Kronik

CP Danmark: Der er ikke brug for undskyldninger, men investeringer på handicapområdet

Handicapområdet er underfinansieret og sakker bagud i forhold til viden. Politikerne skal turde at investere i mennesker med et handicap og lade socialrådgivere og fagligheden komme til orde i kommunerne, skriver Pia Allerslev og Jacob Yoon Egeskov Nossell.

Der mangler økonomiske ressourcer. Der mangler dog også i høj grad ambitioner og knowhow både blandt politikerne på Christiansborg og ude i kommunerne - til at bringe det specialiserede område et nyt sted hen, skriver Pia Allerslev og Jacob Yoon Egeskov Nossell.
Der mangler økonomiske ressourcer. Der mangler dog også i høj grad ambitioner og knowhow både blandt politikerne på Christiansborg og ude i kommunerne - til at bringe det specialiserede område et nyt sted hen, skriver Pia Allerslev og Jacob Yoon Egeskov Nossell.Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
Pia AllerslevJacob Yoon Egeskov Nossell
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Det var på helt sin plads, da tidligere anbragte under særforsorgen langt om længe modtog en undskyldning fra den danske stat, for de mange ulykkelige overgreb og tilsynssvigt, der var én af særforsorgens mange konsekvenser i perioden fra 1932 til 1980.

Undskyldningen blev givet mandag ved et arrangement i Horsens, hvor socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) overbragte undskyldningen til de fremmødte.  

Ironisk nok falder undskyldningen på bagtæppet af finansminister Nicolai Wammens (S) klodsede udtalelser ved præsentationen af næste års finanslovsudkast torsdag 31. august 2023.

Her forklarede finansministeren, at kommunernes fortsat pressede økonomi og årsagen til, at skoler må lukke og andre velfærdsgoder spares væk ude i kommunerne, blandt andet skyldtes at personer med funktionsnedsættelser – sammenfattet i det man kalder ”det specialiserede socialområde” – er for dyre i drift.

Senere har finansministeren været ude og beklage. Han blev misforstået, siger han. På det tidspunkt var det dog for sent, da flere hundrede mennesker med handicap delte deres historier og utilfredshed under hashtagget #UndskyldViErHer. Det er i sig selv ironisk. 

Politikerne har bortgiftet handicapområdet

Ironien og den dårlige timing er imidlertid ikke det centrale i dette indlæg. Det centrale er, at vi har brug for et nyt projekt på handicapområdet – og det er ikke undskyldninger. Vi har brug for et nyt ambitiøst politisk projekt på handicapområdet, hvor vi som samfund tør at investere i mennesker med handicap, og tør at tage fat – også omkring nældens rod.  

Politikerne bortgiftede handicapområdet til nogle kommuner, der ikke elskede det og aldrig er kommet til det.

Pia Allerslev og Jacob Yoon Egeskov Nossell
CP Danmark

Siden kommunalreformen i 2007 – har handicappolitikken været en ensidig diskussion om, hvordan man kan styre og nedbringe udgifterne til det specialiserede område. Kort sagt: Politikerne bortgiftede handicapområdet til nogle kommuner, der ikke elskede det og aldrig er kommet til det.

Lad det være sagt med det samme: Handicapområdet er underfinansieret, men flere penge løser ikke nødvendigvis alt. Landets kommuner har indlysende ikke råd og ressourcer nok til at løse den opgave, de er blevet stillet af politikerne – og som vi selvfølgelig forventer, at de løfter.

Der mangler økonomiske ressourcer. Der mangler dog også i høj grad ambitioner og knowhow både blandt politikerne på Christiansborg og ude i kommunerne - til at bringe det specialiserede område et nyt sted hen. 

Det er rigtig lang tid siden, nogen har løftet blikket lidt op og diskuteret, hvordan vi får det bedste specialiserede område i verden. 

Læs også

Et opgør med kommunernes dobbeltrolle

Det frustrerende er, at det er de samme udfordringer, vi taler om år efter år efter år. Kommunalreformen løste ikke handicapområdets problemer. Tværtimod har den i høj grad skabt dem.

Ved at samle handicapområdet i kommunerne, fik vi i virkeligheden fordrevet fagligheden ud af visitationen. Sammenfaldet mellem kommunernes økonomiske interesser og de løsninger, der bliver givet til den enkelte borger, er ødelæggende.

Vi er derfor nødt til at skabe en ny videns-arkitektur, som fremtidssikrer vores fælles viden på handicapområdet.

Pia Allerslev og Jacob Yoon Egeskov Nossell
CP Danmark

For nyligt er det kommet frem, at det videns-bolværk – VISO (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation), vi etablerede med kommunalreformen, ikke fungerer. I hele 52 procent af de dyreste enkeltsager, har VISO ikke været inddraget. Kommunerne famler fagligt i blinde.

Derfor er et af de grundlæggende problemer, vi skal løse, et opgør med kommunernes dobbeltrolle i visitationen. Vi er nødt til at få en faglig second-opinion ind i visitationen – ellers får vi aldrig genskabt tilliden til systemet.

Kommunerne magter simpelthen ikke at administrere den dobbeltrolle, de er tildelt. Den, der betaler musikken, bestemmer også, hvad der skal spilles. Men hvad gør vi som samfund, hvis den musik der spilles, er fuldstændig tonedøv i forhold til det, der foregår på dansegulvet? Vi må ændre systemet.

Lad fagligheden komme til orde

Et sted at starte er at give større beslutningskompetence til eksempelvis de mange socialrådgivere, som har fagligheden til at give den rette hjælp og støtte.

Desværre bremses dette af visitationsudvalg og cheflag, der aldrig møder borgeren. Konsekvensen er, at kommunerne ofte vælger dårlige og uhensigtsmæssige løsninger, fordi de frygter den kortsigtede økonomi i stedet for den langsigtede investering og rigtige løsning. 

Derfor skal vi lade fagligheden råde i kommunerne. Det kræver en mere solidarisk økonomisk fordeling mellem kommunerne i de sager, hvor enkelte borgere har behov for massiv hjælp og støtte.

Vi ved godt, at der ikke skal meget til, før budgettet vælter i de små kommuner. Derfor skal vi give kommunerne en økonomisk interesse i at følge fagligheden – og visitere til den rigtige indsats – frem for den billigste indsats. Vi er nødsaget til at se på hele refusionssystemet, så det belønner de kommuner, der inddrager fagligheden.

Borgerne bliver fanget i et postnummer-lotteri     

Et velfungerende specialiseret socialområde forudsætter, at vi sikrer, at den tilstedeværende faglighed bringes ind i sagsbehandlingen og styrer visitationen. Vi skal dog også sikre, at fagligheden og vores viden udvikles. Vi er derfor nødt til at skabe en ny videns-arkitektur, som fremtidssikrer vores fælles viden på handicapområdet.

En del af borgerne bliver fanget i et postnummer-lotteri, hvor det bliver deres bopæl, der bliver afgørende for den hjælp og støtte, borgerne kan få

Pia Allerslev og Jacob Yoon Egeskov Nossell
CP Danmark

Virkeligheden i dag er desværre den, at ikke alle af landets kommuner har den nødvendige viden til at træffe de fagligt bedste afgørelser i sagerne. Det er utopi at tro, at samtlige kommuner har den samme og den nødvendige viden til rådighed. Det er sagerne alt for få - og alt for komplekse til.

Konsekvensen er, at en del af borgerne bliver fanget i et postnummer-lotteri, hvor det bliver deres bopæl, der bliver afgørende for den hjælp og støtte, borgerne kan få, fordi kommunerne ikke har adgang til den nødvendige viden fra centralt hold. 

Derfor skal vi have den specialplan, der så længe har været talt om. En specialeplan, der identificerer målgrupper og videns-behov - og derfor kan give både regioner og kommuner adgang til den nyeste og bedste viden, på et så komplekst og utrolig differentieret område. 

Læs også

Undskyldninger giver ikke mening uden handling

Med dette er vi tilbage ved starten med mandagens undskyldning til de efterlevende efter særforsorgen. Vi anerkender, at undskyldningen var helt nødvendig og vigtig for de mange tusinde mennesker, der var anbragt og gemt væk på særforsorgens institutioner. Men en undskyldning for fortidens synder giver ikke mening – uden handling fremadrettet. 

Vi skal gøre op med det negative underskuds- og udgiftsregime, der har rådet over handicapområdet i årtier. Vi skal turde at tale om handicapområdet som en investering i mennesker og familier.

Pia Allerslev og Jacob Yoon Egeskov Nossell
CP Danmark

Der skal gøres noget. Vi skal gøre op med det negative underskuds- og udgiftsregime, der har rådet over handicapområdet i årtier. Vi skal turde at tale om handicapområdet som en investering i mennesker og familier. Det kræver mod at tænke og tale i investeringsbaner – mod til at risikere og sætte på spil. Men fortsætter vi med at gøre det samme som hidtil, så ved vi også, at resultatet bliver det samme. Den vej kender vi – og der ønsker ingen at komme hen. 

Vi skal derhen, hvor borgerne får den rette hjælp første gang – og dermed kan bidrage positivt til samfundet med de ressourcer, de nu engang har. Vi skal hjælpe de pårørende videre, så de ikke sidder fast i umulige og ulovlige ankesager. De skal sættes fri af systemet, så de igen kan bidrage til samfundet. 

Til undskyldnings-ceremonien forleden vedstod socialministeren selv, at handicapområdet har et voldsomt efterslæb - og at der er behov for at udvikle handicapområdet “med stormskridt”. 

Vi er klar, socialminister – er du?

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Pia Allerslev

Selvstændig rådgiver, formand for CP Danmark og Fonden Cph Stage, bestyrelsesmedlem, DGI, medejer, SimpleDK
lærer (Frederiksberg Seminarium 1999)

Jacob Yoon Egeskov Nossell

Handicapkonsulent, Nossell & Co., næstformand, CP Danmark
cand.comm. (Roskilde Uni.)

Pernille Rosenkrantz-Theil

Social- og boligminister, MF (S)
ba.scient.pol. (Københavns Uni. 2003)

0:000:00