Kronik

Chefkonsulent: En forbedret social indsats sker ved systemisk implementering

Det kræver systematiske indsatser båret af relationer, hvis vi vil indfri behov, ønsker og drømme hos borgerne i det sociale system, skriver chefkonsulent og forfatter Bo Jensen.

Vi skal acceptere, at effektivitet ikke er, hvad de enkelte aktører på socialområdet laver hver for sig, men hvad de laver tilsammen i samarbejde med borgerne.
Vi skal acceptere, at effektivitet ikke er, hvad de enkelte aktører på socialområdet laver hver for sig, men hvad de laver tilsammen i samarbejde med borgerne.Foto: Tobias Kobborg/Ritzau Scanpix
Bo Jensen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Alt godt socialt arbejde tager afsæt i det, der skaber værdi for borgerne: deres behov, ønsker og drømme.

I modsætning til, hvad man kunne få indtryk af, når man følger debatten på det sociale område, så ved vi faktisk godt, hvad der virker.

Hovedproblemet er ikke, at vi mangler viden, eller at der er dyb uenighed om, hvad der virker. Hovedproblemet er at få omsat det, vi godt ved virker, til adfærd.

Det kræver systemisk implementering.

Borgere jaget fra Herodes til Pilatus

VLAK-regeringen indgik i december 2018 en bred politisk aftale om en ny hovedlov.

Alt, alt for mange strategier og reformtiltag handler på symptomer. Ikke den kontekst og de systemiske strukturer, der er årsag til problemstillingen.

Bo Jensen
Chefkonsulent, Socialstyrelsen

Formålet med aftalen var at tage et grundlæggende opgør med silotænkningen i lovgivningen og skabe rammerne for en helhedsorienteret indsats.

Aftalen skulle imødekomme, at borgere med behov for hjælp ofte skulle navigere mellem forskellige forvaltninger, sagsbehandlere og kontaktpersoner, som stillede hver deres krav til fremmøde, dokumentation og deltagelse i indsatser med forskellige mål.

Det pudsige ved den aftale var, at de problemer, den skulle løse, mindede utroligt meget om de problemer, som den socialdemokratiske politiker Karl Kristian Steincke forsøgte at løse med sin socialreform i 1933.

Steincke ønskede også at gøre op med de mange forskelige love, der var vedtaget til forskellige tider og opbygget efter forskellige principper.

Det ville han, fordi de, som skulle levere hjælpen, hver for sig knap nok kendte deres eget speciale og slet ikke hinandens, hvorfor borgerne blev jaget fra Herodes til Pilatus og tilbage igen, som Steincke skrev forordet til loven.

Tre tiltag, der virker

Sprogbrugen mellem 2018 og 1933 er lidt forskellig, men målet for begge reformer er nøjagtigt det samme.

Det er forudsætningen for, at det sociale arbejde kommer til at virke. Derudover er det, der virker, skruet sammen omkring tre centrale temaer:

At indsatserne er relationsbårne, fordi det flytter adfærd.

At indsatserne er systematiske, fordi vi aldrig kan vide, hvad det rigtige er. Vi kan kun undersøge, om de sociale indsatser, vi anvender i samarbejdet med borgerne, rent faktisk er implementeret og virker.

At indsatserne er helhedsorienterede, fordi borgernes problemstillinger sjældent følger grænserne mellem forvaltninger.

Indsatserne skal strikkes sammen, så vi ikke sætter borgerne i system, men i stedet har et system, der kan levere sammenhængende, individuelt tilpassede løsninger til borgerne.

Fokusér på skoven, ikke træerne

Kan det få os hele vejen? Selvfølgelig ikke.

Men hvis vi lykkes med de ting – hvilket kan være svært nok i sig selv – så er vi nået et meget langt stykke ad vejen.

For at få de ting på plads, skal vi arbejde med systemisk implementering. Det betyder, at vi skal vi vende kikkerten om og fokusere på skoven frem for de enkelte træer.

Vi skal acceptere, at effektivitet ikke er, hvad de enkelte aktører på socialområdet laver hver for sig, men hvad de laver tilsammen i samarbejde med borgerne.

Ved at have blik for helheden og relationerne mellem delene i borgerens indsats.

Læs også

Det skal vi, fordi borgernes problemstillinger – specielt de borgere med de mere komplekse af slagsen – hænger sammen og ikke kan skilles og håndteres hver for sig, uanset om vores velfærdssystem er organiseret, som om det er muligt.

Hvis beskæftigelsesområdet vil have borgere med sociale problemer til at komme i arbejde, så er det nødt til at samarbejde med socialområdet.

Hvis socialområdet vil have folk til at minimere deres sociale problemer, så er beskæftigelse ofte en rigtig god vej dertil.

Alt for meget symptombehandling

Når vi tænker systemisk, er vi bevidste om, resultater bliver skabt, når vi kigger ud over vores eget fag- og ressortområde.

Dermed får vi skabt nødvendige broer til andre fagområder, som er nødvendigt for en sammenhængende indsats for borgerne.

Vi ved, hvad der virker på det sociale område, men vi mangler at implementere det.

Bo Jensen
Chefkonsulent, Socialstyrelsen

Det kræver, at blikket rettes stift imod tre centrale pointer:

Næsten al menneskelig adfærd er en konsekvens af den kontekst, adfærden foregår i. Vejen til at ændre adfærd sker ved at påvirke den kontekst, adfærden foregår inden for.

Hvis vi vil ændre på adfærden, så skal vi ændre på betingelserne for den: Den kontekst, som adfærden foregår inden for. Igen skal vi have en systemisk forståelse af den problemstilling, vi forsøger at håndtere.

Alt, alt for mange strategier og reformtiltag handler på symptomer. Ikke den kontekst og de systemiske strukturer, der er årsag til problemstillingen.

De fokuserer på dele frem for helheder og relationer. De overser de mange forskellige perspektiver, der er på problemstillingen og at ingen af dem er ’rigtige’, men at målet derimod er at skabe bro imellem dem.

Implementering tager tid

De overser, at konteksten er svær at påvirke, og at implementering derfor tager lang tid.

Længere tid, end vi regner med. Selv når vi er bevidste om det faktum.

Det er nærmere reglen end undtagelsen, at nye strategier eller nye reformer bliver iværksat, inden der er en realistisk chance for, at den forrige strategi eller reform er blevet implementeret.

Læs også

Vi undervurderer konsekvent, hvor lang tid implementering tager.

Fordi vi ikke tager højde for, hvor meget konktesten påvirker adfærden og fordi vi planlægger til mennesker, som vi ville ønske, de var – ikke som de er.

Mennesker er totale vanedyr

Det er rigtige mennesker, der skal implementere forandringer. Mennesker er totale vanedyr, der oftest – og ganske fornuftigt – kører på automatpilot.

Vi skal ofte tro på ting, før vi vil implementere dem, og vi har en stærk tendens til at holde fast i det, vi kender og gør i forvejen, fordi det nu engang koster kræfter at ændre adfærd.

Vi skal acceptere, at effektivitet ikke er, hvad de enkelte aktører på socialområdet laver hver for sig, men hvad de laver tilsammen i samarbejde med borgerne.

Bo Jensen
Chefkonsulent, Socialstyrelsen

Derudover så er der ofte et gab mellem menneskers intentioner og den adfærd, de udviser. Det skyldes, at virkelige mennesker har begrænsede kognitive kræfter.

Af samme grund har de heller ikke energi til at omstille sig og implementere nye aktiviteter hele tiden. Så ’det nye’ skal ikke blot være nyt, det skal virkelig være gennemtænkt, hvis vi skal ofre vores sparsomme ressourcer på det.

Der er heldigvis masser af eksempler på tværs af det kommunale landskab, hvor man lykkes med at implementere det, der virker for borgerne.

Fælles for dem alle sammen er dog, at der er tænkt systemisk, så det handler om, hvordan systemet kan tilpasse sig borgerne

Og fælles for dem er, at der er sat de nødvendige ressourcer og tilstrækkeligt tid af til at implementere det, der virker, når man arbejder med virkelige mennesker. 

For vi ved, hvad der virker på det sociale område, men vi mangler at implementere det.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Bo Jensen

Chefkonsulent, Socialstyrelsen
Cand.scient.pol

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024