Jesper Frost Rasmussen: Kommuners partnerskaber er afgørende for klimaaftalen

KOMMENTAR: Flere af initiativerne i klimaaftalen for energi og industri matcher temaer i kommunal partnerskabsaftale, skriver Jesper Frost Rasmussen.

Esbjerg Kommune vil arbejde for at udbygge og skabe stærke, inspirerende og forpligtende partnerskaber mellem kommunen og andre relevante aktører indenfor den grønne omstilling.

Den ambition realiserer vi nu med en fremadskuende partnerskabsaftale mellem DIN Forsyning, Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune. Sammen forpligtiger vi os til et udviklingssamarbejde, som viser vejen til en bæredygtig omstilling af samfundet.

Vi har en god og stærk tradition for at samarbejde på tværs. Men det er banebrydende, at vi nu insisterer på fælles fodslag omkring at arbejde strategisk med planlægning og udvikling af flere spor i forhold til den grønne omstilling.

Login