Mere kvælstof og mørkere skove: Fire nedslag fra ny Novana-rapport

NATUR: Skovene er blevet mørkere, og der udledes mere kvælstof og måles flere pesticider i grundvandet over kravværdien. Til gengæld er der kommet mindre iltsvind. Altinget har samlet fire nedslag fra den nye Novana-rapport.

Med et par måneders forsinkelse udgav Aarhus Universitet og Miljøstyrelsen tirsdag eftermiddag sin årlige Novana-rapport.

Et udkast, der blev udgivet i januar, havde på forhånd skabt stor debat om kvælstofudledningen efter landbrugspakken. Akkurat som i udkastet bekræftede den endelige forskningsrapport, at udledningen af kvælstof steg i 2017.

Rapporten gør dog status på mere end blot kvælstof.

Login