Debat

FOA: Førtidspensionister skal ikke trues med en tur i jobcentercirkus

Førtidspensionister skal ikke have truslen om et udredningsforløb hængende over hovedet. Der er i stedet brug for omsorg for vores medborgere, og støtte til deres ønsker om uddannelse, job eller frivilligt arbejde, skriver Maria Klingsholm.

Vi skal i tide sætte ind med omskoling, revalidering og sporskifte, så de&nbsp;ansatte ikke slides helt ned og må forlade arbejdsmarkedet som førtidspensionister, skriver<i>&nbsp;</i>Maria
Klingsholm.<br>
Vi skal i tide sætte ind med omskoling, revalidering og sporskifte, så de ansatte ikke slides helt ned og må forlade arbejdsmarkedet som førtidspensionister, skriver Maria Klingsholm.
Foto: Pressefoto, FOA
Maria Klingsholm
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Alt for mange unge bliver førtidspensionister. Det må stoppe. Det er for dyrt, og vi skal bruge deres arbejdskraft.

Lidt forenklet er det synspunkterne, som vi i en artikelserie i Politiken hører fra Dansk Arbejdsgiverforening og Kommunernes Landsforening, der lige nu ser kritisk på udviklingen i antallet af tilkendelser af førtidspensioner. For antallet stiger i disse år. Det sker i en grad, som får Kommunernes Landsforening til at komme med et nyt udspil til førtidspension, og forslaget er varslet til at blive præsenteret senere i dag.

Antallet af førtidspensioner er i dag på et højere niveau, end da Mette Frederiksen (S) som beskæftigelsesminister i 2013 gennemførte en reform, som netop skulle mindske antallet af borgere på førtidspension.

Således er der i dag mere end 243.000 førtidspensionister, mens tallet i 2018 var 207.000. Ordningen skulle nærmest afskaffes for unge under 40 år. Alligevel stiger antallet af førtidspensionister – også blandt unge - i disse år.

Støtte til jobskifte

I FOA er vi helt enige i, at stigningen er stærkt bekymrende. Blandt FOA’s faggrupper er der bredt set desværre et udtryk for, at vores medlemmer fortsat arbejder i fag med stærk nedslidning. Det skal vi have gjort op med. Det skal være sundt at gå på arbejde.

Man trækker ikke en førtidspension i en automat.

Maria Klingsholm
Forbundssekretær, FOA

I stedet for at de ansatte skal slides helt ned til sokkeholderne, så de må forlade arbejdsmarkedet som førtidspensionister, skal vi i tide sætte ind med omskoling, revalidering og sporskifte til de mennesker.

Trods de politiske ambitioner om at afskaffe førtidspension for de unge, er stigningen særlig stor netop blandt de 18 til 39-årige.

Ligesom beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) er vi bekymrede for, at det hænger sammen med, at flere unge har psykiske lidelser. For netop det er baggrunden for over halvdelen af tilkendelser til førtidspension, viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Ministeren har ret i, at hvis vi skal vende udviklingen, skal vi også vende os mod psykiatrien og sikre, at den er stærk nok til at gribe de unge i tide.

Slidsom vej til førtidspension

I kommunerne er der forskel på antallet af unge, der tilkendes førtidspension. Det får Dansk Arbejdsgiverforening til at konkludere, at nogle kommuner er for rundhåndede og ”parkerer” de unge på førtidspension.

Vi bliver nødt til at slå fast, at for en stor del af dem, der får førtidspension, er der ingen tvivl om, at deres situation ikke ændrer sig.

Maria Klingsholm
Forbundssekretær, FOA

Men man trækker altså ikke en førtidspension i en automat.

Forud for tilkendelsen går et ofte slidsomt forløb, som ofte også er forringende for livskvaliteten, hvor alle muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet bliver afsøgt. Ergo - dem, der får en førtidspension, får den, fordi de har brug for den.

Imens kommer SMVdanmark i Politiken med et - undskyld, men lidt aparte - forslag om, at førtidspension skal gives efter arbejdsevne. Har man 60 procent nedsat arbejdsevne, skal man kunne få 60 procent førtidspension og så arbejde for resten. Men førtidspension gives jo netop til dem, hvis arbejdsevne er fuldt og varigt nedsat. Det, som interesseorganisationen peger på, ligner til forveksling det, vi i dag kender som fleksjobordningen.

Følg op og tjek ind hos de unge

Et konkret udspil for førtidspension fra Kommunernes Landsforening er varslet til at komme senere i dag. Men formanden for foreningens arbejdsmarkeds- og borger-serviceudvalg, Peter Rahbæk Juel (S), har i forvejen delt med Politikens læsere, at man i Kommunernes Landsforening gerne ser en mere fleksibel ramme, hvor man især med de unge bør have en varig tilknytning til arbejdsmarkedet som den styrende målsætning.

Læs også

Vi bliver nødt til at slå fast, at for en stor del af dem, der får førtidspension, er der ingen som helst tvivl om, at deres situation ikke ændrer sig. De er måske multihandicappede, de kan være ramt af en arbejdsskade, og der er også mennesker med psykiske lidelser, som aldrig bliver raske.

Førtidspensionen skal ikke være til midlertidig eller løbende forhandling, når den først er givet.

Maria Klingsholm
Forbundssekretær, FOA

Til gengæld er der også unge mennesker, som vi efter en årrække bør række ud til. Det kan være unge med autisme, posttraumatisk stress eller ADHD.

Efter tre eller måske fem år bør vi tjekke ind hos dem og omsorgsfuldt spørge, om deres situation har ændret sig. Hvordan kan vi skabe en god tilværelse for dem? Er de faktisk blevet ensomme? Er de interesserede i frivilligt arbejde? Har de mod på at tage en uddannelse eller læse nogle fag?

Nogle vil måske over årene få det så meget bedre, at de kan finde vej tilbage. Det kan måske være i et fleksjob eller i anden beskæftigelse.

Stop strammere regler

Politiken har for nyligt beskrevet et tilfælde, hvor et offer for mobning med små skridt bevægede sig tilbage til arbejdsmarkedet efter mere end 20 år på førtidspension. Det var endda som selvstændig erhvervsdrivende, og derfor afmeldte personen sig førtidspensionen. Det er en virkelig flot og stærk historie.

Der er brug for omsorg for vores medborgere.

Maria Klingsholm
Forbundssekretær, FOA

Det er vigtigt at indse, at forudsætningen for, at den enkelte kan opleve en bedring, netop er, at de med førtidspensionen får ro - og at de har ro i flere år, så de kan koncentrere sig om at få det så godt som muligt.

De skal ikke have en trussel om at skulle tilbage i udredningsforløb og jobcentercirkusset hængende over hovedet. Det vil kun gøre dem dårligere. Derfor kan førtidspensionen ikke være til midlertidig eller løbende forhandling, når den først er givet.

Muligheden for både frivilligt arbejde, uddannelse og en vis mængde arbejdstimer, mens man er på førtidspension, er i forvejen en mulighed. Der er altså ikke brug for stramninger af reglerne. Der er brug for omsorg for vores medborgere. Der er brug for, at vi holder kontakten med de unge og reelt interesserer os for, hvordan de har det, og hvordan vi hjælper dem til en meningsfuld tilværelse. Det gælder uanset, om det er på kanten af, uden for eller inden for arbejdsmarkedet.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Maria Klingsholm

Forbundssekretær, FOA

Ane Halsboe-Jørgensen

Beskæftigelsesminister, MF (S)
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2009)

Peter Rahbæk Juel

Borgmester (S), Odense Kommune, formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg
BA i historie og samfundsfag (Syddansk Uni.), senior executive in state and local government (Harvard Uni.)

0:000:00