Forbrugerrådet Tænk: Forpligt producenter til fuld varedeklaration

DEBAT: Afsløringer af farlige kemikalier i legetøj viser endnu en gang, at forbrugerne har behov for mere information om indholdet i de produkter, de køber, skriver Claus Jørgensen fra Forbrugerrådet Tænk Kemi.

Af Claus Jørgensen
Projektchef, Forbrugerrådet Tænk Kemi

Blandt forsommerens varmeste samtaleemner og nyhedshistorier var offentliggørelsen af Miljøstyrelsens undersøgelse af 12 squishies, de populære svampede figurer, som børn elsker.

Resultaterne af undersøgelserne viste, at alle 12 stykker legetøj afgassede farlige kemikalier.

Miljøstyrelsen udsendte besked om, at produkterne skulle trækkes fra markedet, fordi de udgjorde en potentiel sundhedsrisiko for børn.

Samtidig anbefalede Miljøstyrelsen, at forældre skaffede alle squishies af vejen, da de ikke kunne garantere sikkerheden ved produkterne. Squishies er ekstremt populære, og opmærksomheden på deres mulige problematiske indhold opstod, da mange af dem lugter ’kemisk’. Testen fra Miljøstyrelsen viste, at produkterne afgasser toluen, styren og dimethylformamid, som kan være sundhedsskadelige.

En uge efter afsløringerne fra Miljøstyrelsen offentliggjorde Forbrugerrådet Tænk Kemi resultaterne af en test af plastikbolde. Testen viste, at seks ud af 34 bolde indeholdt ftalater, der er ulovlige i produkter til børn. Ftalaterne kan påvirke det hormonelle system og have negative hormonforstyrrende effekter. Resultaterne er anmeldt til Miljøstyrelsen, som snarligt vil komme med sin vurdering.

Virksomhedernes ansvar
Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen var hurtigt ude og konstatere, at i tilfældet med squishies, så lå ansvaret hos producenter, importører og forhandlere.

De er nødt til at være sikre på, at de ikke sælger legetøj, der indeholder potentielt skadelige kemikalier, sagde han.

Loven er klar på dette punkt, men problemet er, at mange importører og forhandlere ikke ved, hvilke kemikalier der er i de produkter, de sælger til børn. Dette gør sig gældende for mange andre slags produkter på det europæiske marked. Forbrugerrådet Tænk Kemi har i snart fire år dokumenteret, at mange produkter indeholder uønskede eller ligefrem ulovlige kemikalier.

I juni underskrev fire store online forhandlere en aftale, der betyder, at de vil reagere hurtigt på produkttilbagekaldelser fra myndighederne. Andet giver heller ingen mening. Problemet er, at for eksempel wish.com, den fjerdestørste onlinebutik i Danmark, og mange tusind mindre e-shops ikke er med i aftalen, og mange af dem ved ikke, hvilke kemikalier er i det legetøj, de sælger.

De ved det ikke, fordi informationen ikke er til stede, hverken for dem eller nogen andre.

I dag er der reelt ikke nogen, der kender det fulde omfang af vores eksponering fra kemikalier i forbrugerprodukter. Hvor mange kemikalier bliver brugt? I hvilke mængder og i hvilke produkter?

Producenterne ved, hvilke kemikalier de bruger i deres produkter, så informationen er der fra start, men informationen går tabt i leverandørkæden. Derfor ved forhandlerne ofte ikke, hvilke kemikalier de videresælger, og ofte kan de så derfor ikke svare, hvis forbrugere eller myndighederne spørger.

Squishies med farlig kemi og mange test fra Forbrugerrådet Tænk Kemi viser, at kemikalier, der potentielt kan skade vores helbred eller miljøet, er i produkterne på hylderne i butikkerne, og forbrugerne bringer dem hjem, enten fysisk fra butikken eller online med en pakke.

I sidste ende er der en risiko for, at kemikalierne, som vi ikke vil have, at børnene eksponeres for, findes i det legetøj, som de leger med hver dag, og forældrene har ikke nogen chance for at vide det.

Tests viser, at vi ikke kender produkters indhold 
Det er derfor nødvendigt, at en deklaration af det kemiske indhold i produkter gøres obligatorisk.

Til at starte med ønsker Forbrugerrådet Tænk, at der startes med legetøj og andre produkter til børn, som bør deklareres fuldt ud, som vi kender det fra kosmetik og fødevarer.

Producenter skal deklarere deres produkter, således at forbrugerne kan se, hvilke kemiske stoffer som er anvendt. På denne måde kan importører og forhandlere også se, hvad de sælger. De kan lettere sætte kemikaliekriterier (for eksempel sort-lister over kemiske stoffer, som de ikke vil sælge) over for deres leverandører, kriterier, som vil sikre, at der kommer færre uønskede stoffer videre til kommende generationer gennem det legetøj, de leger med.

For forbrugere vil det blive nemmere at navigere og styre uden om problematisk kemi. For myndigheder og forbrugerorganisationer bliver det muligt at kortlægge kemikalier anvendt i legetøj og derfor få et overblik over potentielle problematiske kemikalier.

Forbrugerrådet Tænk Kemi kan rådgive forbrugerne om, hvilke produkter de skal købe, ved at putte legetøjet i databaser, og gøre svar på, om der er uønsket kemi i legetøjet, nemt tilgængelige, for eksempel i en app, som vi har gjort med kosmetik og personlig plejeprodukter i Kemiluppen.

Fuld deklaration af alle produkter er det ultimative mål, men dette er en kæmpe opgave. Så lad os derfor starte med legetøjet og andre produkter til børn, når nu vi ved, at børn er mere sårbare over for kemiske stoffer.

Rigtigt mange tests har vist, at vi ikke ved, hvad der er i de produkter, vi sælger og køber. Det er på tide, at uvidenheden og usikkerheden slutter – vi skal have fuld deklaration nu.

Forrige artikel Skadedyrsbekæmpere: Landmænd bør ikke have adgang til rottegift Skadedyrsbekæmpere: Landmænd bør ikke have adgang til rottegift Næste artikel WWF: Er skoven stadig urørt, når træerne bliver fældet? WWF: Er skoven stadig urørt, når træerne bliver fældet?