Ugen i dansk politik: Mogens Jensens skæbne kan blive afgjort

DET SKER: Ugen byder blandt andet på statsministerens spørgetime og en stribe samråd, og så ventes fødevareminister Mogens Jensen at fremlægge en redegørelse om minkforløbet. Få overblik over ugen i dansk politik her.

Velkommen til en ny uge i dansk politik, hvor vi godt tør love, at der både vil være mink og epidemilov på dagsordenen. Derudover fortsætter forhandlingerne om finansloven, ligesom ugen også byder på en masse andre spændende ting: 

Mandag
Retten i Viborg fortsætter sagen om mulig svindel i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse. Her er fem personer – to tidligere civilt ansatte i Forsvarets Ejendomsstyrelse, en tidligere ansat i en entreprenørvirksomhed og to selvstændigt erhvervsdrivende – tiltalt for at have ydet og modtaget bestikkelse. Sagen fortsætter torsdag, mens der ventes dom 26. november.

Tirsdag
I Folketingssalen indledes dagens møde med statsministerens spørgetime. En række lovforslag bliver også behandlet, heriblandt forslag om barselsudligning og erhvervsrettede kurser og forslag om hurtigere udsættelse af kriminelle lejere.
Desuden er der forhandling om udenrigsminister Jeppe Kofods (S) redegørelse om udviklingen i EU-samarbejdet.

Udenrigsudvalget har kaldt udviklingsminister Rasmus Prehn (S) i samråd om Danmarks forpligtelser fra Parisaftalen og den danske rapportering.

Kulturminister Joy Mogensen (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S) er begge kaldt i det samme samråd om regeringens planer for at genindføre superligamodellen i hele idræts- og kulturlivet.

Og sidst, men ikke mindst skal forsvarsminister Trine Bramsen (S) i samråd om Tilsynet med Efterretningstjenesternes kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste.

Kommunernes Landsforening holder Erhvervs- og Turismekonference 2020, der sætter spot på den nye erhvervspolitiske situation, som kommunerne står over for i lyset af corona, og mens vi er midt i den grønne omstilling.

Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen holder webinar om fremtidens primære sundhedsvæsen. Det afholdes som en del af Danmarks formandskab i Nordisk Ministerråd i 2020, og arrangementet åbnes af sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S).

Og så holder ATV, Akademiet for de Tekniske Videnskaber, Teknologisk Topmøde 2020. Blandt deltagerne er Lisbeth Knudsen, tværgående chefredaktør for Altinget & Mandag Morgen, Lars Rebien Sørensen, bestyrelsesformand for Novo Nordisk Fonden, og Anders Bjarklev, præsident, ATV.

Onsdag
Onsdagens store historie er, at fødevareminister Mogens Jensen (S) ventes at præsentere en intern redegørelse fra Fødevareministeriet om håndteringen af minksagen. Redegørelsen kommer efter, at det viste sig, at der ikke var hjemmel i loven til at aflive alle mink i Danmark, som regeringen meldte ud 4. november.

Ungdommens folkemøde løber af stablen i dag, men på grund af coronasituationen afholdes det digitalt. Det er en demokratifestival, der arbejder for at skabe lyst og mod i hele ungdommen til at blande sig i demokratiet, og blandt andre deltager udviklingsminister Rasmus Prehn (S).

Erhvervsudvalget holder åben høring om situationen i dansk oplevelsesøkonomi som følge af coronakrisen. Formålet med høringen er at få belyst situationen i de forskellige brancher inden for dansk oplevelsesøkonomi og få forslag til, hvad Folketinget bør komme med af løsninger. Til høringen vil der blandt andet være oplæg fra Dansk Erhverv, Wonderful Copenhagen og Divisionsforeningen.

Der er selvfølgelig også møde i Folketingssalen. Her starter mødet med en hasteforespørgsel om aflivningen af mink, mens der senere er ministrenes spørgetid, hvor der svares på oversendte spørgsmål. Desuden behandles en række lovforslag, heriblandt et forslag om professionsbacheloruddannelser.

Torsdag
Der er møde i Folketingssalen, hvor en række lovforslag bliver behandlet. Det gælder blandt andet et borgerforslag om indførelse af en mindstealder på 18 år for omskæring af raske børn, forslag om flere stenrev i danske farvande og forslag om krav om beskæftigelse for indvandrere på kontanthjælp eller integrationsydelse. Og så skal finansloven andenbehandles, selvom der endnu ikke er en aftale om den. Sådan er det hvert år, for at man kan nå at få finansloven igennem lovbehandlingen.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) er kaldt i hele to åbne samråd. Det første handler om elevers skolefravær, mens det andet handler om ministerens holdning til at anvende og bruge muhammedtegninger i undervisningen i folkeskolen.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) er også kaldt i samråd. Det er Retsudvalget, der har indkaldt, og det handler om Scandinavian Star.

Torsdag aften mødes EU's stats- og regeringschefer til videokonference om aftenen.

Fredag
Dansk Industri holder sammen med den franske ambassade i København en konference om brint, og hvordan det kan anvendes i transportsektoren. Talerne fra henholdsvis Danmark og Frankrig vil præsentere deres erfaringer med brint i forbindelse med brug af brint som energi.

På Christiansborg holder Statsrevisorerne møde. Dagsordenen for mødet offentliggøres først dagen inden mødet.

I Folketingssalen skal politikerne blandt andet behandle forslag om voldtægtsbestemmelsen, forslag om biobrændstof, naturgasforsyning og vandsektorloven og forslag om flagning i Folketinget.

Skatteminister Morten Bødskov (S) er kaldt i samråd i Skatteudvalget om Danske Banks fejl i gældsinddrivelsen.

Forrige artikel Zenia Stampe: Corona har gjort en ende på to årtiers kulturpolitisk værdikamp Zenia Stampe: Corona har gjort en ende på to årtiers kulturpolitisk værdikamp Næste artikel Topministerier har ingen nedskrevne retningslinjer om sexisme og sexchikane Topministerier har ingen nedskrevne retningslinjer om sexisme og sexchikane