Verdens Skove: Miljøministeren må se at få styr på Naturstyrelsen

DEBAT: Vi har alvorligt brug for en miljøminister med rygrad til at gennemføre de massive ændringer i Naturstyrelsen, der skal til for at skifte fokus fra produktion og drift til en rig, vild natur, skriver biolog Stine Tuxen.

Af Stine Tuxen
Biolog, Verdens Skove

Hvor nærige kan vi være over for vore vilde medskabninger?

Det spørgsmål rejser sig uvægerligt, når Naturstyrelsen selv i og omkring vores vildeste nationalpark, Thy NP, udbyder stadepladser til 45.000.000 honningbier. Det skaffer 14.000 kroner til de slunkne kasser for naturindsats, men truer ifølge biologer samtidig selve mangfoldigheden af den natur, parken skal gavne.

Læs også: Topforskere: Her er fakta i debatten om bier

Når der sættes millioner af honningbier ud for at tømme vores unikke klitheder for nektar, presser det fødegrundlaget for et stort antal insektarter, der som voksne er kritisk afhængige af blomsternektar.

Honningbierne bliver desuden fodret, får husly og behandles for parasitter, hvilket alt sammen giver dem en konkurrencefordel.

Samtidig er der observeret smitte med sygdomme fra honningbier til vilde bier. Konsekvensen er desværre, at vores vilde bier presses ud af de områder, hvor honningbierne sættes ud.

Danmark har 287 arter af vilde bier, hvoraf 50 arter ikke er blevet set siden 1974, og 80 af de øvrige arter er truede. De vilde bier kræver altså en særlig indsats, hvis vi vil bevare mangfoldigheden i vores bestøvere. Men den indsats skal man se langt efter hos Naturstyrelsen, der end ikke i nationalparkerne vil give plads til vores vilde bier.

Sjældne arter
Samtidig fortsætter Naturstyrelsen med at fælde store løvtræer til flis, både i nationalparkerne og i de områder, der er udpeget til urørt skov. Forskernes vurdering er, at alle statens skove er i ugunstig eller ringe tilstand for biodiversiteten.

Det burde være et wakeupcall til Naturstyrelsen om, at vores skove mangler levesteder og kræver en særlig indsats. Men Naturstyrelsen fortsætter med at hælde sjældne arters levesteder ned i flismaskinen.

Nu er de i fuld gang i Søskoven, der ellers er udpeget til at blive en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Skoven er blandt andet udpeget, fordi der er modne træer, der hurtigt vil kunne udvikle de efterspurgte levesteder, men det er netop de samme træer, som Naturstyrelsen nu er ved at rømme området for. Hele naturudviklingen i skoven sættes årtier tilbage, og indtægten på flis er håndøre.

Manglende politisk vilje
Naturstyrelsen har også travlt med at dyrke landbrug i vores såkaldte beskyttede naturområder. Lige nu har de et udbud med 290 hektar Landbrugsjord i omdrift i Mols Bjerge. 290 hektar landbrug, midt i en af landets flotteste naturperler. Det kunne konverteres til natur øjeblikkeligt, hvis der var politisk vilje til det.

Danmark har tusindvis af truede arter, der netop er truede, fordi de ikke kan klare sig i agerlandet. En naturstyrelses fornemmeste opgave er at udvikle naturområder med levesteder, der kan sikre disse arters fremtid. Men ikke den danske naturstyrelse − de vil hellere dyrke landbrug, passe honningbier og flise træer, imens vores mange vilde dyr og planter forsvinder med alarmerende hastighed.

Og hvorfor? For at tjene nogle håndører.

Turisme kan betale for natur
Staten tjener 50 millioner kroner årligt på skovdriften på landsplan. Samtidig lægger internationale turister over 50 milliarder kroner i Danmark hvert år. Over halvdelen af turismen er kyst- og naturturisme. Natur tiltrækker turister!

Hvis staten udlagde deres arealer til vild og oplevelsesrig natur, skal de blot tiltrække en promille flere turister, så tjener Danmark langt mere på turisme, end de tjener på den nuværende skovdrift.

Vi har alvorligt brug for en minister med rygrad til at gennemføre de massive ændringer i Naturstyrelsen, der skal til for at skifte fokus fra produktion og drift til en rig, vild natur til glæde for de vilde arter, danskerne og turisterne.

Forrige artikel EL-ordfører om Amager Fælled: Vi betaler ikke SF’s regninger, men altid vores egne EL-ordfører om Amager Fælled: Vi betaler ikke SF’s regninger, men altid vores egne Næste artikel Skånsomt Kystfiskeri: Regeringens havstrategi giver ikke et sundere miljø Skånsomt Kystfiskeri: Regeringens havstrategi giver ikke et sundere miljø
KU og Seges: Fosforfiltre i lavbundsjorde kan løse klimadilemma

KU og Seges: Fosforfiltre i lavbundsjorde kan løse klimadilemma

DEBAT: Udtagning af lavbundsjorde kan udløse store fosfortab i vandmiljøet. Men der findes løsninger på dilemmaet, og de kan implementeres, allerede imens politikerne beslutter sig for, hvor mange hektar skal udtages til lavbundsjord, skriver professorer og chefkonsulent.