Debat

Kira Marie Peter-Hansen: Frås og gift truer vores vand. Vi kan ikke længere tage det for givet

Rent vand, genopretning af natur og en kraftig reduktion af forurening er i min optik de tre vigtigste emner på miljøområdet, som Europa-Parlamentet skal tage hånd om efter valget, skriver spidskandidat i SF, Kira Marie Peter-Hansen.

EU har brug for en stærk naturlov med bindende mål og en ambitiøs implementering, skriver Kira Marie Peter-Hansen.
EU har brug for en stærk naturlov med bindende mål og en ambitiøs implementering, skriver Kira Marie Peter-Hansen.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Kira Marie Peter-Hansen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Det er svært ikke at tale i ekstremer, når det drejer sig om naturen og miljøet. For uden et sundt og velbalanceret miljø kan vores samfund ikke fungere, og mennesker kan ikke trives. Vi er, desværre, rigtig godt i gang med at underminere selve fundamentet for vores samfund.

Jeg vil ikke være dystopisk, men realiteten er, at livet på Jorden afhænger af rent vand, et stabilt klima, robuste økosystemer og rig biodiversitet. Også vores liv.

Derfor er rent vand, beskyttelse og genopretning af natur og en kraftig reduktion af forurening afgørende. 

Det er i min optik de tre vigtigste emner på miljøområdet, som Europa-Parlamentet skal tage hånd om efter valget.

Rent vand i rigelige mængder

Vi er dybt afhængige af rent vand i alle aspekter af vores liv. Så godt som alle sektorer i vores samfund er afhængige af vand, mens vi selv har brug for adskillige liter dagligt - hver.

Desværre presses vores adgang til rigeligt og rent vand fra mange sider: Frås og ligegyldighed i vores forbrug, klimakrisen, menneskelig infrastruktur, sprøjtegifte og industrikemikalier. For bare at nævne nogle.

Læs også

Vand kan nu og i fremtiden ikke tages for givet. Vand skal derfor helt op på den politiske agenda i EU. Vand skal reguleres på en måde, så der er nok til alle. Det skal være en prioritet på tværs af EU-love. 

Landbruget, industrien, energiproduktionen og os forbrugere skal have politiske og økonomiske incitamenter til at spare på vandet. Det skal være dyrt at fråse med vand, og vi skal prioritere udvikling og udbredelse af bæredygtig vandteknologi - i EU og i udviklingslande.

Mere sund, mangfoldig og vild natur

Alle dyr, fra bierne til fiskene og ulvene, har ret til at leve frit og uforstyrret i den europæiske natur. Insekter, smådyr og fugle skal befries fra sprøjtemidler. Fiskene og fjordene skal frigøres fra bundtrawl og iltsvind. Og ulvene skal også have lov at være her og ikke skydes.

Europas natur er presset. Af landbrug, fiskeri, industri, veje, parkeringspladser, lufthavne, råstofudvinding og golfbaner.

Den nye EU-Kommission skal levere på løftet om en gennemgribende ændring af EU's kemikalielov.

Kira Marie Peter-Hansen (SF)
Medlem af Europa-Parlamentet og spidskandidat

De danske kyster og fjorde ligger døde hen. Markerne er slukket for fuglesang og insekternes summen. Det går ikke.

EU og Danmark har tilsluttet sig internationale aftaler om at beskytte store dele af vores areal, og vi ser tydeligt behovet for at genoprette dele af det ødelagte. Derfor skal EU hurtigst muligt indføre ambitiøs lovgivning, der sætter ord bag skåltalerne.

EU har brug for en stærk naturlov med bindende mål og en ambitiøs implementering. Det er ikke en kamp mellem naturen og madproduktionen. Sådan fungerer naturen ikke.

Bedre biodiversitet er win-win for landbruget, naturen og menneskers sundhed.

Landbrugets store maskiner og dyre kemikalier bliver ubrugelige, hvis ikke vi beskytter muldjord, vandressourcer og bestøvere. Fiskerierhvervet kollapser, hvis ikke bundtrawl stoppes, og kvoterne reduceres. Og økonomisk vækst vil blot være et fjernt minde, hvis vi fortsætter med at ødelægge de livsnødvendige økosystemer, som hele vores samfund er baseret på.

Mindre gylle og sprøjtegifte 

Kræftfremkaldende og hormonforstyrrende industrikemikalier som eksempelvis PFAS og sprøjtegifte i landbruget har én ting til fælles: De skader både vores og miljøets sundhed.

Mange af dem ophober sig i miljøet og i vores kroppe - i nogle tilfælde i årtusinder. Tiden kræver en ambitiøs indsats mod forurening, så vi kan beskytte os selv og fremtidige generationer mod livsfarlig kemi i vores hverdag.

Temadebat

Hvad topper EU-kandidaternes dagsorden for miljøområdet?

Grønne krav for landbruget og naturgenopretning har den seneste tid skabt debat i EU.

Forud for valget til Europa-Parlamentet spørger Altinget Miljø derfor danske kandidater, hvad der står øverst på deres liste for miljøområdet - og hvordan planerne konkret skal realiseres?

Den nye EU-Kommission skal levere på løftet om en gennemgribende ændring af EU's kemikalielov, Reach, og ændringerne skal naturligvis have miljø og sundhed som hovedprioritet; Ikke konkurrencedygtighed og økonomisk vækst, som det desværre lægges op til. Det er på tide at skifte fokus.

Vi skal indfri jord-til-bord-strategiens målsætninger om en markant neddrosling i brugen af sprøjtegifte i landbruget. Det samme gælder udledningen af nitrat og fosfat fra gylle og kunstgødning til vores søer, vandløb og kyster. Altødelæggende iltsvind tager livet af store dele af vores vand- og havmiljø. Tiden er til handling, ikke stridigheder.

Første skridt bør være en håndfast håndhævelse af nitrat- og vandrammedirektiverne og en ambitiøs ændring af den fælles landbrugspolitik. Vi er afhængige af et sundt og robust miljø: Af rent vand, en sund natur og beskyttelse mod forurening. Og, i det mindste af den grund, bliver vi nødt til at passe på det.

Det er næsten ubegribeligt, at det er nødvendigt at sige det i 2024, med al den viden og alle de vinkende vognstænger omkring os. Men det er det desværre. Derfor er der brug for SF i Europa-Parlamentet.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kira Marie Peter-Hansen

MEP (SF)
Bachelor i international relations (Vesalius College, Belgien)

0:000:00