Rune Engelbreth: Sommerfugle på nåle

KOMMENTAR: Jeg anerkender, at lidenskaber er forskellige, men for mig er det nu engang tusind gange smukkere at opleve dagsommerfugle flakse omkring i live, end det er at fange og opmagasinere døde dyr, skriver Rune Engelbreth.

Jeg accepterer, at det mange steder i verden formentlig er en nødvendighed at tillade trofæjagt på løver og andre store dyr i særlige reservater, fordi det dér kan ske under ordnede forhold i stedet for som proportionsløs illegal jagt, og fordi det faktisk tilvejebringer vigtige midler til at bevare og beskytte vilde naturreservater med truede arter.

Pragmatiske løsninger og kompromisser kan være uskønne, men er ofte uundgåelige.

Men grundlæggende bryder jeg mig ikke om, at dyr slås ihjel, hvis endemålet primært er den personlige fornøjelse ved at have et trofæ på væggen eller døde dyr bag glas i sit hjem. Den slags giver mening på museer og i forskningen, der kan lære af dem og lære fra sig under transparente, offentlige og veletablerede videnskabelige rammer, så vi forstår naturen bedre. Men ikke som hobby.

Login