V: Vi står for naturpleje, der giver mening

DEBAT: Det er helt forkert at hævde, at Venstre ikke gør noget for naturen. Visionerne er der, og handlingen er der. Regeringen formår endda at tilgodese både natur og erhverv, skriver Venstres miljøordfører, Erling Bonnesen.

Af Erling Bonnesen
Medlem af Folketinget og miljøordfører for Venstre

I Venstre vil vi naturen. I foråret stod vi i spidsen for en ambitiøs naturpakke. En naturpakke, der giver større biodiversitet, mere urørt skov til gavn for plante- og dyrelivet og bedre adgang til naturen.

En central del af naturpakken er, at der skal udlægges et areal på 25.000 hektar til urørt skov eller anden biodiversitetsskov. Vi taler her om skove, hvor der ikke fældes træer, og hvor der gøres en ekstra indsats for at fremme biodiversiteten. Urørt skov er en rigtig fornuftig tilgang til naturpleje, hvor vi får mest mulig natur for pengene.

Sund fornuft at sætte ind i skoven
Den tidligere S-ledede regering havde desværre et meget snævert fokus på det åbne land, når det kom til naturpleje. Det fokus gjorde, at de gik glip af muligheden for at gøre en reel forskel for naturen. Venstre foreslog den tidligere regering at udlægge mere urørt skov. Det afslog de, selvom de vidste, at det var et initiativ, der virkede. 

Venstre tog altså det skridt, som den tidligere regering ikke var villig til at tage, vi foreslog at udlægge mere urørt skov for at fremme biodiversiteten.

Urørt skov er en ideel løsning for at fremme biodiversitet. Københavns Universitet har tidligere fremlagt, at vi for en ottendedel af prisen på en sjettedel af arealet kan nå samme biodiversitet i skovene som ved initiativer placeret i det åbne land. Derfor er det sund fornuft at lægge en stor indsats i skovene. 

Landbrug og natur er ikke modsætninger
Den store indsats i skovene betyder også, at vores naturpakke ikke kun er god for naturen og biodiversiteten. Naturpakken bidrager også positivt til vores erhverv ved at pålægge færre byrder på vores landmænd. 

Vi fokuserer mere på urørt skov, modsat den tidligere regerings snævre fokus på det åbne land, som betød store udfordringer for de danske landmænd. Vores naturpakke viser, at landbrug og natur ikke er modsætninger, som rød blok ynder at fremstille det. 

De danske landmænd gør et stort arbejde for at bliver mere bæredygtige. De bliver ved med at udvikle deres produktion, så den er så miljørigtig som overhovedet muligt. Vi er blandt de førende i Europa. Dog nytter det ikke noget i længden, hvis vi pålægger vores erhverv så store byrder, at de bliver udkonkurreret af deres europæiske kollegaer. 

I Venstre mener vi, at vi kan tilgodese både natur og erhverv, og her er urørt skov ét ideelt værktøj blandt flere.

Når Venstre gang på gang bliver skudt i skoene, at vi ikke vil naturen, er det helt forkert. I Venstre vil vi naturen, og vi vil naturpleje, hvor den giver mening. Det gør den i urørt skov, hvor man får et langt større resultat for sine penge, end man gør i det åbne land, uden at pålægge vores erhverv flere urimelige byrder.

 

Forrige artikel CBS-forsker: Det her står der i CBS-rapporten CBS-forsker: Det her står der i CBS-rapporten Næste artikel SEGES: Jo, rammevilkår betyder faktisk en hel del SEGES: Jo, rammevilkår betyder faktisk en hel del