Milliondyrt prestige-projekt får voldsom kritik: Hjemløse tilbydes "sundhedsskadelige" og "uværdige" forhold

Mændenes Hjem på Istedgade er plaget af personaleproblemer, uhumske værelser og dårlig økonomi, viser aktindsigt fra Socialtilsynet. Ekspert kritiserer resultatet af ny millionrenovering. Socialborgmester er tavs.

Mændenes Hjem rykkede i december 2022 tilbage til lokalerne på Istedgade efter en større renovering. 
Mændenes Hjem rykkede i december 2022 tilbage til lokalerne på Istedgade efter en større renovering. Foto: Thomas Lekfeldt / Scanpix
Søren Dahl

Mændenes Hjem på Istedgade blev for godt et år siden gennemrenoveret for et trecifret millionbeløb doneret af fonde, men det nyistandsatte herberg får allerede nu hård kritik af myndighederne for at være uegnede til at huse de udsatte borgere, der skal bo i dem. 

Det viser dokumenter fra Socialtilsynet, som Altinget har fået aktindsigt i. 

“Det er ret utænkeligt, at der er borgere, som skulle være i stand til at få deres liv på ret køl i de forhold, der er beskrevet her,” siger Eva Naur, lektor i socialret ved Aarhus Universitet.

Den nye kritik kommer i kølvandet på, at Socialtilsynet igennem længere tid har kritiseret Mændenes Hjems økonomi, som Altinget løbende har afdækket.

Hvis ikke vores bevilling stiger, så kommer politikerne på Københavns Rådhus til at skulle træffe nogle rigtig svære beslutninger om, hvad de vil tage fra allersvageste.

Eva Secher Mathiasen
Direktør, Mændenes Hjem

Af aktindsigten, som omhandler to tilsynsrapporter fra henholdsvis oktober og november 2023, kan man læse, at Socialtilsynet rejser kritik af den 100 millioner kroner dyre renovering, som Mændenes Hjem fik foretaget af herbergets lokaler på Istedgade, og som stod færdig i december 2022.  

Derudover kritiserer Socialtilsynet både antallet af ansatte, og uddannelsesniveauet for det socialfaglige personale på Mændenes Hjem.

"Dybt bekymrende læsning"

Tilsynet er særligt kritisk overfor den del af Mændenes Hjem, der er beregnet til at huse udsatte borgere i længere tid, og som det kræver en visitation fra kommunen at få lov til at bo i.  

I en rapport fra november beskriver tilsynet, at et værelse på herberget er i “så uhygiejnisk forfatning, at det vurderes sundhedsskadeligt og uværdigt for alle borgere i afdelingen” 

Senere skriver myndigheden, at forholdene på Mændenes Hjem er præget af “en vis laden-stå-til i forhold til enkelte borgeres åbenlyst sundhedsskadelige leveforhold”.

Læs også

Eva Naur, lektor i socialret ved Aarhus Universitet, kalder Socialtilsynets rapport for “dybt bekymrende læsning”.  

“Det, tilsynet beskriver her, er et herberg, som ikke er egnet til meget andet end opbevaring, og til at afholde folk fra at fryse ihjel i kulden,” siger Eva Naur.  

“Så er det op til ledelsen og i sidste ende politikerne at afgøre, om det er det niveau, vi vil byde vores allersvageste borgere,” tilføjer hun.

Stjålne cykler på værelserne

Fra 2020 til 2022 blev Mændenes Hjems lokaler på Istedgade renoveret. Mens arbejdet stod på, blev herberget rykket til en midlertidig adresse på Solterasserne i Valby. 

Læs Københavns Kommunes svar

Altinget har forsøgt at få en kommentar til Socialtilsynets kritik af Mændenes Hjem fra socialborgmester Karina Vestergård Madsen. Det har dog ikke været muligt at få en kommentar fra borgmesteren.

Altinget har stillet følgende spørgsmål til Københavns Kommunes Socialforvaltningen vedrørende Socialtilsynets kritik:

Hvordan ser Socialforvaltningen på den kritik, som Socialtilsyn Hovedstaden rejser af Mændenes Hjems fysiske rammer, uddannelsesniveau for personale, personalenormering og økonomi?

Kritikken af Mændenes Hjems fysiske rammer vedrører særligt herbergets §107 og §108 tilbud, som for godt et år siden blev renoveret for 100 millioner kroner. 

Mener Københavns Kommune, at midlerne til renoveringen er brugt forsvarligt, når Socialtilsynet blot et år senere retter omfattende kritik af de nyrenoverede faciliteter? 

Er Københavns Kommune indstillet på at øge bevillingen til Mændenes Hjem fremadrettet? 

I et mailsvar skriver Simon Pasquali, ressourcedirektør i Socialforvaltningen: 

”Socialforvaltningen er ikke part i Mændenes Hjems dialog med Socialtilsynet om de anførte kritikpunkter, men på grund af vores driftsoverenskomst med Mændenes Hjem følger vi selvfølgelig dialogen tæt. For så vidt angår den del af kritikken, som kan siges at vedrøre de økonomiske rammer, er vi aktuelt i dialog med Mændenes Hjem om udarbejdelsen af et politisk beslutningsgrundlag vedrørende håndteringen af Mændenes Hjems økonomiske udfordringer i 2024. Disse kan principielt håndteres ved tilpasning inden for den nuværende økonomiske ramme, tilførsel af midler eller en kombination heraf.”

Socialtilsynet retter i deres seneste rapporter kritik af, at værelserne i de nyistandsatte lokaler er små, og i flere tilfælde hverken har eget køkken, toilet eller bad. 

“Således vurderes udformningen af disse boliger i lav grad at understøtte borgernes mulighed for at modtage den trivselsskabende støtte i forhold til tilstrækkelig ADL-træning (Almen Daglig Livsførelse, red.), omsorg og pædagogisk støtte,” skriver tilsynet i en rapport fra oktober 2023. 

Tilsynet skriver endvidere, at “fælleskøkkener i botilbuddene ikke fremstår funktionelt brugbare”, samt at herberget i sammenligning med andre tilbud beskrives som ”temmeligt goldt og institutionelt”. 

"De fysiske rammer i Lille Istedgade, bærer efter bare 10 måneders brug generelt præg af hårdt slid, hærværk og ringe rengøringsstandard," konkluderer tilsynet. 

Eva Naur kalder Socialtilsynets konklusioner “forstemmende”. 

“Jeg kunne måske forstå det, hvis det var et gammelt plejecenter med nedslidte værelser, der var beskrevet her. Men det er nedslående, at man efter en så dyr og omfattende renovering står tilbage med det her resultat,” siger Eva Naur. 

Jeg forstår ærligt talt ikke, hvad man har tænkt på, da man besluttede sig for den her renovering.

Eva Naur
Lektor i socialret, Aarhus Universitet

Lektoren peger på, at de borgere, der er tiltænkt boligerne i Mændenes Hjems herberg er personer med alvorlig psykisk sygdom og misbrug.  

“Det er mennesker, som ofte har meget svært ved at få en hverdag til at hænge sammen, og som tit kommer direkte fra hjemløshed. Nu forventer man så, at de kan bo sammen som studerende på et kollegium,” påpeger lektoren.  

Hun hæfter sig også ved, at Socialtilsynet i deres rapport skriver “borgerne ved indflytning kan få lov til at medbringe eget køleskab, men at et køleskab ikke stilles til rådighed af tilbuddet”.

“Hvor forestiller man sig så, at de her mennesker skal få pengene til et køleskab fra? Jeg forstår ærligt talt ikke, hvad man har tænkt på, da man besluttede sig for den her renovering,” siger Eva Naur. 

I rapporten skriver tilsynet videre, at personalet på Mændenes Hjem accepterer, at “åbenlyst stjålne cykler og andet gods” opbevares på værelser og i herbergets fællesrum.   

“Det er en opskrift på konflikter og på et rigtigt skidt arbejdsmiljø, hvor det bliver umuligt for de ansatte at løse deres pædagogiske opgaver,” siger hun. 

Læs også

Trist, men forventeligt

Efter deres besøg i efteråret 2023 kritiserer Socialtilsynet antallet af ansatte på Mændenes Hjem, og at flere medarbejdere ikke har den fornødne uddannelse til at tage sig af de udsatte borgere på herberget.  

"Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at der fremstår lav grad af sammenhæng mellem de afsatte økonomiske ressourcer og den socialfaglige indsats i tilbuddet,” lyder det i rapporten fra november.  

Derudover vurderer tilsynet, at Mændenes Hjems “viden og grund, samt efteruddannelsesniveau i forhold til den mentale sundhed for borgerne er utilstrækkelig”. 

Jeg har rigtigt mange ekstremt dygtige ansatte, og kvaliteten af det socialfaglige arbejde, de laver, er høj. Men den er utilstrækkelig, fordi vi ikke er kolleger nok.

Eva Secher Mathiasen
Direktør, Mændenes Hjem

Af rapporten fremgår det ligeledes, at der i flere af Mændenes Hjems afdelinger er langt færre ansatte, end herberget har oplyst til myndighederne.  

Eksempelvis har antallet af ansatte på natherberget i Istedgade, hvor der ofte ifølge rapporten er et “hårdt miljø” præget af politiudrykninger og voldelige konfrontationer, i perioder ligget helt nede på ti procent af det, som ledelsen officielt havde kommunikeret.  

Samtidig fremgår det af rapporterne, at personalegennemstrømningen i 2022 lå på over 50 procent, mens Socialtilsynet opgør den til 31 procent i 2023.  

"Det er trist, men desværre også forventeligt,” mener Eva Naur.   

“Når forholdene bliver så dårlige, som det er beskrevet her, så er det jo ikke et attraktivt sted at arbejde. De mest kvalificerede medarbejdere søger væk, og man må fylde hullerne med vikarer og ufaglært personale. I sidste ende går det ud udover de udsatte,“ siger lektoren.  

Direktør: Problemer skyldes manglende ressourcer 

Altinget har fået aktindsigt i en mail, som direktør Eva Secher Mathiasen har sendt til personalet på Mændenes Hjem i 3. november 2023.  

I mailen kalder direktøren Socialtilsynets konklusioner for “temmelig alvorlig og bekymrende læsning.” 

“Alt for mange brugere bor på deres værelser under uværdige forhold både i forhold til rengøring og personlig hygiejne,” skriver direktøren.  

“Samtidig er vores fysiske faciliteter ikke tilstrækkelige og de udnyttes ikke som tilsigtet,” lyder det videre.  

I et interview med Altinget siger Eva Secher Mathiasen, at hun anerkender Socialtilsynets kritik. 

“Men det er vigtigt for mig at understrege, at mange af problemerne bunder i, at den bevilling, vi får fra Københavns Kommune er, og har i lang tid været, alt, alt for lille,” siger direktøren.

Jeg er ked af, at det ikke lykkedes os at få toiletter på alle værelserne, men det er der simpelthen ikke plads til

Eva Secher Mathiasen
Direktør, Mændenes Hjem

"Vi er kommet rigtig godt i mål" 

Hun mener dog, at lektor i socialret Eva Naur tager fejl i sin vurdering af, at forholdene på Mændenes Hjem kun er egnet til “opbevaring” og meget basal pleje af udsatte borgere.  

“Det anerkender jeg simpelthen ikke. Der foregår enormt meget relationsarbejde på Mændenes Hjem, og det er det, som vores medarbejdere bruger det meste af deres tid på,” siger Eva Secher Mathiasen.

“Jeg har rigtigt mange ekstremt dygtige ansatte, og kvaliteten af det socialfaglige arbejde, de laver, er høj. Men den er utilstrækkelig, fordi vi ikke er kolleger nok,” 

I har for et år siden renoveret Mændenes Hjem for 100 millioner kroner, der er doneret af en række fonde. Nu rejser Socialtilsynet kritik af kvaliteten af det arbejde, i har fået lavet.  

Kan du stå inde for, hvad fondene har fået for pengene?  

“Ja, det kan jeg sagtens. Jeg er ked af, at det ikke lykkedes os at få toiletter på alle værelserne, men det er der simpelthen ikke plads til i de lokaler, vi har til rådighed på Istedgade,” siger Eva Secher Mathiasen.  

“Men vi har prioriteret at få plads til så mange udsatte borgere som overhovedet muligt, fordi behovet er enormt stort. I det lys synes jeg, at vi er kommet rigtig godt i mål.”

Forhandler med kommunen

Da Mændenes Hjem har driftsoverenskomst med Københavns Kommune, er det i sidste ende kommunen, der bestemmer herbergets budget. 

“Hvis ikke vores bevilling stiger, så kommer politikerne på Københavns Rådhus til at skulle træffe nogle meget svære beslutninger om, hvad de vil tage fra allersvageste,” fortsætter Eva Secher.  

Ifølge direktøren er hun og Mændenes Hjems øvrige ledelse lige nu i forhandlinger med Københavns Kommune om herbergets budget for 2024.  

"Det er svære forhandlinger, men jeg tillader mig at være fortrøstningsfuld om, at vi nok skal finde en løsning,” siger Eva Secher Mathiasen.  

Fredag kan du læse et større interview med Eva Secher Mathiasen om de udfordringer, som Mændenes Hjem ifølge hende står overfor.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Eva Secher Mathiasen

Direktør, Mændenes Hjem
cand.psych. (Københavns Uni. 2007)

Eva Naur

Lektor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
ph.d. (2013 Aarhus Uni.), cand. jur. (Aarhus Uni. 2001)

0:000:00