Frank Jensen: Engelbreths bizarre vildskud om Amager Fælled er helt ude i skoven

REPLIK: Socialdemokratiet arbejder for en mere grøn by med cykelstier, el til miljøvenlige busser og plads og ro til børnefamilier. Det kræver ofre som for eksempel seks procent af Amager Fælled, skriver Frank Jensen (S), overborgmester i København.

Af Frank Jensen
Overborgmester i København

Rune Engelbreth Larsen skriver 4. september om seks "forkerte" S-påstande i sagen om Ørestad Fælled Kvarter – Københavns nye boligkvarter i krydset Vejlands Alle/Ørestad Boulevard, som vil fylde knap seks procent af Amager Fælled. Der er utrolig mange myter om den grund – og Engelbreth er i den grad på vildspor om alle seks påstande. 

Engelbreth påstår, at ”ingen kender det eksakte beløb” for, hvad det vil koste at droppe byggeriet, og at det ligeså vel kan være 1 som 2 milliarder kroner.

Det er noget vrøvl.

Der er netop indgået en aftale for udvikling af området – naturligvis betinget af, at Borgerrepræsentationen stemmer for lokalplanen – som har en værdi på 1,7-1,8 milliarder kroner. Oveni vil Metroselskabet komme til at stå med en ubetalt regning for manglende passagerer på Sundby metrostation lige ved området på 220 millioner kroner. Altså mellem 1,9 og 2,0 milliarder kroner. Det er regningen, og den er ikke til at komme uden om. 

Engelbreth påstår, at de 2 milliarder sagtens kan findes i kommunens budgetter, fordi vi har et ”overskud” på 3,6 milliarder kroner. Det er også noget vrøvl. Langt de fleste penge, der er på bordet til budgetforhandlingerne, bliver slugt af udgifter til nye daginstitutioner, skoler og idrætsfaciliteter til en by i hastig vækst. 2 milliarder kroner kan ikke bare hives op af kassen.

Vi har de seneste år brugt cirka 100 millioner på nye cykelstier hvert år – beløbet her svarer altså til 20 års cykelindsats. Kan man finde pengene? Ja. Men det vil have store konsekvenser og kunne mærkes på kommunens kerneydelser i mange år fremover.

Lov om Ørestad gav os metroen
Engelbreth påstår, at Socialdemokraterne påstår, at området ikke er fredet… og indrømmer så, at vi faktisk har ret. Det ER ikke fredet. Det skyldes, mener Engelbreth, et ”udspekuleret politisk greb”. Nej, det skyldes en beslutning, han er uenig i – nemlig Lov om Ørestad, som gav os metroen, finansieret ved byggegrunde på Amager. Enhver kan slå op i Helhedsplanen for Ørestad fra 1995 og se efter.

Her er området udlagt til bebyggelse som sidste etape i Ørestad. Afgrænsningen af byggefeltet skete blandt andet efter rådgivning fra Danmarks Naturfredningsforening, som i 1995 anbefalede, at man stemte ja til loven. Så sent som i 2015 stemte alle partier på Rådhuset på nær Konservative for en kommuneplan, hvor området her er udlagt til byggeri.

Engelbreth påstår, at der slet ikke er brug for boligerne, fordi Københavns befolkningsvækst skyldes nyfødte. Af alle Engelbreths vildskud er dette det mest bizarre. Selv hvis det var rigtigt, at vores befolkningsvækst kun kom fra babyer (og det er det ikke), ville der være behov for nye boliger.

Jeg ved ikke, om Engelbreth har børn, men børn fylder. Og fører til drømme om at skifte den to-værelses ud med noget større. For eksempel en almen bolig i Ørestad Fælled Kvarter. Havde Engelbreth ret, burde der være ro og fred på det københavnske boligmarked. Jeg oplever det stik modsatte – nemlig at der er voldsom rift efter boligerne. Netop derfor er boligbyggeri en mærkesag for S – og især byggeri af almene boliger, der er til at betale for almindelige mennesker. Dem kommer der over 600 af i dette kvarter.

Engelbreth påstår, at det er forkert, når S påstår, at området ikke er uberørt. Fakta er, at det blandt andet har været brugt som jorddeponi og skydeterræn, og at man i forbindelse med ammunitionsrydning har fjernet over 200 granater. I forbindelse med det arbejde blev al beplantning bortset fra udvalgte træer ryddet, og der blev gravet drængrøfter henover området. Områdets nuværende udseende med tæt krat har det kun haft få år. Det var stort set bar mark omkring 2001 på grund af ammunitionsrydningen. Det har muligvis aldrig været opdyrket, men at kalde det ”uberørt” er at gøre vold på det danske sprog.

En del af Amager Fælled var ryddet for beplantning i 2001 på grund af ammunitionsrydningen. Indikeret med gul streg.

Strandengen er ikke længere strandeng
Engelbreth påstår, at S lyver, når vi siger, det ikke er strandeng, for det er ifølge Engelbreth gammel strandeng. Så hvad er en strandeng? Naturstyrelsen definerer strandenge som ”lavtliggende, saltvandspåvirkede, vegetationsdækkede arealer fortrinsvist langs beskyttede havkyster”.

Området her har indiskutabelt engang været strandeng. Men det er 70 år siden, at området sidst var ”saltvandspåvirket”. Siden da har det ligget inde i landet. Området er ”gammel strandeng” på samme måde som Gammel Strand er en gammel strand – det var engang en strand, det er det ikke mere. 

Grøn er en farve, der findes i mange nuancer. En slags grøn handler om den enkelte frø eller brændeskærmsplantes velbefindende. Det er den slags ”grøn”, der blandt andet betyder, at et parti som Enhedslisten har stemt imod både den nuværende metro og den kommende metrocityring.

En anden slags grøn handler om at skabe en bæredygtig by med høj livskvalitet for de mennesker, der bor i den. Med adgang til grønne arealer, mulighed for at komme rundt uden bil og adgang til boliger i selve København, der er til at betale.

Grøn politik kræver ofre
I vores version af en grøn politik erkender vi, at cykelstier kræver asfalt, metrolinjer kræver beton og fjernvarmeledninger kræver gravkøer. Den miljøvenlige el, som vi har brug for til vores kommende elbusser, kommer enten fra vindmøller, der skæmmer udsigten og af og til dræber trækfugle, fra solceller, der skæmmer tagene og kaster skygger på markerne eller fra vandkraftværker, som forvandler smukke, dybe dale i vores nabolande til kunstige søer. 

Dette kvarter har finansieret metroen og leverer passagerer til metroen – passagerer, der ellers var blevet bilister. Det er grøn byudvikling. Og det står vi ved, ligegyldigt hvor mange konspiratoriske skovture Engelbreht begiver sig ud på.

Forrige artikel Dansk Miljøteknologi: Undersøg styrkeposition på miljøteknologi Dansk Miljøteknologi: Undersøg styrkeposition på miljøteknologi Næste artikel Biolog: Lav et biodiversitetsråd uden erhvervsinteresser Biolog: Lav et biodiversitetsråd uden erhvervsinteresser
 • Anmeld

  Morten Nielsen

  Frank Jensen misforstår sin opgave

  Det er meget fint med ordkløveriet fra Frank Jensen, og det er sikkert meget rigtigt alt sammen. Men det underliggende, og egentlige politiske problem, er, at Frank Jensen har misforstået sin opgave som Overborgmester i København. Det er det, vi burde diskutere.

  Frank Jensen mener, det er hans opgave at tilvejebringe nye boliger, hver gang en jyde lander på Hovedbanegården. Jeg ved ikke, om det skyldes, at Frank Jensen er jyde, og måske ville være mere oplagt som borgmester ovre på fastlandet, men Frank Jensens primære ansvar handler altså om byens eksisterende borgere.

  Og Københavnerne, de fleste har boet her i generationer, oplever Frank Jensens "by i hastig vækst" som en uønsket voldsom forringelse med stærkt stigende trafik og trængsel, tab af adgang til åbne byområder - især langs havnen, som i dag er forvandlet til rigmandsghetto og udearealer for virksomheder - og en ødelæggelse af Københavns arkitektoniske særkende med diverse mere eller mindre smagløse højhusbyggerier. Som Frank Jensen efter sigende personligt presser sin forvaltning til at give dispensationer til. Tag for eksempel et kig ned langs Søerne og nyd Mærsk Tårnet, Panum Instituttets nye øjebæ, der effektivt har spoleret et af de mest karakteristiske rum i byen. Når kapitalen, frokost-vennerne, vifter med en lillefinger, står Frank Jensen ret.

  Hvis Frank Jensen gad svare på indlæg fra borgerne, ville han skrive, at det alt sammen er nødvendigt af hensyn til "udviklingen". Men det er jo ikke rigtigt, det er derimod alt sammen politiske valg. Og den politiske præmis er den misforståede, at en by skal opfattes som en virksomhed med selvstændige vækstmål, og hvor Frank Jensen kan lege direktør. Men en by er ikke en virksomhed, den er en administrativ enhed, der skal sikre sine borgere fornuftige rammer og intet andet. Det er ikke Frank Jensens opgave at aktivt øge antallet af borgere i København.

  En by, hovedstad eller ej, er som administrativ enhed heller ikke forpligtet til at indrette sig efter, hvad alle mulige mennesker, ud over byens borgere, ønsker. Herunder potentielle borgere fra Frank Jensens hjemstavn. Det bliver kun "nødvendigt", hvis man, som Frank Jensen, har valgt at deponere sine politiske sympatier hos kapitalinteresser, de såkaldte "udviklere", der flokkes om hovedstaden som fluer om en øjebæ. Det er her Frank Jensen henter sine ideer om byens udvikling, modsat hos borgerne og deres behov for at bo i en by, der ikke bliver uigenkendelig og ødelagt om ørerne på dem, fordi Overborgmesteren skal pleje sine personlige drømme om storhed.

  Nu er der heldigvis kommunalvalg i år, og jeg kan godt garantere at Frank Jensen og Socialdemokratiets ageren i forhold til byudviklingen i København bliver et tema.

 • Anmeld

  Bjarne Holmbom

  Bevar de grønne områder - Vær kreativ

  Amager Fælled er IKKE en tilfældig hjørnegræsplæme, hvor det kun er ganske få mennesker, som bliver ramt af, at det grønne forsvinder.

  Nej det er titusinder, som kommer til at få en mindre positiv grøn oplevelse af Amager Fælled.

  Derfor - Hold fingrene.væk fra byens grønne områder, når der skal bygges boliger, og sørg for, at det bliver indarbejdet i instrukser til arkitekter, at der ikke må være færre grønne m2 i deres forslag end der er i det aktuelle projektområde.

  Et grønnere København er et bedre København

 • Anmeld

  Flemming Petersen · Chefanalytiker

  Frank Jensen har jo ret

  Der er tale om en gammel aftale, der nu skal indfris. Der er stadigvæk masser af grøn natur på Amager også efter dette byggeri. Der er mange almindelige mennesker, der vil få glæde af byggeriet, både direkte ved at få en dejlig lejlighed og indirekte ved at få taget lidt af presset på det københavnske boligmarked.

 • Anmeld

  ole rasmussen

  Frank Jensen Bulldozer ikke kun naturen på Amager Fælled

  Jeg er enig i den udtalelse, at Frank Jensen har ikke forstået sin opgave som Overborgmester. Han har intet gjort for københavnerne, som stadig lever i små 2 værelses boliger, men alene forholdt sig til, at byen skal være en legeplads for rige tilflyttere udefra, som kan malkes som skatteborgere, som samtidig er med til at betale for mere metro. Derfor også de mange domiciler med en øget pendling og trængsel. Byen har af en eller anden grund ikke en eneste - væsentlig billigere - letbane, som vi ser det andre steder i Europa, og en egentlig fornyelse af det indre København - turisternes legeplads - har ikke fundet sted. Omvendt har byen siden 2000 været en byggeplads, hvor events, som lukker byen endnu mere af, skal presses ind, mens borgerne presses ud. Byens børn har som en konsekvens af udviklingen måtte afgive pladsen til velhavere og spekulanter, for dem er der ikke plads til i København. Det er ikke de københavnske forældre som har friværdier og råd til forældrekøb.

  I aviserne i 2017 kan vi læse, at børnefamilierne nærmest flygter ud af byen, som i stedet samler på singler og studerende, som har brug for nattelivet. Politikerne taler om almene boliger og mangfoldighed som en løsning, og vil ikke gøre noget ved støjen. Men er det ikke 75% af boligmassen som er på den størrelse i forvejen, så hvor bliver familieboligerne af ? I dag omdannes de små 2 værelses boliger af ejerne til spekulations udlejning, som også foregår i udbredt grad i den almene boligmasse, for ellers kan man ikke betale huslejen, så hvor er planenerne for byens overordnede udvikling henne, hvis en sådan eksisterer udover at cykelstier skal erstatte biler.

  I 2016 have Købehavn et underskud på 625 virksomheder. Flere forsvandt end nye kom til. Nettotilflytningen i 2016 var på 4.882 personer. Det var mindre end i 2015, hvor nettotilflytningen var på 5.812 personer, så det er fuldstændig korrekt, at der slet ikke er tale om en eksplosiv befolkningstilvækst som kræver de mange boliger, oh hvorfor egentlig? men en fødselstilvækst, og en kraftig stigning af studerende. Der er slet ikke brug for 45.000 ny boliger inden år 2025, som alle planer foreskriver, så set ud fra et boligbehov, så står vi ikke, som Rune Engelbrecht skriver, og akut mangler ny boliger på Amager Fælled. Naturen kan bevares, hvis man vil, og metropassagererne må By & Havn finde et andet sted. Men måske det er metroens overdimensionerede passagerprognoser som er hovedproblemet, men den regning kommer nok først efter valget.

  For det er ikke nogen naturlov, at byen skal vokse. Den havde jo netop tilpasset sig et niveau, hvor man kunne forbedre de eksisterende forhold. Indbyggertallet faldt fra 700.000 til små 500.000, som kunne få forbedret deres forhold og slippe ud af en 2 værelses uden bad. Var det ikke tanken bag byens saneringer? Nu er borgerne istedet for bleven stavnsbundet. Det ved Frank Jensen nok ikke noget om, og Kramer Mikkelsens visioner var at byen skulle konkurrere med omegnskommunerne. Han havde ikke tanke for byen, og solgte byens boliger i en oppustet budgetkonstruktion, hvor skatteborgerne skulle betale regningen. Derfor fik vi Ørestad, hvor By & Havn arbejder lidt efter den samme tankegang.

  Aftalen om Ørestad, som skulle finansiere metroen, hvilket den ikke kunne, er vel 25 år gammel. I al den tid har By & Havn ikke udnyttet arealet, mens de har haft travlt med at klistre resten af havnen til. Grunde solgt til højestbydende uden tanke for fremtidig anvendelse.

  I dag må man ændre en 10 år gammel infrastruktur i Ørestad, som har kostet millioner, fordi udviklingen i Ørestad har overhalet virkeligheden. Trafikken er mere intens end forudset. Samtidig er Nord, City og Syd nærmest blevet til ghettoer i et vindblæst ingenmandsland med til salg skilte hængende på facaderne konstant.

  Amager Fælled har af samme grund i dag en helt anden betydning for København end den havde i 1992. Det ville man vide, hvis man var københavner, og jeg synes Rune Engelbrechts opsummering rammer ganske godt plet.

 • Anmeld

  Henning-Buerup Jørgensen

  Skál Frank Jensen have Ret ?

  Frank Jensen - Parken. Overborgmesteren i København kunne have skabt sig Respekt, ved at skabe en Grøn Oase og Legeplads for Børn, Unge og Voksne. Han havde inviteret Børnehaver og Skoler med til at plante (Nytte)Træer, Blomster og Buske, givet Dyr, Fugle og Insekter en Chance i Storbyen (ogsaa) ! - Frank Jensen ville blive husket for noget godt(ogsaa) !

 • Anmeld

  Ole Fredslund · Kommunikationskonsulent

  Frank Jensens fornemmelse for beton...

  Sikke en lang tyndbenet undskyldning for, at Socialdemokratiets jyske københavnerkonge prioriterer developere, boligspekulanter, kapital og entreprenørvirksomheder over natur og miljø. FJ er blind for en enestående chance til at markere sine værdier som værende på borgernes og naturens side, og ikke på kapitalens. Tænk, at han så stædigt og hårdnakket vælger økonomi over natur, miljø og trivsel. FJ risikerer på grund af sin uforsonlige beton-kapitalistiske holdning på dette område, til kommunalvalget senere på året at blive den socialdemokrat, der smed overborgmesterembedet for første gang i mere end 100 år - helt fortjent i øvrigt... Med den 'bedrift' kan det være, at han trods af sin noget blege og anonyme indsats som overborgmester, alligevel kommer i historiebøgerne, som 'ham der tabte magten' - og dermed får han da måske noget ud af sin stædighed....

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Tænk dig om og klap hesten, Frank Jensen.

  Det kan godt være, at det kan skæppe godt i en slunken kommunekasse, hvis man kan sælge naturområder fra til højestbydende. Men er det ærligt talt ikke som "at tisse i bukserne" ?
  I mange byer, incl. Københavns Centrum, Nord og Syd, har man tilladt reolbyggerier og etablering af glaslejligheder, vitrinebyggerier, i flere etager helt ud til vandkanten.... ud over molerne.... i havneområder, der ellers ved et snuptag kunne være blevet omdannet til de dejligste, pulserende, kreative områder for indbyggerne.
  Man har bygget vitrinelejligheder i flere etager, der grundet huslejeprisen er forbeholdt beboere med en velpolstret pengepung (gode skatteydere ??), og lejligheder, der ikke for børn og familier levner megen udenomsplads til trivsel og samvær. Ghettolignende bebyggelser, hvor menneskene presses sammen i etager....som burhøns.
  ....**Nu vil man bygge 260.000 etagemeter beton til 45.000 boliger?....** Konsekvenserne kender vi alt for godt fra reolbyggerierne i Nordvestkvarteret, samt i Odense og i Århus. Den boligpolitik og den slags byplanlægning er på sigt meget omkostningsfuld både menneskeligt, men også økonomisk for kommunekassen.
  ....Er det virkeligt prognosemæssigt korrekt, at byen får brug for boliger til så mange mennesker?
  ....Er det nødvendigt at klistre det skønne, rekreative naturlige område, Amager Fælled, til med reolbyggerier i takt med, at man med energi udflytter administrationer og centrale forvaltninger UD af byen ?
  ....**Blæser man med mel i munden ?....**
  Hvorfor skaber man ikke et skønt nærmiljø for byens beboere (og turisterne) ved kreative "plant et træ" kampagner o.lign., så man kan højne trivselsmiljøet? Hvis trivselsmiljøet for byens indbyggere forbedres, så vil de unge pars flugt fra hovedstaden, når de får børn, utvivlsomt ændres.
  Hvor bliver byens arkitektoniske særkende af? Det særkende, der tiltrækker så mange....også mange turister fra hele verden. Det særkende og den puls, som er så vital.....også for en hovedstad.
  ....
  Klap nu hesten og sørg for byens miljø, særkende, gode puls, trivsel og miljø.


 • Anmeld

  Ole Rasmussen

  Nordhaleøen

  Hvis det er plads og visioner man mangler, så er der fremlagt et unikt forslag som kan løse en lang række problemer som går under betegnelsen Nordhaleøen, som samtidig er indbygget stormflodssikring. Den forbinder Nordhavn med Refshaleøen, erstatter en havnetunnel, og der er plads til boliger med havudsigt, cyklister, metro eller letbane og biler. Men den slags projekt kan man ikke i København pga. af metrobyggeriet, eller kan man?

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  @Ole Rasmussen

  Ups....stormflodssikring !!
  Amager er jo flad som en pandekage !! Kommer i tanker om stormen Bodil, der bl.a. i Roskilde Fjord,....i Jyllinge forårsagede store skader og ulykker for mange familier, fordi man for år tilbage havde givet byggetilladelser på lavtliggende engområder ved en å !! Nu bokser man med etablering af diger og sikringer af boligerne. Og det var kun et kraftigt stormvejr.
  Gad vide, om etablering af et stort reolbyggeri på Fælleden med tusindvis af boliger vil betyde, at man dels skal fundere kraftigt, .... at bygge på pæle..
  OG..
  ....nødvendigvis skal etablere diger rundt om byggeriet og boligområdet, for der skal jo også forretninger, lægehuse osv tilknyttes nærmiljøet ??
  ....
  Har netop googlet "Fingerplanen",som siden 1947 har været basis for byudviklingen i hovedstadsområdet. Seneste revision er mærkværdigvis foretaget i april 2017 , hvor overborgmesteren jfr medierne jubler, for NU bliver der plads til boliger. Ikrafttræden 26. juni 2017.
  Bøjer man planloven efter forgodtbefindende? Nej....Er nok for mistroisk Der HAR jo været offentlige høringer, som man naturligvis,....forhåbentligt.... har lyttet til ????
  ....
  Gad vide, om man helt har glemt eller skrinlagt projektet "Nordhaleøen"??

 • Anmeld

  Frej Schmedes · Filminstruktør, fotograf, selvstændig

  Naturtype Strandeng.

  En naturtype klasifiseres ved at se på de arter der bor i biotopen.
  Her har kommunens egen rapporter og vidensindsamlinger stadfæstet at den sydøstlige del af Amager Fælled er kategoriseret som Strandeng.

  Strandeng har vi i danmark selv meldt ind til EUs habitatsdirektiv som særligbevaringsværdig naturtype.

  Det står i Natura2000 at vi skal beskytte naturtypen Strandeng.

  Kbhs kommune har ydermere vedtaget et mål om at bevare og forebygge biodiversiteten, særligt den sjældne.

  Amager Fælleds strandeng er stedet med det højeste antal af sjælden biodiversitet i kommunen. At bygge boliger til 5000 mennesker her er at udrydde den sjældne biodiversitet.

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Grøn politik

  Det er en ulykke af dimensioner om traditionel teknologiudvikling, herunder udvikling af kemiske sprøjtemidler, ikke har bidraget til produktion af sundere mindre naturødelæggende økologiske fødevarer, og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen velfærd, pædagogik, socialt boligbyggeri og grøn politik med så uventet få ødelæggende konsekvenser for naturen og vore efterkommeres fremtidsudsigter til følge.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Spørgsmål

  Har prøvet at finde rundt i tallene. Der opgives forskelligt forskellige steder ??
  Ved nogen her helt eksakt, om det drejer sig om boliger til 5.000 mennesker eller 5. 000 boliger?
  Under alle omstændigheder en lille provinsby. Forhåbentligt.....for der skal jo andet til end blot boliger / reolbyggeri ??....placeret lige ovenpå et et naturområde....for akut skæppe i kommunekassen.

 • Anmeld

  Ole Rasmussen

  Amager Fælled som By & Havn har omdøbt

  Projektområdet for det kommende Ørestad Fælled Kvarter er 18,7 hektar, hvilket svarer til cirka 6 procent af Amager Fælled.

  Byggeriet påbegyndes så snart lokalplanen er vedtaget i Borgerrepræsentationen.

  Den nye bydel skal rumme 260.000 etagemeter.

  Boligmassen forventes at være på 178.000 etagemeter. 75% af boligmassen består af private udlejningsboliger og ejerboliger, som forventes opført af projektselskabet. 25% er almene boliger. Hertil kommer parkering og kommunale institutioner.

  By og Havn I/S og PensionDanmarks fælles selskab vil varetage udlejning og salg af boliger i området, når byggeriet er færdigt.

 • Anmeld

  Peter Hansen · Pensionist

  Myterne står i kø

  Hold da op hvor er det utroligt hvad forskellige kan få sig selv til at fremføre af argumenter for at være modstander af planer som er over 20 år gamle.

  Når argumentet om at der er tale om 5000 år uberørt natur ikke længere er holdbart, så er det fordi man er modstander af den byggepolitik som findes i København. "For der skal jo ikke bygges en ny lejlighed hver gang der kommer en jyde til København". Og så med en argumentation om, at boligmarkedet i København ødelægges som følge af de mange nye boliger.

  Det er nok ikke faldet de pågældende ind, at når efterspørgslen efter boliger er for høj så er det at priserne stiger, medens antallet af nye boliger er med til at tage presset væk.

  Det er heller ikke de nye boliger der giver anledning til trafikproblemer i København. Alene. Det er stigningen i antallet af arbejdspladser.Og kan vi så ikke slippe for at skulle høre på at man vil bebygge Amager Fælled. Der er tale om et mindre område - og når der endda er nogen der prøver at føre det frem som om der skal bygges 5.000 boliger på Fælleden, så viser det jo at enten er man fuldstændig ligeglad med at sætte sig ind i hvad sagen drejer sig om eller også er man villig til at fremføre selv de mest vanvittige tal i håb om at vildlede flest muligt.

  Men allermest undre jeg mig over, at alle de miljøorganisationer som var med til at udarbejde planen for Amager Fælled for at afklare hvilke områder der skulle fredes og hvilke der kunne bebygges. Hvorfor hører vi ikke fra disse miljøorganisationer om, hvordan de kunne indgå en aftale om denne lille del af Amager Fælled og ikke krævede det med under fredningen. Forhåbentlig er det ikke den form for troværdighed man kan forvente fra aftalepartere der vil tages højtideligt.

 • Anmeld

  Lars Fløche · Arkitekt MAA

  ET HELT KORT INDLÆG

  Frank Jensen bringer i artiklen 22 argumenter for, hvorfor lokalplanen for dette område af Amager Fælled med byggeri af nye boliger bør vedtages nu. For en gangs skyld endda med "almene boliger, der er til at betale for almindelige mennesker", hvad det så end vil sige (de er jo også dyre). Man kan godt blive lidt utryg ved alle disse argumenter fra Frank Jensen, når diskussionen i sin oprindelse kun handler om, hvorvidt dette område på Amager Fælled allerede er lovligt udlagt til boligbyggeri med det klare "underformål" at finansiere alle tænkelige nye Metro-linjer efter de oprindeligt planlagte Metro-linjer. Frank Jensen burde kun have dette ene argument i denne dislussion: Området skal bebygges med boliger nu, fordi det er planlagt helt lovformeligt for længe siden ! Alle Frank Jensens andre argumenter i indlægget forvirrer diskussionen for vælgerne, der mest må opfatte indlægget som om, at der virkelig er ugler i mosen her. Dem som kender til byplanlægning vil nok også vide, at ingen kommunal-politikere er forpligtet til at lægge stemmer til enhver tænkelig lokalplan, der blot måtte være teknisk i overensstemmelse med en gældende kommuneplan. Loven om Ørestaden forvirrer selvfølgelig også billedet af den moderne demokratiske byplanpraksis, der blev indført med Planlovsreformen i 1970, og det gør ikke vælgerne mere trygge, at Staten allerede har handlet af med kommunen, hvordan Ørestaden og andre store udviklingsområder i Københavns Kommune skal bebygges og finansieres udenom den demokratiske proces, som borgerne med rette kan forvente efter Planlovsreformen. Meget i denne sag handler derfor ikke bare "Borgernes", men også om "Vælgernes" ønsker for Udviklingen i deres egen by, og her kommer vi så til "Den helt store Hemmelighed":
  Det er de sidste, der bestemmer i et VALG-ÅR !

 • Anmeld

  Peter Hansen · Pensionist

  Et reelt kort indlæg

  Hvorfor kritisere en overborgmester for at komme med "MODargumenter" mod kritikere der ikke har sat sig ind i realiteterne?
  Desværre indeholder det 17 liniers korte indlæg også en misforståelse om at dette byggeri skal finansiere nye og kommende metrolinier. Så forudseende var man nok ikke for mere end 20 år siden.

 • Anmeld

  Ole Rasmussen

  Byplanlægning og metro

  Kære Peter Hansen

  Hvad med om du selv satte dig ind i tingene førend du udtaler dig så konsekvent om andre. Salg af grunde i Ørestad havde to formål. Den skulle tiltrække erhverv fra omegnskommunerne, og den skulle finansiere metroen, som den tager sig ud i dag. Prognosen for økonomien i metroen var 80 mio. passagerer, men lagde ud med 34 mio. I dag har den 60 mio. (langt om længe). Den er stærkt nedslidt og har ikke mere kapacitet i myldretiderne, og Ørestad med Amager Fælled kunne ikke betale det metroen kostede. Ingen kender økonomien i metroen. Man slog Københavns Havn sammen med Ørestadselskabet i Arealselskabet som blev til By & Havn, og vedtog Cityringen. Og istedet for at færdigudvikle Ørestad inkl. Amager Fælled ventede man på bedre tider, og begyndte at udbygge Havnen med boliger. I dag er Ørestad en vindblæst forstad uden liv, og i Sydhavn er det gået på samme måde. Læs Politiken fra igår. Så må du læse dig til resten. Så metroen har absolut en finger med i spillet om byudviklingen, for grundsalget skal finansiere, og meget tyder på at passagerprognoserne, som ligger til grund for indtægterne, er luftkasteller. Derfor bygger kommunen løs af det som betegnes -lidt populært sagt - stationsnære højhuse. Stationsnært kan være fra 500 m til en km fra en station. Så mange som muligt skal proppes ned i metroen, for ellers kommer skatteborgerne til at betale. Du og jeg er altså i farezonen, og byens ansigt lider under denne planlægning - synes jeg. Svaret synes at være endnu mere metro..... Det får tiden vise.

 • Anmeld

  Peter Hansen · Pensionist

  Imponerende

  Ole Rasmussen
  Har læst dit indlæg med stor interesse. For på et eller andet tidspunkt måtte der vel komme en forklaring på hvorfor man ville bygge på dette lille areal på Fælleden for at finansiere KOMMENDE metrolinier.
  Jeg bemærkede kun, at du igen og igen omtaler forudsætningerne for anlæggelse af den oprindelige metro som du kalder underfinansieret og hvor også dette areal skulle bidrage.

  Kan også forstå at du er optaget af at antallet af brugere i Metroen kun er et spørgsmål om økonomi/indtægter. Har du et godt bud på, hvordan trafikken i København ville være såfremt ingen brugte Metroen?

 • Anmeld

  Ole Rasmussen

  Høringer

  Peter Hansen. Hvis jeg havde et bud, så er det for sent, og kommunen hører ikke efter alligevel. Et godt eksempel er Engholmene med kunstige øer ud i havnen, som rigtig mange opponerede imod, men i kommunen er man totalt ligeglade med Høringerne, som Frank Jensen er det omkring Amager Fælled. Nordhaleøen synes jeg er et fantastisk visionært projekt. Det første af sin slags. Det bedste bud jeg har på en fornyet infrastruktur er at sammenligne med letbanen i Nice, som har skabt et unikt frirum for byens borgere i tilknytning til den gamle by på mindre end 10 år. Infrastrukturforholdene er væsentlig mere komplicerede i Nice end i København. Har du prøvet at stå på Nørreport, og hverken elevator eller de rullende trapper virker........ Det sker snart hver gang jeg er dér.

  Hvad angår brugere af metroen, så ja, for brugerne er forudsætningen for at økonomien holder, og noget kunne tyde på, at skatteborgerne på et tidspunkt får en kæmperegning, hvis ikke de mange byggetiltag op til 500 meter fra - er det 21 ny stationer - lykkes. Jeg havde gerne set en anden mere åben og venlig by for københavnere, end den man er igang med.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Spiser hunden sin egen hale?

  Det ER simpelthen bekymrende, når man byplansmæssigt....ikke alene i København....men i mange andre byer.... sælger havneområder og naturområder alene for at dække kommunekassens aktuelle pinsler. Meget kortsigtet.
  Reol og vitrinebyggerier, hvor man propper flest mulige mennesker ind på færrest muligt kvadratmeterplads.
  Vi kender det fra Brøndby, Nordvestkvarteret i København, Århus og Odense. Dyre beslutninger, hvor man efterfølgende beskylder beboerne for konsekvensen af de frustrationer, der opstår, når for mange bor for tæt. På sigt meget omkostningsfulde beslutninger både menneskeligt og økonomisk for kommunekasserne.
  ....
  Vores dejlige København med sit unikke særkende er ved at omdanne sig til glasglimtende drivhus- og vitrinebyggerier, som man absolut bliver nødt til at stormflodssikre. Det er uskønt og giver ikke mange chancer for god puls og trivsel for indbyggerne.
  Hvis en by skal udvikles, så SKAL og må der findes en balance, for helt grundlæggende handler det om, at indbyggerne har gode livs- og trivselsbetingelser.
  ....
  Så jeg håber, at man med besindighed og omtanke vil klappe hesten og tænke sig GODT om på Rådhuset.
  Hvis der er fiflet og lavet spin med lovændringer for at få gennemført tingene, SÅ skal vi vælgere op af stolen, for den slags er UHØRT !!

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  @Ole Rasmussen

  Tak for informerende og reflekterende overvejelser.
  Vh I:R:Bertelsen

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  @Lars Fløche

  Tak for relevante og fagligt baserede oplysninger.
  Kunne nu godt have undværet at få at vide,.."....at staten allerede har handlet af med kommunen." ....Jamen altså !???
  ....
  Kommer i tanker om journalist Jesper Tunells MEGET tankevækkende og prisbelønnede bog #Mørkelygten". der netop beskæftiger sig med, hvad der politisk sker bag kulisserne....i mørket. DEN burde enhver vælger læse.

 • Anmeld

  ole rasmussen

  Lidt historie mens der demonstreres

  Ingen kender den den reelle økonomi i dag.

  Ørestad, inkl. Amager Fælled med 5000 boliger, forventes fuldt udbygget i 2020 at være på 20.000 borgere, 60.000 arbejdspladser og 20.000 studerende. Derfor er Fælleden vigtig.

  I 2008. Nyt byggeri i Ørestad er sat i stå. Salget af grunde er i 2008 styrtdykket, og det forventes at vare mange år før end der sker noget. By & Havn kom af med 630.000 etagemeter i 2006 og 2007, hvor det I 2008 kun er lykkedes at sælge 15.000 etagemeter.

  I 2012 boede der 7.445 mennesker i Ørestad fordelt i 3.600 boliger.

  Selskabet bag metroen havde en gæld på 18,5 milliarder i 2005, 2 mia. mere på 6 måneder og krisen kradser nu for alvor. Metrodriften er dybt afhængig af et forhøjet billettilskud, og vedtagelsen af en fødelinie, en metro cityring.....!

  En metro til måske 20 eller 30 mia. kroner, en metro som kun måske kan løse Ørestadsselskabets økonomiske problemer, men ikke problemerne med Københavns trafik.

 • Anmeld

  Peter Hansen · Pensionist

  Jo dårligere argumenter des flere får vi

  Ole Rasmussen
  Har du selv tænkt over hvor mærkeligt det er, at du har mindre og mindre lyst til at kommentere det sagen drejer sig om, medens du roder det ene emne efter det andet frem som er lige så dårligt underbygget?
  Vi er nu kommet langt fra at byggeriet på det lille område ved Sundby-metrostation skulle finansiere KOMMENDE metrolinier til at der er underskud i den oprindelige finansiering (uden at nævne at dette areal var en del af finansiering af den oprindelige Metrolinie).
  I stedet skal vi så igennem alverdens påstande om at der nu skal bygges boliger i massevis i nærheden af de nye metrostationer - selv om de fleste ved, at de alle kommer til at ligge i kvarterer der er udbygget. Men måske kan du finde et areal der kan bebygges ved Marmorkirken eller Gl.Strand? Du behøver ikke svare. Det har du jo ikke for vane med.
  Nu vil du så i 2017 føre bevis for manglende salg af arealer i 2008. Ved du at vi var i en finanskrise i 2008? Ved du at vi nu igen oplever at der bygges boliger også i Ørestaden. Burde du ikke vide, at der snart at udsolgt af arealer udlagt til boligformål. Måske ved du også at Ørestaden faktisk er blevet bebygget hurtigere end forventet.
  Måske kunne vi så vende tilbage til modstandernes påstand om, at der er tale om et "5000 år gammelt uberørt areal med en helt unik natur" som ingen for 20 år siden opdage havde så store kvaliteter at man ville have det med under fredningen af Amager Fælled. Formentlig fordi det i årevis havde været brugt som skydeareal af det danske militær.

 • Anmeld

  Peter Hansen · Pensionist

  "Mørkelygten"

  I.R.Bertelsen
  Jeg deler din begejstring over bogen "Mørkelygten".
  Men i dette tilfælde er der tale om helt åbne forudsætninger omkring den lovgivning der var forud for etableringen af Metroen.
  Finansieringen - og dermed fordeling af udgifterne mellem staten og de berørte kommuner - var skam genstand for rigtig mange drøftelser forud for lovgivningen. Så det er nok lidt meget så mange år efter at lade som om at der er nogen der har skjult det for befolkningen.
  Hvilket jo ikke nødvendigvis er det samme som at alle er helt bevidst om hvordan de store anlægsudgifter skal finansieres. Det kræver jo at man vil interessere sig for det.
  Lidt søgning på nettet ville dog hurtigt have kunne give dig de oplysninger som de efterspørger, da økonomien ikke er hemmelige.
  Og lige som Storebæltsbroen ikke skulle betales over 1 år så er der heller ingen der er ved deres fulde fem der ønsker at betale Metroen kontant, men netop afvikle udgiften over en længere årrække.
  Og prisen for grunde i Ørestaden har altså været højere end forudsat da planerne blev godkendt.

 • Anmeld

  ole rasmussen

  Strategiplanen 2015

  Peter Hansen.

  Kommunen forventede i 2015, at frem til 2027 bygges 45.000 ny boliger, at det i sig selv genererer 84.000 fuldtidsjobs, og at byen får 100.000 ny indbyggere. I 2015 blev der imidlertid ikke bygget 3.750 ny boliger (45.000 : 12) , men måske 1.500 ny boliger. Væksten i indbyggertallet holder tilsyneladende heller i stik.

  Metroselskabets prognoser er komplicerede. Et sted står, at de forventer 130 mio. passagerer i 2025, og et andet sted 170 mio. passagerer. Ingen kender økonomien, men gælden i det oprindelige projekt var næsten 20 mia. i 2008, og den er ikke blevet mindre, så der mangler indtægter, hvis Amagermetroen skal være betalt i 2060. De sidste tal jeg kender siger, at København med By&Havn har en gæld i nærheden af 35 til 40 mia. kroner, som skal betales inden 2060, som byens borgere hæfter for.

  I strategiplanen 2015 står også, at frem til 2020 skabes 20.000 ny private arbejdspladser, og 95% af de ny boliger, offentlig virksomhed og erhverv skal placeres stationsnært (op til de 17 ny stationer). Jeg hæfter mig ved, at ikke et eneste hospital får en metro, og der bliver ikke bygget et i Ørestad, som det var tanken.

  Så de 5000 boliger på Amager Fælled trumfer den natur, som de fleste ønsker bevaret.

 • Anmeld

  Peter Hansen · Pensionist

  Hold dig nu til fakta

  Ole Rasmussen
  Så fik vi endnu engang en masse påstande der INTET har med spørgsmålet om hvorvidt der skal bygges på det lille areal ved Metrostationen Sundby.

  Den eneste oplysning der har med sagen at gøre viser at du foragter fakta. "Så de 5000 boliger på Amager Fælled" har jo intet med virkeligheden at gøre. Derimod kan der måske blive tale om boliger til 5000 beboere. Måske kunne du på et tidspunkt finde interesse i at holde dig til emnet OG fakta.

 • Anmeld

  Ole Rasmussen

  Boligmangel

  Peter Hansen

  Hvis du hellere vil, så skal der bygges 260.000 etagemeter på Amager Fælled. I København bygger man 1, 2 og 3, vær på max 80 m2, og der skal på Amager Fælled i alt bygges 260.000 m2 respektive 178.000 m2 boliger, men lokalplanen er endnu ikke kendt. Byen mangler jf. det Rune Engelbrecht skriver, og som jeg anfører, ikke boliger i den størrelsesorden (100.000 tilflyttere kræver 45.000 boliger iflg. Strategiplanen), for byen mangler set i mit perspektiv slet ikke boliger, men metroen mangler passagerer. så der ikke tale om boligmangel (som det påstås) men Summasumarum. Den stationsnære Sundby station koster københavnerne naturen på Amager Fælled, som må betale prisen for at redde den skrantende økonomi i metroen.

 • Anmeld

  Palle Demant · Filmmaker

  Frank Jensen har tabt den. Og taber valget.

  Frank Jensen

  Du har tabt den. Og du kommer til at tabe valget. Beklager.

  Men. Det er aldrig for sent at ombestemme sig, eller finde en anden løsning, i stedet for at holde fast i at male sig op i et hjørne, som man måske er kommet til at male sig op i...

  Vh Palle Demant

 • Anmeld

  Henning-Buerup Jørgensen

  Frank Jensen: Sig Tak til Militæret, og plant til igen - ellers dør Naturen.

  Grotesk at læse Sofie Seidenfaden(SS)i Information 20117-09-09, om, ifølge Ejendomskontoret, 421.600 Kvadratmeter tomt Kontorareal i København ! SS´s Ærinde er Studieboliger;men 178.000 dyre Boliger paa Strandengarealet ?. Det lyder vanvittigt, naar der er Kvadratmeter NOK i Byen. Saa Frank Jensen: Sig Tak til Militæret, og plant til igen - ellers dør Naturen ! . Ligesaa grotesk: Sofie Seidenfaden er kandidat for Socialdemokratiet til Kommunalvalget 2017 i København !

 • Anmeld

  Henning-Buerup Jørgensen

  20117 skal være: 2017

  Beklager Tastefejl. 20117 skal selvfølgelig være 2017.

 • Anmeld

  Ole Rasmussen

  Amager Fælled i Deadline

  Så man Deadline i aftes (10.09), så oplevede man en Krause Kjær helt ude af flippen, fordi Dansk Naturfredningsforening netop ikke er enig i den udlægning, som er den Frank Jensen også kommer med :

  ""Engelbreth påstår, at Socialdemokraterne påstår, at området ikke er fredet… og indrømmer så, at vi faktisk har ret. Det ER ikke fredet. Det skyldes, mener Engelbreth, et ”udspekuleret politisk greb”. Nej, det skyldes en beslutning, han er uenig i. Nej, det skyldes en beslutning, han er uenig i – nemlig Lov om Ørestad, som gav os metroen, finansieret ved byggegrunde på Amager. Enhver kan slå op i Helhedsplanen for Ørestad fra 1995 og se efter. Her er området udlagt til bebyggelse som sidste etape i Ørestad. Afgrænsningen af byggefeltet skete blandt andet efter rådgivning fra Danmarks Naturfredningsforening, som i 1995 anbefalede, at man stemte ja til loven"".

  Iflg. Deadline er det ikke helt sådan det forholder sig, til Krause Kjærs store fortrydelse. Bemærkelsesværdigt interview.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Amager Fælled i Deadline

  Ok. SÅ er jeg ikke den eneste, der var ret rystet og forbavset over journalist Krause Kjærs adfærd. Han var slet ikke "sig selv". Flippede helt ud og krydsforhørte meget aggressivt repræsentanten fra Danmarks Naturfredningsforening i en form, der nærmede sig en dårlig spillefilm, hvor en kriminalbetjent afhører en mistænkt med den hensigt at få vedkommende til for enhver pris at tilstå.
  Mærkværdigt ! Ubehageligt. Usagligt.

 • Anmeld

  Peter Hansen · Pensionist

  Er der ikke en bund for hvor lavt det kan blive?

  Ole Rasmussen
  Det må være muligt for dig at hæve dit niveau blot lidt. Det andet er jo ved at blive for pinligt.
  Det var forkert at der skal bygges 5000 boliger på Amager Fælled. Kommunen forventer at der skal bygges til 5000 personer.
  Der bygges ikke 1-værelsesboliger mere.
  Der bygges ikke stationært ved alle nye Metrostationer.
  Der skal ikke sælges grunde på Amager Fælled til at finansiere nye metrolinier.
  Økonomien for den oprindelige Metro forudsatte at denne grund skulle sælges - derfor vil der mangle finansiering hvis man ikke sælger den. Såre simpelt. Men mærkeligt nok så er det ikke et problem.
  Du påstår at Metroen allerede er overfyldt og alligevel mener du at man vil bygge for at skaffe flere passagerer. Synes du selv det hænger sammen?
  Skal vi også lige nævne det med påstanden om en 5000 år gammel uberørt grund som tidligere var anvendt af det danske militær til at afholde skydeøvelser og derfor blev nærmest total ryddet for 20 år siden da man skulle rydde op efter denne aktivitet.

 • Anmeld

  Peter Hansen · Pensionist

  Er der ikke en bund for hvor lavt det kan blive?

  Ole Rasmussen
  Det må være muligt for dig at hæve dit niveau blot lidt. Det andet er jo ved at blive for pinligt.
  Det var forkert at der skal bygges 5000 boliger på Amager Fælled. Kommunen forventer at der skal bygges til 5000 personer.
  Der bygges ikke 1-værelsesboliger mere.
  Der bygges ikke stationært ved alle nye Metrostationer.
  Der skal ikke sælges grunde på Amager Fælled til at finansiere nye metrolinier.
  Økonomien for den oprindelige Metro forudsatte at denne grund skulle sælges - derfor vil der mangle finansiering hvis man ikke sælger den. Såre simpelt. Men mærkeligt nok så er det ikke et problem.
  Du påstår at Metroen allerede er overfyldt og alligevel mener du at man vil bygge for at skaffe flere passagerer. Synes du selv det hænger sammen?
  Skal vi også lige nævne det med påstanden om en 5000 år gammel uberørt grund som tidligere var anvendt af det danske militær til at afholde skydeøvelser og derfor blev nærmest total ryddet for 20 år siden da man skulle rydde op efter denne aktivitet.

 • Anmeld

  Peter Hansen · Pensionist

  Hvorfor angribe en journalist?

  I.R.Bertelsen
  Hvorfor angriber du en journalist for at stille kritisk spørgsmål?
  Synes du ikke at "miljøvennerne" for rigeligt med reklameTV stillet til rådighed med fremførelse af påstande som aldrig bliver "testet af" - senest i TV2 News I dag under dække af en "protestsang"?
  Her blev man så blot spurgt til, hvordan man I sin tid kunne anbefale vedtagelsen af en Helhedsplan for Amager Fælled - herunder at man skulle bygge på dette område og derfor anlagde en Metrostation der - for så nu hvor planen skal virkeliggøres at fremføre det ene mærkelige argument efter det andet.Og der kom jo aldrig et svar fra manden som helt åbenlyst var helt ligeglad med at han lige skade sin organisations troværdighed, således at ingen fremover tør indgå aftaler med dem om nogen som helst.

  Men I stedet vælger du at angribe journalisten for at gøre sit arbejde. Og have læst på lektien.
  Men måske kan du - eller andre der synes at Danmarks mest værdifulde natur er placeret i et af Københavns mest trafikerede kryds og som for 20 år siden var total ryddet efter at det danske militær ikke længere brugte det som øvelsesareal - fortælle hvorfor at man først laver en aftale om at området skal ligge ubrugt hen I 30 år og så når det skal bruges forsøger at rejse en proteststorm med forkerte oplysninger?

 • Anmeld

  Ole Rasmussen

  Ungdomsboliger

  Kære Peter Hansen

  Amagermetroen er gældsat med 20 milliarder kroner. Cityringen ved vi ikke noget om endnu, menlæg bar 20 milliarder til.

  Hvis nu man byggede de boliger som mangler, dvs. ungdomsboliger på de 178.000 etagemeter som er afsat til boliger, så vil 178.000 : 30 m2 blive små 6.000 ungdomsboliger. Studerende i en Campus op og ned af KU ville give mening. De ville spare transport og oceaner af tid.

  Men nej, ungdommens skal bo i containere på Refshaleøen.

  Byggeri stationsnært er hentet fra strategiplanen, og med udgangspunkt i Rådhuspladsen så er det jo præcis det man gør, så jeg forstår ikke din harme.

  Hvis man ikke sælger Amager Fælled for den 1 milliard som nu er 1,6 eller 1,8 milliard, så skal den finansieres på anden måde. De påståede 1000 ny borgere om måneden må vel betale skat, så det burde være en nem sag?

  Nu er det desværre sådan, at prognoserne for boliger, befolkning etc. ikke stemmer med virkeligheden.

  Jeg påstår ikke metroen er overfyldt. Det kan jeg læse i avisen. Hvis jeg siger den er nedslidt, så er det fordi jeg oplever at materiellet ser nedslidt ud. Jeg har som nævnt været isoleret på Nørreport flere gange fordi hverken elevator eller rulletrapper fungerer.

  Var det svar?

  Om Krause Kjær burde du se udsendelsen. • Anmeld

  Peter Hansen · Pensionist

  Det var ikke svar

  Derimod fortsætter du med den ene vilde påstand efter den anden.
  Du har jo ikke læst planen for det område der er til debat. Det ville være en fordel. Så ville du nemlig have opdaget at der skal bygges andet end boliger.

  Vidste du noget om ungdomsboliger i dag - og ikke da vi var unge for 40 år siden - så ville du vide at man ikke kan få nutidens unge til at bo på et værelse på 30 m2. Men det har heller ikke noget med byggeriet på grunden at gøre - eller skal det forstås på den måde, at du er tilhænger af byggeriet hvis blot det skal bestå af værelser til unge?
  Du kender ikke forskel på 5000 nye beboere og 5000 boliger i Ørestaden.
  Nu tror du også at der skal bygges boliger på Rådhuspladsen, ved Marmorkirken, ved Gl. Strand og alle de andre nye stationer som bliver bygget i eksisterende boligkvarterer som er fuldt udbygget.
  Og hvis du ikke mener at der skulle have været bygget en Metro, hvordan ville du så have løst transportproblemerne i København som allerede er ramt af for meget trafikstøj og luftforurening.
  Selv om jeg igen stiller spørgsmål til dig må du endelig ikke tro at jeg forventer at du svarer konkret.
  Dertil har jeg jo lært, at det er helt umuligt. Og da slet ikke når man spørger indtil, hvordan det pågældende areal kan være et 5000 år gammelt uberørt areal når det i årtier var brugt af dansk militær som øvelsesområde og blev total ryddet for lidt over 20 år siden.

 • Anmeld

  Ole Rasmussen

  Min sidste replik Peter Hansen

  Kære PeterHansen

  Du kører i samme rille, så jeg stopper med denne sidste replik.

  Jeg tror jeg ved mere om planerne for Amager Fælled end du gør, jeg er kommet der dagligt i mange år, og jeg ved så meget, at der ikke er udarbejdet en lokalplan.

  Den kan først laves når betingelserne krævet af PensionsDanmark er opfyldt. Hvis det sker, så skal der bygges 260.000 etagemeter, og de 178.000 etagemeter er reserveret til boliger, så ingen kender resultatet endnu. Det er præciseret flere gange ovenfor.

  Dernæst

  Politiken skriver, at der ikke er tale om 6% af fælleden som forsvinder, men 70%. Kommunen indregner Lossepladsen i tallene, men det område har ikke nogen bevaringsværdig natur.

  Hele Amager Fælled alt inklusive er på 325 hektar, og trækker man vandrehjemmet, boldbaner, et område udlagt til campingplads og andet fra, kommer man ned under 275 hektar. Lokalplanen for det nye byggeri udlægger 40 hektar som projektområde. Det er cirka 15 procent af de 275 hektar.

  Hvis du ellers fulgte med i nyhederne, så skal der nu placeres containerboliger på 20 m2 til 4.ooo i husleje på Refshaleøen. Om det bliver til 1.000 ungdomsboliger er til en start nok i overkanten, men tilladelsen er givet. De må stå i 10 år.

  Omkring det stationsnære, så kan du selv læse kommunens strategiplan, hvor det står sort på hvidt.

  Metro Cityringen løser ikke trængselsproblemerne i København. De skyldes primært pendler trafik. Som jeg skrev, så skulle Amager Metroen tilføres flere passagerer, og derfor kom City Ringen.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  @Peter Hansen

  Jeg giver alene udtryk for stor undren og forbløffelse over, at Krause Kjær, der ellers efter min opfattelse er en seriøs journalist "tabte fatningen" og blev nærmest aggressiv i sin form. DET klædte ikke seriøciteten og ham.
  ....
  Der kan snart skrives en tyk historiebog over forløbet "Amager Fælled"....en hel krigsberetning over et tidligere militært område.
  Efter min opfattelse burde man seriøst klappe historiebogen i og starte HELT forfra:
  *Hvordan kan vi på forskellig måde i kommunen tilsikre en inddækning af det store underskud, kommunen aktuelt har?
  ....
  Er der behov for 5.000 nye (dyre) boliger i København ?
  Kan de nye boliger placeret formålstjenligt andre steder?
  Kan de nye boliger placeres eksempelvis på Refshaleøen?
  Hvordan sikres på bedste måde indbyggernes forskelligartede behov og trivselsbetingelser?
  Hvordan tilsikrer man at bevare værdifulde naturområder som åndehuller
  Hvordan tilsikrer man i byplanlægningen at værdifulde naturområder også bliver rejreative "åndehuller" for indbyggerne?
  Hvordan kommer vi videre?
  ....
  Man kunne ønske, at alt navlepilleriet ophørte og at man kom videre og agerede under hensyntagen til indbyggernes faktiske trivsels behov og behov for også at have rekreative åndehuller.
  ....
  Dansen om de sidste 22 års diskussioner og omkring Guldkalvn bør have en ende !
 • Anmeld

  Peter Hansen · Pensionist

  Når myter betyder mere end fakta

  I.R.Bertelsen
  Hvorfor stiller du et spørgsmål om, hvorvidt der er behov for 5000 nye boliger i København?
  For at vedblive med at skabe en illusion om at der på det gamle militære område skal bygges 5000 boliger? Selv om du burde vide at der er tale om boliger til op til 5000 mennesker?

  Og for mig er det da fint nok, at man tager en debat om, i hvilket omfang man fortsat kan/skal udbygge København. Men det er jo ikke det man ønsker med denne debat. Her er der tale om at man med vanvittige påstande - bl.a. at der er tale om 5000 års gammel uberørt natur - mener at have fundet et valggrundlag op til kommunevalget.

  Ole Rasmussen
  Selv med dit sidste indlæg fik vi ikke svar på de spørgsmål som er vigtige i forhold til denne debat som du så ivrigt har forsøgt at afspore.

  "Stationsnært byggeri" er jo ikke et begreb som er opfundet af København. Det har været et centralt princip for dansk byplanlægning i generationer. Men du bruger det som forklaring på at nu skal der bygges mange nye boliger ved alle de nye Metrostationer og vil så ikke forholde dig til den virkelighed der viser at de jo netop er placeret i fuldt udbyggede kvarterer.

  Samtidig forsøger du at bortforklare din misforståelse om at der skal bygges 5000 boliger - i stedet for boliger til 5000 beboere - ved at opstille et regnestykke på bebyggelse af ungdomsboliger med en størrelse der kan sammenlignes men et midlertidig container"byggeri". En sammenligning mellem en kortvarig nødløsning og permanent byggeri som skal holde i generationer er jo helt håbløst - for de fleste.

  Og naturligvis kan man få det lille område ved det stærkt trafikerede areal på Amager Fælled til at se større ud, hvis blot man fratrækker alt andet fra beregningerne. Men i virkeligheden er Amager Fælled beliggende både nord og syd for Vejlands Alle.

 • Anmeld

  ole rasmussen

  Citat fra kk.dk som taler for sig selv:

  Stationsnær byudvikling
  Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2013) fastlægger, at byudvikling og byomdannelse skal koordineres med den overordnede infrastruktur, herunder særligt den kollektive trafikbetjening. I forbindelse med et områdes udvikling skal der bl.a. tages udgangspunkt i områdets beliggenhed i forhold til den eksisterende og den besluttede infrastruktur, herunder stationer. Det fastlægges bl.a., at stationsnære områder skal udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed.

  I Københavns Kommune fastsættes der bestemmelser om områders anvendelse og bebyggelsestæthed i rammer for lokalplanlægningen. I byudviklingsområder og stationsnære områder prioriteres en udvikling med en højere bebyggelsestæthed end ved nybyggeri i den øvrige by. Bebyggelsestætheden er i mange tilfælde på 150 - 185 %, og på egnede lokaliteter også højere. Dette skal understøtte en bæredygtig udvikling med mulighed for en reduceret bilafhængighed, idet der sikres passagergrundlag for en højklasset kollektiv trafik. Samtidig skal det sikre en god udnyttelse af byens knappe arealressourcer og af kommunal og privat service.

  Bebyggelsesprocenten fastlægges i hvert enkelt tilfælde på baggrund af de konkrete forhold. Det sker ud fra en samlet vurdering af områdets karakter, den bymæssige kontekst, beliggenheden i forhold til kollektiv trafik og adgangsforholdene hertil m.v.

  I forbindelse med den konkrete planlægning for byområder med højere tætheder vil der blive lagt særlig vægt på at skabe bymæssige kvaliteter, som gør områderne attraktive som arbejds- og/eller bosted, bl.a. gennem gode rammer for byliv, bebyggelsens arkitektur, byrum/friarealer m.v.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger.

  @Peter Hansen. Akut hjælp til kommunekassen?

  Sorry, hvis jeg fortaler mig. MEN 5000 mennesker proppet sammen i et byområde, der både skal være leve- og opholdssted og også skabe arbejdspladser i bylivet forudsætter, at bebyggelsens arkitektur MÅ blive reolbyggeri ....også uden hensyntagen til de mange lave beboelser omkring Vejlands Alle.
  HVAD er det, man vil med den del af Amager?
  Spørgsmålet må kort og godt være: Er det nødvendigt at agere så akut og langtidsvirkende for at dække et akut underskud i kommunekassen?

 • Anmeld

  Peter Hansen · Pensionist

  Fantastisk

  Ole Rasmussen
  Tak fordi du selv trykker beviset på at dine påstande er forkerte.
  Ja det er rigtigt at staten via Landsplandirektivet har fastsat at byudvikling skal ske stationsnært. Fantastisk godt princip.
  Og Ja det er korrekt at det endda er en gammel bestemmelse også fra den oprindelige fingerplan. Derfor er der naturligvis heller ikke noget nyt i det i Københavns Kommune.
  Så tag du til Marmorkirken og se om ikke der allerede findes byggeri der. Eller tag til Gl.Strand og se om ikke også dette område er udbygget.
  Og herved forsvinder din påstand om at der skal bygges meget nybyggeri i forbindelse med alle de nye metrostationer.

  I.R.Bertelsen
  Har du set vinderforslaget fra Vandkunsten som skal ligge til grund for lokalplanen for området?
  Så vil du se at der ikke er tale om "reolbyggeri" men derimod et byggeri som tager utrolig hensyn til at man bliver en del af Amager Fælled. Men du er skam ikke den eneste af kritikkerne af byggeri som ikke har fået sat sig ind i forudsætningerne.
  Og du siger at man agerer akut - blot fordi man følger forudsætningerne for planen som blev godkendt for snart 25 år siden. Hvis det er akut så kender jeg ikke betydningen af dette begreb.
  NB:Har du virkelig indtryk af at København har underskud i kommunekassen?

 • Anmeld

  ole rasmussen

  Det for tiden vise

  Højhusbyggerier tæt på stationerne i Cityringen er målet for Københavns etablering af ny bydele i forbindelse med metroen, ex Nuuk. De er forudsætningen for at passagerprognoserne holder. Det er jo ikke for sjov at de ny beboere i Nordhavn skal betale en ekstraordinær metroskat til By & Havn oveni huslejen. Det er nærheden til metroen.
  Bebyggelsesprocenten kan flere steder sagtens blive godkendt til 200. Hvad den bliver på Amager Fælled ved vi ikke endnu. Ren faktisk er der bygget et nyt byggeri de sidste par år klods op ad Marmorkirken, og Axel Towers tæt på Rådhuspladsen.
  Hvorvidt mine påstande, som du ynder beskrive mine indlæg, er forkerte det får tiden vise. Når regningen skal betales.

 • Anmeld

  Peter Hansen · Pensionist

  Marmorkirken?

  Ole Rasmussen
  Nybyggeri ved Marmorkirken som var en erstatning for et hus der var revet ned? Mener du at det kan bevise noget som helst i forhold til at der skal bygges nyt byggeri ved Marmorkirken? Som erstatning for Amalienborg? Eller højhusbyggeri oven på det eksisterende byggeri?
  Er der slet ikke lidt realitetssans der kan påvirke dine påstande?
  Og Axel Towers ved Rådhuspladsen som erstatning for det gamle stormagasin er også et krav fra Metrobyggeriet? Hvorfor så ikke også inddrage at Tivoli udvider og endda etablere nye forlystelser. Eller At Industriens Hus blev erstattet af nybyggeri. Det må da også være byggeriet på Amager Fælleds skyld.
  Men forstår da godt at du heller vil inddrage helt nye kvarterer med nybyggeri.
  Du har stadig ikke læst vinderforslaget fra Vandkunsten. Det er måske et princip for dig at vide så lidt som muligt i forhold til dette byggeri?
  http://www.orestad.dk/orestad-fakta/orestad-bydele/orestad_faelled_kvarteret.aspx

 • Anmeld

  ole rasmussen

  Boligmangel eller mangel på sund fornuft

  Kære Peter Hansen

  Byggeriet ved Marmorkirken skete på en tomt. Den har ligget der i rigtig mange år. Jeg er faktisk næsten barnefødt på stedet og mine relationer til stedet går tilbage til 1947. Men nok om det, jeg stopper med at skrive, da tonen i dine indlæg er ubehagelig. Ikke desto mindre, så er byudviklingen i København styret af økonomien i metroen, og udviklingen tager ikke hensyn til københavnerene, hvilket Amager Fælled jo er et bevis på.

 • Anmeld

  Peter Hansen · Pensionist

  Slut?

  Ole Rasmussen
  "Nybyggeri ved Marmorkirken som var en erstatning for et hus der var revet ned?"
  Og dit svar er så at "Byggeriet ved Marmorkirken skete på en tomt".
  Jeg kan virkelig ikke se hvori din forklaring adskiller sig fra min beskrivelse.
  Hvis du har det store kendskab til lige netop det område, ville du vide, at der var tale om at man byggede på en grund hvor der tidligere havde været et byggeri.
  Derfor er der ikke tale om at man har øget byggeriet som følge af at der senere skulle komme en Metrostation. Hvilket jo var den påstand som du oprindeligt har forsøgt at fremføre.
  Blot en detalje i dit forsøg på at afspore debatten fra den egentlige emne: Hvorvidt der er tale om en 5000 års gammel grund med uberørt natur, når nu virkeligheden er at der er tale om et gammelt militært øveområde der for få år siden blev ryddet.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  @Peter Hansen

  Vi er ikke enige. OK.
  Men synes nok, at dialogformen tangerer Erasmus Montanuses metode. Han havde lært disputteknik og forsøgte ihærdigt at overbevise sin mor: "Du est en sten, Morlille". Den gik ikke, for Morlille og de andre befandt sig i virkelighedens verden med deres snusfornuft.
  Nok om det.
  Som Frank Jensen redegør for, har Metroen et underskud pga manglende passagerer på 200 mill kroner. Og som han siger, så er den ikke til at komme udenom. Udvikling af området vil koste 1.7-1.8 milliarder, som der ikke er penge til i kommunens budgetoverskud, da midlerne i overskuddet er øremærket.
  Kommer i tanker om tv-udsendelsen "Luxusfælden", hvor man må sælge ud til højestbydende for at få balance i budgettet og i økonomien.
  ....
  Det er netop det, der sker både i København og andre steder i landet, Man sælger ud af værdierne til højstbydende. På havneområder, langs kysterne og på værdifulde naturområder.
  Jeg opponerer imod, at man tankeløst og kortsigtet etablerer reol- og vitrinebyggerier og glasmontrebygninger i bevaringsværdige områder uden tanke for omgivelsernes særkende og uden tanke for, at indbyggerne har behov for åndehuller, hvor man kan leve, færdes og trives.
  Det er MEGET kortsigtet.

 • Anmeld

  Peter Hansen · Pensionist

  Tænk sig engang

  I,R.Bertelsen
  Ja tænk sig at lige netop du kender teknikken fra Erasmus Montanus.
  Jeg skal ikke sige hvad det koster at udvikle det lille område på Amager Fælled som her er til debat (det var det i hvert fald i starten, men det er svært at holde fast i emnet).
  Men det giver en indtægt til Metroselskabet på op til 1,8 milliarder, hvis arealet sælges og udvikles . Men se det er jo noget helt andet. Det betyder at hvis man ikke sælger grunden og får udviklet det inden for de rammer der er fastsat, så kommer Metroselskabet til at mangle denne indtægt.

  Så argumentet er jo det stik modsatte fra Frank Jensen. Så hvordan du lige kunne komme til at opfatte det som det helt modsatte er jo godt nok svært at gennemskue.

  Og når du bliver ved med at kalde det planlagte byggeri for "reolbyggeri" så viser det sig jo også at du slet ikke har sat dig ind i vinderforslaget fra Vandkunsten. Jeg troede ellers det ville hjælpe på lysten til at sætte sig ind i sagerne hvis jeg gav et link til hvor man kan finde faktuelle oplysninger.

  Men lysten til at føre en debat ud fra faktuel viden er ikke overvældende blandt modstanderne af byggeriet - i hvert fald dem man møder her.

  Formentlig også derfor at man stadig taler om "5000 års gammel grund med uberørt natur" selv om alle med kendskab til sagen ved at der er tale om et gammelt militært øveareal der var fyldt med gammel ammunition så man var nød til at rydde hele grunden.
  En anvendelse og en rydning som ingen protesterede mod. Ingen. Og som Danmarks Naturfredningsforening ACCEPTEREDE kunne bebygges som en del af den aftale der indgik - og nu lader man så som om at dette areal er meget mere betydningsfuld for den danske natur end noget andet af det kæmpestore areal på Fælleden som man fik fredet.

  Og alligevel bringer du Erasmus på bane. Det må kaldes vovemod.

 • Anmeld

  O B Rosengren · Konsulent

  Ama'rfælled

  Hvis vi bliver ved med at inddrage naturen til billige boliger(der ikke bliver billige.100%) og andre smarte tiltag ender fælleden med at blive på størrelse med Central Park.Det skal nok blive sjovt.Og nu når vi er ved politik.Det er ikke så godt at true de folkevalgte.Men når de opfører sig som idioter,skal de da have det at vide.Og er de så nogen svin og korrupte røvhuller.Så er det besøg af en forklaringskommando og det er ikke sjovt.

 • Anmeld

  Ole Rasmussen

  etubetydeligt område på 40 Hektar

  Jeg skal beklage jeg betegnede grunden ved Marmorkirken som en tomt, men den har ikke være bebygget i min tid.

  I Ørestad er grundpriserne pr. etagemeter på 15 år sat i vejret til det 3 eller 4 dobbelte. I dag udbydes de ledige grunde i Ørestad Syd til omkring 6.300 kr. pr. etagemeter + moms og diverse tillæg. Der skal ikke længere bygges de påtænkte erhverv i Syd, men boliger.

  Byggeprocenten i Ørestad er er mellem 170 til over 200 i City. Der bygges tæt og i højden, og det er den bebyggelsesprocent som foretrækkes, som det kan ses på Axeltorv, Postgrunden, og det ny stationsnære byggeri, hvor det er muligt.

  Udefra ser det ud til at lokalplantillæg tillader, at byggehøjden i Ørestad undervejs i byggeprocesserne sættes i vejret, så de første købere får en bolig med en anden udsigt, end den de troede de fik. Det har medført en beboerflugt fra Ottetallet.

  Nu til Peter Hansen. Da du er altvidende om Amager Fælled, hvorfor køber By & Havn efter 25 år 40 HA af området af sig selv, og til hvilken pris, og med lovning på hvilken bebyggelsesprocent for, citat :

  overgå fra at være bygherre til at varetage udlejning og salg af boliger. Dermed kommer selskabet til at stå for udviklingen af hele bykvarteret. Ved at stifte et selskab, der tager hånd om den samlede byudvikling, kan man i højere grad tage ansvar for at opfylde byudviklingens mål og visioner.

  PensionsDanmark leverer ekspertisen, og det antyder selskabet er i problemer og økonomisk trængt, eller?

  Og byudvikling er der ikke tale om.


 • Anmeld

  Peter Hansen · Pensionist

  Håber at nogen sætter en grænse

  O B Rosengren
  Din måde at føre "debat" på burde udelukke burde medføre at du bliver udelukket. Det er jo ikke alene et dumt indlæg men også så langt fra hvad der burde accepteres. Håber sandelig der er nogen ansvarlige på dette medie der forstår at leve op til deres ansvar.

  Ole Rasmussen
  Nu har du flere gange meddelt, at du ikke ville deltage mere i denne debat. Det gør du jo sådan set heller ikke. For hver gang du bliver bedt om at forholde dig til byggeriet på det pågældende sted på Amager Fælled så finder du blot anledning til at forsøge at starte talrige andre debatter. Sikker meget interessante emner. De har blot ikke noget med dette emne at gøre.
  Så sig lige til hvis du igen gerne vil drøfte hvorfor der IKKE skal være det aftalte byggeri på denne del af fælleden som følge af den helt uberørte natur der er på den 5000 år gammel grund.
  Og når nu du absolut ikke vil sætte dig ind i de planer som der ligger for området, kan du så ikke bare se på det foto som ledsager denne artikel?
  Det siger vel noget om, hvor useriøst det er at fremføre dette argument.

 • Anmeld

  ole rasmussen

  KP15

  I Kommuneplan 2015 fastholder og styrker vi princippet om stationsnær placering af erhverv og offentlige funktioner samt højere tætheder rundt om byens tog­ og metrostationer, her­ under de områder der bliver stationsnære med udbygningen af metroen.Vi øger allerede byggemulighederne en række konkrete sted­ er, som eksempelvis Nuuks Plads, hjørnet af Kødbyen ved Dybbølsbro, Borgmestervangen, Hedegårdsvej mv., og modtager gerne yderlig­ ere konkrete ideer og forslag til en forøget og mere bæredygtig anvendelse af arealer i de helt stationsnære områder. De konkrete ram­ mer fremgår af Kommuneplan 2015 på www. kp15.kk.dk.