Anbefalinger til fornyelse af magtanvendelsesregler får blandet modtagelse

MAGTANVENDELSE: Anbefalingerne til nye magtanvendelsesregler får en blandet modtagelse. DF og Enhedslisten vil kæmpe for, at brug af velfærdsteknologi ikke bliver en spareøvelse. SF foretrækker dispensationer i enkeltstående tilfælde frem for regler, der gælder alle.

De nye anbefalinger til en tydeliggørelse af magtanvendelsesreglerne får en blandet politisk modtagelse. På billedet ses et plejecenter i Horsens, der har installeret fiktive busstoppesteder for at mindske brugen af magtanvendelse over for demente.
De nye anbefalinger til en tydeliggørelse af magtanvendelsesreglerne får en blandet politisk modtagelse. På billedet ses et plejecenter i Horsens, der har installeret fiktive busstoppesteder for at mindske brugen af magtanvendelse over for demente.Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix
Simon LesselChristina Houlind

Det nye sæt af anbefalinger til ændringer af magtanvendelsesreglerne, der udkom i går, får en blandet modtagelse af flere ordførere på socialområdet.

Anbefalingerne handler rigtig meget om, hvad vi skal give lov til i form af teknologiske hjælpemidler, men der er ikke nævnt nogen steder, hvad der skal til af normering for at løse opgaven.

Kirsten Normann Andersen
Handicapordfører, SF

En af anbefalingerne i rapporten lyder, at det skal være tydeligere i loven, hvornår det er muligt at bruge GPS-overvågning, kodelåse ved døre og andre "tryghedsskabende velfærdsteknologier" over for eksempelvis udviklingshæmmede borgere eller borgere med demens.

For Dansk Folkeparti er det vigtigt, at brugen af velfærdsteknologi ikke må blive en spareøvelse.

Karina Adsbøl
Handicapordfører, Dansk Folkeparti

SF’s handicapordfører Kirsten Normann Andersen har tidligere ytret sig i medierne vedrørende mulighederne for at låse dørene for udviklingshæmmede. Hun frygter, at brugen af velfærdsteknologi let kan blive mere reglen end undtagelsen. Derfor ser hun hellere, at der arbejdes på individuelle dispensationer over for enkelte borgere frem for regler, der gælder for alle.

Dokumentation

De otte anbefalinger til ændringer af reglerne om magtanvendelse i serviceloven lyder:

Tydeliggørelse af omsorgspligten  
Tydeliggørelse af formålet med magtanvendelsesreglerne  
Tryghedsskabende velfærdsteknologi som en del af omsorgen  
Hensynet til fællesskabet skal tydeligere frem  
Mere fleksible flytteregler
Klausulmodel og præcisering af reglerne for midlertidige botilbud
Forenkling af reglerne for revurdering, registreringer og indberetninger af magtanvendelse  
Behov for uddannelse og kompetenceudvikling

Du kan læse rapporten med arbejdsgruppens anbefalinger til magtanvendelsesreglerne her.


0:000:00