DI med opråb til kommuner: Husk at få inspiration uden for kommunegrænsen

DEBAT: For få kommuner afsøger markedet, når borgere skal visiteres til botilbud og vælger partout kommunale tilbud. Der er en tendens til hjemmeblindhed, skriver branchedirektør i DI. 

Af Jakob Scharff 
Branchedirektør, DI

I de fleste af kommunerne foretager man først afdækning af ikke-kommunale tilbud efter, man har undersøgt kommunale tilbud om salg af botilbudspladser.

13 af de 14 kommuner har en politik om at prioritere egne tilbud. Og kun fem kommuner har formuleret standardkontrakter med klare rammer til eksterne leverandører.

Deloitte har på vegne af Social- og Indenrigsministeriets benchmarkingenhed undersøgt, hvordan 14 kommuner agerer som indkøber i forbindelse med botilbudspladser til voksne. Kortlægningen viser en stor variation – ovenstående er blot et par af de nedslående tendenser.

Kommuner får ikke nok for pengene
Nedprioriteringen af de private leverandører harmonerer langt fra med et løfte om at sætte borgeren i centrum og skabe bedst mulige rammer for, at borgerne får det optimale tilbud på baggrund af deres behov.

Når kommunerne eksempelvis ikke engang afdækker ikke-kommunale tilbud, inden de visiterer en borger, eller direkte har en politik om at favorisere sine egne tilbud, så får kommunerne formentlig ikke nok for deres penge.

De mister muligheden for at sammenligne tilbuddene og få afklaret, om et givent tilbud giver bedste kvalitet for laveste pris. Hvilket i øvrigt understreges af, at kun 9 ud af de 14 kommuner sammenligner nøgletal for eksterne og egne tilbud forud for valget af botilbud.

Store økonomiske omkostninger
Den manglende afdækning af ikke-kommunale tilbud er problematisk af to årsager.

For det første fordi borgerne tit har komplekse problemer, der kræver et stærkt fokus på borgerens specifikke behov.

For det andet, fordi der er store økonomiske omkostninger forbundet med botilbudspladser. Seneste beregning fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter, Vive, angiver, at en borger i botilbud gennemsnitligt kostede sjællandske kommuner 700.000 kr. i 2017.

Heldigvis er det ikke alle kommuner, der afstår fra at undersøge sådanne forhold.

Eksempelvis har Brønderslev Kommune ansat en økonomimedarbejder til at bidrage og kvalitetssikre pengene bruges optimalt for både de kommunale og eksterne botilbud, som kommunen har visiteret borgerne til.

I Rudersdal har man valgt at inkludere deres indkøbsfunktion med det formål at sikre en forbedring af forbrugsstyringen. Og Hjørring Kommune har oprettet et særskilt team med fokus på samarbejdet og kontrol med eksterne botilbud.

Alt sammen for at sikre de kommunale skattepenge bliver benyttet på den rette måde. Det er sund fornuft og til glæde for de private tilbud, fordi forventningsafstemningen præciseres og sikres gennem professionaliseret opfølgning.

Tendens til hjemmeblindhed
De ovenstående eksempler tjener som inspiration til andre kommuner. For tilvejebringelse af botilbud er ikke alene en socialfaglig opgave. Det er også en forhandlings- og indkøbsopgave, der kræver lige så specialiserede færdigheder.

Derfor er det også nødvendigt, at kommunerne for øjnene op for, at der sikres en grundig markedsafdækning på området.

Så til alle kommuner med en tendens til hjemmeblindhed. Husk at få inspiration andetsteds.

Det behøver ikke at være langt fra hjemmeadressen. Måske kun en kommunegrænse eller to. Men erfaringer og viden er der rigeligt af, når det kommer til at indrette og udføre den centrale opgave: At vælge det rette tilbud til borgeren.

Det bør altid være et spørgsmål om sammenhæng mellem kvalitet og pris. Og kan kommunale botilbud levere det, så skal borgeren naturligvis visiteres hertil. Men det kræver, at kommunerne har undersøgt andre tilbud inden beslutningen træffes.

Ifølge rapporten tyder det på, at der her er stadig meget lang vej endnu.

Forrige artikel FOA og Handicapbranchen Danmark: Postnummer må ikke afgøre BPA-ordningens kvalitet FOA og Handicapbranchen Danmark: Postnummer må ikke afgøre BPA-ordningens kvalitet Næste artikel Debat: Socialpolitikken skal baseres på viden – ikke følelser Debat: Socialpolitikken skal baseres på viden – ikke følelser
Børnerådet får ny formand

Børnerådet får ny formand

NYT JOB: Den nuværende formand i Dansk Flygtningehjælp, Agi Csonka, er blevet udpeget som ny formand for Børnerådet. Hun afløser Mette With Hagen på posten.