Debat

Rasmus Nordqvist: Havplanen skal afspejle, at vi befinder os i både en klimakrise og en naturkrise

Udspillet til havplanen stillede sig på erhvervslivets side, mens natur og miljø blev massivt nedprioriteret. I en ny havplan bør naturbeskyttelse og bæredygtigt fiskeri komme forrest i køen, skriver SF's fiskeriordfører Rasmus Nordqvist i dette indlæg.

Det er ikke nok at sikre beskyttede områder – fiskeriet bør også underlægges nogle specifikke krav i den nye havplan, skriver Rasmus Nordqvist (SF).
Det er ikke nok at sikre beskyttede områder – fiskeriet bør også underlægges nogle specifikke krav i den nye havplan, skriver Rasmus Nordqvist (SF).
Rasmus Nordqvist
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I det kommende halvår kommer der et emne på den politiske dagsorden, som står mig og de fleste danskere meget nært.

Det er nemlig blevet tid til at udforme en samlet planlægning for vores hav for de næste 10 år.

Temadebat: Kan en ny havplan sikre havmiljøet?

Regeringens første udkast til en havplan er blevet kaldt “skandaløs i sin mangelfuldhed” og har været kritiseret fra mange sider, siden regeringen i marts sendte den i seks måneders høring. Der er indkommet et hav af kritiske høringssvar, hvor en hel del kritiserer havplanen for at skade havnaturen mere end den gavner.

Men på den seneste Finanslov blev det besluttet, at der skal forhandles en ny plan i løbet af foråret 2022. 

Derfor sætter Altinget Miljø i en ny temadebat spot på, hvordan vi kan ændre den nuværende havplan til det bedre. Det gør vi med spørgsmålene:

  • Hvilke mest væsentlige mangler har den nuværende havplan?
  • Hvad skal der til for, at en ny havplan sikrer den nødvendige naturbeskyttelse i havmiljøet?
  • Hvordan skal tiltagene udmøntes?
  • Hvilke økonomiske, sociale samt miljø- og sikkerhedsmæssige hensyn bør der tages?

Om temadebatter:
Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Regeringens udspil var desværre tømt for ambitioner og visioner, så jeg er glad for, at vi fik tvunget planen tilbage på forhandlingsbordet i årets finanslov. Udspillet stillede sig på erhvervslivets side, mens natur og miljø var massivt nedprioriteret.

Paradoksalt nok gør de erhvervslivet en bjørnetjeneste ved ikke at tage de nødvendige hensyn til natur og miljø.

Det peger alt sammen i retning af, at havplanen ikke har været ordentligt gennemtænkt fra start. I SF er vi derfor klar med hjælp til, hvordan planlægningen kan foregå mere hensigtsmæssigt.

Prioritér naturbeskyttelse

Først og fremmest er det afgørende med en langt større og bedre beskyttelse af naturen. Særligt med tanke på, at Danmark bakker op om EU’s biodiversitetsstrategi, der sigter mod, at 30 procent af vore samlede havarealer skal beskyttes, mens ti procent udlægges som strengt beskyttet.

Med denne opbakning in mente virker det besynderligt, at der i regeringens udspil kun er udlagt cirka fire procent, hvoraf der endda er medregnet flere områder, der allerede betegnes som beskyttet. Otte ud af ti danskere adspurgt i en Megafon-undersøgelse mener i øvrigt, at minimum ti procent af de danske havarealer bør være beskyttet.

Flere beskyttede områder ville give fiskebestandene en mulighed for at vende tilbage til et mere bæredygtigt niveau. Det er helt afgørende, hvis vi ønsker at have et fiskerierhverv i fremtiden.

Rasmus Nordqvist
Fiskeriordfører, SF

Problematikken kompliceres yderligere af, at flere områder, der i dag betegnes som beskyttet, reelt ikke modtager den nødvendige og lovede beskyttelse. I SF vil vi derfor presse regeringen i en retning, hvor naturbeskyttelse prioriteres.

Begræns trawlfiskeriet, og giv mere plads til skånsomt kystfiskeri

Den manglende prioritering af naturen påvirker på sigt også fiskeriet, hvilket bringer mig til en anden af de store problematikker med regeringens udspil.

Fiskeriet er således ikke underlagt et eneste krav, hvilket gør det muligt for fiskeindustrien at fortsætte den rovdrift, som i årtier langsomt men sikkert har udpint vores fælles ressourcer.

Flere beskyttede områder ville give fiskebestandene en mulighed for at vende tilbage til et mere bæredygtigt niveau. Det er helt afgørende, hvis vi ønsker at have et fiskerierhverv i fremtiden.

Derfor er vi i SF glade for, at det lykkedes at få skabt et trawlfrit område i bælthavene, samt etableret Danmarks to første marine naturnationalparker i forbindelse med finanslovsforhandlingerne.

Flere beskyttede områder kan dog ikke stå alene. Det er derfor vigtigt at fiskeriet bliver underlagt nogle specifikke krav.

I SF ønsker vi blandt andet at få stoppet trawlfiskeri med bundslæbende redskaber. Denne praksis er enormt skadelig for havbunden, de marine økosystemer og for klimaet. I basisanalysen, der ligger til grund for regeringens udspil, vurderes det, at trawlfiskeri med bundslæbende redskaber er den primære årsag til, at 80 procent af den danske havbund vurderes at være forstyrret.

Vi mener, at regeringen burde prioritere genoprettelsen af stenrev og biogene rev. Disse naturlige økosystemer besidder nemlig nogle egenskaber, der kan forbedre tilstanden i hav- og kystmiljøer betragteligt.

Rasmus Nordqvist
Fiskeriordfører, SF

I stedet for at tilgodese sådanne metoder, bør et langt større fokus være på at prioritere mere bæredygtige fiskepraksisser såsom skånsomt kystfiskeri. Det er i vores optik faktisk måden, hvorpå vi sikrer et fremtidigt fiskeri i Danmark.

Regeringen bør genoprette stenrev og biogene rev

Når det kommer til naturgenopretning, har regeringen valgt en massiv prioritering af muslingeopdræt.

Det finder vi i SF ganske bekymrende, da der er en række tvivlsomme effekter forbundet med sådanne opdræt, heriblandt massiv lokal forurening. I stedet mener vi, at regeringen burde prioritere genoprettelsen af stenrev og biogene rev. Disse naturlige økosystemer besidder nemlig nogle egenskaber, der kan forbedre tilstanden i hav- og kystmiljøer betragteligt.

Slutteligt mener vi i SF, at udspillet tillader alt for åbne rammer i forhold til råstofindvinding af sand og grus fra havbunden.

På et område, hvor der er behov for en omstilling i retning af mere genanvendelse, udlægges i stedet enorme arealer til nye råstofindvindinger. Dermed misser regeringen desværre en oplagt muligt for at styrke incitamentet til mere genanvendelse af råstoffer.

I stedet prioriteres særinteresser med potentielt uoprettelige skader på vores havbund til følge. 

Vi siger det ofte. Vi befinder os både i en klima- OG en naturkrise. Det bliver en havplan nødt til at afspejle! For fiskenes, naturens og kommende generationers skyld.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024