Aktører: Vi er klar til en ambitiøs børnepolitik – er Christiansborg?

DEBAT: Uanset regeringsfarve får vi en statsminister med ambitioner for samfundets yngste. Vi deler ambitionerne og opfordrer til at sætte børnene forrest, når pengene skal prioriteres efter folketingsvalget, skriver 18 aktører på børneområdet.

Af 18 centrale aktører på børneområdet*

Dagtilbud har som samfundsinstitution ændret formål fra børnepasning for at sikre husmødrenes plads på arbejdsmarkedet til i dag at arbejde lovgivningsbestemt med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. I samme periode er dagtilbud skiftet fra at være for børn fra dårligt stillede hjem, til at Danmark har EU-rekorden i andel børnehavebørn.

Hele 98 af 100 femårige går i børnehave, og for børnene er børnehaven et fuldtidsjob, hvor de i gennemsnit er mere end 37 timer om ugen. Når formålet har ændret sig, bør samfundsblikket også følge med. Og det er netop det blik, en ambitiøs børnepolitik, vi efterlyser på Christiansborg.

Vi mener, at udgangspunktet for en ambitiøs børnepolitik skal skifte fokus fra forældres ret til pasningstilbud til barnets ret til udviklingstilbud. En politik, hvor institutionslivet tager afsæt i, hvad børn er optagede af, kæmper med og prøver på. Interaktion mellem børn og voksne er det vigtigste enkeltstående kvalitetsforhold, og gode normeringer er et nødvendigt første skridt.

Normeringer er ikke nok
Forbedrede normeringer gør det imidlertid ikke alene. Det nuværende pædagogiske personales indsats fortjener stor anerkendelse, men vi skal samtidig være skarpe på, hvad de ekstra hænder skal lave med børnene. Her er dygtige, veluddannede pædagoger helt afgørende for, at vi lykkes med en ambitiøs børnepolitik. De skal sikre, at hverdagen tilrettelægges med afsæt i både børns nysgerrighed og blik for udviklingsperspektiver for det enkelte barn og børnegruppen.

Det pædagogiske arbejde skal stå på skuldrene af viden og forskning om, hvad der skaber kvalitet for børn. Det gælder på gul stue, hvor vi skal skabe rammer for fælles refleksion og evaluering. Det gælder også pædagoguddannelsen, der både skal undervise i og bidrage til ny praksisnær viden for at forberede til det pædagogiske arbejdsliv. Og endelig gælder det på forvaltningsgangene og ministerkontoret, som skal have blik for den store betydning af børns første leveår og lade det afspejle i budgetterne.

Det glæder os, at børnene optager vores politikere. Vi vil se frem til, hvordan Christiansborg omsætter de høje ambitioner til konkret politik. Og som repræsentanter for en lang række af børneområdets vigtige opgaver stiller vi gerne vores viden til rådighed.

Forrige artikel Dansk Erhverv og DH: Stop med at udhule satspuljen Dansk Erhverv og DH: Stop med at udhule satspuljen Næste artikel Dekan: Bedre daginstitutioner kræver en styrket pædagoguddannelse Dekan: Bedre daginstitutioner kræver en styrket pædagoguddannelse
Børnerådet får ny formand

Børnerådet får ny formand

NYT JOB: Den nuværende formand i Dansk Flygtningehjælp, Agi Csonka, er blevet udpeget som ny formand for Børnerådet. Hun afløser Mette With Hagen på posten.