Kommentar af 
Rune Engelbreth Larsen

Forsvaret er gået i flyverskjul – hvor er ambitionerne om vild natur?

Det er en gåde, at Forsvarets kæmpestore arealer ikke er tænkt med i naturnationalparkerne. Vi kan selvfølgelig håbe, at der er forsvarsarealer med i udpegningen af de næste ti naturnationalparker.

Forsvarets 33.000 hektar bør indgå i arbejdet for biodiversitetsindsatsen i dansk natur, mener Rune Engelbreth Larsen.
Forsvarets 33.000 hektar bør indgå i arbejdet for biodiversitetsindsatsen i dansk natur, mener Rune Engelbreth Larsen. Foto: Celina Dahl/Ritzau Scanpix
Rune Engelbreth Larsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Regeringen og støttepartierne har vedtaget en ambitiøs plan for at sikre vildere natur på statens arealer, men mangler stadig et større udspil for tilsvarende muligheder i den privatejede natur. Mens vi venter, kan det imidlertid undre, at det indtil videre kun er Naturstyrelsens arealer, der er i spil – hvorfor udelade Forsvarets arealer?

Vi lever ikke kun i en menneskeskabt klimakrise, men også i en menneskeskabt biodiversitetskrise med en accelererende naturforarmelse uden sidestykke i verdenshistorien, og hvis staten skal gå forrest for at gøre en forskel i Danmark, må det være hele staten og ikke kun dele af staten.

Næst efter Miljøministeriet er Forsvarsministeriet faktisk Danmarks største jordbesidder, der ejer meget store naturarealer uden beboelse og offentlige veje, hvor vildere natur kan udfolde sig optimalt. Det ligger altså lige til højrebenet at medtænke disse arealer.

Men Forsvaret er desværre gået i flyverskjul.

Den største trussel mod natur og biodiversitet er manglen på plads, hvor naturen kan udfolde sig som natur, og derfor er Forsvarets arealer helt oplagte.

Rune Engelbreth Larsen, kommentarskribent

Naturstyrelsen er ellers i fuld gang med den proces, der skal løfte biodiversiteten og fremme vildere natur i 15 naturnationalparker, hvoraf de fem første er udpeget og de ti næste snart følger efter. Her får natur og biodiversitet førsteprioritet, hvilket blandt andet indebærer, at søer og moser genetableres, ikke-hjemmehørende træarter fjernes eller reduceres, og der udsættes store planteædere til at skabe variation og modvirke den tilgroning, der i store dele af dansk natur breder sig som kvælende ensformig vegetation.

Så hvorfor er Forsvarets 33.000 hektar fuldstændig under radaren i denne sammenhæng?

For et år siden så det ellers ud til, at generalerne også var parate til at tage et større ansvar for forsvaret af Danmarks truede arter. I hvert fald udtalte forsvarsminister Trine Bramsen: "Forsvaret stopper ikke med at køre kampvogne og flyve kampfly. Men i erkendelse af, at vi har så store arealer, så skal vi bidrage til klimaomstillingen og understøtte naturen. Nogle arealer kan udlægges som natur, der bare får lov at passe sig selv. På andre arealer kan vi eksempelvis udsætte vilde dyr." 

Jamen, hvor skal Forsvaret så gennemføre deres øvelser, kunne man måske spørge?

Svaret er, at man kan gennemføre de samme øvelser som hidtil i de af Forsvarets arealer, der bliver til vilde naturnationalparker. Risikoen for at ramme dyr er minimal – og den er der jo i forvejen, hvad angår for eksempel krondyr og rådyr.

I årtier har de store øvelsesterræner haft en vis gavn af Forsvarets indsats, blandt andet hvor man har udlagt urørt skov og gennemført naturpleje, men ikke mindst fordi øvelserne i sig selv har bidraget med dynamik og variation – noget, som dansk natur desværre er meget fattig på.

"Men Forsvaret og de øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet skal gøre endnu mere for at styrke indsatsen både på natur- og på klimaområdet," lod forsvarsministeren forstå i 2020 i selskab med præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Gjerding.

Vi ved jo fra biodiversitetsforskere, at den største trussel mod natur og biodiversitet er manglen på plads, hvor naturen kan udfolde sig som natur, og derfor er Forsvarets arealer helt oplagte. Og så længe en vildere naturindsats ingen konsekvenser har for Forsvarets brug af arealerne, er det en gåde, at de ikke er tænkt med i naturnationalparkerne – især de arealer, der grænser lige op til Naturstyrelsens og derved muliggør endnu større sammenhængende naturområder.

Vi kan selvfølgelig håbe, at der er forsvarsarealer med i udpegningen af de næste ti naturnationalparker, men før vi kommer så langt, er der en meget påfaldende udeladelse, der afgjort bør med allerede nu: Tranum Øvelsesterræn.

Det er besluttet at etablere Naturnationalpark Tranum i store dele af Naturstyrelsens områder syd for Jammerbugt – men klos op ad udpegningens 2.700 hektar ligger øvelsesterrænets mere end 800 hektar. Hvorfor i alverden er de ikke inkluderet og tænkt sammen med naturnationalparken?

Næst efter Miljøministeriet er Forsvarsministeriet faktisk Danmarks største jordbesidder, der ejer meget store naturarealer uden beboelse og offentlige veje, hvor vildere natur kan udfolde sig optimalt. 

Rune Engelbreth Larsen, kommentarskribent

Det, der gør det endnu mere bizart, er, at lige præcis dette øvelsesterræn ikke engang er ejet af Forsvarsministeriet – de lejer det faktisk af Naturstyrelsen.

Der er altså tale om et stort naturområde uden de traditionelle konflikter mellem forskellige brugerinteresser, hvor Forsvaret kan fortsætte sine øvelser som hidtil, men som kan inkluderes i et størst mulig gavn for biodiversiteten.

Kort og godt:

  • Forsvarets øvelser kan fortsætte
  • Naturgæster kan ligesom i dag holdes ude via markeringer i denne del af naturnationalparken, når der foregår øvelser
  • Inklusion af øvelsesterrænnet øger naturnationalparken fra 2.700 til over 3.500 hektar – og plads er som bekendt en af biodiversitetens bedste venner
  • Inklusion af øvelsesterrænnet gør formentlig hegningen i naturnationalparken kortere og billigere
  • Hvis øvelserne en dag ophører, er naturen stadig sikret i den mest ambitiøse naturkategori, vi har: naturnationalpark.

Kære forsvarsminister Trine Bramsen, miljøminister Lea Wermelin og natur- og miljøordførere bag beslutningen om naturnationalparker: Lad os sikre så meget sammenhængende natur, vi kan, og inkludere dele af Forsvarets naturarealer i naturnationalparkerne. Som minimum øvelsesterrænnet i Tranum, der i forvejen både ejes og forvaltes af Naturstyrelsen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion