende.

Det er ekstremt simpelt og billigt og kan opsættes umiddelbart og virker typisk i to – tre uger. Tid nok til at finde langsigtede løsninger.

Det har jeg heller ikke hørt Landbrug & Fødevarer bakke op om.

Jeg er også dybt forundret over, at Danmarks Naturfredningsforening hidtil har stået alene med forslaget om, at forvaltningsplanens mulighed for at give støtte til erhvervelse af vogterhunde skal tages i anvendelse – de tilbagevendende angreb hos Storålam, hvor udfordringen er, at hegnene væltes af krondyr – viser med al tydelighed, at tiden er inde til at tilbyde det.

Og nej – så vil offentligheden ikke kunne færdes der. Det gør den praktisk taget heller ikke i dag. Og andre steder må man tage et valg.

Ifølge Hvidtfeldt vil ulve nu også udelukke naturpleje og derved være skyld i "en lavere biodiversitet".

Mit indtryk er omvendt, at mange ønsker, at man sikrer husdyrene, så afgræsning kan opretholdes, samtidig med at ulven er her.

Danmarks Naturfredningsforening spurgte derfor forleden Økologisk Landsforening, der jo har deres dyr på græs, og de peger netop på ønsket om en sameksistensstrategi, hvor afværgeforanstaltninger tages i anvendelse, frem for at udrydde ulven:

"Vi ser gerne, at man finder en sameksistensstrategi, hvad enten det handler om ulv, vildsvin, krondyr, gæs og så videre.

Den må både indeholde, at vi som landmænd må gøre brug af hegn og vogterhunde, hvis vi taler om ulv, men det er også nødvendigt at give adgang til at regulere bestandsstørrelserne, og en landmand skal have mulighed for at nedlægge ulve, der angriber deres flok.

Hvis vi skal have ulve i Danmark, så skal ulven opretholde sin naturlige frygt for mennesker og beboelser og her spiller adgangen til regulering ind".

Regulering efter tilladelse er positivt 
Man må have dyb respekt for Økologisk Landsforenings konstruktive tilgang rettet mod sameksistens.

I Danmarks Naturfredningsforening mener vi dog, at det er for tidligt at tale om at begrænse en bestand på én ulvefamilie og et single-dyr.

Og forvaltningsplanen giver allerede i dag mulighed for efter tilladelse at regulere ulve, der måtte trodse ulvesikker hegning. Det bakker Danmarks Naturfredningsforening fortsat op om.

Men er der fri adgang til dyrene, fordi hegnet ikke er sikret, er det jo ikke en problemulv. Så er det problem-forvaltning, som følge af mangelfulde afværgeforanstaltninger.

Og derfor bør den reviderede forvaltningsplan opprioritere både økonomisk og praktisk hjælp til hegning samt erhvervelse af vogterhunde.

Vi har møde i Ulvegruppen i april.

Danmarks Naturfredningsforening har fremsendt en række konkrete forslag til opprioritering af afværgeforanstaltningerne, også før et angreb finder sted.

Vores håb er et konstruktivt og løsningsorienteret møde, der munder ud i konkrete anbefalinger.

Forrige artikel Forskere: Fejlagtige kvælstofmålinger rammer 2.200 tons forkert Forskere: Fejlagtige kvælstofmålinger rammer 2.200 tons forkert Næste artikel Danva: Miljøministre kunne have stoppet forurening af grundvand Danva: Miljøministre kunne have stoppet forurening af grundvand
 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Ulve natur og økologisk landbrug

  Det er en ulykke af dimensioner om pesticider, syntetiske kemikalier og anden traditionel udviklet ny teknologi ikke har bidraget til et økologisk mindre uansvarligt landbrug - og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen velfærd, pædagogik, miljøteknologi og social retfærdighed med så uventet få ødelæggende konsekvenser for ulvene, den øvrige natur, folkesundheden, dyrevelfærden, denne verdens fattigste mennesker, samt ikke mindst vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.

  Det tjener Danmarks Naturfedningsforening og Økologisk Landsforening stor anerkendelse at de har rejst tvivl om, hvorvidt pesticider, syntetiske kemikalier og anden traditionel udviklet ny teknologi nu også vil vise sig som de værdifulde redskaber for det økologiske landbrug vi hidtil har troet og håbet på at de ville blive til gavn for bl.a. ulvene.

 • Anmeld

  Lars Færch Hartvig · Hr

  Jamen hov

  Så Erik Poulsen og Hvidtfeldt har direkte løjet om effekten af ulve sikkert hegn ? Burde det ikke få konsekvenser for deltagelse i ulvegruppen?

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist og fotograf

  Hvor skal aben placeres?

  Det er lidt enerverende at høre på den ene gang efter den anden, at ulvetilhængerne har løsningerne parat.
  Hegn og hunde, og nu foreslås oveni, at Naturstyrelsen kan have hunde, der kan markere for tilstedeværelsen af en ulv.
  Hvem skal betale for alt dette? Det tager tid at opdrætte eksempelvis vogterhunde og det er lig med penge.
  Hegnene er også dyre hvis de skal være af en sådan beskaffenhed, at de er effektive.
  Og så er de først og fremmest grimme i landskabet og til ugunst for hjortevildtet, der har problemer nok i forvejen, når de hænger fast i skovhegn rundt omkring, - ofte jaget af ulvene!
  Det synes som om alt er nemt og let administrerbart, når bare man ser det i skrivebordsperspektivet.

 • Anmeld

  Annette Kyneb

  Flot og klart indlæg fra Danmarks Naturfredningsforening - tak for jeres stemme!

  Vi vidste jo godt, hvordan Hvidtfeldt kan fordreje de faktiske forhold, og at han er formand for Ulvegruppen.
  Men er hr Poulsen også medlem af Ulvegruppen under Vildtforvaltningen???
  Det var jeg ikke klar over??

 • Anmeld

  Lars Færch Hartvig · Hr

  Erik nørgaard

  Det kaldes at have et arbejde gider man ikke det finder man sig et andet

 • Anmeld

  Lars Færch Hartvig · Hr

  Annette

  Poulsen er ansat af landbrug og fødevare til at drive spin.

 • Anmeld

  Thomas Niels Thomsen · Ulvensvenner

  Ulvensvenner

  I ulvedebatten fyger det med beskyldninger om det ene og det andet. Der er snart ikke den påstand, der ikke er blevet brugt og selvom det ikke har basis i viden eller fakta, så bliver det brugt alligevel. Visse politikere følger trop i deres iver for at tækkes de vælgere de mener der er og tilsidesætter al logik for at være med på vognen. Senest med Søren Espersen og hans udsættelses snak og han ikke forstår hvordan ulve kan finde til danmark. Hans kollega Pia Adelsteen følger trop med påstanden om at ulve har brug for enorme vidder og der er al for lidt mad til ulven i Danmark. Hvis man bare fulgte lidt med, ville man vide at netop fødegrundlaget er mere end optimalt for ulven i form af den store mængde vildt vi har.

  En anden vigtig aktør i ulvedebatten, nemlig landbruget sparer heller ikke på offer retorikken. De er både svigtet og overladt til sig selv. Klassekampen er indført med at gøre det til noget der handler om øst og vest, dem og os, bare fordi der nu kom ulve til jylland først. Intet er åbenbart helligt i dette lille land, når det handler om at skabe splid og slå på den store populistiske stortromme. Men faktum er bare at helt unikt her i Danmark, så får man tilskud til at sikre sine dyr og udbetalt erstatning for tab af dyr. Selvfølgelig kan man diskutere omfanget, men der bliver altså gjort noget, som ikke er andre erhverv forundt. Men det glemmer man hurtigt i sin iver for at fremstille sig selv som de store ofre, der er overladt til de grumme ulve. Man kan åbenbart heller ikke drive landbrug mere, selvom alle godt ved at ræve eksempelvis tager masser af lam og pattegrise. Hegn kan heller ikke bruges fordi de ikke er 100% sikre og man skal yde en ekstra indsats. Den kendsgerning at man i andre lande har påvist at hegn har en effekt og er med til at nedbringe antal angreb, forholder man sig overhovedet ikke til. Det vil jo svare til at påstå det er ligegyldigt at bruge sikkerhedssele, når den alligevel ikke kan redde alle.

  Man må spørge sig selv hvad landbruget forventer med at grave grøfterne endnu dybere i forhold til dem der kommer med konstruktive forslag og faktisk vil hjælpe dem. Gavner det landbruget og de problemstillinger der er.? Naturen er på retur og vi kommer ikke til at gentage kunststykket som vi gjorde for nogle hundrede år siden med at udrydde alt der er i vejen for landbruget. Så hvorfor arbejde for en sådan løsning. Vi kan ikke regulere og forvalte os ud af det alligevel, også selvom vores politikere mener at det er politisk beslutning, hvad en problem ulv er. Hvis det lykkedes landbruget med hjælp af vores politikere at få udryddet ulven, hvad er så det næste der skal væk. Krondyrene, så landmændene kan have deres afgrøder i fred eller sælerne, så de ikke spiser vores fisk. Så i en verden hvor man bliver mere og mere miljø bevidst og kan se gevinsten i at bevare arter, så virker det ikke som om landbruget selv er klar over hvad det er for nogle grøfter de graver. Det kan da ikke gavne landbruget selv at ligge mere og mere afstand til det omkring liggende samfund fordi det forandres og ikke kan se andre værdier end dem der herskede på Morten Kock's tid.

 • Anmeld

  Henrik Bertelsen · Landmand

  Erik Nørgård vrøvler

  Ulvesikre hegn er altså ikke grimme eller bevirker at hjortevildt kommer til skade . Hvis man orkede at sætte sig ind i sagen , ville man finde ud af at det drejer sig om et par ekstra rækker tråd som supplement til den eksisterende indhegning . Det er overhovedet ikke noget der der ændrer indtrykket ! Desuden bevirker det altså ikke at hjortevildt kommer til skade . Det er åbenbart lang tid siden viden og indsigt har været udgangspunktet for at ytre sin holdning - ikke mindst i ulvedebatten ...

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist og fotograf

  Henrik Berthelsen

  Jeg skrev ikke, at hjorte kommer til skade i ulvesikre hegn.
  Jeg skrev, at ulvesikre hegn for at være effektive, måske skulle have en anderledes størrelse. Også med flere end de to tråde du taler om. Og så bliver de skæmmende.
  Angående hegn og skader på hjortevildtet skrev jeg vist udtrykkeligt: Skovhegn!
  Sidstnævnte har været dokumenterbart gennem flere år

 • Anmeld

  Jakob Friis Sorensen · Mols

  Hvad med ræven?

  Alle taler om landbrug og skovbørnehaver men kan nogen sige hvilken effekt ulven vil have for vores truede rævebestand?

 • Anmeld

  Lars Frank Tversted Hansen · Læge

  Uintellegens fra Bo Håkonsson

  Du nævner at du havde glædet dig til konstruktiv debat, men starter med at trække Lars Hvidtfeldt rundt i manegen og fremvise ham med dine fine forklaringer, hvor du sår tvivl om Hvidtfeldts motiv.

  Derudover nævner du hunde der skal lugte sig frem INDE i en indhegning som løsning på permanente afværgeforanstaltninger.

  Sig mig lige, har du slet ikke forstået at folk med får ikke vil have ulv ind i deres folde?

  Jeg syntes ikke dit fagniveau er ddækkende og stort nok til at udtale dig om landmændende og husdyr.

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde

  Lars Frank Tversted Hansen

  Jeg tror nu ikke, at du kan finde en eneste sætning i Håkonsens oplæg, hvor han sår tvivl om Hvidtfeldts motiv. Hvidtfeldt er landbrugets repræsentant ulvegruppen, og har samme meget stejle holdning til ulve i Danmark, som de hårdeste modstandere inden for landbruget. Det kan man undre sig over eller ej, men landbruget er jo trods alt og så delt i spørgsmålet.
  Der har bestemt været "uinteressante" indlæg i debatterne fra begge sider, men det berettiger hverken Hvidtfeldt eller andre til at generalisere "den anden side" som hverken ringeagtende eller ligegyldige. Den slags kan man (undskyldeligt) komme til at give udtryk for i en debat, men ikke i Hvidtfeldts possition.
  Og Bo Håkonsen er altså ikke ansat som landbrugets repræsentant, men til at argumentere for naturen.

  Du misforstår ID-hundene. De er trænet til at konstatere ulvens tilstedeværelse EFTER et angreb, så fåreavleren også kan få erstatning, hvis dyret er forsvundet fra indhegningen. Der er ingen, selv ikke de mest gløden ulvetilhængere, som ønsker ulve i indhegningerne, men når hundeangreb ikke har kunnet undgås indtil nu, er det nok også utopi at tro, at angreb 100 % kan undgås i fremtiden - der sker jo også menneskelige fejl med selv de bedste hegn - og er der så ikke synlige beviser, så skal ID-hundene altså nødvendigvis ind i indhegningen, for at gøre deres arbejde. De er ikke forebyggende.

  MEN. Håkonsens forrige oplæg i altinget havde stort set ingen anden virkning end at bekræfte titlens rigtighed, nemlig at "Ulven har bragt had til Danmark". Hovedsageligt fordi begge sider generaliserende gav udtryk for, at alle "de andre" var idioter. Det ene ord tager let det andet, og det er muligt, at begge sider følte si provokeret af "de andre", jeg gjorde i hvert fald, men det fører altså ikke til noget.
  Så skal vi nu ikke prøve at holde dette her som en debat og ikke et slagsmål.

 • Anmeld

  Erik Siersbæk

  DN og Dyrevelfærd

  Det er paradoksalt, at det er landbrugets repræsentanter i Vildtforvaltningsrådet og ulvegruppen, der skal forsvare dyrevelfærden, medens de grønne organisationer fortsat vil acceptere, at ulykkerne regner ned over de små typisk kødkvægs-og fårefolk. Det må jo være åbenbart for enhver, at livet på landet bliver ødelagt for tusinder af mennesker i takt med, at ulvebestanden vokser. Tak til Hvidtfeldt for hans klare udmelding forleden.

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde

  Erik Siersbæk

  Med de grønne organisationer, må du jo så i denne forbindelse mene DN og ØL.
  Nu ligger det vel i DN´s gener at stå på naturens side, det er det, de er sat i verden for, men de udviser dog en velvilje og imødekommenhed overfor "den anden side" som desværre ikke bliver gengældt i Hvidtfeldts hårde udmeldinger.
  Og så er det da yderst glædeligt, at ØL slutter op om en mindelig og fornuftig løsning som tilgodeser lovgivningen og yder størst mulig hjælp til de berørte landmænd. Blandt de (ikke økologiske) landmænd jeg færdes iblandt, er der faktisk en del med et meget mere nuanceret syn på ulven, end det man hører fra de mest højttalende modstandere, men det er vist åbenbart, hvorfor de ikke lukker munden op.
  Det er logik, at en ulvebestand af en eller anden størrelse, vil medføre nogle forandringer for fåreavlerne og for de kvægavlere, som heldigvis stadig vælger at sætte deres dyr på græs. Som jeg læser diverse udmeldinger, så er såvel DN, ØL og alle andre da indstillet på, at der skal ydes al den hjælp til disse omstillinger, og den velvilje ser jeg ingen kredit for.
  Nu er omstillingsparat jo et nøgleord som får hele vores samfund til at fungere. Mister man sit arbejde, må man tage et nyt, enten det er behageligt eller ej. Har man en virksomhed, som ikke kan afsætte de hidtige produkter, må man omstille produktionen til noget andet, uanset om det nu også medfører fordyrelser og besvær.
  I begge de nævnte tilfælde, er det oven i købet "den skaderamte" selv, som må betale differencen i indsats og indkomst.
  Så jeg har nok lidt svært ved at forstå, hvorfor nogle omstillinger, der ydes godtgørelse for, ligefrem skulle ødelægge livet på landet.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist og fotograf

  Ulvedrift

  Tommy Poulsen
  Jeg ved ikke rigtig. hvad jeg skal kalde dit indlæg.
  Du nævner et par eksempler på omstillingsparathed; men det er der jo ikke tale om her.
  De tusindvis af små farmere var her jo trods alt først med deres småbedrifter: Lang tid inden nogle ulveromantikere fandt på, at vi nu skulle omstille eller overgå til "ulvedrift"
  Det var dog et sælsomt udslag af demokratiopfattelse.

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde

  Erik Nørgård

  Jeg ved godt, at vi to ser lidt forskelligt på tingene, men det har jo ikke noget med hverken demokratiopfattelse eller at "komme først" at gøre, og jeg synes jo, at det er din holdning til andre menneskers ulykke, der er selektiv og ligegyldig.
  Der er tusindvis af danske virksomheder, som er kommet først med et eller andet produkt, og så pludselig er fejet af banen, fordi markedet er oversvømmet at ekstremt billigt Kina kram. De kan vælge at finde på noget andet at lave, eller dreje nøglen om.
  Vælger de det første, behøver jeg vel ikke remse op, hvad det medfører af udgifter, arbejde og usikkerhed. Vælger de det andet betyder det økonomisk/personlig ruin for den/dem som står med ansvaret, og de må selv rode sig ud af det. De ansatte, som har købt hus for at bo i nærheden af jobbet, og fået en hverdag til at fungere for familien, skal finde et nyt arbejde, og det er deres forbandede pligt at tage det, uanset om det indebærer ringere løn, flere timers daglig transport, andre mødetider og problemer med børnepasning osv.

  Det kaldes at være omstillingsparat, og det er de betingelser, og den risiko for at få tilværelsen ødelagt, som mennesker (høj som lav) har ude i virkeligheden, fordi verden altså hele tiden forandrer sig. Set I det lys kan jeg med min bedste vilje ikke se, at ændring/udskiftning af noget hegn med tilskud, er en uoverkommelig omstilling, som skulle ødelægge livet for nogen.

 • Anmeld

  Anders Chr Hansen

  Byg et hegn langs E45

  Byg et 5 meter dobbelthegn langs E45 og alt vest for denne udlægges som natur reservat, så slipper vi da for at få mindre skove indhegnet så der ikke kan være vildt i disse skove, og det vil om noget være til glæde for Tommy Poulsen, for man skal lede længe efter en mand med et så dybtfølt had til landbrug godt beskrevet i et andet indlæg her i på Altinget.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Store stygge ulv.

  Da jeg var barn, så jeg en tegning af en "stor grim ulv" som var i færd med at spise små børn, med blodet løbende ned af kæberne, og med røde, blodskudte øjne. Det var en måde at skræmme folk fra vid og sans på. Men jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig at noget sådant sker i virkelighedens verden.
  Jeg synes at det er ved at være på tide at lægge de "Rødhætte fantasier" fra sig, og indse at ulven er kommet for at blive og dermed indgå som en naturlig del af den danske naturfauna.
  Man har udsat bævere, som fælder en masse træer for at bygge dæmninger af dem, hvor de har deres reder. Hvorfor skulle de være en mere naturlig del af faunaen end ulven?. Jeg ved ikke om bævere er oprindelig her i Danmark eller om den udelukkende er udsat i nyere tid, men jeg mener ikke at den har mere ret til at være her end ulven.
  Hvorfor accepterer man kun de "små nuttede dyr" og ikke rovdyrene, som hjælper til med at holde naturen ren for bl.a. ådsler som ellers vil ligge og rådne og dermed forpeste deres omgivelser.

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde

  Anders Chr Hansen

  Jamen godmorgen min ven, er du nu også her.

  Der tager du nu (også) fejl. Jeg er faktisk, hvilket jeg da vist også har fortalt dig, rigtig gode venner med rigtig mange sympatiske landmænd, som man faktisk kan snakke helt normalt med. Men jeg kan da bestemt godt blive lidt småirriteret og skærpe argumentationen, over for de få eksemplarer af racen, som ikke kan opføre sig ordentligt, blot fordi alle andre ikke lige klapper hælene sammen for deres ikke underbyggede postulater.

  Så vær nu sød ikke også at ødelægge denne debat med dine primitive grovheder, hvis der skulle være en enkelt eller to, som ikke har opdaget, at du er guds gave til menneskeheden og at din mening er lov.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist og fotograf

  Tommy Pedersen - Industri og erhvervsliv?

  Nu er vi ovre i industri og erhvervsliv, hvor jeg selv har været aktiv i mere end 25 år og ligeledes oplevet nogle af de ting, du nævner; men er det dog ikke uden for debatten.

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde

  Erik Nørgård

  Det synes jeg egentlig ikke, når det kun bruges som sammenligning. Erik Siersbæk mener, at tisinder af mennesker får deres liv ødelagt af ulven. Jeg prøver bare at vise, at tusinder af mennesker, for at vort samfund skal kunne fungere, må være omstillingsparate og hele tiden rammes af værre omvæltninger af deres livet, end det at skulle ændre eller udskifte nogle hegn. Når du selv har beskæftiget dig med det, må du jo også have en viden om, hvilke menneskelige konsekvenser lukningen af bare en mindre virksomhed kan have.
  Tænk så f.eks. på lukningen af Lindø Værftet, som fra dag til dag i praksis forvandlede Lolland fra et sundt industriområde til et´ stort slumkvarter uden arbejde og med usælgelige huse, og tænk på, hvor mange af de ramte, der stadig lider under det i dag. Slagterier, mejerier og industrier - eksemplerne er talrige.
  Så nej. Jeg synes egentlig, at det er en rimelig måde, at sætte en bemærkning som Erik Siersbæks i det rette lys og perspektiv.
  PS. Lige som du, bruger jeg mit døbenavn, men jeg svarer alligevel, selv om du kalder mig Pedersen. ;-)

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Lindø og ulve.

  Lindø ligger ikke på Lolland, men i Munkebo på Fyn. Efter lukningen har Fredericia værft lejet sig ind på grunden med stor succes under navnet Fayard. På samme område findes en række mindre virksomheder.
  Dette er dog udenfor ulvedebatten.
  Ulven er kommet for at blive. Er, efter min mening en naturlig del af den danske fauna og bør betragtes som sådan.

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde.

  Allan & Erik

  Ja - min fejl, og jeg kender oven i købet, en fynbo, som arbejdede på Lindø.

  Sorry - NAKSKOV skiftværft.

  Vi er enige Erik, ellers er det ikke Danmark der er for lille, men danskerne der er for små.

 • Anmeld

  Louise Jørgensen · Hjemmestrikker

  Ja

  Det er deprimerende så langt ned niveauet trækkes, i debatter om ulvene her i landet, utvivlsomt fordi de der ikke ønsker ulvene her, ikke kan finde andre brugbare argumenter end dem, hvori de fremstiller sig selv som værende ofrene -de der ikke magter opgaven, i bedste fald, de der skal tage hele slæbet.

  Og det skal da nok virke, på nogle danskere.
  Men det er næppe noget der for alvor skaber ørenlyd i EU -de har helt sikkert hørt klagesangen før.

  Her i landet skaber det så kløfter, i mine øjne så absolut ikke til ”landbrugets bedste”.
  At fremstille sig selv som de der ”intet magter” de der ikke evner at ”snyde ulvene men gang på gang selv bliver snydt”, -er næppe fremmende for ønsket om at slippe af med ulvene.

  Den startegi landbruget har lagt for døren, er helt sikkert ris til egen r..


  PS:
  Da jeg ikke er døbt, bruger jeg bare det navn mine forældre tildelte mig, håber min kommentar kan læses, alligevel.

 • Anmeld

  Jakob Friis Sorensen · Mols

  Hvad med ræven?

  Gentager - udover landbruget osv. hvad med den eksisterende natur?
  Hvad med ræven?

 • Anmeld

  Anders Christian Hansen

  Tommy Poulsen

  Om nogen anser du da vist dig selv at være guds gave til menneskeheden, om nogen belærer du da enhver om hvor dumme de er når de ikke fatter alle de lyksaligheder ulven giver, og ikke nok med det, falder man ikke på halen for dine skriblerier, så taler du ned til folk.

 • Anmeld

  H Klausen Nordjylland

  Anders Christian Hansen

  Din karakteristik af Tommy Poulsen er helt korrekt!

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist & fotograf

  Jacob Friis Sørensen

  Det er uden for enhver diskussion, at ræven vil gå tilbage i antal i takt med, at der bliver en ulvebestand. Det åbne spørgsmål er blot, hvor meget vil rævene blive decimeret i antal?
  På det tidspunkt af året hvor rævenes hvalpe er begyndt at "fjumre" rundt i landskabet, er også ulvenes hvalpe på vej ud i reviret og de ikke kun dræber dem, de æder dem formentlig også - OG det er naturens orden, der hvor der er ulve.
  Jeg ved ikke, om det er det ulveromantikere kalder: Større biodiversitet; men må sige, at det er det ikke just i min terminologi.
  Vi har hørt mange "lyserøde" beretninger fra ulvens tilbagekomst til Yellowstone; men en af de beretninger, vi ikke hører så meget om er, at der hvor ulvene findes i Yellowstone, der er den noget mindre coyote (kaldes af og til for prærieulv) blevet stort set udryddet af ulven.

 • Anmeld

  Jakob Friis sørensen · Mols

  Ræven - og andre oprindelige dyrearter

  Tak - det er min pointe. Ulven vil ikke alene tage opdræt men i den "vilde" natur, som jeg kender så godt som min egen bukselomme, vil ulven bestemt vende op og ned på fødekæden. Jeg tror simpelthen ikke ulven er vandret ind selv og dette eksperiment som nogen hat påtaget sig på vegne af hele befolkningen, må kunne undersøges nærmere. Indfang de ulve og test dem med dna og kommer de fra Norge er det næppe som blinde passagerer. Så kan der blive klar besked om det første spørgsmål; er ulven sat ud?
  Hvis den er vandret ind gennem Slesvig - Holsten så bær den ha en medalje men igen må man overveje ALLE konsekvenser, ikke bare se tiden an...

 • Anmeld

  Niels Hansen · pensionist og jæger

  manglende svar fra poulsen og Hvidtfeldt dna test Jakob Friis Sørensen

  Det er grove beskyldninger som Bo Håkanson retter mod Hvidtfeldt og Poulsen. Kan man mon gå ud fra at de vil tage til genmæle hvis Håkansond fremstilling ikke er korrekt.
  Såvidt jeg er orienteret er der foretaget dna test som viser at de danske ulve stammer fra Tyskland, det må der være fagfolk der kan kommentere på

 • Anmeld

  Niels Hansen · pensionist og jæger

  dna testJakob Friis Sørensen

  se ulveidanmarh.ku.dk du kan godt finde medaljen frem

 • Anmeld

  Henrik Bertelsen · Landmand

  Ja giv den en medalje

  Som Niels ganske rigtigt fremfører er der lavet dna undersøgelser der viser at de kommer fra vilde tyske kobler samtidig med der er spor op igennem Tyskland . Om den slags fakta så vil udrydde udsætningsteorierne en gang for alle tror jeg næppe. Der er nemlig helt usandsynligt mange der stadig fremfører teorien og efterlyser undersøgelser heraf , bl.a fordi de ikke har sat sig det fjerneste ind i tingene . Ikke sandt Jacob Friis 😜😜. Og nå ja så er der jo også dem der simpelthen benægter fakta ...

 • Anmeld

  Jakob Friis Sørensen · Mols, natur-menneske, som sætter sig ind i tingene

  Dna og chip

  Tak - det næste skridt må da være at få dem alle indfanget og sætte en chip i dem så de kan spores. Så kan de sidde på AU og se hvor ulvene lusker rundt. Det kan sikkert begrænse stridigheder om hvorvidt ulvene forvolder skade på husdyr. Kanske man endda har teknologi til at vi dem et stød hvis der forvilder sig i nærheden af får og kvæg på græs.
  Men mit oprindelige spørgsmål til debatten er om nogen er klar over hvor store ændringer ulven vil tilføre (eller udslette) i den oprindelige 200-år gamle natur. . .? Uden ræven vil der uden tvivl ske en stigning i rotter og andet hvorimod ulven sikkert retter appetitten mod større bytte.

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde

  Jacob Friis Sørensen

  Jo, ulven vil da helt sikkert tage nogle ræve, men mon ikke den største trussel mod ræven trods alt er skab, som smitter uhæmmet i en for tæt bestand. På Bornholm blev ræven da i hvert fald totalt udryddet på den konto. Så hvis ulven kunne holde den nede på et mere passende antal, som til gengæld var sunde og raske, var det vel ikke så dårligt.
  Og jo, ræve tager da nogle rotter, og om en mindre men kvikkere rævebestand ville tage lige så mange, er nok svært at spå om. I hvert fald tager ulven nu nok også de rotter, som kommer på dens vej, så mon det giver den store forskel? Jeg ved ikke, hvordan det gik på Bornholm uden rotter, men rotter er vel hovedsageligt et by og kloak problem.

  Det samme problem, altså smitte grundet "overbefolkning", gør sig vel også gældende for rådyrene. Hvis man satte toprovdyret, ulven ind som 3. led i denne "ligning" om råvildtsyge opstillet af Jægerforbundet, så ville det i alt fald også resultere en sundere bestand.
  https://www.jaegerforbundet.dk/vildt/hjortevildt/viden-om-hjortevildt/hvad-skyldes-ravildtsyge/

  Angående faktabenægtelse, udsætningsmyter og andre spændende konspirationsteorier, så kan man vist kun konstatere, at det Sør´me da er godt, at de kloge mennesker, som har bevilget og brugt penge på kræftforskning og lignende, ikke havde samme konsekvent negative holdning til forskning og forskere, som de fleste ulvemodstandere har. I så fald ville "bestanden" af mennesker have været betydeligt mindre end den er i dag. Hvad er det for en underlig "jeg alene vide" indstilling, som får nogle til konsekvent at stemple de mennesker, som vitterligt sætter sig ind i - og arbejder med tingene, som tåber eller det der er værre..

  Anders Chr Hansen: Så for Søren, jeg så slet ikke, at du havde været på banen igen. ;-) Du må sådan set mene om mig, lige hvad du vil, jeg sover nøjagtig lige godt af den grund.
  Jeg har dog aldrig, som du, haft behov for at bede andre holde kæft, passe deres egne sager, eller i øvrigt svinet dem til med eder og forbandelser, fordi de ikke kunne se dit geni. Og nej, jeg ved godt, at så grov har du ikke været over for mig, men du gør jo nok det, du er bedst til, og så er der jo ingen, der er forpligtet til mere.

 • Anmeld

  Anders Chr Hansen

  Tommy Poulsen

  Så fik vi igen en nedladende kommentar fra dig, det er i orden at du vil belære alle andre om hvor dumme de er, men kunne du da ikke i det mindste lade være med at tale ned til folk, men jeg har dig stærkt mistænkt for at du gør det bevist.

 • Anmeld

  Anders Chr Hansen

  Tommy Poulsen

  Jeg er slet ikke i tvivl om at Tommy Poulsen som selv elsker at linke til diverse artikler, gerne tager til Norge for at få de her dumme Nordmænd til at fatte at ulven altså ikke er et farligt dyr med guds gave til menneskeheden.

  https://www.bt.dk/udland/hunde-udsaettes-for-blodige-ulveangreb-i-norge-nu-maa-politikerne-goere-noget

 • Anmeld

  Anders Chr Hansen

  Tommy Poulsen

  Og det er helt sikker ikke ulve der har angrebet den her hund, men ok fjolset kunne jo selvfølgelig lade være med at tage hunden med på jagt, så når du er på rejse kunne du jo også besøge ham her og forklare ham om de der fredelige ulve der er bange for mennesker og hunde.

  https://newsbreak.dk/voldsom-video-klara-angrebet-ulve/

 • Anmeld

  Anders Chr Hansen

  Tommy Poulsen

  Man skal selvfølgelig ikke tro på alt hvad aviserne skriver heller ikke den her, helt klart noget der er blæst helt ud af proportioner.

  https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE7900051/Norsk-kommune-i-frygt-efter-fem-ulveangreb-»Min-datter-må-ikke-gå-ud-alene«/

 • Anmeld

  Louise Jørgensen · Hjemmestrikker

  Anders Chr Hansen

  Det er alligevel ret vildt, at det kommer som en overraskelse for dig, at ulve der er toprovdyr, slår hunde ihjel hvis de møder dem.

  -Især når hunden, som den på videoen du har linket til, selv konfronterer og provokerer ulvene -istedet for at trække sig.
  Løse hunde er for ulve, uanset om de bruges som jagthunde og derfor er løse, som alle andre dyr, noget der enten skal slås ihjel eller jages bort.

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde.

  Anders Chr Hansen

  Jeg talte da vist ikke ned til andre end dig, og det er godt nok svært at undgå, med det plan du færdes på.

  Der er jo ikke noget nyt i dine links.
  Ja. Ulven tager nogle løstløbende hunde, ligesom den tager ræve og ligesom løstløbende hunde tager får og har gjort det hele tiden.
  Og ja. Der er nogle, der er bange for ulve og nogle der er bange for hunde. De sidste burde være i stort overtal, for hunde skambider langt flere børn end ulven nogensinde kommer til. Skal vi udrydde hundene?

 • Anmeld

  Jakob Friis Sørensen · Mols

  Tommy Poulsen - Vestjyde - lytter til andre

  Jeg tog det ikke tungt at du stavede mit navn forkert.
  Der ryger nogle ræve og er ikke sikker om det er eneste indvirkning i naturen, som har klaret sig glimrende uden ulven...
  Men ideen om udsætning fejes rask af bordet med "fakta" og dermed basta! - det er jeg og andre bare ikke overbeviste om og ikke dermed bare dumme tosser. Hvorfor ikke indfange og sætte radiosendere på den halve snes ulve. Kommer der flere sydfra så ligeså, og så kan forskningen få rigtig data.
  - hvad har kræftforskning med sagen? Du er langt ude i dine mod-argumentationer og rotter er der ligeledes alt for mange af udenfor byerne - hvad for en vestjyde er du?

 • Anmeld

  Jakob Friis Sørensen · Mols

  Tommy Poulsen - Vestjyde - lytter til andre

  Jeg tog det ikke tungt at du stavede mit navn forkert.
  Der ryger nogle ræve og er ikke sikker om det er eneste indvirkning i naturen, som har klaret sig glimrende uden ulven...
  Men ideen om udsætning fejes rask af bordet med "fakta" og dermed basta! - det er jeg og andre bare ikke overbeviste om og ikke dermed bare dumme tosser. Hvorfor ikke indfange og sætte radiosendere på den halve snes ulve. Kommer der flere sydfra så ligeså, og så kan forskningen få rigtig data.
  - hvad har kræftforskning med sagen? Du er langt ude i dine mod-argumentationer og rotter er der ligeledes alt for mange af udenfor byerne - hvad for en vestjyde er du?

 • Anmeld

  Louise Jørgensen · Hjemmestrikker

  Jakob Friis Sørensen

  Finder du de penge det koster, at sætte sendere på samtlige ulve -at monitere dem, dem alle og således også dem der med tiden kommer hertil.
  Lover jeg dig at forskere og biologer, tager imod med kyshånd.

  Man vil nemlig rigtig gerne kunne sætte sendere på ulvene.
  Det vil jo gøre forskningen i og vedr. ulvene, meget bedre og især lettere.

  Problemet er blot, som du sikkert allerede ved nu, at der ikke er bevilliget penge til formålet.
  De penge der trods alt er bevilliget til forskning af ulvene, rækker ikke langt og det med sendere på dyrene er uforholdsvis dyrt, if. alt det andet der skal bruges penge på.

 • Anmeld

  Louise Jørgensen · Hjemmestrikker

  Jakob Friis Sørensen

  Glemte at skrive:

  At det var dyrt, at moniterer ulvene, fordi det bl.a. er besværligt at indfange dem -og at der også er en grænse for (det kan virke underligt og dumt, i dette tilfælde) hvornår og hvor meget man må "forstyrrer" ulvene iht. Habitatdirektivet.

  Samt at man jo selvfølgelig først skal konstatere at der er ankommet en ny ulv til landet, finde DNA fra den, -før man kan gøre forsøget på at indfange den, for derefter at kunne sætte en sender på den.

  Man vil have sendere på ulvehvalpene fra Stråsø.
  -De er ikke så besværlige at finde, idet vi jo ved i hvilket område de befinder sig.

 • Anmeld

  Jakob Friis Sørensen · Mols

  Ulve-sendere

  Hvis ellers der kan finds enighed, er det sikkert langt billigere end ulve-hegn og erstatninger for dyrehold etc. Kommer der flere siger I jo at man allerede observerer dem i Tyskland. De kan finde ud af det i Afrika - Eller har jeg bare set for meget "National Geographics" ?

 • Anmeld

  Louise Jørgensen · Hjemmestrikker

  Jakob Friis Sørensen

  Jeg ved ikke helt hvad det er du forestiller du dig, der er muligt.

  Men det virker ikke som du helt har styr på, tingenes sammenhæng.
  Du er opmærksom på at ulve er vilde dyr der passer sig selv, føder deres unger mm. ude i den frie natur uden at de har eller i øvrigt ønsker at have kontakt med mennesker.
  Ulve melder sig ikke, af sig selv, hos myndighederne i det land de lever i, de bliver derfor ikke som mennesker registreret hos "en myndighed" eller udstyret med et DNA.NR. bevis -eller for den sag skyld en radiosender.

  Det er altså ikke ulvene der har et ønske om, at vi mennesker ved hvem de er eller hvor de befinder sig, de deltager derfor ikke frivilligt i en registrering hos en myndighed.

  Der er os mennesker der gerne vil vide hvem ulvene er og hvor de befinder sig.
  Og derfor er det op til os mennesker at finde dem, og først når vi har fundet dem, kan vi sikre os deres DNA eller udstyrer dem med sendere.
  -DNA som vi siden kan bruge til at følge deres spor, og/eller sendere for at kunne monitere dem.
 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde

  Jakob Friis Sørensen

  Ja, det går desværre lidt stærkt, når ting skal skrives i en fart, så k blev til c og ræve blev til rotter i samme indlæg. Beklager begge dele.
  Du skriver i en ordentlig tone, og jeg forsøgte egentlig også at svare ordentligt, uden dog at være helt enig med dig.
  Først og fremmest er vi nok ikke helt enige om, at den danske natur klarer sig udmærket, når for store for store koncentrationer af både ræve og rådyr skaber sygdom begge steder. Jeg bruger med vilje aldrig ordet "biodiversitet", fordi det er et mere indviklet begreb, en jeg tør rode mig i med "husmandsargumenter". Sund fornuft ved jeg hvad er, og det må være sund fornuft, at sunde bestande af passende størrelse giver en mere afbalanceret natur. Det er disse passende størrelser, som ulven skal hjælpe os med at opretholde, altså igen iflg. dem der har sat sig ind i tingene og arbejder med den slags.
  Jeg er vist en ganske almindelig vestjyde ;-) og naturligvis ved jeg, at der også er (for) mange rotter på landet. Her hvor jeg bor, er problemet nu ikke større, end min hund kan klare det, og som nævnt, så må de jo også have klaret sig på Bornholm, da ræven uddøde på grund af skab. I byerne er de trods alt værre stillet.
  Din ide chipmærkning virkede lige i første omgang lidt voldsom og svær at forholde sig til. Når den lige bliver fordøjet, er det vel netop den slags alternative løsninger, der savnes i dette "slagsmål", og sådan noget Bo Håkonsen efterlyser.
  Hvis vi forudsætter en ulvebestand på (aller)højst 100 dyr, så overvåger man jo langt større bestande af forskellige dyr andre steder. At det skulle erstatte ulvehegn, er måske lidt store forventninger, men alt det andet du nævner, er jo egentligt ret realistisk, og i hvert fald ville det give nogle data at arbejde med.

  Din tro på udsætningsteorien, bliver vi så aldrig enige om. Den er ganske enkelt for solidt modbevist, men lad nu det ligge.

  Det er weekend med lidt bedre tid, så forhåbentlig ikke så mange slåfejl denne gang.
  God weekend.


 • Anmeld

  Erik nørgaard · Journalist & fotograf

  Chip og Chap

  Der er forskel på chip & (Chap) radiopejlere.

  En chipmærkning er den, man kan give heste, hunde og andre dyr indeholde en identifikationskode - og selvfølgelig kan denne lægges ind under huden på ulve, hvis man altså kan fange dem (Man kan dog eventuelt sætte sig bag et træ og sige som et lam).
  Men chippen kan ikke bruges til at ovevåge ulvene over afstand. Med en chipmærkning skal man tæt på for at kunne få et måleresultat.
  Jeg tror, det der menes er, et halsbånd hvori der er indstøbt strømforsyning til en vis tid samt en radiosender, der vil kunne erkendes af en radiopejler, som godt kan fungere over flere kilometers afstand eller ved hjælp af satellitterne på samme måde som man også tyverisikrer entreprenørmaskiner etc.
  Metoden er ikke ulig satellitnavigatorer, som efterhånden anvendes i bilen, sejlbåden eller i terrænet.
  Blot for en god ordens skyld.

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde.

  Elektronisk overvågning. ;-)

  Nej, du har ret. Man kan ikke spore med en chip under huden, men så lad os kalde det elektronisk overvågning. Det er i hvert fald et teknisk problem, som kan løses - helt ligesom effektive ulvehegn. ;-)

  Under alle omstændigheder er det da lidt nytænkning i forhold til de meget fastlåste meninger, så det har vel fortjent at komme med i overvejelserne.

 • Anmeld

  Jakob Friis Sørensen · Mols

  Chips og hign-tech naturpleje

  Jo, hensigten med min indblanding I denne interessante debat er at finde løsninger og tak, jeg er klar over at ulvene render frit rundt men det kan ikke være svært at darte dem - nogle biologer kan sikkert få lidt sjov ud af det. Og elektronisk overvågning er netop hvad jeg ser som en mulighed for at holde styr på hvor de befinder sig og enten forhindre at de forvilder sig ind i indhegninger eller menneske-områder. Så kan man opnå meget bedre viden om ulvenes liv. Jeg mener stadig de fortjener en medalje for at krydse Kieler-kanalen og Limfjorden men er stadig bekymret for deres impakt på ræve og andre danske dyre-arter. Jeg voksede op i Jeksen-dalen og som dreng havde jeg fantastiske naturoplevelser der. Ræve var en stor del af økosystemet selvom de engang imellem nappede mine høns!

 • Anmeld

  Ulla G

  Hegning mv pris?

  For at være konstruktiv og løsningsorienteret, som Bo Håkansson opfordrer til, mangler der oplysninger om prisen på ulvesikkert hegn til de ca 300.000 ha af statens naturarealer, der skal afgræsses. Dertil skal lægges prisen på ulvesikkert hegn til de landmænd, der har dyr i risikoområderne. Noteres skal det, at efterhånden som ulvebestanden vokser, vil de jage andre husdyr end får. En veltrænet ulveflok kan nedlægge såvel køer som heste, som på grund af hegn ikke kan flygte.
  Dertil må udgifterne til vogterhunde og sporingshunde samt ikke mindst de mange biologer og administratorer, der skal beskrive ulvenes færden heller ikke glemmes.
  Lad os få fakta frem, så vi kan forholde os konstruktivt til problematikken.

 • Anmeld

  Louise Jørgensen · Hjemmestrikker

  Men

  Jakob Friis Sørensen

  Som allerede skrevet, står overvågning via sendere, helt sikkert højt på forsker og biologers ønskeseddel, men der er altså tale om en metode der ikke er helt så let, enkelt, ikke helt så billig -som den lyder.
  Man kan ikke klare denne opgave, som man kan når man bedøver et dyr "ved at darte dyret".

  I Habitatdirektivet står der i øvrigt, ordret:
  ”Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag IV, litra a), med forbud mod:
  Alle former for forsætlig indfangning eller drab af enheder af disse arter i naturen.
  Forsætlig forstyrrelse af disse arter, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer”

  Det er altså ikke helt ligetil som du nok kan se, at indfange og få sat en sender på ulvene.  Ulla G

  Du efterlyser priser, ønsker beregninger af hvad det koster.
  Jeg tror ikke man iht. habitatdirektivet har tænkt at det var vigtigt, hvad det ender med at koste, -at lade de vilde udrydningstruede dyrearter beskytte, som de skal iht. direktivet.

  Tror heller ikke vores danske politikere, for alvor finder det interessant, dyrene på direktivet skal beskyttes, skal have lov at være her, uanset hvad det måtte koste os.

  Og samlet set, beløber det sig næppe til svimlende beløb, i hvert fald ikke hvis ikke det beløb der afsættes til forskning og monitorering af ulvene tages ud af regnestykket.

 • Anmeld

  Ulla G

  Fakta om pris for ulveadministration er vigtig

  Blogskriveren efterlyser forslag til, hvordan ulven kan leve side om side med husdyr. Derfor er det vigtigt, at omkostningerne lægges åbent frem, så de relevante tiltag kan besluttes på et oplyst grundlag.
  Måske skal der regnes i kilometerhegn, eftersom eksempelvis statens naturarealer består af adskillige separate folde.
  Medtages skal også vedligeholdelse af hegn og omkostninger ved klipning af opvoksende gevækster under hegn. Der er givet flere omkostninger.
  Lad os få det hele med, så blogskriverens visioner for løsninger kan blive klargjorte til konstruktiv virkeliggørelse.
  Oplagt at punktet medtages til ulvegruppens aprilmøde. Visioner og fine ord er der nok af. Lad os få konkrete fakta på bordet.

 • Anmeld

  Louise Jørgensen · Hjemmestrikker

  Ulla G

  Det virker som om dit mål med at få tal på bordet, mest af alt handler om at få bevis for, at det er dyrt for os at skulle passe på nogle få ulve -at det er dyrt at skulle efterleve habitatdirektivet.
  -hvilket det måske også er, jeg aner det ikke.

  Men det undrer mig at du tror det ændrer noget, at vide hvad det faktisk koster os, at skulle beskytte og passe på nogle udrydningstruede ulve.
  Jeg mener, så længe vi ikke som nation går konkurs, eller på anden vis ender ud i økonomisk kaos, og så længe vi ikke oplever familier gøre det samme, -ende i fattigdom med sult og nød til følge, fordi vi som nation skal tillade ulvene at opholde sig her.

  Er det næppe det der får stemningen til at vende, starter en bevægelse mod det at vi skal lade naturen have fortrin -komme før menneskers behov, på visse punkter.


  Skulle du mod forventning, have andre seriøs interesser i de tal der viser os, hvad de forskellige poster vedr. ulvene, koster os, hvad er så det interessante.
  -Altså udover det oplagte, at vide hvor store udgifter der er forbundet med de enkelte poster.
  Hvordan tænker du dig at eks. hegning skulle kunne gøres billigere, bedre og/eller anderledes, hvis det viser sig det faktisk er en omkostningstung post i budgettet.

 • Anmeld

  Ulla G

  DNs opfordring til statsfinanciering af ulvesikring. Let at være generøs og ikke- konfronterende

  Når Bo Håkansson opfordrer “landbruget” til at være konstruktiv og løsningsorienteret og tage mod den fremstrakte hånd fra DN til samarbejde, er det da oplagt at gå mere ind i det, som Bo Håkansson siger.
  Det er i min optik uforpligtende ord at tale om omfattende statsfinanciering til ulvesikker indhegning afgræsningsarealer, hvis ikke også man forholder sig til omkostningerne.
  Bo Håkansson er vældig generøs på skatteborgernes vegne og vil også gerne erstatte dyr, der er forsvundet på folde, hvis en specialtrænet sporingshund sandsynliggør, at en ulv har været på lokaliteten. Det bliver dyrt det her.
  Let at være “løsningsorienteret” og ikke -konfronterende, når midlet er, at staten blot skal udbetale ved kasse 1.

 • Anmeld

  Niels Hansen · pensionist og jæger

  omkostninger ved ulvesikring

  Det behøver ikke koste en krone ekstra at etablere ulvesikring, man kan bare omprioritere de store summer som landbruget får i forskellige støtteordninger. I stedet for at favorisere det ubæredygtige landbrug vil det være velgørende om støtten gik til fåreavlere, økologer, kvægbønder med dyr på græs og andre der medtænker biologisk mangfoldighed, herunder ulve, men bestemt ikke mårhunde og andre invasive arter.

 • Anmeld

  Ulla G

  Tal på alligevel

  Hvordan der skal prioriteres må være en politisk beslutning.
  Lad os få de rå tal frem under alle omstændigheder.
  Vil folketing og regering, at landbrugsstøtten skal gå til, at ulveflokke kan gå uforstyrret omkring - ja så må det jo være sådan i et demokrati, eller vi må vælge andre beslutningstagere, men lad os få tallene på ulvenes indtog og beskyttelsen frem først .
  (Der er andre aspekter af ulveproblematikken, der er væsentlig, men nu er det statsstøtten til ulvesikring mv, der er central i Bo Håkanssons blog.)

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde

  Ulla G

  Der er jo ingen herinde, der kan give dig, de tal du efterlyser. En offentlig debat som denne er, som det fremgår af teksten, en efterlysning af ideer til løsningsmodeller, og jeg synes egentlig (indrømmet - først efter nærmere eftertanke) at Jakobs er et fornuftigt et af slagsen.
  Hvis Håkonsen eller andre så mener, at det har muligheder, er det op til dem at tage det med til forhandlingsbordet. Derfra kan du regne med, at det bliver endevendt, gennemarbejdet og prissat i alle detaljer. Gætteri på nuværende tidspunkt tjener ikke noget formål.

 • Anmeld

  Louise Jørgensen · Hjemmestrikker

  Tommy Poulsen

  Det er nu altså ikke mit indtryk, af Bo Håkanssons debatoplæg, at han søgte konstruktive og konkrete forslag til, hvordan man kan forbedre sikringen af husdyr mod ulveangreb.
  Fra andre end landbruget, nok især fra Landbrug & Fødevarers side,
  -de der ellers ikke ser anden løsning end at ulvene fjernes.


  Ulla efterlyste vist ikke tal fra andre, end netop Bo Håkansson.
  Jeg vil også gerne se disse tal, ved blot ikke hvad jeg udover at få styret min lyste til at vide noget, skulle få ud af at kende tallene.

  Jakobs ide med et GPS halsbånd på samtlige ulve, for derved at kunne følge dem via GPS, se hvor de befinder sig eller befandt sig på det ene eller andet tidspunkt.
  Ser jeg ikke som interessant, ideen er ikke egnet til andet end, netop at kunne se hvor ulvene befinder og har befundet sig.

  I øvrigt vil det være helt umulig, for ikke at tale om dybt tåbeligt, at gå den vej.
  Alene det at batteriet i en sådan GPS sender, kun holder ca. 12 mdr. og altså så skal skiftes, -at alle ulve skal indfanges mindst en gang om året for at få sat nyt batteri i GPS senderen, gør at ideen med en GPS sender på alle ulve, er dødfødt.

  Det der er, og det der virker næsten 100% efter hensigten.
  Er ulvesikkert hegn -det kræver så nok lidt mere arbejde af den enkelte dyreholder, end denne er vant til med hegn -kræver at det bliver vedligeholdt, men så virker det også efter hensigten.
  Det koster ikke alverden at etablerer og slet ikke at vedligeholde, bortset fra lidt tid.

  Men det gider man ikke, ude i landbruget, det ulvesikre hegn.

 • Anmeld

  Ulla G

  DNs "imødekommenhed" contra landbrugets "fastlåshed".

  Hensigten med at spørge til prisen for afværgende foranstaltninger og til erstatninger for ulveangreb var først og fremmest at problematisere Bo Håkanssons fortælling om "landbruget" som konfronterende og unuanceret fortaler for ulveaflivning. Bo Håkansson selv derimod og Danmarks Naturforening rækker iflg hans fortælling generøst hænderne frem og foreslår øgede statslige erstatninger selv for ulveangreb , der ikke er klart dokumenterede. Derudover vil han give øget adgang til statsstøtte til hegning og vogterhunde mv.
  Jeg mener, det er let at være generøs og fremstå nuanceret og forstående overfor dyreholdernes problemer med at værge sig mod ulveangreb, når han blot vil lade staten betale. I det mindste skal vi da kende prisen for Bo Håkanssons generøsitet og imødekommenhed.
  Billedet af landbruget som konfronterende og unuanceret fortaler for ulvens bortskydning overfor den konsensussøgende og forstående Bo Håkansson/Danmarks Naturfredningsforening behøver at få et par ord med på vejen, mener jeg.
  I øvrigt: Hvad med hjortevildtet, når kæmpearealer foreslås indhegnet ulvesikkert? Skal hjortevildtet ikke tilgodeses, og skal hjortene ikke kunne færdes frit over de arealer, de har kunnet hidtil? Ved effektiv ulvesikring, vil hjortevildtet ikke længere kunne forcere hegnene med det resultat, at de "fanges" i korridorer som let bytte og med ringere mulighed for at finde føde.

 • Anmeld

  Ulla G

  Den imødekommende DN/BH

  En tilføjelse. Jeg har været medlem af Danmarks Naturfredningsforening i mange år, men meldte mig ud efter ved et såkaldt ulvemøde at have overværet Bo Håkanssons nedladende og affærdigende attitude overfor mennesker, der var bange for ulv, havde forberedt indlæg, der talte imod ulvens tilstedeværelse eller som selv havde mistet dyr.

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde

  Ulla G og Niels Hansen

  Godt og uddybende svar Ulla. Tak uanset om vi nu er enige eller ej. ;-)
  Endelig er det vel også et spørgsmål, hvor meget menigmand har ud af at kende en masse priser/tal på et så tidligt tidspunkt, når det under alle omstændigheder er nogle andre, som træffer beslutningen.

  Niels Hansen: Selv om jeg godt kan acceptere nogle udgifter i anledning af ulvens hjemkomst, så kunne vi to altså sagtens blive rigtig enige. ;-)
  Desværre er tiden nok ikke moden til den tankegang, men lad håbe, at vores børn når at tage den op, mens der stadig er en smule rent grundvand tilbage.

 • Anmeld

  Ulla G

  DN/BH har ikke en nuanceret tilgang til ulv, selv om de fremfører dette postulat

  DN/BH er lige så stejle fortalere for ulven som mange/de fleste? jyske husdyrholdere med udegående dyr velsagtens er modstandere, selvom DN/BH ynder at fremstille sig som de ordentlige, de konsensussøgende, de reflekterede. og landmændene som de stejle og unuancerede ulvehadere.
  DN/BH tilføjer blot erstatninger og statstilskud som et sukkerlag på deres faste holdning, at ulven grundlæggende er berigende for den danske naturr, og at der er god plads til den.
  Med valget af den nye formand Maria Gerding har begejstringen fået en dimension mere, idet hun mener, at ulven er "magisk". (se blog i Altinget.dk)

 • Anmeld

  Jakob Friis Sørensen · Mols

  Louise Hjemmestrikker

  Teknologien er der helt sikkert og batterier etc som er langtids-holdbare. Man kan endda sikkert give ulven et stød hvis den kommer på afveje og kanske EU vil støtte forsøget - ikke nødvendigt med hegn når ulven nu kunne krydse Kieler-kanalen helt selv...

 • Anmeld

  Louise Jørgensen · Hjemmestrikker

  Jakob Friis Sørensen

  Jeg er ikke bekendt med at teknologien er der, skulle det være tilfældet.
  Kan jeg ikke på nogen måde forestille mig, at det skulle være bedre eller for den sag skyld billigere (især ikke mindre arbejdskrævende for dyreholdere) at benytte denne metode, frem for den helt enkle -blot at sætte et ulvesikkert hegn op, og vedligeholde dette.

  Alt i alt kan jeg, af alle grunde, ikke forestille mig at man vil gå, eller i øvrigt lovligt må gå den vej.

  Ved ikke helt hvad det er du mener, med at hegn ikke er nødvendige -slet ikke få dette kædet sammen med at at ulvene kan svømme, og at på egne ben er havnet her.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist & fotograf

  Ulla G. - Prisen på ulv

  Hej Ulla
  Du kan tydeligt se af ovenstående, at der er ingen, der vil have tal på ulve i Danmark, med argumenter som: Det er svært og at menigmand (underforstået dum) nok ikke vil have noget ud af at kende disse tal!
  Det er imidlertid ikke rigtigt.
  Der er mange faktorer vi kan sætte pris på.
  Der er selvfølgelig hegn, vogterhunde m.m. som er en slags direkte omkostning; men hvis vi begynder at sætte tal på, hvad det koster eller har kostet indtil nu med diverse undersøgelser, DNA-tester, den tid Naturhistorisk Museum, Aarhus Universitet, DCE og andre har anvendt, så er det formentlig et millionbeløb pr. ulv!
  Jeg synes det er acceptabelt, at visse ting er dyre og andre ikke - sådan vil det altid være; men bedømt ud fra debatten, synes jeg, det løber helt af sporet.
  Det påstås at man nærmest kan nedlægge landbruget, fordi det får en masse tilskud, som man så kunne spare.
  Hvis det skete ville vi miste en masse eksport, en masse afledte forretninger og vi ville få en kraftig stigning i tallet af ubeskæftigede med hvad det indebærer af social deroute og understøttelse af den enkelte.
  Så tilskud til plante- og kvægdyrkning er altså ugleset, mens tilskud til "ulvedyrkning" er OK.
  Gad vide hvad en medarbejder koster i tilskudspenge i landbrugsindustrien, kontra en "medarbejder" i "ulveindustrien"

 • Anmeld

  Jakob Friis Sørensen · Mols

  Ulve hegn, RFID teknologi og Kielerkanalen

  Vi holder den gode tone - man kan spore din mobiltelefon hvorend du er. Ulvehegn holder sikkert ikke ulve ude (og hvad med hjortene) hvis ikke den travlt trafikerede, 90m bredde sejlrende i Kielerkanalen tilsyneladende ikke kan. Ulovligt at fange ulven og montere en sender (?) - tvivlsomt, derimod kan man sikkert bede EU om tilskud til den slags...

 • Anmeld

  Louise Jørgensen · Hjemmestrikker

  Ulla G

  Vi er som nation forpligtet til at efterleve og opfylde habitatdirektivet, og det er udgangspunktet.

  Derfor ser jeg ikke problemet i Bo Håkansson og DNs, måske nok stejle holdning til, ønsket fra især Landbrug og Fødevarer, om at måtte skyde (genudrydde) ulvene.
  Da det jo absolut ikke er lovligt iht. habitatdirektivet.

  Det er altså ikke muligt iht. habitatdirektivet at opfylde Landbrug og Fødevarers krav, uanset om Bo H. eller DN måtte ønske det.
  Så når Landbrug og Fødevarer stædigt holder fast i kravet, vidner det om en præmatur tilgang til, eller total mangel på forståelse af sagen.

  Og det bliver altså hurtigt anstrengende at skulle forsøge at "samarbejde" med mennesker, (og organisationer) der ikke kan eller vil forholde sig til love, regler, fakta og viden, men til stadighed ønsker at forholde sig præmatur og udenfor pædagogisk rækkevidde.

  Landbrug og Fødevarer vil af med ulven, og alle midler tages i brug for at nå målet, herunder løgne og fortielse, nægte at forholde sig til love, regler, fakta og viden.


  Du kan selvfølgelig have en anden oplevelse end jeg, af forholdet mellem på den ene siden habitatdirektivet, Bo Håkansson, DN., og så Landbrug og Fødevarer.
  Men for mig står det klart, at uanset hvad Bo H. eller DN gør, siger eller mener, er det for Landbrug og Fødevarer ikke godt nok.
  -Ikke godt nok før deres krav om genudryddelse af ulvene er opfyldt, og det kan kun lade sig gøre, ved at vi slipper for habitatdirektivet, -hvilket jeg finder helt usandsynligt, med mindre vi melder os ud af EU, hvilket for mig virker endog endnu mere usandsynligt.

  Så når Bo H. og sikkert DN i enighed, nu fremfører tanker og ideer om yderligere muligheder for tilskud og erstatning.
  Ser jeg det, som endnu et forsøg fra Bo og DNs side, på at løse op for den knude Landbrug og Fødevarer har låst sig selv fast med.

 • Anmeld

  Louise Jørgensen · Hjemmestrikker

  Jakob Friis Sørensen

  Dit udgangspunkt er simpelthen forkert.
  Ulvesikkert hegn virker efter hensigten og er næste 100% sikkert, så længe det er vedligeholdt.

  Det er altså mindst lige så sikkert, ulvesikkert hegn, som et halsbånd om halsen på en ulv vil være, der vil kunne give denne et stød, blot langt lettere at håndterer og billigere at administrere.

  Jeg er i øvrigt overbevist om, at "vi" selvfølgelig aldrig vil få lov at sætte halsbånd på samtlige ulve, halsbåndet i sig selv kan give skader.
  -slet ikke halsbånd der kan give ulvene stød -tanken er helt afskyelig, og sæt der skete fejl.

  Især, er det mindst lige så sikkert, et vedligeholdt ulvesikkert hegn, som et halsbånd der jo selvfølgelig ikke må sidde så fast, stramt om halsen på ulven, at den ikke vil kunne trække sig ud af det, skulle den hænge fast i eks. en gren.

  Det med det ulovlige i at indfange ulvene, uanset hvad målet med dette er, kan du læse om i habitatdirektivet.

 • Anmeld

  Niels Hansen · pensionist og jæger

  Erik Nørgård og Ulla G

  Det er en uværdig måde at debattere på at påstå at tilskud til plante- og kvægdyrkning er ugleset,mens "ulvedyrkning"er ok
  Der er god grund til at problematisere om de enorme tilskud til landbruget ikke kunne brugers bedre, så der tages langt større hensyn til de driftsformer, dr ikke udpiner og ensretter naturen, samt forringer den biologiske mangfoldighed. I denne sammenhæng er ulven kun et vigtigt delelement .
  Det landbrug som jeg ønsker at støtte er et landbrug, der i modsætning til storlandbruget er arbejdkraftkrævende, hvor man vender tilbage til tidligere tiders vekseldrift i modsætning til de livløse monokulturer., hvor der satses mere på bedre betalt kvalitet end bevidstløs billig kvantitet, hvor vi ikke igen og igen skal erfare at de såkaldt sikre giftstoffer alligevel ikke er så sikre, hvor det enkelte menneske har mulighed for alsidige naturoplevelser.
  Jeg er ikke blind for at ulve der har mistet deres naturlige skyhed kan være problematiske. Derfor må ulven forvaltes på en måde så denne skyhed bevares.
  Enhver veloplyst jæger ved at vilde dyr reagerer på et højt jagttryk, de der ikker bliver skudt bliver mere sky. Derfor skal ulven stresses - ikke dræbes-- der hvor den er uønsket. Den er sammen med ræve , katte og løsgående hunde uønsket i min baghave .
  En måde at stresse dem på kunne være beskydning med gummikugler som anvendes af politi og militær i andre lande ved demonstrationer, man kunne vel også forestille sig et veluddannet ulveskræmmerkorps, der i lighed med schweisshundeførere kan tilkaldes ved behov. Hvis det ikke lykkes at stresse den væk må den aflives.
  Det koster penge, og de skal tages fra det naturødelæggende landbrug.
  Der er sikkert mange der ser valget af den nye formand i DN som nok et udtryk for at den røde fare breder sig ukontrollabelt : Før man får alt for ondt i maven kan man spørge sig selv om hvorfor der blandt politikere er bred enighed om at hun er kompetent og fair?
  For mig står hun som venstrefløjens eksempel på anstændighed på samme måde som Eivind Vesselbo fra venstre er det

 • Anmeld

  Ulla G

  Kommentar til Erik Nørgaard


  Jeg kan sagtens se, at der iblandt kommentatorerne ikke er forståelse for, at der bør sættes pris på afværgeforanstaltninger og ulveadministration.

  Mit håb er, at Bo Håkanssons "åbenhed og imødekommenhed" ses om en opfordring til omfattende erstatninger og tilskud. Bo Håkanssons tilsyneladende imødekommenhed overfor sine "modstandere" rækker ikke til en anden tolkning af og administration af habitatsdirektivet, hvilket eksempelvis Bendt Bendtsen er fortaler for bør efterprøves.

 • Anmeld

  Louise Jørgensen · Hjemmestrikker

  Jakob Friis Sørensen

  Dit udgangspunkt er simpelthen forkert.
  Ulvesikkert hegn virker efter hensigten og er næste 100% sikkert, så længe det er vedligeholdt.

  Det er altså mindst lige så sikkert, ulvesikkert hegn, som et halsbånd om halsen på en ulv vil være, der vil kunne give denne et stød, blot langt lettere at håndterer og billigere at administrere.

  Jeg er i øvrigt overbevist om, at "vi" selvfølgelig aldrig vil få lov at sætte halsbånd på samtlige ulve, halsbåndet i sig selv kan give skader.
  -slet ikke halsbånd der kan give ulvene stød -tanken er helt afskyelig, og sæt der skete fejl.

  Især, er det mindst lige så sikkert, et vedligeholdt ulvesikkert hegn, som et halsbånd der jo selvfølgelig ikke må sidde så fast, stramt om halsen på ulven, at den ikke vil kunne trække sig ud af det, skulle den hænge fast i eks. en gren.

  Det med det ulovlige i at indfange ulvene, uanset hvad målet med dette er, kan du læse om i habitatdirektivet.

 • Anmeld

  Jakob Friis Sørensen · Mols

  http://www.technovelgy.com/ct/Technology-Article.asp?ArtNum=4

  Tager lige en kop kaffe imens Habitatsdirektivet ryger i kakkelovnen. Denne debat lidt op ad bakke men teknologien findes...

  En eller anden - overtag lige her

 • Anmeld

  Ulla G

  Kommentar til Niels hansen

  Jeg vil venligst bede dig om at læse, hvad jeg skriver, før du “refererer til” min holdning.
  “Ulvedyrkning” har jeg ikke udtalt mig om.
  At den nye DN formand Maria Gerding er venstreorienteret, har jeg intet problem med og har ingen kommentar haft til. At hun mener, at ulven er “magisk” finder jeg dog problematisk og ikke lovende for en saglig tilgang til ulvetemaet.

 • Anmeld

  Niels Hansen · pensionist og jæger

  Ulla G

  Beklager og undskylder, kommentaren om ulvedyrkning er møntet på Erik Nørgård. Kommentarten om Gjerding var en en kommentar til "mange" ikke dig specielt

 • Anmeld

  Louise Jørgensen · Hjemmestrikker

  Jakob Friis Sørensen

  Jamen teknologien finde sikker, jeg er ikke bekendt med den.
  Men jeg har meget svært ved at tro, at der findes batterier der kan holde strøm nok til at klare opgaven, i mere end absolut max 16-18 mdr.

  Jeg ved at de batterier der i dag bruges, i de GPS sendere der bruges til vilde dyr, (bl.a. dem Bisonokserne på Bornholm havde på) holder strøm i ca. 12 mdr. -og de skal trods alt kun bruges til at sende GPS signaler.


  Men skulle jeg tage fejl, og du vide bedre end jeg, så er det jo ikke sådan jeg går rundt og har det dårligt, føler jeg har tabt og at du har vundet.
  En debat er jo ikke en kamp der skal vindes, vi skulle bare gerne allesammen bliver klogere af den.

  Så det er jo bare heldigt og godt for dig, hvis du vidste noget jeg ikke gjorde, noget som så måske kan gøre at dine ide, om et halsbånd der både sender GPS signaler og kan give stød, faktisk kan bruges i virkeligheden vedr. ulvene.
  -En ide som jeg slet ikke kunne forestille mig ført ud i livet, uanset batterilevetid eller teknologi, ville kunne lade sig gøre i virkeligheden og da slet ikke på nogen måde skulle være bedre eller billigere end de hegn der virker.

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde

  Erik Nørgaard

  Hov Hov. Nu må du altså læse, hvad jeg skriver, før du skælder ud. ;-)
  Det fremgår vist ret tydeligt lidt længere oppe, at jeg synes, at jeg synes Jakobs overvågningstanke er en god ide - netop fordi den ville give nogle data at arbejde ud med. Altså, hvor mange ulve og hvor henne.

  Så skriver jeg, at menigmand (som jeg bestemt ikke mener er dum, men som i sidste ende er udenfor beslutningsprocessen) vel egentlig ikke har det store ud af, at kende priserne på en "trackerløsning", før vi ved, om nogen af de forslagsstillende og besluttende parter overhovedet vil tage den op.

 • Anmeld

  Jakob Friis Sørensen · Mols

  Ulvehegn

  Kan nogen bekræfte om Ulvehegn hjælper; springer ulven over eller graver sig under? Eller flytter Ulvehegn bare problemet videre til naboen som ikke har hegn op? Overvågningen med RFID chip er brugt mange andre steder med hunde, kvæg og vilde dyr og kan ikke tro det vil være imod EU regulativer at prøve om en overvågning kan løse problemerne med ulve uden at indhegne eller skyde dem. Måske kunne man samarbejde med nord-Tyskland på dette?

 • Anmeld

  Louise Jørgensen · Hjemmestrikker

  Ulvesikkert hegn

  Ulvesikkert hegn, er hegn som andre hegn, blot med ekstra tråde -og det virker, om ikke 100% så dog tæt på.
  At én indhegning har ulvesikker hegn, har selvfølgelig ingen indvirkning på andre indhegninger, uanset hvor de er placeret ift. indhegningen med ulvesikre hegn.


  "Bo Håkansson · Biolog i DN
  Svar til Kenneth Pedersen
  Kenneth Pedersen - Miljøstyrelsen har oplyst følgende:
  "ulvesikring af hegn i området ved Holstebro har reduceret antallet af angreb på husdyr. I de tilfælde hvor der har været angreb på husdyr indenfor de ulvesikrede hegn (seks tilfælde i 2017 ) har der kunnet konstateres fejl på hegnene (f.eks. ødelagt – sandsynligvis af krondyr og/eller manglende strøm på hegnet).”

  Miljøstyrelsen har lavet opgørelsen for 2017. Jeg ved ikke hvor du har dine oplysninger fra, men vil opfordre dig til at give konkrete oplysninger videre til styrelsen, hvis du mener at deres vurdering er forkert, og du eller andre har erfaringer om at strømførende og korrekt opsat hegn ikke måtte virke.

  Nogle steder er det helt sikkert ikke muligt (f.eks pga terrænet eller arealets størrelse) at etablere ulvesikkert hegn. Her har du jo fuldstændig ret i, at andre foranstaltninger må til. Men det er jo ikke det samme som at ulvesikkert hegn ikke virker.
  Mvh Bo Håkansson"

  https://www.altinget.dk//artikel/dn-landbrugslobby-graver-groefter-i-ulvedebat

  Eller her:
  https://www.facebook.com/groups/250719244958044/permalink/2007288189301132/

 • Anmeld

  Louise Jørgensen · Hjemmestrikker

  RFID

  En RFID chip, er den chip der bruges til ID mærkning af hunde (og katte) chippen udsender ikke GPS signaler, sådan som et GPS sender gør, dette betyder at online (her og nu informationer om hvor dyret chippen er indsat i er/og befinder sig) sporing ikke er muligt ved brug af RFID chip.

  RFID chippen lagre ikke informationer af sig selv, den gemmer kun allerede indkodede informationer, og kan derfor alene bruges til at aflæse allerede indkodede informationer -og kun ved hjælp af en scanner der holdes tæt på chippen.

  RFID chip kan således, på ingen måde bruges til andet, end aflæsning af allerede indkodede informationer, eks. ID.


  Jeg mener, alt i alt, at det er et håbløst projekt at ville overvåge samtlige ulve der befinder sig her i landet -også selvom det kan lade gøre online og man altså derved (ved brug af GPS sendere -der kræver batteri) kan se præcis hvor det enkelte dyr befinder sig her og nu.

  Primært fordi det er dyrt og besværligt, det kræver at der bevilliges penge til overvågningen, (der er ikke politisk vilje til dette) hvis overvågningen skal have andet formål end, registrering af hvor det enkelte dyr befinder sig nu og hvor det tidligere har været.
  Man kan altså ikke bruge GPS overvågning til at forhindrer noget som helst, vedr. ulvene, kun se hvor de befinder sig og hvor de har været.
  Evt. se at en bestemt ulv flere gange har været her eller der, hvor der er dræbt hus- produktionsdyr og således indkredse hvilken ulv det er der er tale om.

  Men det kræver batteri, og batterilevetiden betyder at batteriet skal skiftes -indfangning af dyrene flere gange -til ingen verdens nytte.

  Og det er iht. habitatdirektivet ikke tilladt at forstyrre eller indfange ulvene, at ville indfange alle ulvene for at sætte GPS halsbånd på dem, er iht. habitatdirektivet at forstyrre ulvene og ikke tilladt.
  -det er dog tilladt at indfange nogle enkelt af ulvene, og give dem GPS sendere på, hvis disse ulve i forskningsøjemed synes interessante.

  Der skal altså være en god grund til at indfange og/eller sætte GPS sendere på ulvene, før det er tilladt at indfange og dermed forstyrre ulvene.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Ny anti-ulve forening.

  Jeg hørte , i dag, i radioen at der er stiftet en ny gruppe, Ulven ud af Danmark (efter hukommelsen) som gerne vil have ulven udryddet. Det er også helt o.k. for mig, men jeg har tidligere nævnt at ,hvis vi bare skyder alle rovdyr, så får vi bare store problemer med overproduktion af planteædere. Nej, vi er simpelthen nød til at have rovdyr, det gælder fugle såvel som pattedyr, som er med til at holde alle andre dyr lidt i ave. Der i blandt ulven, som bl.a. æder ådsler.
  Der er ingen som forbyder husdyr avlere at hegne deres dyr forsvarligt inde, så de inden for hegnet, strømførende, kan gå frit omkring.
  Jeg har for resten hørt at heste og muldyr, især kan være ganske fortrinlige som fårevogtere, da de sparker ud efter ulve, som nærmer sig.
  Heste er ikke bange for ulve, så de skulle også være velegnede som afgræsnings dyr.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Rettelse.

  Jeg har lige hørt at den nye forening hedder Ulvefrit Danmark, men det ændrer ikke min holdning til ulven. Den hører til den danske fauna.

 • Anmeld

  Ulla G

  Chips, GPS sendere, elektriske stød, mv. Batteriproblemet! Nye forskningsområder!

  Ganske utroligt så mange forslag, der er til, hvordan ulven kan sikres uforstryrret udbredelse uden at forårsage alt for mange skader på udegående husdyr.

  I kommentarfeltet diskuteres det, hvorvidt der kan tilkobles stødanordninger på GPS sendere, hvor længe batterierne kan holde, og hvordan ulvene indfanges og påsættes anordningerne uden at traumatiseres.

  Skal der mon udvikles nye anordninger, som kombinerer GPS funktion og stødfunktion. Det kunne måske blive et nyt forskningsprojekt og berettige til et nyt fakultet, så også mere tekniske eksperter inddrages i ulveprojektet udover de biologiske og naturforvaltningsmæssige ?

  Hvad med at udvikle selvopladelige batterier til ulve? Ulvene er jo vældig gode til at løbe. Så hvorfor ikke udnytte denne energi til at drive de GPS og stød- anordninger, der påmonteres ulven?

  Måske kunne ulvenes stressniveau også måles via en særligt udviklet og tilkoblet anordning, når de løber spidsrod mellem ulvesikre indhegninger, beboelser og de mange ulveobserverende ulveentusiaster?

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Skudt.

  Så blev den første ulv skudt ved Holstebro i dag. Lad os håbe at det også bliver den sidste. Man vil ikke have vildsvin, de kan jo risikere at medføre svinepest, mårhund og andre rovdyr i den danske natur, er der snart noget som man overhovedet vil have? Bortset fra os selv. Jeg synes at det efterhånden er ved at blive sådan at man kun vil have dyr, som er "nemme" at holde styr på. Hvad med grævling og ræv. det er jo også rovdyr. skal de også udryddes?? Bævere, hvad med dem?. Der er efterhånden snart ikke plads til andet end os, mennesker her på jord. Så snart et dyr, eller en plante er ubekvem, så bare væk med den. Hvis det bliver ved på den måde, så bliver naturen så "mager" så vi heller ikke kan være her mere. Hvad med insekterne?. Edderkopperne, reptilerne?, padderne og mange andre arter af dyr og planter???. Nu må det snart høre op.

 • Anmeld

  Louise Jørgensen · Hjemmestrikker

  Svært

  Ulla G

  Ja der kan tænkes mange tanker og drømmes mange drømme.

  Men når nu en seriøs gennemgang af mulige løsninger, viser at intet allerede eksisterende eller hvad der kan tænkes opfundet engang ude i fremtiden, vil løse problematikken vedr. ulves angreb på indhegnede hus -produktionsdyr, på en mere sikker, en bedre, en letter eller billigere måde end den allerede kendte, ulvesikre hegn.

  Så hjælper det jo ikke meget, at man tænker og drømmer.

  Men kunne man så da bare i det mindste benytte den mest sikre, den bedste, den letteste og den billigste løsning, mens man tænker og drømmer, er der jo intet forkert i tanker og drømme.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Fournalist & fotograf

  Ulla G

  Hej Ulla.
  Du skal åbenbart være lidt forsigtig med ironi og sarkasme, - det ser ud til, at det ikke er alle, der forstår dette.
  Jeg synes nu ikke, at det er drømmerier, der har præget dine indlæg, - tværtimod så holder du tæerne tæt ved den gode danske muld med saglige og vedkommende kommentarer.
  Drømmerierne hører nok snarer til på en anden fløj i debatten.

 • Anmeld

  Ulla G

  Erik Nørgaard. Ønsker og drømme. Virkeligheden

  Tak for kommentar.
  Jeg havde ved ironi håbet at kunnet synliggøre det groteske i de mange tiltag, der er i spil for at kunne sikre ulvens tilværelse her.

  Ja det kunne være godt, hvis der var store, ubefolkede og uforstyrrede vidder i Danmark, så ulven kunne leve et ustresset og ordentligt ulveliv.

  Selv de største naturområder i Danmark er ganske små sammenlignet med, hvad der er i Sverige, Norge, Canada, Rusland.

  I Danmark vil ulven konstant komme i kontakt med mountainbikecyklister, fodslawsvandrere, løbeklubber, skovbørnehaver, indhegninger med dyr, ryttere, beboelser, veje, svampeplukkere osv. Ikke et ulveliv.

  Det er ønsketænkning, skrivebordsvirkelighed og ren ideologi at
  lade ulven få indpas her. Desværre.

 • Anmeld

  Niels Hansen · pensionist og jæger

  Ulla G

  Jeg tror ikke at du behøver bekymre dig så meget for om ulven får et ulveliv. Når den er indvandret og har ynglet er det fordi forholdene er iorden. Spørgsmålet er ikke om ulven kan leve med os, det kan den, men om vi kan og vil leve med ulven. Det kan man have forskellige - ideologiske- meninger om. Det kunne være rart, om du vil beskrive den ideologi som ulvetilhængerne har. Modstanderne har også deres ideologi, det er bare ikke den samme. jeg vil være ked af om ordet "ideologi" bliver brugt som skældsord.

 • Anmeld

  Anders Chr Hansen

  Niels Hansen

  Ulven er her ikke fordi den synes det er sjovt, den er presset her op, og en ulv er et levende væsen som alt anden, så den ligger sig jo ikke bare til at dø fordi der er ved at være for mange ulve, ulve dræber også hinanden når der ikke er plads nok, I enkelte tilfælde accepteres en underdanig ulv.

  At begynde og påstå der er plads til 100 ulve i Danmark er mild sagt det rene vandvid, hvor stor er Norge i forhold til Dannmark? Der er ca. 100 ulve i Norge, som giver problemer.

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde.

  Antal ulve?

  Nu er der jo forskel på, om ulvene tælles lige før parringstiden eller mens hvalpene efter disse parringer er små og vokser op. I Norge ser man hvert år på, hvor mange kuld der fødes, og så fastsætter Stortinget en kvote for, hvor mange der må bortskydes. Dertil kommer så et ret stort antal, som ikke respekterer de 2500 km. landegrænse mod Rusland, Finland og Sverige.
  Danmarks korte fastlandsgrænse mod Tyskland ville gøre det noget enklere her, og måske var det oven i købet en løsning som EU kunne snakkes til at acceptere.
  Hvor mange der skulle være tilbage til at yngle hvert år, er jo så (i hvert fald i Norge) en politisk beslutning. 100 lyder meget voldsomt, når der er udpeget 10 områder som "ulveegnede". Hvor kommer tallet fra?
  Man kan vel finde en eller anden balance, som naturligt giver nogle få ynglende par hvert år.
  Desværre er der jo ikke rigtigt grundlag for at diskutere den slags, når den ene part kun ser den ene mulighed, som hedder total udryddelse.

 • Anmeld

  Ulla G

  Niels Hansen. Ideologi mv

  "Ideologi" bruger jeg ikke som et skældsord, men som et udtryk for en holdning, der baseres på en idé, en skøn forestilling om, at der i Danmark er stor og uforstyrret natur, mens realiteterne angående de ganske små naturområder ignoreres.
  Jeg mener således, at ulvetilhængerne danner deres holdning ud fra en ønskeforestilling, en idé om, at vi har stor, uforstyrret og vild natur i Danmark.

  Naturområderne er imidlertid små og ikke sammenhængende, og ulven vil derfor, efterhånden som bestanden øges, konstant komme i kontakt med mennesker og dyrehold, hvilket vil betyde, at ulven udvikler en manglende skyhed, tilpasser sig og søger sin føde der, hvor der er lettest adgang,

  Jeg bor selv i et såkaldt ulveområde og ved, hvor overskuelige naturområderne er i forhold til de oplagte områder i eksempelvis Dalarne, Jämtland og Värmland i Sverige.

  Der er et patchwork af små og større indhegninger overalt i de områder, der umiddelbart ser ud til at være natur i Nord- og Vestjylland, og det vil ikke være muligt og vel næppe ønskeligt, når nu illusionen om den store danske natur skal opretholdes, at opsætte bastante hegn, som heller ikke hjortevildtet kan forcere.
 • Anmeld

  Anders Chr Hansen

  Tommy Poulsen

  Citat.
  100 ulve i Jylland
  Peter Sunde forsker i rovdyr på Aarhus Universitet.
  Han siger, at en ulvebestand på op mod 100 ulve om få år kan leve i Jylland.
  En bestand er det samlede antal dyr, som lever i et bestemt område. citat slut

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde

  Anders Chr Hansen

  Jamen jeg erkender, at det lyder voldsomt, selv om "den samlede bestand" formentligt inkluderer de hvalpe, som er født samme år. Nu skriver han jo også "op til" og "kan", og udnytter man potentialet med et maksimalt antal, så opstår der vel netop "problemulve" som skal skydes, fordi de tvinges tæt på menneskers enemærker.
  Jeg har nu også læst 70 - 80 stk. et eller andet sted, og det kan da udmærket være, at "rigtige" tal i stedet er 50 eller 60. Hvor langt disse så hvert år skal reguleres ned, for at reproducere sig til nogenlunde samme antal næste år, det må Nordmændene vel vide noget om.
  Jeg tror ikke, det er vigtigt for ret mange (ikke for mig i det mindste) hvor stor en eventuel bestand bliver. Det er bare et alt for fattigt og småligt samfund, som ikke kan give plads til et dyr, som efter 200 års fravær igen har fundet indpas i vores natur.

  Ulla: Ordet er jo frit, så sådan set er der jo ikke noget i vejen med at remse sin fastlåste holdning/mening op gang på gang - - - på gang. Men har det ret meget med debat at gøre?

 • Anmeld

  Niels Hansen · pensionist og jæger

  Ulla G natursyn

  I mit land er der pladst til et reguleret antal ulve, skarver og sæler. Hvis der er vilje til det må det være muligt at finde ud af et givet områdes kapacitet, hvis der er for mange er det frem med riflen. Man kan tage skarven som et eksempel: den er visse steder et problem for fiskere,samt den udrydningstruede fisk, snæblen. Ved alle de tre nævnte dyr må der anlægges en helhedsbetragtning, når det ønskede antal skal fastsættes, og antallet er ikke nul.
  I mit land er der ikke plads til mårhund, vaskebjørn, mink ,udsatte bævere og hvad man ellers kan finde på. .Der bør være plads til at dyr der har en fortid i DK af sig selv finder vej tilbage.
  Jeg tror stadig ikke, at man behøver være bange for ulvens trivsel, hvis man kan overføre erfaringerne fra et dyr til et andet er ræven jo et godt eksempel på dyrs tilpasningsevne, den findes jo i mange byer.
  Der var jo også rotter før kloakkerne blev opfundet, rotterne har jo bare klogt udnyttet de foreliggende muligheder
  Netop tilpasningsevnen gør at det antal ulve vi bør have, skal overvåges nøgternt og professionelt, så dens skyhed bevares, også for at undgå indavl.
  Bestandenes størrelse er iøvrigt i nogen grad selvregulerende, når der er for mange sæler får de sælpest, når der er for mange rådyr dør de også en smertelig død.
  Det er altid for nemt at bagatellisere andre menneskers følelser. jeg hverken kan eller vil affærdige dem, men det er farligt hvis ubegrundede følelser er baggrunden for beslutninger.
  Ingen kan med forstanden i behold påstå at der aldrig til tid og evighed ikke vil være en ulv, der forulemper et menneske, men her som i alle andre forhold , skal man have proportionssans, og vægte de største trusler mest.
  I min optik er den største trussel mod mine børnebørn - og alle andre børn tror jeg- trafikken ved skolevejen.
  Det er beklageligt, at et minimalt problem i den grad overskygger store problemer.
  I mit land overholder man også de love man ikke kan lide, her er Bæredygtigt Landbrug en blandt flere demokratifjendske undtagelser.

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde

  Niels Hansen

  Vi bor i det samme land Niels.
  Tak for et usandsynlig godt indlæg, der beskriver rigtig meget af det, som det store tavse flertal går rundt og tænker.
  Når/hvis en ulv næste gang angriber et menneske, vil hundredevis i mellemtiden være døde et banalt hvepsestik, og ingen holder deres børn inde af den grund.
  Størstedelen af danskere og andre lider af en eller anden form for irrationel frygt (fobi) for et eller andet, mus, edderkopper, fly osv. som påvirker deres adfærd. Det er synd for de mennesker der lider af den slags, men som du skriver, er den slags frygt ikke farlig, og samfundet kan desværre ikke afhjælpe den.
  Hvis man der imod undlod bloddryppende skrækkampagner og i stedet gjorde mere ud af ærlig oplysning, så ville antallet mennesker, der reelt frygter ulven, kunne reduceres til et meget lille antal.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Hegn

  DF og Socialdemokratiet vil fremsætte forslag om at ulve skal spærres inde , under hegn, i reservater. Hvad siger I, jeg synes at det snart går for vidt med den ulvedebat. Ulven, som en del af den danske fauna den er, skal have frihed, ligesom alle andre vilde dyr.

 • Anmeld

  Niels Hansen · pensionist og jæger

  Tommy Poulsen

  Hvis ikke udviklingen vender, vil hvepse ikke være noget problem. det giftforbrugende er godt på vej til at udrydde insekterne,spørg biavlerne. Fr i tiden skulle man som bilist om sommeren ofte rense forruden for insekter, det er vi "dejligt" fri for i dag

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Insekter.

  Derfor skal naturen også have en chance, inden det hele går op i en "højere gift enhed". Giv de vilde dyr en chance.
  Niels Hansen, du har ret.

 • Anmeld

  Ulla G

  Tommy Poulsen, vildtkonsulent Naturstyrelsen

  Det er påfaldende at mennesker, der er uenige, ofte mener, at modstanderen gentager sig selv og er fastlåst i sine holdninger.
  Jeg har genlæst adskillige af dine mange indlæg i kommentarfeltet til diverse blogs for at få inspiration til, hvordan man debatterer ordentligt, men blev desværre ikke klogere.

  Du er nøjagtig så fastlåst og gentagende i dit forsvar for ulv i Danmark, som jeg er modstander af ulv i små jyske naturområder.

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde

  Allan Gorm Larsen

  Forslaget fra S og DF er blot et udslag af sædvanligt politisk makværk, som skyldes, at de ikke har læst på lektien. EU´s direktiv er jo netop begrundet i, at ulven for at undgå indavl i isolerede bestande, skal kunne vandre frit i hele Europa.
  Vedtager man mod al sund fornuft, at vi ikke skal have ulve i Danmark, så er der to muligheder. Enten at skyde dem, eller at indfange dem og sætte dem løs i et andet land. Det sidste er, nok ikke så let at blive enig med et evt. modtagerland om, fordi det ville give uoverskuelige konsekvenser i forhold til de eksisterende bestande. Det første er jo kort og godt ulovlig selvtægt, men det er der jo desværre (indtil nu mindst) een afstumpet psykopat, som har set stort på.

  Ulla. Tjah, jeg kan jo ikke se gennem dine briller. I det mindste holder du en pæn tone, så respekt og tak for det. Jeg ville bare læse dine indlæg med større interesse, hvis dit standpunkt var bare lidt bredere argumenteret.
  At vi er uenige, har jeg al mulig respekt for.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist & fotograf

  Tommy Poulsen & Niels Hansen

  Tommy Poulsen: Ulla G har vel lov til at fremkomme med sine standpunkter. Dine lyder for mig lidt som om, at de er direkte læst op fra et politisk manifest eller en religiøs kodeks.
  Niels Hansen: Citat "- mårhund, vaskebjørn, mink ,udsatte bævere og hvad man ellers kan finde på". Nej sæt dig nu lige ordentlig ind i tingene, inden du harcelerer. Mårhund, vaskebjørn og mink er ikke hjemmehørende. Bæveren er derimod lige så oprindelig og hjemmehørende, som det påstås, at ulven er.

 • Anmeld

  Niels Hansen · Pensionist og jæger

  Erik Nørgård -dræberhunde

  Jeg tillod mig at gå ud fra, at det er alment kendt at mink, vaskebjørn og mårhund ikke har en dansk forhistorie. Jeg ved da godt, at bæveren har fandtes i DK for flere tusinde år siden, men min pointe er at de ændringer, der skal ske i den danske naturs artrigdom, skal komme uden udsætninger. Det kunne du godt have læst hvis du ville, særlig når du er journalist. Med din baggrund som journalist undrer det mig såre, at dit indlæg slutter med "hjemmehørende, som det påstås at ulven er" Er det bare en dårlig formulering, eller er du reelt i tvivl om ulvens fortid i DK? Dette spørgsmål kan nemt besvares, men hvis du lever op til din hidtige debatetik, vælger du igen at smutte udenom.
  Mens jeg pinte migselv i kondicenter lørdag morgen kunne jeg på tv2 god morgen Danmark se, at Naturstyrelsen kun har konstaterert ulvespor i en fjerdedel af de tilfælde de har været kaldt ud til.
  Man kan ikke komme til anden konklusion end at i "ulveland"er små børn betydeligt mere truede af løse hunde end af ulve.
  Jeg vil påstå at den løse agressive hund, der ikke sky overfor mennesker, er flerfoldig farligere end ulven, at hunde kan være farlige er vist uden for enhver tvivl. Hvor jeg bor er der vildtdrab, som ulven nok ville få skyld for, hvis der da var en ulv, uanset omstændighederne

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde

  Erik Nørgaard

  Nu er Ulla jo fuldt ud i stand til at forsvare sig selv, men faktisk skrev jeg da vist ordret, at der ikke er noget galt i, som hun gør, at fremsætte sit standpunkt gentagne gange, - men at jeg ville læse hendes indlæg med større interesse, hvis de var lidt bredere argumenteret.
  lige som Niels, kan jeg undre mig over din journalistiske baggrund, når helt basale retoriske begreber, som at der er forskel på et standpunkt, en påstand og et argument, åbenbart har undgået din opmærksomhed,.
  Fra ulvemodstanderne hører jeg det ene standpunkt, at ulven skal væk - den skal slet ikke være i Danmark. Hvorfor? Fordi der ikke er plads til den . - Hvilket jo så er en fuldstændig uunderbygget påstand, som dels er modbevist af ulven selv, dels af saglige argumenter fra hele fagkundskaben.
  Ulvemodstandernes eneste såkaldte "argumenter" er, at alle som ikke er enige med dem, er naive, stupide drømmere, fagkundskaben over en kam er en flok idioter, og alle argumenter, der ikke passer dem, er tåbelige og "sagen aldeles uvedkommende".
  Så jeg ved ikke rigtigt, om ikke du tilskriver faktaresistente begreber som politisk manifest og religiøs kodeks den forkerte lejr. Til gengæld ved jeg, at ulvemodstanderne enten ikke vil eller ikke evner at indse, at "ulveproblemet" skal ses i perspektiv med alle de andre problemer og farer, som omgiver os, og at navlebeskuelse burde vige pladsen for realisme og proportionsfornemmelse.

 • Anmeld

  Niels Hansen · pensionist og jæger

  forslag til konspitationstanker

  Når naturstyrelsen har fundet frem til at ulve får skyld for mere end der er belæg for, er det vist på tide at se den efter i sømmene. Er det ikke bare en flok drømmende, romantiske københavnerakademikere, der slynger om sig med DNA og andet uforståeligt tankespind?

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist & fotograf

  Niels Hansen

  Overordnet giver jeg dig ret i, at de ændringer der sker i naturen, i princippet helst skal ske af sig selv; men det vil give en skævvridning, fordi eksempelvis tranerne, som er tilbage igen, de facto vil have langt lettere ved at genetablere sig i Danmark end f. eks. bæveren, da sidstnævnte jo altså ikke har tranernes fantastiske mulighed for at manøvrere over ganske betydelige afstande og på kort tid.
  Ad: "hjemmehørende, som det påstås at ulven er". Det er da muligt, du synes, at det er en dårlig formulering eller at jeg ikke kender ulvens historie i Danmark. Fint nok, hvis det er sådan det er.
  Det jeg mener er, at det er svært at påstå, at ulven er hjemmehørende i Danmark, fordi den var her for 200 år siden.
  For hvordan så det Danmark, nej Jylland, ud som ulven blev fjernet fra for 200 år siden?
  Fra ulven indvandrede ved istidens ophør i haserne på de store renflokke og frem til 1813, hvor man skød den sidste ulv ved Skive, har landet ændret sig en hel del. Altså på 10. - 12.000 år.
  Men fra 1813 og til i dag har Jylland som naturligt habitat ændret sig mere på de 200 år, end ændringen fra istiden og frem til 1813.
  Det er derfor, jeg bruger udtrykket: "hjemmehørende, som det påstås ulven er"
  For logisk set, - hvordan kan den være hjemmehørende i et land, der er så forskelligt fra dengang. Så det kan da kun være rent geografisk, at den kan være hjemmehørende. Habitaten er jo ændret meget voldsomt og på alle niveauer siden dengang.
  Jeg så også, at den nordjyske avis havde bragt en artikel, der fortalte, at Naturstyrelsen kun i ca. 25 procent af de tilfælde, hvor husdyr var blevet overfaldet, med sikkerhed kunne konstatere, at det var ulv!
  Det er mildt sagt dårlig journalistik, der kun tjener et formål: Sælgende overskrifter uden dækning i teksten.
  For det at man ikke kan konstatere, at der er ulve-DNA i 75 procent af tilfældene betyder da ikke, at der ikke indgår ulve i de 75 procent. Det betyder blot, at man ikke kan konstatere tilstedeværelsen af ulve-DNA.
  Så en vis del, - stor eller lille - vil være ulve og en del vil være hunde, ræve, katte eller måske ørne.
  Det undrer mig dog ikke, idet Naturstyrelsen lige fra starten har meldt ud, at her var alle mænd og kvinder tilhængere af ulve i Danmark.
  Jeg opfattede det den gang som: Vær tilhænger - eller mist dit arbejde!
  Det var tydeligvis et påbud, der var kommet fra nogle "højere magter"; men jeg kender nu tre personer, som er ansat i Naturstyrelsen, som er bange for, at en ulvebestand i Jylland vil udvikle sig til en naturkatastrofe; men de tier dog klogeligt.
  Det er sådan fakta- og debatniveauet er i Danmark 2018.
  Lidt trist at tænke på.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist & fotograf

  Fakta?

  Tommy Poulsen
  Det er som om, at de der ikke er tilhængere af ulve i Jylland er useriøse, de forholder sig ikke til fakta og videnskabelig evidens.
  Men sagen er jo, at I tilhængere har taget patent på fakta.
  Allerede der bliver diskussionen lidt skæv, for jeg kan ikke acceptere, at man overfører fakta i form af videnskabelige undersøgelser, der viser både dit og dat; men altså er foretaget i andre lande.
  Det er ikke retvisende.
  Man må tage udgangspunkt i ulv & Jylland. Det kan man forholde sig til, for det er virkeligheden. Der er bare ikke så mange fakta at forholde sig til endnu; men desværre er nogle af de få vi har meget, meget negative og falder bestemt ikke ud til fordel for ulven.
  Det kan vi så begræde eller det modsatte.
  Det er også et faktum, at vi sikkert kunne debattere dette emne meget lang tid med hinanden.
  Jeg håber ikke, at ulvebestanden kommer op på de 100 individer, som foreslået af dem der sidder inde med "fakta", for så udvikler det sig efter min mening til noget, som vi aldrig har set magen til i Danmark; men egentlig hvorfor diskutere det? Tiden vil jo vise det.
  Jeg håber, at du får ret, - og frygter at jeg selv får det.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Ulve igen.

  I går hørte jeg, i radioen at ulve kun står bag hvert 4. drab på får, lam og kalve, i det der kun er fundet ulve DNA i netop hvert 4. offer.
  Hvis det er tilfældet må andre rovdyr, f.eks. løsgående hunde også have drab på samvittigheden. Jeg kan ikke se det anderledes, men det bliver man nok aldrig enige om, om man så diskuterer lige til dommedag.
  Personligt mener jeg at der køres en veritabel hetz mod ulven.

 • Anmeld

  Anders Chr Hansen

  Allan Gorm Larsen

  Nej der køres ikke veritabel hetz mod ulven, der påstås at være 7-12 ulve i Danmark, så det da ikke så lidt de har på samvittigheden , og som Erik Nørgaard skriver ovenstående omkring 100 ulve, hvad kan de så ikke udrette?

  Og glem nu ikke der står påvise, af den simple grund at DNA spor er ødelagt, jeg håber da ikke at man bevist trækker DNA testerne ud, så man på den måde kan slippe for erstatninger.

  Den tanke er slet ikke faldet dig ind hvor utroligt det er med alle de løsgående hunde i ulve området? Ok måske er der nogen der gerne vil af med deres hunde for ulven tager gerne en vovse, der er smuttet en del i Sverige på den konto.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Ulve, fortsat.

  Det kan godt være at der ikke drives hetz mod ulve, men en kendsgerning er at der findes en forening, Ulvefrit Danmark, som har det allerhøjeste ønske om ulvens TOTALE udryddelse.
  Jeg påstår fortsat, at hvis, man fjerner alle dyr, som føles u bekvemme, så vil naturen ad den vej uvilkårligt blive" fattigere".
  Rovdyr har en funktion som ikke bare kan ses bort fra. Bl.a. regulering af den øvrige dyrebestand, Planteædere. Samt de fungerer som naturens "skraldemænd".

 • Anmeld

  H. Klausen Nordjylland

  Til Dansk Naturfredningsforening`s ulvelobby

  Hvis der kun er 7-12 ulve i Danmark kunne de da nemt flyttes til Amager.

  Dyrehaven eller Gribskov er måske mere nærliggende for Købenkavnsomradets biodiversitet ,men afstanden er kortere til Amager for Bo Håkansson og Maria Gjerding , hvis de fik den tanke at ulvene også kunne opleves ved selvsyn.

  Praktisk viden om det man taler om er nu en god ting?
  Måske kunne de herefter komme med nogle konkrete iagttagelser, om de nu også er ligeså uskyldige som naboens kat, en tæge, en ræv , eller en gøende hund, eller en hugorm. ( DR`s ulve test.) Det er også useriøst af Bo Håkansson at affærdige et spørgsmål om ulvens farlighed , med at havet også er farligt?
  Ifølge et bestyrelsesmedlem i Dansk Naturfredningsforening koster indhegning af 100 ulve i Jylland mellem 200 og 250 millioner kroner, - det vil sige
  mellem 2 millioner og 2,5 millioner pr ulv!
  Hvis der kun er 7-12 ulve i Danmark , så er der flere betydeligt stats -lønnede ulve-forskere, tilsynsførende , assistenter til prøveudtagninger og kontorpersonale til registreringer,end der er ulve. Den magiske ulv er absolut ikke gratis som Gjerding påstår.

 • Anmeld

  Niels Hansen · pensionist og jæger

  Erik Nørgård research, Anders Christian Hansen H Klausen

  Rersearch og hovedregning er åbenbart ikke en del af din værktøjskasse.Derfor følgende:
  I 24 ud af 95 tilfælde er der vha DNA konstateret ulv, i 23 er der konstateret guldsjakal, i 10 er dødsårsagen uklar, i 38 er der tale om hund eller anden årsag, desværre har jeg ikke kunnet finde ud af i hvor mange tilfælde hunden er årsagen
  Hvis man hypotetisk antager at de 10 uopklarede kan tillægges ulven , får man et worst/best scenario på 34 ulveangreb eller 37 %.
  Det er en gratis omgang at du kender nogen der....
  Din formulering omkring Naturstyrelsen, " Det undre mig dog ikke:::" er af en art, så jeg er nødt til at spørge direkte: mener du at den ulvepositive naturstyrelse fusker med undersøgelsesresultaterne.?
  Hvem er det der "fra oven" har presset medarbejderne? Det lyder ikke særligt sansynligt at en ledelse i det skjulte skulle indtage en holdning der går imod den siddende regering i dette tilfælde, jeg har svært ved at forestille mig at Esben Lunde Larsen skulle have beordret en ulvepositiv tilgang, snarere det modsatte.
  Her som i andre tilfælde vil det være velgørende med fakta
  Er det muligt for et rovdyr at dræbe uden at efterlade DNAspor?
  Er det muligt som Anders Christian Hansen antyder, at man ved at trække tiden ud kan sløre DNA, for at undgpå at betale erstatning.?
  Jeg er kun intersseret i et fagligt begrundet svar
  H: Klausen Hvem er det bestyrelsesmedlem fra Naturfredningsforeningen der har oplyst om de 200 - 250 millioner det vil koste at ulvesikre?
  Hvis det er et pålideligt tal,er det ikke noget problem, det er jo i vidt omfang en engangsinvestering, det er jo heller ikke gratis at indhegne i ulvefrie områder.
  EU beskytter landbruget via enorme tilskud, en lille del af det beløb kan passende bruges til den EUbeskyttede ulv i forbindelse med en omlægning der ikke favoriserer det naturødelæggende landbrug.
  Det er en udbredt misforståelse at dem der arbejder i naturen automatisk er gode til at forvalte den.
  De grøndlandske fangere har bortskudt en del af deres oprindelige eksistensgrundlag
  Fiskerne er godt på vej til at tømme havene for fisk
  Bønder driver rovdrift på jorden og biodiversiteten, hvem er det der dræber bierne?
  Uansvarligheden er en konsekvens af at man ensidigt kun ser på de nærmeste bundlinier

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde

  Erik Nørgaard

  Mine ambitioner rækker nu heller ikke så langt, som til at tro, at jeg kan overbevise dig, og det vil jeg da tro er gensidigt. ;-) Men rigtig mange mennesker frygter ulven på grund af den massive - kald det hetz eller skrækkampagne der føres, og kunne jeg bare bibringe et par af dem lidt realistisk tryghed eller i det mindste få dem til selv at sætte sig lidt ind i tingene, så er tiden jo ikke spildt.
  Noget andet er så, at jeg ikke forstår dig. Du virker som et rationelt tænkende menneske, som for det første ikke er "besjælet" af et helligt indebrændt had, og for det andet er oplyst nok til at vide, at forskerne og videnskaben ikke er en flok lalleglade ulveelskere, men objektive, seriøst arbejdende mennesker, som ved hvad de har med at gøre. De kan udmærket se forskel på Polen og Danmark, men de forstår også at bearbejde oplysninger og resultater til sammenlignelige størrelser, som kan passes ind i et meget forandret og anderledes Jylland. Du ved også godt, at det er dybt useriøst at så tvivl om DNA prøver, som altså ikke er hverken woodoo eller raketvidenskab - og om ulvesikre hegn, som altså virker alle steder - også i Danmark.
  Jeg kunne fortsætte, men det bliver triviel opremsning, fordi du jo har ret i, at tilhængerne har "taget patent på fakta". Det har den ene årsag, at der jo ikke kommer nogen fakta fra modstandernes side, som ikke grundigt og sagligt er modbevist gang på gang.
  Du har ret i, at ulve tager får. Ja! Hvis ikke fårene er hegnet ordentligt inde. Det er et fakta, som ikke kan ændres, og det var bl.a. det, debatten burde dreje sig om.
  Det er også et fakta, at mange mennesker er bange for ulven. Ja! Men så lad os da for pokker, i stedet for skrækkampagner, forklare dem, at de jo gladeligt lukker deres børn ud til mange hundrede gange større farer, som bare ikke er så iøjnespringende før de "slår til". En ulv er ikke en lusket lille Satan, som f.eks. en hveps der gemmer sig i lækkert rødt æble i haven, og så pludselig lukker lille Emmas åndedræt i løbet af et minut.
  Det, jeg frygter mest, er netop at tiden ikke får lov at vise, hvem af os der får ret, på grund af at nogle uvidende, popularitetshungrende politikere lytter for meget til hysteriet og - allerværst - til det indebrændte had.
  Jeg tror egentlig, at du var ret spændende at diskutere med på tomandshånd, hvor du ikke bare kunne hoppe over de ting, som det ikke er belejligt at svare på. ;-)

  Anders Chr Hansen, H Klausen m.fl.. Prøv da nu at droppe konspirationsteorierne, de "fantasifulde" løsninger osv. og prøv at se det hele i perspektiv. Det er nok svært, hvis man virkeligt er bange for ulven, men det er jo ikke jer to, der er det.

 • Anmeld

  H Klausen Nordjylland

  Niels Hansen

  De 200 -250 millioner for indhegning er det beløb Rune Engelbreth Larsen mener det vil koste " Debat: Danske ulve i store hegnede naturområder".
  Det er da en bekostelig hobby at have for den enkelte ulvetilhænger, jeg går da ud fra, at dem der holder festen også betaler for den?
  Ulvene skal selvfølgelig også være der, hvor de fleste tilhængere er , der skal da være rimelighed i alt!

  Og så noget der undrer mig generelt:
  Det var et problem med løsgående hunde på landet for 40 - 50 år siden, det var ofte jægernes hunde der drev jagt i fritiden , mens jægeren var på arbejde. Jeg har ikke hørt om det problem de sidste 30 år før nu ( det seneste halve år).
  For 50 år siden blev kartofler sprøjtet fra 0-3 gange, nu sprøjtes kartofler op til 14 før de havner på bordet. Jeg sidder nu og drikker vand, der er tilsat aktiv kul på grund af kommunens , entreprenørens, og landmændenes ligegyldighed for 30 år siden, hvorfor bruges der ikke krudt på det mest basale ?

 • Anmeld

  Niels Hansen · pensionist og jæger

  H Klausen

  Tak for oplysningen. DE 250 millioner skal ses over en længere afskrivningsperide, jeg ved ikke hvor længe et hegn holder, ligesom jeg heller ikke kender omkostningerne til traditionel indhegning. Jeg er ikke bange for at lade samfundskassen betale, gennem skatten har jeg betalt kæmpe summer til landbruget i mange mange år, penge som er gået til at berige jordbesidderne, der til gengæld har overbelånt værdierne.
  Hvor jeg bor på Stevns, er løsgående hunde i perioder et problem, både for cyklister og vildet.
  At et problem ikke er synligt, er ikke det samme som at det ikke eksisterer, dokumentationen af at hunde er involveret i fåredrab er en DNAkendsgerning som må stå til troendes indtil det modbevises af fagfolk
  Jeg så gerne at jeg havde mulighed for ulveoplevelser i mit nærområde, der er to modsatrettede opfattelser, udsætning eller naturlig indvandringm, jeg tror mest på det sidste. Jeg er dog ikke i tvivl om at ulven vil finde Stevns attraktiv. Jeg er bange for at jeg ikke lever længe nok til at opleve det.
  Vi er fuldstændig enige om den katastrofale ligegyldighed som såkaldt ansvarlige har udvist over for grundvandet, og selvom jeg ikke er tilhænger af konspiratioonsteorier, kan jeg ikke frigøre mig fra en mistanke om, at ulven bruges som en afledningsmanøvre fra det traditionelle landbrugs side, for at fjerne opmærksomheden fra giftstoffer, dyrevelfærd osv. Det er absurd at slå på dyrevelfærd når man tænker på de forhold som fjerkræ og grise bydes. Jeg fornemmer en mulighed for en delvis enighed????
  Man kan diskutere længe om hvem der skal betale for hvad, men jeg kommer da til at lægge et par af mine sparekroner I Jylland for at prøve at se en ulv.
  Sætte på landkortet er et meget brugt argument for alle mulige tiltag, Stevns klint , racerløb i København, håndbold i Herning osv, ulven må vel siges at sætte Jylland på landkortet på en måde så ihvertfald jeg vil besøge Jylland mere end ellers.

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde

  Anders Chr Hansen

  Nej da. Den er bestemt ikke falsk, men blot et led i skrækkampagnen.
  Den viser jo ikke andet, end hvordan millioner af dyr dør i naturen hver eneste dag. Det er væmmeligt at se, så derfor lader vi som om det ikke eksisterer og priser naturen for dens skønhed. Ude af øje, ude af sind!
  Men sådan er alt fra spidsmus til giraffer altså blevet dræbt, siden Eva tog en bid af det forbandede æble, og kan du ikke forklare mig, hvorfor det er mere synd for fåret, end for et rålam der bliver taget af ræven?
  Blot fordi du ikke skal lægge øjne til det, er det jo ikke mindre grusomt - jeg troede bare kun, at det var alle de tåbeligt romantiske "ulveelskere" i storbyerne, som var så hykleriske.

 • Anmeld

  Jakob Friis Sorensen · Mols

  RFID vs. Ulvehegn

  Louise - Niels- For 250,000,000 kr kan der laves meget research med RFID taknologi og hvis man samarbejder med Tyskland kan man checke hvor disse individer vandrer ind. Man bruger det til tigre på Sumatra.
  Det er mit forslag til et ulve-kompromis, som kan revideres når data begrunder behovet.
  Ulvehegn flytter blot problemet; hvis ulven hopper over eller kryber under er det spildte penge, hvis de virker smutter ulven sikkert videre til nabo-indhegningen eller til sognet hvor man ikke har fået tilskud.
  Tommy Poulsen - Til forskel fra giraffer og rålam, så skylder vi vore husdyr at beskytte dem - det er den tusind-årige aftale man har haft siden Adam blev farmer. Ulven skal ikke ha lov til at vanrygte tamdyr som slet ikke ER en del af naturen mere.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist & fotograf

  Niels Hansen

  Citat: "I 24 ud af 95 tilfælde er der vha DNA konstateret ulv, i 23 er der konstateret guldsjakal, i 10 er dødsårsagen uklar, i 38 er der tale om hund eller anden årsag, desværre har jeg ikke kunnet finde ud af i hvor mange tilfælde hunden er årsagen
  Hvis man færdes lidt i naturen, så må man da undre sig over, at guldsjakalen nu er blevet så almindelig. Den er jo trods alt meget mindre end ulven og magter derfor ikke fåredrab i samme udstrækning.
  Man må også undre sig over at hundene figurerer med så stor en andel; men det er jo åbenbart heller ikke sikkert.
  Da ulven gjorde sin entré, var der flere organisationer som ukritisk så frem til ulvens tilstedeværelse i den jyske del af landet, herunder blandt andet Naturstyrelsen, som oven i købet gav det offentligt til kende - men på det tidspunkt var det da vist ikke Esben Lunde Larsen, der var landbrugsminister - apropos mangel på research!

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Vestjyde

  Jacob Friis Sørensen.

  Selvfølgelig har vi en forpligtelse over for husdyrene, og vi skal bestemt ikke fodre ulvene med levende får.
  Det var derfor jeg skrev længere oppe, at debatten burde handle om den fejlagtige påstand, at ulvesikre hegn ikke virker. OG derfor jeg skrev, at filmen kun er et hyklerisk indlæg i skrækkampagnen.
  Ulvesikre hegn holder nok også hunde ude, så det må vel være måden at få antallet af fåredrab endnu længere ned end i øjeblikket.

  Sporingsudstyr giver jo ikke i sig selv nogen beskyttelse af husdyrene, men "kun" nogle data at arbejde med for at blive klogere på ulven.

 • Anmeld

  Louise Jørgensen · Hjemmestrikker

  Men meningen med Habitatdirektivet

  Jakob Friis Sorensen

  Dit udgangspunkt er forkert, og derfor bliver din slutning også forkert.

  Der er jo ikke bare for sjovt, bare fordi man skulle have tiden til at gå og ikke havde andet at give sig til, at man vedtog Habitatdirektivet.
  Det var heller ikke fordi man mente naturen og de udrydningstruede dyr var ligegyldige eller i øvrigt, at vi mennesker skulle leve videre som hidtil, hvor vi konstant havde tilsidesat naturen og de vilde dyr, for egen vinding skyld.

  Tværtimod, var det netop det der var meningen, hele ideen med Habitatdirektivet, -at vi mennesker veg lidt tilbage, afgav lidt plads og tillod naturen og dyrene en tilstedeværelse på deres og ikke vores betingelser.

  Det gjorde man fordi man (læs EU) mente vi i EU landene skulle have den, eller i hvert fald store dele af den natur, vi hidtil havde fjernet for at gøre livet for os mennesker lettere, tilbage.
  Det er altså med i beregningen fra EU, at det hele (livet på visse områder) fremover bliver lidt mere besværligt for os mennesker, end det har været i alle de år, hvor vi konstant og kun for egen vinding skyld, har fjernet de dyr og dele i naturen der ikke passede os.

  At tingene så måske sagtens kan gøres lettere eller smartere end de er nu, hvor bl.a. ulvene er her og gør visse ting mere besværlige, er sådan set helt fint.
  Det må blot ikke betyde at det forstyrrer ulvene eller naturen og det vil det utvivlsomt gøre, at overvåge dem konstant, især hvis det kræver en indfangning.
  -Og hvad skal vi i øvrigt bruge den viden til, vi evt. får ved at overvåge ulvene.
  Ulvene skal jo alligevel have lov at være her, helt på deres egne betingelser uden vi blander os.

 • Anmeld

  Niels Hansen · Pensionist og jæger

  Erik Nørgård

  Mht Esben Lunde lægger jeg mig fladt ned, men det er stadig interssant at få at vide, hvem det er der "fra oven " udøver meningspres på medarbejderne, uanset hvem der var den ansvarlige minister.
  Som før undlader du at svare på præcise spørgsmål, i dette tilfælde om du mener at Naturstyrelsen fusker.
  Hvorfor undrer du dig over tallene for guldsjakalen?
  Jeg mener ikke noget om hvor stor en andel hundene udgør, dette skrev jeg da helt tydeligt

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist & fotograf

  Niels Hansen

  Tal er taknemmelige og ikke altid så præcise, som man kunne ønske sig, når der er flere af dem i én forbindelse.
  Jeg har ikke påstået, at det var nogen minister, der gav påbud om at Naturstyrelsen skulle være for. Det var nogen over distriktsniveau og under ministeren, så det kan vel ikke have været andet end Naturstyrelsens direktion. Om direktionen så har fået pålæg fra højere instanser, det aner jeg ikke noget om.

 • Anmeld

  Anders Chr Hansen

  Louise Jørgensen, hjemmestrikker

  Jeg orker ikke at bruge mere tid på dig, du er helt uden for rækkevidde, det er kun dig der har rette viden, du laver ikke andet end at belære dem der ikke er enige med dig om hvor dumme de er.

  Skulle det ulykkelige nu ske at et barn blev angrebet af en ulv, så ville jeg på ingen måder bliver forundret hvis du meldte pågældende forældre til myndighederne som dårlige forældre der ikke kunne tage vare på deres barn.

 • Anmeld

  Niels Hansen · opensionist og jæger

  Erik Nørgård

  Jeg gentager spørgsmål fra tidligere , fusker Naturastyrelsen, JA eller NEJ, så simpelt er det. Dine bemærkninger om tal er nok et forsøg på udenomssnak, kan du ikke være bare lidt mere præcis mht de upræcise tal?????

 • Anmeld

  Anders Chr Hansen

  Niels Hansen

  Skal jeg være helt ærlig, ja Naturstyrelsen fusker, og den står jeg gerne på mål for.

  Hvad er grunden til langsommeligheden når der skal indsamles DNA?
  Hvad er grunden til de er frataget analyserne af DNA? De skal nu annalyseres i Tyskland.

 • Anmeld

  Niels Hansen · opensionist og jæger

  Anders Christian Hansen

  Dokumentation for dine oplysninger udbedes

 • Anmeld

  Louise Jørgensen · Hjemmestrikker

  Øhh!!

  Anders Chr Hansen

  Med mindre det er dig der er indeni Jakob Friis Sørensen, har jeg lidt svært ved at forstå udbruddet.


  Men.
  Jeg har faktisk blot oplyst Jakob Friis Sørensen hvad der fakta, vedr. ulvene iht. habitatdireektivet -tanken bag dette.
  Det ville jeg slet ikke have været nødt til, hvis ikke Jakob havde brugt tiden på at smide habitatdirektivet i kakkelovnen og drikke kaffe -som han kækt skrev han gjorde.
  Men rent faktisk havde brugt tiden på at læse, og forstå, habitatdirektivet.

  Jeg mener selv jeg har taget Jakob og hans ide og tanke ret seriøst.
  Jeg kunne sådan set bare have grint af ham, fordi hans ide og tanke dybest set er latterlig, uanset hvorledes det end vendes og drejes.
  Det har aldrig har været meningen, -planen om du vil, "at der skulle bruge penge på ulvene", slet ikke at vi skulle følge ulvene via GPS eller andre teknologier der skal hægtes på dyrene.
  Det har tillige heller aldrig været muligt, så vidt jeg har kunne orienterer mig, at benytte RFID teknologien til noget som helst andet end ID -slet ikke i forhold til levende dyr.

  Det giver på ingen måde mening, at ville overvåge ulvene med GPS, -der er ganske enkelt ingen der kan bruge de data der fremkommer ved at overvåge ulvene med GPS, til noget som helst fornuftigt.
  Som jeg flere gange har gjort opmærksom på, er det tillige praktisk (næsten) umuligt at indfange alle ulvene -og samtidig er det ikke lovligt iht. habitatirektivet.

  Meningen med Habitatdirektivet er at det skal efterleves, overholdes, -ikke overtrædes.

  Enhver plan eller ide med ulvene, der ikke kan føres ud i livet uden tilsidesættelse af habitatdirektivet, bør selvfølgelig skrottes som det første.
  Herunder ideen med at skyde ulvene, sætte dem bag hegn og andre lignende tosserier.

  Vi er et EU land og er derfor underlagt EU, hvorfor vi må tilpasse os EU direktiver mm..
  Eller vælge EU fra.  Jeg vælger bevidst, ikke at forholde mig til dine tanker om hvad jeg vil eller ikke vil, hvis et barn (eller enhver anden) blev angrebet af en ulv, -det er helt enkelt for useriøst.
  Og skulle du stadig mener jeg er belærende, -kalder andre for dumme, er det altså bare for dumt tænkt.

 • Anmeld

  Tommy Poulsen · Heller ikke KGB agent

  Erik Nørgaard, Jens Chr Hansen

  Det er den slags paranoia og konspirationsteorier, som gør det så svært. Hele verden forsøger altså ikke at snyde og bedrage jer, for at Jylland skal invaderes af ulve i hobetal.
  Myndighederne, herunder Naturstyrelsen, forsøger at finde en løsning, som i videst muligt omfang kan "parre" EU´s Habitatdirektiv med danske forhold. Jeg aner ikke, om DNA prøver sendes til Tyskland, men danske hospitaler sender utallige prøver til analyse på laboratorier i udlandet, så måske er det ganske enkelt det bedste sted at få det gjort. Og så er der altså ingen "sidste salgsdato" på DNA prøver, det kan Tollund-Manden bekræfte.

  Der findes da helt afgjort ulvetilhængere, som heller ikke har sat sig bare lidt ind i tingene, det kunne jeg ikke drømme om at benægte; men "muren" af manglende argumenter, stædig benægtelse og mistænkeliggørelse findes altså 99 % på modstandersiden. Og når man så bliver mødt med løse, udokumenterede påstande, ledsaget af skældsord og nedværdigende tillægsord, så er det sgu en gang i mellem svært ikke selv at skrue op for retorikken.

  Jeg er ikke hverken ulveelsker, ulvefanatiker, ulveromantiker, landbrugshader, biolog eller vildtkonsulent, men jeg har fået skyld for det hele herinde.
  Jeg er i øvrigt heller ikke EU tilhænger, og jeg synes ikke habitatdirektivet tager højde nok for landenes forskellighed - men vi kommer nok længst med begge dele med en smule fornuft.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist & fotograf

  Ordskvalder og fluekne....

  Hvad fejler du Niels Hansen?
  Hvis du ikke kan godkende, hvad jeg tror uden, at jeg skal skaffe fuld dokumentation for dit eller dat eller hvad du nu måtte kræve, så kan du jo bare lade være. Jeg er da temmelig ligeglad.
  Hvis jeg har nogle holdninger og gør mig nogle antagelser, så kan jeg garantere dig for, at jeg ikke laver om på dem på grund af dit ordkløveri.
  Jeg kunne da ikke drømme om at bede dig svare på, om der bliver fusket med tal omkring ulven med et: JA eller NEJ! For det kan du ikke.
  Jeg kunne med lige så stor ret spørge dig, om der blev kørt ulve ind i Jylland fra Tyskland og Polen i 2012 - 13: JA eller NEJ?
  Det er der ingen af os, som kan svare konkret og dokumentérbart på: Det bliver et spørgsmål om tro eller at sandsynliggøre som på ingen måde kan kaldes dokumentation.
  Så stop dog den form for argumentation.

 • Anmeld

  Niels Hansen · pensionist og jæger

  Erik Nørgård, konspirationer GPSovervågning Anders Christian Hansen

  Jeg skal ikke trætte læserne med min helbredstilstand., selvom den er ret meget interessant,.
  Man kan ikke debattere på baggrund af hvad man tror. Den ene mening er ikke nødvendigvis lige så god som den anden.
  Det e uproduktivt at holde fast på retten til en mening, uanset hvilke argumenter der findes imod. Der findes faktisk fakta.
  I modsætning til dig vil jeg godt, efter fattig evne , prøve at svare,.
  I jægernes blad, "Jæger" fra april måned er der er tema om ulve. En del af det består af synspunkter som også kendes fra disse spalter.
  Mht om ulven er illegalt importeret er der en meget nøje gennemgang af indvandringsdata, der for mig viser at al snak om import er meningsløs.
  Der er også tal for skaderne forvoldt af de forskellige skadevoldere.
  Hvis det kan glæde dig er hundens andel lavere end jeg i første omgang troede, nemlig 5 ud af 95, men det tal skal du selvfølgelig ikke tro på, tal er jo så upræcise.
  En privat fond har givet penge til at undersøge problemstillingen omkring GPS overvågning, som jeg er positiv over for.
  Der berettes om et lokalsamfund i Spanien som har fået nyt liv pga af ulveturisme.
  Der berettes om at der i Europa er bønder der er glade for ulven, fordi den reducerer det vildt der giver markskader, mens andre ønsker den hen hvor peberet gror.
  Dette er kun et summarisk referat, min opfordring er at man læser artiklerne selv.
  Nogle journalister, men åbenbart ikke alle, mener at det er en del af deres job at udbrede velreseqarchede oplysninger, men for dig skal det åbenbart være en gratis omgang at hævde at der findes intern pression i Naturstyrelsen .
  Det er grove påstande som vel ligger på kanten af injurier, medmindre de dokumenteres. Du formulerer dig meget absolut om det
  Når man ikke har solide argumenter kan man jo altid blive grov og ondskabsfuld.

 • Anmeld

  Jakob Friis Sørensen · Mols

  Hvad handler det her om? Hvem kan bestemme? Ulven, EU eller Danmark

  Louise Jørgensen - jeg kan sagtens svare for mig selv men har, ligesom andre, lidt opgivet dig idet du skyder seriøse ideer ned alt imens du vifter med et ligegyldigt habitats-papir. Mit forslag er simpelt; hegn duer ikke og har en masse ulemper som er ret åbenlyse. De holder ikke kun ulve ude i bedste fald men skaber uhensigtmæssige korridorer som vil lede vildt mod veje og sprede ulvene “unaturligt”. Med teknologi der bruges mange andre steder i verden, er jeg ok med st eksperimentere med den nye indvandring og man kan faktisk Pro-aktivt gribe ind hvis visse ulve forvilder sig ind i landsbyer hbor der står sovende babier i barnevogne. Viser det sig at ulvene holder sig til vilde habitater kan man konstatere hvad der sker der med andre dyrearter. Jeg er især bekymret for ræven. Hvis der er større problemer med de ny-ankomne så vil man med RFID have objektiv data på deres færden. Man bør samarbejde med Tyskland på dette område, EU kan sådan set rende og hønse, hvis problemerne med ulve er for store må Danmark selv drage konsekvensen. Så stopper “forsøget”! Og enig med Anders Chr Hansen i at du er en pestilens i denne debat med din måde st latterliggøre andres seriøse løsninger på. Strik hellere videre

 • Anmeld

  Louise Jørgensen · Hjemmestrikker

  EU - bestemmer

  Jakob Friis Sørensen.

  Dit udgangspunkt er stadig lige så forkert, som det var sidste gang du skrev og derfor bliver din slutning, også lige så forkert denne gang som sidste gang.

  Hvis det, at jeg skrive oven og -nedenstående betyder at du sammen med Anders, betragter mig som værende en belærende pestilens.

  -Alene fordi jeg som budbringer oplyser jer, at Habitatdirektivet ikke bare kan tilsidesættes efter forgodtbefindende, -ikke laves om og slet ikke kan laves om eller tilsidesættes af danske politikere i, eller ift. Danmark.
  Heller ikke, selv om der findes nogle få tusinde Vest og Nordjyder der ikke mener at kunne få livet til at fungerer, når de skal leve med ulvene i naturen og dermed, overholde EU direktiver og konventioner.
  Så fred være med det.


  For mig er det banal viden, at vi som et EU land, skal efterleve og dermed overholde EU direktivet og konventioner,
  -at ingen danske folketingspolitikere, alene ved at sidde i folketinget, har mulighed for at tilsidesætte eller ændre de direktiver eller konventioner der kommer fra EU.

  Og så længe de ikke ændres, direktiverne og konventionerne, hvilket altså kun kan ske i EU og efter enighed med de øvrige EU lande, skal de altså efterleves og overholdes her i Danmark, som var der tale om en lov vedtaget af det danske folketing.
  -uanset hvad du eller andre mener om det.

  Og ulvene er, som om det ikke skulle være nok med Habitatdirektivet, også beskyttet af Washington og Bernerkonventionen -som vi som danskerer også skal efterleve og overholde.


  Derfor er det helt og aldeles latterligt, at at blive ved med at fremsætte ideer og tanker, der kun kan lade sig gøre hvis ikke EU direktiver og konventioner stod i vejen.
  -For det gør de altså og de bliver ikke sådan bare lige ændret.
  Der er således kun tale om drømme og fantasier, der ingen gang har på denne jord, når du fastholder dine ideer og tanker, som en mulig løsning.

  I øvrigt ser jeg slet ikke de problemer du mener at se og kunne løse, med dine ideer, som værende problemer, end ikke som udfordringer.
  Der er eksempelvis tale om rent vrøvl og skaberi, hvis man mener at det at ulvene kommer tæt på bebyggelser, er et problem eller tegn på noget som helst negativt ved ulvene ift. os mennesker.
  Ulvene forbinder ganske enkelt ikke vores huse, med os mennesker, de opsøger os altså ikke, blot fordi de kommer tæt på vores huse -end ikke hvis de forvilder sig ind i en stor eller lille by, opsøger de nødvendigvis os.
  -de er som oftest, bare faret vild.

  Ulve, ved man fra GPS overvågning i bl.a. Norge, følger veje og stier på deres færden rundt i landskabet.
  Helt enkelt fordi de sparer energi ved at følge veje og stier, frem for at skulle mosle sig gennem revl og krat -det kan bl.a. derfor slet ikke undgås at de kommer tæt på bebyggelser, i deres færden rundt.


  Du har tydeligvis heller ikke selv ment at det var nødvendigt for dig, at sætte dig ind i hvad RFID teknologien faktisk kan og ikke kan bruges til.
  Når du fastholder, at netop denne teknologi skulle kunne bruges til noget som helst fornuftigt, vedr. ulvene.

  Dernæst er det for mig lidt underligt, at du vælger ikke at forholder dig til.
  At danske politikere tydeligvis ikke mener der skal bruges penge på ulvene, forskningen i og vedr. ulvene, bevilliges ikke penge.

  At du tror Tyskerne vil være med på dine ideer eller lignende, har jeg svært ved at forstå.
  Jeg er ikke bekendt med at Tyskerne generelt, som tilfældet er med vest og nordjyder, mener det er umuligt at efterleve EU direktiver og konventioner, og samtidig leve livet, -uden at skulle udstyrer samtlige ulve med RFID chip, GPS halsbånd eller andre "alternative tiltag".
  End ikke at de som dig og visse andre, mener man kan tilsidesætte EU direktiver og konventioner.


  Jeg kan dog til nød forstå, -bruge det som en undskyldning for dig og dine tanker, om at EU direktiver og konventioner bare sådan kan tilsidesættes og at vi kan gøre med ulvene som det passer os her i Danmark, hvis ”vi mener det er nødvendigt”.

  Når jeg tænker på hvordan visse danske politikere har optrådt, læst og hørt hvad disse mener der kan og skal ske med ulvene.
  -men de udtalelser, de tanker de danske politikere har fremsat vedr. ulvene, må afgjort være fremsat mod bedre vidende.
  -for så dumme må de danske politikere ganske simpelthen bare ikke være.
  -At de ikke er klar over, at de intet kan gøre ved ulvene, uden som minimum at få ændret EU direktiver og konventioner, hvilket som allerede skrevet, kun kan lade sig gøre i EU og ved enighed.

  -så når danske politikere har udtalt sig som de har gjort, kan det kun skyldtes at de håber på at danske vælgere er dumme nok til at hoppe på den!!
  At vælgerne tror på at danske politikere har noget at skulle have sagt, og at det derfor er smart at sætte sit kryds hos dem i tilfælde af valg, hvis man vil have ændret noget vedr. ulvene her i landet.

  Som du sikkert kan regne dig frem til nu.
  Vil jeg ikke deltage i videre debat med dig eller andre, om dine ideer og tanker.
  Lige bortset fra at oplyse, at det ganske enkelt ikke kan lade sig gøre så længe vi er med i EU og eller, EU konventioner og direktiver ikke ændres.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist & fotograf

  Niels Hansen

  Uden at jeg gider spendere ret megen tid på det - helt kort:
  En naturvejleder i Naturstyrelsen udtrykker klart og præcist til et offentligt foredrag om ulven i 2014, at alle i Naturstyrelsen er tilhængere af ulvens genindvandring i Danmark og at det gælder samtlige ansatte!
  Jeg kender personligt tre ansatte under Naturstyrelsen som nu er meget skeptiske overfor, hvad der kommer til at ske, når der strejfer 100 ulve rundt i Jylland.
  Siden vi regner forskelligt, får vi jo nok ikke det samme resultat ud af ovenstående.

 • Anmeld

  Jakob Friis Sørensen · Mols

  Hvad handler det her om? Hvem kan bestemme? Ulven, EU eller Danmark

  Louise - du er så belæst at du burde være statsminister. Mit udgangspunkt er at der er en situation som vi ikke har oplevet i 200 år og derfor er det ikke bare ‘givet’ at ulven skal gen-introduceres. Men det er ikke muligt st debatere når du nu siger EU har bestemt det. Vi skal ikke bare ligge ned for EU og de skal ikke blande sig i alt dernede. EU står for meget godt på store spørgsmål men ulve-bateller bør man klare lokalt. Svært når mange meninger flyver rundt...