Jacob Bjerregaard: Nyt lovforslag om lugtkrav gavner byområder

KOMMENTAR: Med et nyt lovforslag får erhvervsministeren mulighed for at give dispensation fra det omstridte lugtkrav i særlige områder. Det er meget positivt for kommunerne, der igen får lov at bygge gode boliger med altaner og vinduer i gamle erhvervsområder, skriver Jacob Bjerregaard.

Af Jacob Bjerregaard (S)
Formand for KL’s Miljø- og Teknikudvalg

De seneste år er landets store og mellemstore byer vokset. Flere og flere flytter til byerne. Det øger efterspørgslen på boliger og gør det nødvendigt at bygge nyt, hvis ikke boligpriserne skal stige yderligere.

I mange byer har man da også planlagt nye boligområder. Både ved at fortætte byen og ved at omdanne fraflyttede industriområder til nye boliger og andre typer af erhverv.

Login