Handicaporganisationer: Frivilligrådet skal styrke mangfoldigheden

DEBAT: Frivilligrådet skal sørge for at gøre foreningslivet mere mangfoldigt, fordi større mangfoldighed sikrer flere frivillige og giver nye input og nyt engagement i det frivillige arbejde, skriver Sif Holst.

Af Sif Holst 
Næstformand, Danske Handicaporganisationer (DH) og kandidat til Frivilligrådet

I Hillerød har de knækket en kode, en kode der handler om at få flere med. Det handler om at komme ud over den barriere, vi ofte stiller for os selv, når vi alt for ofte rekrutterer fra egne rækker, fra dem vi kender, dem der ligner os selv.

I Hillerød har de set, at langt flere kan bidrage, når vi tør se på frivilligt arbejde på en ny måde. Bryde opgaverne op i mindre bider og samarbejde med Danske Handicaporganisationer om at byde en ny gruppe frivillige indenfor – mennesker med handicaps.

Det nye Frivilligråd har mange vigtige opgaver: For mig er det særligt afgørende, at foreningslivet bliver mere mangfoldigt. For alles skyld.

Udover at det giver flere frivillige, udover den værdi, det giver den enkelte frivillige – så giver det også værdi at få skabt mangfoldigheden, ikke bare at rekruttere dem, vi kender. Det giver værdi at få nye input og nyt engagement ind i det arbejde, man brænder for.

De kommende frivillige skal være efterspurgt og ønsket
Frivilligcenter Hillerøds mangfoldighedsprojekt åbner nye døre ved at inspirere og provokere til at sætte spørgsmålstegn ved måden, vi ”plejer” at gøre tingene på. Og det skal vi have mere af. Alle mennesker i Danmark kan potentielt være frivillige. Og CFSA's seneste opgørelse af de frivilliges engagement ”Tal om det frivillige Danmark” (2017) viser, at 39 procent laver frivilligt arbejde og 63 procent af danskerne har gjort det inden for den sidste 5-årige periode. Men hvad med resten? 

Vi ved, at en af nøglerne til frivilligt arbejde er, at man bliver opfordret til at lave frivilligt arbejde. At man er efterspurgt, ønsket, og at det, man yder, giver mening. Mennesker, der er ramt af kronisk sygdom eller et handicap, bliver alt for ofte isoleret fra resten af samfundet og er ofte ikke i søgelyset som oplagte frivillige, medmindre de er i målgruppen for den frivillige indsats og arbejdet har et peer-to-peer element.

På den anden side af bordet ser mennesker med handicap ofte heller ikke sig selv som oplagte frivillige. Man har få ressourcer, har måske heller ikke det store i form af uddannelse eller arbejdsmarkedserfaring. Der er begrænsninger i forhold til, hvilke opgaver man kan løse, hvornår og hvor meget.

Hvis man ikke føler, at man har noget at bidrage med, melder man sig sjældent – særligt hvis man ikke har fået en direkte opfordring.

Men netop projektet i Hillerød viser, at der er noget at komme efter, for begge parter. Opgaver, der var svære at få løftet, bliver nu løftet, delt op i mindre bider. Mennesker, der ikke så sig selv som frivillige, har fået en succes oplevelse ved at kunnet gøre noget for andre. Netværket er vokset, nye muligheder er opstået og arbejdet er styrket.

Frivilligt arbejde er for alle
Men er der ikke mulighed for frivilligt arbejde i handicaporganisationerne, i patientforeningerne eller i projektet målrettet netop denne målgruppe? Det er der selvfølgelig. Men bare fordi man har et synshandicap, en psykisk sygdom, bruger kørestol eller har en kronisk sygdom, er det ikke sikkert, at det er det, man interesserer sig mest for.

Måske er man engageret EU-tilhænger eller -modstander? Måske brænder man for klima, dyrevelfærd eller naturen? Måske vil man bare gerne hjælpe andre, som besøgsven, med lektiehjælp eller som bisidder? 

Handicap eller ej er vi alle forskellige som mennesker og det giver noget at engagere os i det, vi brænder for, det giver noget at kunne give tilbage, at gøre noget. Handicap eller ej har vi alle noget at bidrage med, et engagement, vores medmenneskelighed, vores viden og erfaringer.

Handicap eller ej kan vi alle være med til at styrke samfundet, når vi får muligheden. Og den ressource har vi ikke råd til at miste i det frivillige arbejde, uanset om vi snakker mennesker med handicap, udsatte grupper eller mennesker med anden etnisk minoritet.

Forrige artikel Ghettodebat: Lad os lære af de gode eksempler  Ghettodebat: Lad os lære af de gode eksempler  Næste artikel Troels Lund og Mercado: Handicap skal ikke udelukke folk fra arbejde Troels Lund og Mercado: Handicap skal ikke udelukke folk fra arbejde