Ny undersøgelse finder markante pesticid-forureninger ved landbrugsejendomme: ”Det er en stor overraskelse”

Ifølge Danske Regioner kan være mange problemer med gamle pesticidforureninger ved landbrugsejendomme. Det ligner en kæmpestor opgave, som vi har ikke nok ressourcer til at få bugt med, lyder det fra udvalgsformand i Danske Regioner, Heino Knudsen. Meldingen vækker bekymring på Christiansborg.

”Vi skal have kigget på op mod 100.000 landbrug. Så der er ingen tvivl om, at det gør udfordringerne for os meget større," siger Heino Knudsen (S).
”Vi skal have kigget på op mod 100.000 landbrug. Så der er ingen tvivl om, at det gør udfordringerne for os meget større," siger Heino Knudsen (S). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Hjalte T. H. Kragesteen

Der bliver fundet store koncentrationer af pesticider i grundvandet under danske landbrugsejendomme.

Det viser en undersøgelse fra Danske Regioner.

”Det er en stor overraskelse, at vi finder så meget på landbrugsejendomme. Det viser os, at den vigtige opgave med at bekæmpe de her forureninger er kæmpestor,” siger Heino Knudsen (S), der er formand for Region Sjælland og formand for Udvalget for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner.

Regionerne har ansvaret for at kortlægge og rydde op i gamle forureninger. Der er tale om forureninger, som ikke har noget med selve landbrugsdriften at gøre, men om spild eller uheld fra de steder, hvor sprøjtemidlerne gennem tiden er blevet håndteret.

Og det er i den forbindelse, at Danske Regioner i 2019 besluttede at skrue op for sine analyser af grundvandet under blandt andet maskinstationer, gartnerier, lossepladser og landbrugsejendomme. Fra tidligere at have ledt efter omkring 50 stoffer, han man i denne omgang udsøgt 234 stoffer. Resultatet er fund af 157 stoffer fordelt over 1226 vandprøver på 226 lokaliteter. Der er hovedsageligt tale om stoffer, der var i anvendelse for mange år siden, men nogle af fundene er også fra stoffer, som er tilladt at anvende i dag.

Jo længere tid der går, før vi får kortlagt det her, jo mere kan forureningen sprede sig.

Heino Knudsen (S), Formand for Region Sjælland og formand for Udvalget for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner.

Og mens det er knap så overraskende, at der bliver funder mange stoffer i høje koncentrationer ved maskinstationer og gartnerier, så er Heino Knudsen noget mere bekymret for, at der bliver gjort fund på hvert tredje undersøgte landbrug i et højt niveau på mere end 10 mikrogram pr. liter.

Op mod 100.000 landbrug
For mens regionerne har et godt overblik over eksempelvis maskinstationer og gartnerier, så vil det kræve en meget stor indsats at få kortlagt alle landbrug.

”Vi skal have kigget på op mod 100.000 landbrug. Så der er ingen tvivl om, at det gør udfordringerne for os meget større,” siger han og fortsætter:

”Vi leverer i dag en effektiv indsats for at kortlægge og bekæmpe forurening, men det sker med det yderste af neglene. Så skal vi løse den her opgave, så kræver det også finansiering.”

Men I har jo også nogen budgetter, hvor I selv kan flytte rundt på pengene?

”Der er ikke økonomi at flytte rundt inden for forureningsområdet. Og hvis regionerne skal gøre endnu mere her, så er vi nødt til at tage pengene fra den kollektive trafik. Og det ser vi ikke som en reel mulighed,” siger han.

En hastesag
Ifølge Heino Knudsen haster det med at få nogle flere penge fra Christiansborg, så man får et bedre overblik over, hvor der skal sættes ind. Det handler blandt andet om, at mange forureninger er sket helt tilbage i 50’erne og 60’erne.

”Lokalbefolkningerne ligger inde med en helt afgørende viden om, hvor der kan være forurening. Og når det ligger så lang tilbage i tiden, så er nogen af dem, vi skal tale med altså oppe i alderen,” siger han og fortsætter:

”Og så bevæger stofferne sig jo mod grundvandet og vandværkerne. Så jo længere tid der går, før vi får kortlagt det her, jo mere kan forureningen sprede sig.”

S vil kigge nøje på sagen
På Christiansborg kalder Socialdemokratiets miljøordfører Mette Gjerskov det ”enormt vigtigt” at få kortlagt og fjernet forureninger i Danmark. Og hun påpeger, at partierne bag den seneste finanslov har sat et stort beløb af til at bekæmpe de store generationsforureninger.

Men om regionerne skal have flere penge til at bekæmpe forurening, er hun ikke sikker på.

”Jeg synes, det lyder bekymrende. Det er nogen store forureninger, der er tale om,” siger Mette Gjerskov og fortsætter:

”Men vi har allerede lavet nogle enorme investeringer i at få renset op. Så hvis det her skal komme oveni, skal vi have kigget nøje på, hvad det er regionerne kommer med. Og især også, hvad sandsynligheden egentlig er for, at man rent faktisk kan finde de her forureninger og fjerne dem.”

En kæmpe oprydningsopgave
Enhedslistens miljøordfører Rasmus Vestergaard siger, at han gerne vil arbejde for at flere penge til at bekæmpe de mange forureninger, der er rundt om i landet.

”Det er bekymrende, at vi bliver ved at finde de her stoffer, som kan sive ned i grundvandet, ” siger han og fortsætter:

”Så der er helt klart en kæmpe oprydningsopgave og et efterslæb fra nogle årtier, hvor miljølovgivningen ikke var god nok. Så vi skal i gang hurtigst muligt, og der skal helt sikkert sættes flere penge af.”

SF’s miljøordfører Carl Valentin fortæller, at han vil tage en nærmere drøftelse af regionernes undersøgelse med sine kolleger på Christiansborg.

”Jeg kan godt forstå, at regionerne bliver bekymrede, når problemet ser markant værre ud, end man umiddelbart forventede. Men jeg er nødt til at sætte mig mere grundigt ind i det, før jeg bare deler millioner ud,” siger han.

Det var ikke muligt at få et interview med miljøminister Lea Wermelin (S)

Dokumentation

{{image:id:POSTION}}


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Carl Valentin

MF (SF)
BA, samfundsfag (Københavns Uni. 2019)

Heino Knudsen

Regionsrådsformand (S), Region Sjælland, formand, løn-og praksisudvalget, Danske Regioner, formand, udvalget for miljø og ressourcer, Danske Regioner
erhvervsuddannet

Mette Gjerskov

MF (S), ordfører for miljø og verdensmål
cand.agro. (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1993)