Handicapbranchen Danmark: Skån BPA-området for yderligere nedskæringer efter coronakrisen

DEBAT: BPA-området er en succeshistorie i krisetid, men regningen for coronakrisen bør ikke placeres på det allerede økonomisk trængte område, skriver Handicapbranchen Danmarks formand. 

Af Finn Jeppesen Løvenholdt Kemp
Formand for Handicapbranchen Danmark og konstitueret direktør i LOBPA

For knap 1.800 borgere med indgribende handicap er coronakrisen ud over frygt, usikkerhed og isolation også en historie om, at de gode relationer skaber velfærd. Samtidig er det en succeshistorie om BPA-området, der har stået distancen i en svær tid.

I Danmark lever borgere med indgribende handicap et relativt frit liv. Borgerne er bevilget hjælpeordningen 'borgerstyret personlig assistance' (BPA) og har fået midler til at ansætte et team af 3-7 handicaphjælpere.

BPA er derfor lig med knap 1.800 helt små arbejdspladser med ufaglært arbejdskraft, der skal fungerer døgnet rundt i to-holdsskift. Disse arbejdspladser kunne meget let være braset sammen, da covid-19 brød ud i Danmark for snart ni uger siden.

Hjælpere tilsidesætter sig selv
Vi var bekymrede i LOBPA (Landsorganisationen for Borgerstyret Personlig Assistance), for det er skrøbeligt med små selvbærende ufaglærte teams, der ikke kan holde afstand på lange 12-timers vagter.

Men på trods af vores bekymringer, kan vi nu konstatere, at de små BPA-arbejdspladser indtil nu har redet stormen af og er velfungerende den dag i dag. Det er vi meget stolte af.

På BPA-området har vi været vidner til en demonstration af al den værdi, der ligger i relationel velfærd. Loyalitetsbåndet mellem borger og handicaphjælper er tæt, og ansvarsbevidstheden er høj.

Man tilsidesætter sig selv for at hjælpe borgeren. For hvis ikke jeg går på arbejde, hvem skal så?

Det lille team og den tætte relation mellem borgeren og hjælperen skaber loyalitet og gør, at begge parter hænger i og holder ved døgn efter døgn, uge efter uge på trods af usikkerhed om test, værnemidler og smitterisiko.

Vi skal værne om succesen
BPA har stået distancen i en svær tid og vist os vejen for det, vi kan på handicapområdet, når vi gør det allerbedst.

Den succes på det specialiserede socialområde skal vi værne om – også når den økonomiske krise for alvor kradser.

Regningen må ikke falde på BPA-området. Her har vi en sand succeshistorie om, hvordan ufaglært hjælp til 121 kroner i timen i grundløn kan være en billet til et relativt frit liv for mennesker med et svært handicap.

Er der yderligere nedskæringer på vej? 
”Vi må allerede nu også sige, at vi danskere ikke kan forvente at møde det præcis samme velfærdssamfund, når vi er ovre på den anden side,” sagde statsminister Mette Frederiksen (S) ved et pressemøde 23. marts.

Betyder det, at vi kan forvente yderligere nedskæringerne på den i forvejen hårdt pressede BPA-hjælpeordning? Alle krybber er snart tomme, og vi frygter den ultimative nedskæring, når covid-19 regningen skal betales.

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er en unik hjælpeordning, hvor nogle af Danmarks svageste får hjælp, der er nøje tilrettelagt ud fra den enkeltes potentialer og ønsker om det frie liv med handicap.

LOBPA bygger på 'independent living'-princippet: At hjælpen skal være tilgængelig for borgeren og følge med, hvor han eller hun færdes og danne rammen om et frit liv – det som altid er vores mål på det specialiserede socialområde.

Skån BPA-området for regningen
Denne ordning er højt værdsat. Men på trods af successen har BPA-området, der sidste år rundede 10-årsjubilæet, været ramt af sparekniven adskillige gange. På det seneste så hårdt, at flere virksomheder er på vej til at bakke ud af deres samfundskontrakt som arbejdsgiver for borgeren.

BPA-hjælpeordningen har stået sin prøve under covid-19. De knap 1.800 helt små arbejdspladser er der endnu. Her er udvist samfundssind – både fra borgerne og deres hjælpere. Og vi er blevet endnu klogere på, hvordan den relationelle velfærd er afgørende for Danmarks svageste.

Den viden skal vi udbrede og stå på skuldrene af, når vi er ovre på den anden side. Så kære regering, skån BPA-området, når covid-19 regningen skal betales.

Forrige artikel Kronik: Rammer coronavirussen især indvandrere og fattige? Kronik: Rammer coronavirussen især indvandrere og fattige? Næste artikel Landsforeningen Autisme: Kommuner afskærer socialt udsatte fra dagtilbud Landsforeningen Autisme: Kommuner afskærer socialt udsatte fra dagtilbud
Børne-ngo’er i opråb: Kampen mod profit kan lukke de bedste socialtilbud

Børne-ngo’er i opråb: Kampen mod profit kan lukke de bedste socialtilbud

DEBAT: Det er dybt bekymrende, at forhandlingerne om profitregulering på det sociale område ikke har et tilstrækkeligt fagligt grundlag. Forhandlingerne bør udskydes, så et entydigt fokus på profit ikke går udover udsatte børn og unge, skriver Rasmus Kjeldahl og David Adrian Pedersen.