Debat

JA: Kritikken af Naturstyrelsens medarbejdere er forfejlet

DEBAT: Naturstyrelsens 700 medarbejdere har en bredt funderet faglighed og fortjener ikke den kritik, Det Grønne Kontaktudvalg har rejst i Altinget, skriver JA-formand Hans-Henrik Jørgensen. 

Foto: JA
Daniel Bue Lauritzen

Daniel Bue Lauritzen er uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og har været ansat hos Altinget siden 2017.

Daniel er redaktør for Altinget By & Bolig og Altinget Transport. Han har tidligere været ansvarlig for Altinget Udvikling og Altinget Christiansborg og været tilknyttet både forside- og debatsektionen. 

Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Hans-Henrik Jørgensen
Formand JA – fagforeningen for natur, miljø og fødevarer

Det er hård kritik, Naturstyrelsen må lægge øre til for tiden, senest når man i Altinget kan læse 13 NGO’er skrive, at ”de fagligheder, de har ansat (i Naturstyrelsen, red.), ved, hvordan man driver en skov. De ved ikke, hvordan man styrker biodiversiteten.”

Sådanne udtalelser er en grov generalisering og fremmer ikke et konstruktivt samarbejde om naturforvaltningen.

Styrelsen beskæftiger cirka 700 personer i hele Danmark med vidt forskellige kompetencer, og de fortjener ikke den kritik. En væsentlig del af de faglige medarbejdere er JA-medlemmer, som vi ved har de nødvendige kompetencer til at udøve en balanceret naturforvaltning.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Vi må derfor på det skarpeste afvise, at den fornødne sagkundskab til denne opgave ikke er til stede i Naturstyrelsen.

Men medarbejderne skal samtidig balancere de politiske ønsker og rammer, som lægges ned over anvendelsen af statens arealer. Problemet er altså i højere grad et spørgsmål om politisk prioritering, når de 13 NGO’er efterspørger nye principper for den fremtidige forvaltning af naturinteresserne på statens arealer.

Gennemfør serviceeftersynet
Derfor er det essentielt, at der bliver fulgt op på det serviceeftersyn, som blev igangsat tilbage i marts af den stadig fungerende miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

I arbejdsgruppen indgår biologer fra Københavns og Aarhus Universitet, skovforskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning under Københavns Universitet og NGO’er som for eksempel Danmarks Naturfredningsforening – en bredt funderet gruppe med indsigt i relevante forhold for naturforvaltningen, for eksempel biodiversitet og forvaltningsredskaber.

Vi vil gerne rose ministeren for at bringe eksperterne sammen og søge de konstruktive og fagligt funderede løsninger i fællesskab på et område, som ofte har været genstand for heftig debat. Desværre har vi endnu ikke hørt mere til serviceeftersynet.

JA anbefaler derfor, at vi først og fremmest får gennemført eftersynet med inddragelse af de faglige aktører, og vi opfordrer hermed den kommende miljø- og fødevareminister til at sætte det højt på dagsordenen.

Det må være afgørende, at vi får en bred dialog på tværs af fagligheder og får lagt en plan for en bedre naturforvaltning baseret på forskning og faglighed, så vi skaber ro om Naturstyrelsens arbejde.

Det vil klæde naturdebatten.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Hans-Henrik Jørgensen

fhv. formand, JA, fagforening for kandidater og studerende inden for natur, miljø og fødevarer

0:000:00