Landbruget til EL: Jeres model for et naturråd er et fejlskud

DEBAT: Enhedslisten foreslår et biodiversitetsråd med forskere og økonomiske eksperter. Hvis interessenterne undlades, opnår vi ikke langsigtede løsninger, mener Landbrug & Fødevarer.

Af Lone Andersen
Viceformand, Landbrug & Fødevarer

Jeg kan med stor interesse læse i en artikel i Altinget 13. september, at Enhedslisten går til finanslovsforhandlingerne med et ønske om etablering af et biodiversitetsråd, der skal rådgive miljøministeren i spørgsmålet om, hvordan man bedst gør en indsats for natur og biodiversitet.

Tanken om et biodiversitetsråd, der kan rådgive ministeren, er rigtig god – og det er ikke første gang, at idéen er oppe at vende.

Faktisk foreslog vi fra Landbrug & Fødevarer efter Naturmødet i 2016, at der blev nedsat et råd til at rådgive ministeren om natur og biodiversitet i det åbne land for på den måde at supplere det gode arbejde, der i forvejen sker i Vildtforvaltningsrådet og Skovrådet.

Dengang ønskede den daværende minister ikke at nedsætte et sådant råd, men vi var flere centrale parter, der syntes, at der var så stort et behov for at nå hinanden gennem dialog, at der blev arbejdet videre med idéen.

Fejl ikke at inddrage interessenter
Resultatet blev, at vi i en kreds af organisationer, forskere og andre interessenter nu mødes en til to gange om året i det, som vi kalder Natur- og biodiversitetsforum, for at drøfte aktuelle spørgsmål om natur og biodiversitet i det åbne land.

Det er mit klare indtryk, at disse møder er med til at gøre os alle sammen klogere på hinandens dagsordener og på den måde komme tættere på de gode løsninger.

På baggrund af de erfaringer, som vi har fra dette forum, bliver jeg lidt ærgerlig, når jeg så kan læse, at Enhedslistens forslag alene går på at nedsætte et råd, der kun består af forskere og juridiske og økonomiske eksperter.

Der er ingen tvivl om, at forskerne spiller en helt central rolle – og derfor er de også en rigtig vigtig del af vores Natur- og biodiversitetsforum. Men hvis man ikke inddrager øvrige interessenter, så bliver det meget svært at finde den rigtige vej at gå.  

Derfor er jeg meget enig med SF's naturordfører, Anne Valentina Berthelsen, når hun påpeger i Altinget, at der også skal være interessenter med i et sådant råd for at sikre nogle langsigtede løsninger. Hun taler om, at "vi bliver nødt til at have begge sider af skyttegraven med".

Sådan kravler vi op af skyttegravene
Min erfaring fra blandt andet Natur- og biodiversitetsforum er, at når man sætter sig sammen og drøfter de svære emner på et fagligt solidt grundlag – og aftaler at fokusere på løsninger frem for konflikter – så kravler man lige så langsomt op af skyttegravene.

Ikke til et punkt, hvor man bliver enige om alt, men til et sted midt imellem, hvor man opnår forståelse for hinandens synspunkter og finder en måde at komme videre på, der rent faktisk virker.

For der er ingen tvivl om, at vælger man en model, hvor man ikke tager interessenterne med på råd – og i særdeleshed de lodsejere, som højst sandsynligt skal lægge jord til en del af en kommende indsats for natur og biodiversitet – så kommer man ikke særligt langt.

Langsigtede løsninger kræver inddragelse og positive incitamenter, og det opnår man ikke ved at køre uden om eller hen over de vigtigste interessenter.

Finanslovsforhandlinger er altid spændende, og selvom et biodiversitetsråd er en lille post på en stor finanslov, så håber jeg, at man seriøst vil overveje muligheden for et biodiversitetsråd med både forskere og interessenter.

Så vil jeg følge udviklingen med spænding, og fra Landbrug & Fødevarer deltager vi gerne i arbejdet i et kommende biodiversitetsråd, så vi kan finde de holdbare løsninger for naturen og biodiversiteten.

Forrige artikel Dansk Skovforening: Myndigheder skal tage ansvar for bevaring af skovtyper Dansk Skovforening: Myndigheder skal tage ansvar for bevaring af skovtyper Næste artikel Regioner: Vi har brug for penge til at leve op til vandrammedirektiv Regioner: Vi har brug for penge til at leve op til vandrammedirektiv