Debat

Niras: Kemirådgivning til virksomheder bør fortsættes i ny kemiindsats

Center for Cirkulær Kemi har, som en del af den nuværende kemiindsats, haft til opgave at hjælpe danske virksomheder med at udskifte skadelige kemikalier i deres produktion med bedre alternativer. Rådgivningsindsatsen har haft stor succes og bør derfor tages med i den nye kemiindsats, skriver Camilla K. Damgaard.

<div>Det er ofte dyrt og besværligt for virksomheder at udskifte skadelige kemikalier med bedre alternativer, og det kræver meget viden, skriver Camilla K. Damgaard.</div><br>
Det er ofte dyrt og besværligt for virksomheder at udskifte skadelige kemikalier med bedre alternativer, og det kræver meget viden, skriver Camilla K. Damgaard.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Som en del af den nuværende kemiindsats, der kører til ultimo 2021, har Miljøstyrelsen igangsat Center for Cirkulær Kemi (CCK), som har haft til formål at hjælpe danske virksomheder med at udskifte skadelige kemikalier med bedre alternativer og samtidig understøtte den cirkulære økonomi. Dette er både sket via rådgivningsforløb for virksomheder og ved at øge vidensniveauet gennem analyser, seminarer og webinarer. Samtidig har der været stort fokus på at kommunikere den vidensopsamling, der er sket undervejs, så det kan komme andre til gode.

Arbejdet i CCK har givet en række erfaringer, som det er værd at tage med videre i den nye kemiindsats.

Substitutionscases er typisk unikke
Hvordan en virksomhed kan substituere et konkret kemikalie afhænger af en række elementer: hvilket produkt indgår det i, hvor nemt er det at udskifte, kræver det ændringer i produktionsapparatet, kræver det nye certificeringer eller godkendelser og så videre.

Det betyder, at det er meget svært at udarbejde generiske værktøjer, som kan hjælpe virksomhederne. Derfor har vi valgt at tilbyde individuelle virksomhedsrådgivningsforløb som en del af CCK, og det har vi haft stor succes med. Virksomhedscasene kan findes på CCK’s hjemmeside.

Denne tilgang er dog også meget ressourcekrævende og vanskelig at skalere. Tilgangen kan derfor ikke stå alene, og der er løbende behov for at blive klogere på virksomhedernes udfordringer, så barrierer for substitution kan fjernes.

Viden er nødvendig
Ingen virksomheder ønsker at anvende skadelig kemi, hvis det ikke er nødvendigt. Men det er ofte dyrt og besværligt at substituere kemikalier, og det kræver ofte en høj grad af viden. Det kan være overordnet viden, som giver virksomhederne et overblik over eksisterende og kommende lovgivningskrav, hvordan produktet håndteres i hele værdikæden, og hvilke muligheder der er for at indgå i partnerskaber eller (værdikæde)samarbejde med sine leverandører, herunder hvilke krav man kan stille til dem.

Vi har kunnet mærke en massivt stigende interesse for at modtage rådgivning hen mod slutningen af perioden.

Camilla K. Damgaard
Afdelingsleder, NIRAS for Cirkulær Kemi

Men det kan også være mere specifik og teknisk viden. Skal der for eksempel anvendes nye kemiske stoffer i produktionen, kræver det viden om, hvorvidt kemikaliets funktion stadig kan opnås. Ofte kræver det også en ændring i produktionsapparatet eller nye godkendelser og certificeringer.

Er der tale om, at man ønsker at substituere kemiske stoffer i de produkter, man modtager fra underleverandører, kræver det stor indsigt og viden om indholdsstoffer. Det er dog en viden, man ikke altid kan få, særligt hvis der er tale om lavere stofkoncentrationer, end hvad REACH (EU's fælles kemikalielovgivning) kræver dokumentation for. Der er derfor behov for at sikre, at virksomhederne kan få rådgivning med relevant viden, så de kan substituere, når det er muligt og stille krav om substitution af skadelig kemi hos deres underleverandører.

Rådgivningsindsatsen bør fortsættes
Substitution er blot et af mange emner, som virksomheder skal forholde sig til. Og selv om der bliver stillet gratis rådgivning til rådighed, kræver det stadig fokus, tid og ressourcer hos de enkelte virksomheder at gennemføre et substitutionsforløb. Derfor er det vigtigt at hjælpen er der, når virksomheden er klar.

Når det handler om at få substitution på dagsordenen hos virksomheder, tager det tid, og det er derfor afgørende, at indsatser som kemiindsatsen har en stor grad af kontinuitet. Vi har kunnet mærke en massivt stigende interesse for at modtage rådgivning hen mod slutningen af perioden. Der er derfor også virksomheder, der ikke får muligheden for at modtage hjælp, inden CCK slutter. Vi vil derfor anbefale, at den individuelt tilpassede rådgivningsindsats for virksomheder fortsættes, så man bygger videre på den opmærksomhed på substitution, der er skabt i CCK over de seneste tre år.

NIRAS har haft sekretariatsfunktionen for Center for Cirkulær Kemi.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00