Kjer: Vi skal gå forrest i kampen mod farlig kemi i EU

DEBAT: Danmark gør en mærkbar forskel for reguleringen af hormonforstyrrende stoffer i EU, men der skal mere til, skriver miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V). Hele Folketinget bør stå med i en fælles front, mener hun.

Af Eva Kjer Hansen (V)
Miljø- og fødevareminister

Problematiske kemiske stoffer er en fast bestanddel af danskere og alle andre europæeres hverdag i det moderne samfund. Vi bliver konstant udsat for forskellige kemiske stoffer i blandt andet mad, kosmetiske produkter og hygiejneprodukter. Så uanset om vi vil det eller ej, kan vi ikke undgå det.

Netop derfor er det vigtigt, at der både er fokus på menneskers sundhed og miljø, og på at produktionen og anvendelsen af kemiske stoffer er innovativ og ansvarlig, så vi får fordelene uden at være udsat for skadevirkningerne. 

Og det er noget, der står højt ikke alene på min dagsorden, men også hos erhvervslivet, befolkningen, i Folketinget og i høj grad i EU.

Danmark viser vejen
Det er forbuddet mod triclosan, der blev vedtaget i EU tidligere på måneden, det perfekte eksempel på. 

En stor kemikalieproducent fik afvist en ansøgning om at bruge stoffet triclosan i en desinficerende sæbe, fordi det ophobes i naturen og skader miljøet.

Det, der særligt er værd at bide mærke i, er, at forbuddet sker efter en dansk anbefaling. Vi kan dermed godt tage en stor del af æren for, at triclosan ikke må være på markedet efter udgangen af 2016 i såkaldte biocidprodukter, som eksempelvis desinfektionsmidler.

Triclosan er imidlertid stadig at finde i nogle få kosmetiske produkter og som industrikemikalie. Det er derfor vigtigt, at vi fortsætter med at vurdere triclosan for eventuelle skadevirkninger. Og vi er netop nu, sammen med Nederlandene på vegne af EU, ved at undersøge stoffet nærmere.

Den danske indsats går derfor ikke ubemærket hen. Vi gør en mærkbar forskel på EU-scenen.

En hverdag uden hormonforstyrrende stoffer
Mit mål er en hverdag, hvor vi ikke skal bekymre os om hormonforstyrrende stoffer.

Derfor skal kemikalierne reguleres i EU. Det er det mest fornuftige både for forbrugerne, så de kan føle sig trygge, og for virksomhederne, så der er en samlet indsats, som passer på miljøet og skaber lige konkurrencevilkår. 

Fælles EU-regler giver derfor den bedste forbrugerbeskyttelse.

Jeg vil gerne være med til at sikre maksimal dansk indflydelse i EU, så Danmark kan være et land, der kan begrænse antallet af skadelige kemiske stoffer, vi udsættes for. 

Folketinget skal i arbejdstøjet
Men det er nødvendigt, at vi har et dansk Folketing, der bakker op om det ønske, så vi også fremadrettet kan være foregangsland.

På det nyligt afholdte samråd om hormonforstyrrende stoffer fredag den 20. november var der også opbakning fra Socialdemokraterne, Enhedslisten og SF om, at det er vigtigt at bibeholde og styrke vores position på dette område.

Jeg ser derfor frem til et fortsat positivt og resultatgivende samarbejde med Folketinget, så vi i fællesskab kan fortsætte med at stille relevante krav til virksomheder, der har konstruktive konsekvenser, så forbrugerne trygt kan både putte og klikke deres varer ned i indkøbskurven.

 

Forrige artikel Professor: Forsimplet debat om miljøregler Professor: Forsimplet debat om miljøregler Næste artikel Forskere: Prioritering og ambition er ikke det samme, Meltofte Forskere: Prioritering og ambition er ikke det samme, Meltofte