Jægerforbund: Kjer kan forene miljø og fødevarer

DEBAT: Eva Kjer Hansen (V) har med sammenlægningen af Miljø- og Fødevareministerierne en historisk mulighed for at føre to stridende dagsordener sammen. Men indtil videre er hun kun landbrugets minister, skriver Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund.

Placeholder image
Eva Kjer Hansen (V) har en historisk mulighed for at forene miljø og landbrug, skriver Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund.  Foto: Pressefoto
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Claus Lind Christensen
Formand Danmarks Jægerforbund

Hvis ministeren og landbruget har viljen, så kan artsrigdommen og biodiversiteten i landbrugslandet, som jo udgør godt 60 procent af Danmarks samlede areal, forbedres ganske markant – stort set omkostningsfrit.

Claus Lind Christensen, Formand Danmarks Jægerforbund

Miljø-og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) bestrider en ministerpost, som rummer historiske muligheder for at føre to dagsordener tættere på hinanden – landbrugets vilkår og vækstmuligheder og arbejdet for en rigere natur.

Fakta
Eva Kjer Hansen (V) har haft godt fire måneder til at finde sig til rette i ministerstolen med ansvar for miljø- og fødevarer.

Miljødebatten benytter anledningen og har bedt et nyt hold af debattører om at gøre status for Kjers første tid som miljøminister. Hvad har præget de første dage? Hvad er gået godt, og hvad er gået mindre godt?

Deltag i debatten!
Send dit indlæg til andersen@altinget.dk

Danmarks Jægerforbund er indtil videre af den opfattelse, at sammenlægningen af Miljøministeriet og Fødevareministeriet er rigtigt tænkt. Det er et kompromis mellem disse to historisk modsatstridende interesser, der på sigt kan skabe en bæredygtig og langtidsholdbar indsats for miljøet i Danmark.

Danmarks Jægerforbund mener, at et stærkt landbrug ikke nødvendigvis behøver at betyde en forarmelse af naturen. Men skal de to hensyn gå hånd i hånd, så kræver det, at alle parter er villige til at give sig og forhandle om de nødvendige kompromiser.

For tidligt at dømme Kjer ude 
Indtil videre er Eva Kjer Hansen landbrugets minister og ikke naturens minister. Landbruget har fået sin vækstplan på 16 punkter, og naturen har ikke fået noget endnu, ikke andet end forringelser. For eksempel fjernelse af randzonerne.

Men det er Danmarks Jægerforbunds opfattelse, at det er for tidligt at dømme ministeren ude. Flere ting taler nemlig for, at hun kan blive en vigtig minister, også for naturen.

For det første har Eva Kjer Hansen som en af sine mærkesager, at landbruget og naturindsatsen er ved at kvæles i bureaukrati og åndssvage regler og krav. Hun har i sin korte tid som minister erklæret åben krig mod regeltyranniet, og Danmarks Jægerforbund har været med helt inde i maskinrummet for at hjælpe NaturErhvervstyrelsen med at udarbejde en ny bekendtgørelse om de såkaldte MFO-arealer (MiljøFokusOmråder), som kommer til at betyde mere biodiversitet i det opdyrkede land.

Ny åbenhed i NaturErhvervstyrelsen
Danmarks Jægerforbund har mødt en anden åbenhed og samarbejdsvillighed end tidligere, og vi har kun ros tilovers for styrelsen. Hvis det er den nye stil i statsadministrationen, at man ikke er bange for at konsultere de forskellige interesseorganisationer med viden på specifikke områder, ja, så tegner det positivt.

Der er nemlig i vores optik ingen tvivl om, at de mange regler i flere tilfælde er direkte skadelige for landmændenes lyst til at forbedre naturen på deres ejendomme. Angsten for at blive trukket i grundstøtten ved den mindste uregelmæssighed dræber ofte lysten til at gøre noget godt for naturen.

Det har Danmarks Jægerforbund forståelse for, og derfor er det en falliterklæring for det danske samfund, at reglerne har taget overhånd frem for sund fornuft og virkelyst. Det gælder ikke kun inden for landbrug og miljø, men er et åg, som er lagt ud over den danske befolkning. Eva Kjer Hansen er med sin krig mod bureaukratiet på en vigtig mission, som Danmarks Jægerforbund støtter hende i.

Vi venter spændt på naturplan
Ministeren har meldt ud, at hun vil lancere sin naturplan først i det nye år, og så må vi se til den tid, hvad hun duer til.

Men en ting ligger Danmarks Jægerforbund på sinde, og det er landbrugets vilje til at tage imod ikke kun væksttiltagene, men også til at tage ejerskab til naturen i specielt det opdyrkede land, som i den grad trænger til førstehjælp.

Her er Danmarks Jægerforbund af den overbevisning, at hvis ministeren og landbruget har viljen, så kan artsrigdommen og biodiversiteten i landbrugslandet, som jo udgør godt 60 procent af Danmarks samlede areal, forbedres ganske markant – stort set omkostningsfrit.

I Danmarks Jægerforbund ved vi, hvordan det kan gøres. Så hvis Eva Kjer Hansen har brug for inspiration til sin kommende naturplan, så skal hun bare give Danmarks Jægerforbund et ring. Indtil da vil vi gøre, som politiet sagde op til J-dagen: Vi holder øje med dig.

Omtalte personer

Claus Lind Christensen

Formand, Danmarks Jægerforbund
værktøjskonstruktør (Skive Tekniske Skole 1992), diplomleder (Vejle Teknisk Skole 1999)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser