S: Naturpakken er et blufnummer

DEBAT: Der er ganske ironisk en alvorlig negativ slagside for den danske natur forbundet med regeringens naturplan, skriver Simon Kollerup (S), der kalder pakken for et blufnummer.

Af Simon Kollerup (S)
Miljø- og fødevareordfører

Den ministerielle sminkedåse har atter en gang været i brug i Miljø- og Fødevareministeriet.

Først sminkede Eva Kjer Hansen (V) fødevare- og landbrugspakken til grøn ukendelighed. Det betød, at hun måtte overdrage ministertaburetten og sminkekosten til Esben Lunde Larsen (V).

Selvom man skulle tro, at sminkedåsen var tom efter landbrugspakken, er det alligevel lykkes for Esben Lunde Larsen som en anden makeupartist at give naturpakken et gevaldigt løft. Sandheden er, at der under sminken ikke er andet end pyntegrønt tilbage.

Leverer ikke mere end SR
Her på Altinget påstår Esben Lunde Larsen, at regeringen investerer flere penge i naturen end SR-regeringen. Det er lodret forkert. Regeringen påstår, at de investerer 363,5 millioner kroner i naturen. Dog har regeringen fundet pengene ved at aflyse naturinitiativer fra SR-regeringens Naturplan Danmark for 150 millioner. Samtidig bruges der 65,8 millioner kroner på at kompensere landbruget for at dyrke efterafgrøder. Det er nok til den kreative side at kalde dét natur som sådan. Vi kan til gengæld konstatere, at kompensation til landmænd falder i kategorien ’Ting-Esben-Lunde-kalder-natur’ på linje med intensivt dyrkede kornmarker.

Dermed er der reelt tale om en investering i naturen på små 148 millioner. Det er vel at mærke små 100 millioner mindre end SR-regeringens Naturplan Danmark, der samlet set indeholdte initiativer for 240 millioner kroner.

Regeringen har altså så godt som aflivet SR-regeringens Naturplan Danmark, og det er blandt andet ’Det Grønne Danmarkskort’ og forbuddet mod sprøjtning og gødskning på de naturbeskyttede arealer, der har måtte lade livet.

Konservative falder for blufnummer
Det er et kæmpe slag imod den lysåbne natur og den sammenhængende natur i Danmark. Dermed er der ganske ironisk en alvorlig negativ slagside for den danske natur forbundet med regeringens naturplan, og derfor er der tale om et blufnummer.

Det blufnummer er de Konservative desværre faldet for. Efter landbrugspakkens misvisende miljøregnskab krævede de en kvælstofreduktion. Konservative er desværre blevet spist af med en kvælstofreduktion, der hverken gør fra eller til.

Dermed cementerer de Konservative endegyldigt, at de efter landbrugspakken har været klar til at sælge ud af den grønne sjæl for at få ro i blå blok. Der er tale om en forholdsvis lille kvælstofreduktion, som endda er forbundet med stor usikkerhed, da der er tale om en frivillig ordning.

Vi slipper ikke for EU-retten
Jeg er stadig – på linje med rigtigt mange andre – oprigtigt bekymret for, at landbrugspakken bringer os på kant med EU-retten. Frivillige tiltag er ikke tilstrækkeligt i forhold til at efterleve nitrat-direktivet, og professor Kaj Sand-Jensen fra Københavns Universitet har om brugen af frivillige virkemidler udtalt: ”Frivillige indsatser har landbruget prøvet før, og det har vist sig, at de ikke bliver gennemført”.

Derfor er jeg bange for, at naturpakken alene har skabt ro i blå blok frem for at skabe ro om det landbrug, som regeringen skubber foran sig i en ideologisk armlægning med EU-Kommissionen. Naturpakken kan dermed både blive et dyrt bekendtskab for naturen og potentielt set også de landmænd, der risikerer at miste den danske kvægundtagelse og støtten fra landdistriktsprogrammet.

Hvis naturpakken virkelig er så fantastisk, som ministeren og Konservative påstår, så vil jeg da gerne spørge dem, om de vil garantere, at vi efter naturpakken nu ikke vil få problemer med at efterleve EU-retten? Jeg tror godt, jeg kender svaret, og det er blot en fed understregning af, at regeringens naturpakke under al sminken bare er pyntegrønt nøjagtig som forventet.

Forrige artikel Hækkerup: Naturpakken sikrer indsats for biodiversitet Hækkerup: Naturpakken sikrer indsats for biodiversitet Næste artikel DOF: Naturpakken har grimme skønhedspletter DOF: Naturpakken har grimme skønhedspletter