Debat

Foreningen Lev: Ekstremt forslag fra regeringen sætter det grundlæggende menneskesyn på spil

Regeringen vil give personalet større magtbeføjelser over mennesker med handicap, hvilket kan forringe deres trivsel, beskyttelse og retssikkerhed. Baggrunden er økonomisk, men omsorgsnarrativet skjuler dette. Folketinget bør afvise forslaget, skriver Anni Sørensen.

Jeg er desværre ikke i tvivl om, at lovændringerne vil føre til, at fastholdelser og indgreb vil blive anvendt mere – og mere rutinemæssigt.
Ikke fra den ene dag til den anden, men kulturen vil alt for mange steder bevæge sig i en retning, hvor stærk pædagogisk faglighed gradvist glider i baggrunden, skriver Anni Sørensen.
Jeg er desværre ikke i tvivl om, at lovændringerne vil føre til, at fastholdelser og indgreb vil blive anvendt mere – og mere rutinemæssigt. Ikke fra den ene dag til den anden, men kulturen vil alt for mange steder bevæge sig i en retning, hvor stærk pædagogisk faglighed gradvist glider i baggrunden, skriver Anni Sørensen.Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
Anni Sørensen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I september 2023 gav socialminister, Pernille Rosenkrantz-Theil (S), en officiel undskyldning til tidligere anbragte i Sær- og Åndssvageforsorgen.

En vigtig markering, hvor regeringen på Danmarks vegne tog afstand fra den systematiske vold, overgreb, ydmygelser og nedværdigende behandling, de anbragte blev udsat for i store dele af det tyvende århundredes forsorg.

Senere samme år bragte TV2 Operation X-dokumentaren ”Et nødråb i natten,” som viste helt aktuelle eksempler på faglig ligegyldighed, forråelse og overgreb på forsvarsløse mennesker med handicap i to botilbud.

Det er den aktuelle kontekst for denne regerings første reelle lovinitiativ på handicapområdet, nemlig revisionen af servicelovens regler om magtanvendelse.

Mere magt til personalet

Med lovrevisionen ønsker regeringen, at personalet fremover skal have markant flere beføjelser til at foretage flere og mere rutinemæssige fysiske fastholdelser og foretage indelåsning af beboere i deres eget hjem i tilbuddet i op til ti timer i døgnet.

For mig at se ligner forslaget en slags økonomisk og styringsmæssig ekstremisme i regeringen og KL

Anni Sørensen
Formand, Lev

Hertil kommer forringelser af beboernes retssikkerhed og beskyttelse og en øget adgang til kommunale tvangsflytninger.

Forslaget er naturligvis pakket ind i et par formuleringer om hensynet til borgernes omsorg og værdighed.

Men egentlig handler det rigtig meget om penge, hvilket faktisk også indrømmes i forslagets bemærkninger.

Magt og indgreb over for mennesker med handicap skal befries for "unødvendigt bureaukrati", og ”sikre en mere effektiv ressourceudnyttelse.”

Mere magtanvendelse, flere tvangsflytninger og flere indgreb over for mennesker med handicap er tilsyneladende blevet en ny rationaliseringsteknik.

For mig at se ligner forslaget en slags økonomisk og styringsmæssig ekstremisme i regeringen og Kommunernes Landsforening. En ekstremisme, hvor det grundlæggende menneskesyn er i spil.

Er handicappede særlige væsner

For er det virkelig blevet sådan, at mennesker med meget indgribende og komplekse handicap ses som en særlig slags væsner, hvor det ikke spiller den store rolle, om de skal leve et helt voksenliv med mere hårdhændet "hjælp" fra faglige miljøer?

Læs også

Ses de som nogle anderledes mennesker, hvor det at blive flyttet fra sit hjem er en ubetydelig detalje holdt op imod kommunens styringsbehov?

Og er det denne "anderledeshed", som betyder, at myndighederne ikke behøver at holde så meget øje med, om brugen af magt overhovedet er nødvendig eller kan forebygges?

Pædagogisk faglighed svækkes gradvist

Jeg er desværre ikke i tvivl om, at lovændringerne vil føre til, at fastholdelser og indgreb vil blive anvendt mere – og mere rutinemæssigt.

Ikke fra den ene dag til den anden, men kulturen vil alt for mange steder bevæge sig i en retning, hvor stærk pædagogisk faglighed gradvist glider i baggrunden.

Den udvikling vil føre til yderligere mistrivsel blandt beboere med handicap i botilbud

Anni Sørensen
Formand, Lev

Det værktøj, der sikrer trivsel og forebygger konflikter i botilbud for mennesker med handicap.

Den udvikling vil føre til yderligere mistrivsel blandt beboere med handicap i botilbud. En mistrivsel, som i mange tilfælde fører til større behov for hjælp. Og dermed også til højere kommunale udgifter.

Den tragedie må stoppes.

Hvis ikke regeringen selv kan indse, at forslaget skal trækkes tilbage, så håber jeg inderligt, at Folketinget vil sætte foden ned og helt afvise det.

Og herefter bede regeringen starte processen forfra.

Måske er der udsigt til, at regeringen giver diverse indrømmelser her og der.

Men jeg er oprigtigt bekymret for, at vi blot ender med et lidt mindre ekstremt forslag, end det ekstreme udkast, vi netop har haft i høring.

Afgrænsede justeringer ændrer ikke det samlede signal til mennesker med handicap – og til dygtige og samvittighedsfulde pædagogiske medarbejdere i botilbud.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Anni Sørensen

Landsformand, Lev
lærer

Pernille Rosenkrantz-Theil

Social- og boligminister, MF (S)
ba.scient.pol. (Københavns Uni. 2003)

0:000:00