Fortsat massiv kritik af bosteds-løsning

BOTILBUD: Et nyt forslag om 150 nye psykiatriske pladser, der skal løse problematikken med farlige psykiske syge på de kommunale bosteder, møder stadig kritik. Fire centrale sundhedsaktører er bekymrede over, at det bliver kommuner og ikke læger, der skal visitere til det nye tilbud. Kritikken rammer forbi målet, lyder svaret fra ministeren.

Efter regeringen tidligere på året måtte droppe et lovforslag, der skulle forhindre vold og drab på kommunale bosteder, forsøger Folketingets politikere nu igen.

Alle partier undtagen Enhedslisten står bag en ny aftale om at oprette 150 nye rehabiliterende pladser i psykiatrien, der målrettes de farlige psykisk syge patienter, som de kommunale bosteder har problemer med.

I det tidligere, nu skrottede, lovforslag var planen at oprette en ny type særligt sikre bosteder, hvor personalet på afdelingerne ville få muligheder for at udøve visse former for tvang. Med den nye aftale er elementet af tvang fjernet fuldstændigt, og det vækker glæde hos de mange kritiske sundhedsorganisationer. Men derudover er modtagelsen af det nye forslag blandet.

Login