Andreas Bach Mortensen (33)

Områdechef, politisk sekretariat, Landbrug & Fødevarer
fhv. public affairs-chef, Landbrug og Fødevarer, chef for politisk-økonomisk afdeling, Venstre
Uddannet: cand.scient.pol. (Københavns Uni.), MSc (London School of Economics)
Fødested: København

25. februar 1989